Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda Veritatis Splendor dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Samorząd
08 grudnia 2020
8 grudnia w Sanktuarium Św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie odbyła się uroczysta msza święta wieńcząca obchody Święta Małopolski. Na zakończenie nabożeństwa marszałek Witold Kozłowski oraz metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski wręczyli Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. W trakcie uroczystości przyznano również Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Uroczystej mszy świętej wieńczącej tegoroczne obchody Święta Małopolski przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Gości powitali marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda oraz przedstawiciele Klubów Radnych: Wojciech Grzeszek – przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość, Wojciech Kozak - przewodniczący Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe, Jerzy Fedorowicz – wiceprzewodniczący Klubu Platforma, Nowoczesna-Koalicja Obywatelska. Zgromadzonych przed ołtarzem powitał kustosz Sanktuarium Św. Jana Pawła II Wielkiego ks. Tomasz Szopa.

W uroczystości wzięli udział także radni województwa: Danuta Kawa, Anna Mikosz, Stanisław Bisztyga, jak również posłowie: Rafał Bochenek, Krzysztof Kozik i Norbert Kaczmarczyk. Ponadto do sanktuarium przybyli m.in.: Tibor Gerencsér - Konsul Generalny Węgier w Krakowie, ks. prof. Robert Tyrała - Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, prof. Sylwester Tabor - rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Serdecznie witam wszystkich obecnych na uroczystym spotkaniu z okazji Święta Małopolski. Pragnę serdecznie podziękować Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu i księdzu Tomaszowi Szopie, kustoszowi sanktuarium za to, że dzisiejsza uroczystość mogła się tu odbyć. Naszą obecność tutaj i obchody Święta Małopolski 2020 roku właśnie w Sanktuarium świętego Jana Pawła II uważam za głęboko symboliczne wydarzenie, także jako swego rodzaju podsumowanie w Małopolsce mijającego roku

– mówił witając przybyłych gości marszałek Witold Kozłowski. Po czym dodał: - Obchody Święta Małopolski są okazją do przekazania wszystkim Małopolanom życzeń, ażeby nasz region wciąż się rozwijał, zmieniał na lepsze, unowocześniał, ale jednocześnie pozostawał silny mocą swojej historii i swoich tradycji, swoim przywiązaniem do dziedzictwa duchowego przodków. Dzisiaj chcę życzyć mieszkańcom Małopolski również, żeby ten czas trudnej próby, czas wielu ograniczeń wynikających z trwającej epidemii, był jednocześnie – tak, jak przez minione miesiące – czasem, kiedy potrafimy okazywać sobie pomoc, zrozumienie, solidarność i troskę.

Na zakończenie nabożeństwa marszałek Witold Kozłowski wraz z przewodniczącym sejmiku województwa prof. Janem Tadeuszem Dudą wręczyli Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Wśród laureatów Złotych Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego 2020 znaleźli się:

Andrzej Lis – krwiodawca. W uznaniu zasług dla Województwa Małopolskiego poprzez oddanie rekordowej ilości – ratującej życie – krwi za aktywne propagowanie idei krwiodawstwa i ogromne zaangażowanie w kształtowanie świadomości środowisk młodzieżowych, oraz lokalnych społeczności Małopolski.

Śp. Szymon Łytek - samorządowiec, wieloletni wójt Gminy Czernichów. W uznaniu zasług na rzecz Województwa Małopolskiego poprzez wieloletnią i pełną oddania pracę na rzecz budowania i umacniania samorządności regionalnej, propagowanie ideałów służby publicznej i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

Srebrne Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego 2020 otrzymali:

Kpt. Stefan Kulig – kombatant. W uznaniu zasług dla Województwa Małopolskiego poprzez pełną poświęcenia służbę Ojczyźnie, upamiętnianie wydarzeń wojennych których był świadkiem, oraz zaangażowanie w kształtowanie świadomości patriotycznej kolejnych pokoleń Polaków.

Muzeum Krakowa – W uznaniu zasług na rzecz Województwa Małopolskiego poprzez pielęgnowanie historii, nauki i kultury Miasta Krakowa, umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców oraz kultywowanie lokalnych tradycji i dbałość o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Muzeum Narodowe w Krakowie – W uznaniu zasług na rzecz Województwa Małopolskiego poprzez ochronę dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości, za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa oraz za wszechstronną działalność wystawienniczą, wydawniczą, edukacyjną i naukową.

Brązowe Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego 2020 otrzymali:

Maciej Zaremba – przewodnik. W uznaniu zasług na rzecz Województw Małopolskiego poprzez propagowanie ruchu turystycznego, pracę na rzecz zachowania oraz promowania wartości przyrodniczych i kulturowych Sądecczyzny oraz za wybitne zasługi w działalności społecznej.

Juliusz Bolek – poeta. W uznaniu zasług na rzecz Województw Małopolskiego poprzez wkład w rozwój polskiej kultury i literatury, oryginalną twórczość i niekonwencjonalne sposoby jej prezentacji.

Przypomnijmy, Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego jest najwyższym wyróżnieniem wojewódzkim, przyznawanym od 2011 r., mającym na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju województwa małopolskiego na różnych płaszczyznach, m.in. politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.

Veritatis Splendor dla Szpitala Uniwersyteckiego

Szczególnie uroczystym punktem wtorkowego wydarzenia było wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. W roku 2020 - w ramach III edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor - Zarząd Województwa Małopolskiego - zgodnie z rekomendacją Kapituły Nagrody, przyznał ją Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie. Nagrodę wręczyli marszałek Witold Kozłowski oraz metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, a to zaszczytne wyróżnienie odebrał Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.

Okolicznościowe laudacje związane z Nagrodą Veritatis Splendor przedstawił przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie to najstarszy i największy szpital w Polsce. W ciągu ubiegłego roku hospitalizowano w nim ponad 79 tysięcy osób z terenu nie tylko Krakowa, ale i województwa małopolskiego. W Poradniach Specjalistycznych udzielono porad prawie 400 tysiącom potrzebujących. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął 30 tysięcy osób, w tym udzielał pomocy ofiarom najcięższych wypadków m.in. z urazami wielonarządowymi i udarami mózgu. W marcu 2020 roku placówka została, w obliczu potrzeb i wyzwań związanych z pandemią, przemianowana na szpital jednoimienny.

Szpital Uniwersytecki to przede wszystkim wybitni specjaliści nieustannie dążący do rozwoju, który przekłada się na wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie dołożono wszelkich starań, by nie tylko zapewnić jak najlepsze leczenie pacjentom z Covid-19, ale również utrzymać dotychczasowy standard i dostępność do opieki medycznej dla pacjentów w stanach nagłych i onkologicznych

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

W latach 2018/2019 jednym z najważniejszych i przełomowych osiągnięć medycznych placówki było utrzymanie ciąży i prowadzenie jej przez kolejnych siedem tygodni u pacjentki, u której podejrzewano śmierć mózgu na skutek rozległego udaru. Kolejnym osiągnięciem Szpitala Uniwersyteckiego, w ramach oddziału klinicznego położnictwa i perinatologii oraz neonatologii, było prowadzenie i doprowadzenie do szczęśliwego finału pierwszej w Polsce ciąży sześcioraczej. Pacjentka trafiła na oddział w 24 tygodniu ciąży, którą rozwiązano - mając na uwadze dobro matki i wszystkich dzieci - w 29 tygodniu. Jednym z ważniejszych osiągnięć medycznych było także przeprowadzenie na oddziale klinicznym chirurgii ogólnej, onkologicznej i gastroenterologicznej pierwszego w Małopolsce - zakończonego sukcesem przeszczepu nerki od żywego dawcy.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor jest nagrodą finansową, której wysokość wynosi równowartość 450 tys. zł. Nagroda przyznawana jest raz na rok osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, postaw otwartych na inne kultury, przezwyciężających stereotypy oraz skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowe osiągnięcia w duchu nauczania i działania Św. Jana Pawła II.

Laureatką pierwszej edycji Nagrody Veritatis Splendor w 2016 roku została siostra Rosemary Nyirumbe. Należącą do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa zakonnicę doceniono za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego poszanowania. Druga edycja Nagrody miała miejsce w 2018 roku, a jej laureatem został ksiądz Mieczysław Puzewicz, doceniony za krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, naukę dialogu i wzajemnego poszanowania między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nieszablonowym projektom.

Nagroda pozwala na aktywny udział Województwa Małopolskiego w promowaniu wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu międzykulturowego, zgodnie z nauczaniem Świętego Jana Pawła II. Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla społeczności międzynarodowych świadectwem prawdy i budowania rzeczywistych relacji między ludźmi, niezłomnej pracy oraz czynienia wymiernego dobra

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski. Po czym dodaje: - Ustanowienie i przyznawanie Nagrody Veritatis Splendor stanowi zarówno upamiętnienie wybitnego Małopolanina, którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami są powszechnie znane i docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska. Ponadto, Nagroda przyczyni się do rozpoznawania tożsamości Małopolski w świecie i umożliwi współdziałanie z wieloma środowiskami i kręgami kulturowymi.

Uroczystości towarzyszyła oprawa muzyczna artystów scen polskich - wykonawców hymnu „Nie zastąpi Ciebie nikt”, nagranego w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Zapis wydarzenia dostępny tutaj.

Galeria zdjęć