Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dokumenty dla Partnerów

 Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

1.       Dokumenty do rozliczeń finansowych

1.1   Wytyczne w zakresie płatności RPO

1.2   Wzór opisu dokumentu księgowego partnerzy z dnia 29.08.2017

1.3   Wzór oświadczenia wkład własny niepieniężny

1.4   Wzór oświadczenia pracownika projektu

1.5   Wzór rozliczenie kosztu pomieszczeń z dnia 29.08.2017

1.6  Wzór przydziału godzin z art 35a KN - wzór pobrany z lexa.

2.       Materiały ze spotkań partnerskich

2.1   Prezentacja ze spotkań 27-28.02.2017

2.2   Prezentacja ze spotkań 25-28.04.2017 - doradztwo zawodowe - wersja prezentacji z dnia 1.06 - zmiana zapisów dotyczących danych osobowych

2.3    Prezentacja ze spotkań partnerskich 9-10.08.2017 oraz 17-18.08.2017

2.4     Prezentacja ze spotkań partnerskich 14.11.2017, 15.11.2017 oraz 21.11.2017

3.       Wzór regulaminu dla partnerów realizujących doradztwo

3.1   Wzór regulaminu SpinKa z dnia 27.03.2017

3.2   Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy

3.3   Zał. 2 - Lista uczestników zajęć SPInKa

3.4   Zał. 3 - Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie

3.5   Zał. 4 - Oświadczenie  uczestnika projektu - 03.04.2017

3.6   Zał. 5 - Zakres danych osobowych

3.7 Zał. 6 - Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w CSTSL 2014

4.       Wzór regulaminu rekrutacji na zajęcia online - aktualizacja z dnia 29.08.2017 r.

4.1   Wzór regulaminu rekrutacji na zajęcia online

4.2   Zał. 1 - Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie

4.3   Zał. 2 - Oświadczenie  uczestnika projektu

4.4   Zał. 3 - Zakres danych osobowych

4.5   Zał.4 - Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.6   Zał. 5 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

4.7   Zał. 6 - Wzór protokołu rekrutacyjnego

4.8   Zał. 7 - Formularz zgłoszeniowy

        Harmonogram zajęć on-line

5. Regulamin rekrutacji na naukowe warsztaty weekendowe- II edycja

5.1 Zał.1 - Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu

5.2    Zał.2 - Oświadczenie uczestnika projektu

5.3    Zał.3 - Zakres danych osobowych

5.4    Zał.4 - Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych

5.5    Zał. 5 - Protokół oceny spełniania kryteriów

5.6    Zał.6 - Lista kandydatów

5.7    Zał.7 - Formularz zgłoszeniowy kandydata

5.8    Zał.8- Oświadczenie rodziców prawnych opiekunów

5.9    Zał.9 - Oświadczenie o wizerunku

5.10 Zał. 10 ramowy program naukowych warsztatów weekendowych

6.      Standardy działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) wersja z dnia 05.01.2018 - zmiana: dotyczy haromogramu oraz sprawozdawczości

6. 1   Załącznik nr 1 do Standardów - wersja edytowalna - plik 11.08.2017

6. 2.  Załącznik nr 2 do Standardów - formatka do zmian harmonogramu wersja edytowalna - plik 05.01.2018

7.       Zasady realizacji projektu

7.1   Zasady dla Powiatów - doradztwo i szkolnictwo zawodowe - plik z dnia 23.08.2017

7.2   Zasady dla Gmin – doradztwo - plik z dnia 23.08.2017

7.3   Zasady - Politechnika Krakowska - - plik z dnia 23.08.2017

7.4   Zasady Uniwersytet Pedagogiczny - plik z dnia 23.08.2017

7.5    Zasady dla Powiatow - MChEi kształcenie zawodowe - plik z dnia 23.08.2017

7.6  Zasady dla uczelni - plik z dnia 23.08.2017

7.7    zał. nr 1 do wszystkich zasad realizacji - postęp rzeczowy

7. 6   zał. nr 2 do wszystkich zasad realizacji - wskaźniki

7.7    zał. nr 3 do wszystkich zasad realizacji - montaż finansowy

7.8   zał. nr 4 do wszystkich zasad realizacji - personel, dane

7.9  zał. nr 5 do wszystkich zasad realizacji - personel, czas pracy

7.10 zał. nr 6 do wszystkich zasad realizacji - postępowanie PZP

7.11 zał. nr 7 do wszystkich zasad realizacji - PZP, zawarte kontrakt

7.12 zał nr 8 - harmonogram_realizacji_zadań_wzór

7.13 zał. nr 9 do wszystkich zasad realizacji - formularz zmian w projekcie

7.14 zał. nr 10 do wszystkich zasad realizacji - zmiany harmonogramu płatności

7.15 zał nr 11 dla wszystkich realizujących doradztwo

 8. Wzory papieru projektowego, oznaczenia sal, plakatu, tabliczek

 9. Wzór zaświadczenia dla ucznia o ukończeniu zajęć z doradztwa