Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wyróżnienia samorządowe

 • Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski (przyznawana od 2014 roku) jest honorowym wyróżnieniem, które przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu. (...) więcej

  Stopnie Odznaki:

  • I stopień – Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski
  • II stopień – Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski

  Podmioty uprawnione do składania wniosków o nadanie odznaki honorowej:

  • Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
  • Radni Województwa Małopolskiego
  • Organy administracji rządowej
  • Organy jednostek samorządu terytorialnego
  • Organizacje samorządu gospodarczego
  • Organizacje społeczne i zawodowe
  • Dyrektorzy Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

  Sposób składania dokumentów: wnioski o nadanie Odznaki można składać przez cały rok. Posiedzenia Komisji Odznaki odbywają się raz na kwartał.

  Wnioski należy składać na adres:

  Witold Kozłowski
  Marszałek Województwa Małopolskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  ul. Racławicka 56
  30-017 Kraków
  z dopiskiem „Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski”

  Dodatkowych informacji udziela Zespół Współpracy Regionalnej w Kancelarii Zarządu (tel.: 12 616 09 74, 12 616 09 76)

 • Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (przyznawany od 2011 roku) to honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Nadawany jest – po rekomendacji Komisji Medalu – przez Sejmik Województwa Małopolskiego, a uroczyste wręczenie odbywa się podczas Święta Małopolski. (...) więcej

  Stopnie Medalu:

  • stopień pierwszy, któremu odpowiada Medal Złoty
  • stopień drugi, któremu odpowiada Medal Srebrny
  • stopień trzeci, któremu odpowiada Medal Brązowy

  Podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie Medalu:

  • osoby fizyczne
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

  Do pobrania:

  Sposób składania dokumentów:

  Wnioski należy przesyłać na adres :

  Witold Kozłowski
  Marszałek Województwa Małopolskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  ul. Racławicka 56
  30-017 Kraków

  z dopiskiem „Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego"

  Dodatkowych informacji w sprawie Medalu udziela Zespół Współpracy Regionalnej w Kancelarii Zarządu pod nr tel. 12 61 60 456, 12 61 60 976.

  Podstawa prawna: