Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dokumenty dla Partnerów

 Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

1.       Dokumenty do rozliczeń finansowych

1.1   Wytyczne w zakresie płatności RPO

1.2   Wzór opisu dokumentu księgowego partnerzy

1.3   Wzór oświadczenia wkład własny niepieniężny

1.4   Wzór oświadczenia pracownika projektu

1.5   Wzór rozliczenie kosztu pomieszczeń

2.       Materiały ze spotkań partnerskich

2.1   Prezentacja ze spotkań 27-28.02.2017

3.       Wzór regulaminu dla partnerów realizujących doradztwo

3.1   Wzór regulaminu SpinKa z dnia 27.03.2017

3.2   Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy

3.3   Zał. 2 - Lista uczestników zajęć SPInKa

3.4   Zał. 3 - Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie

3.5   Zał. 4 - Oświadczenie  uczestnika projektu

3.6   Zał. 5 - Zakres danych osobowych

3.7 Zał. 6 - Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w CSTSL 2014

4.       Wzór regulaminu rekrutacji na zięcia online i warsztaty

4.1   Wzór regulaminu rekrutacji na zięcia online i warsztaty

4.2   Zał. 1 - Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie

4.3   Zał. 2 - Oświadczenie  uczestnika projektu

4.4   Zał. 3 - Zakres danych osobowych

4.5   Zał. 4 - Formularz zgłoszeniowy

5.      Harmonogramy zajęć online

6.      Standardy działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II)

7.       Zasady realizacji projektu

7.1   Zasady dla Powiatów - doradztwo i szkolnictwo zawodowe

7.2   Zasady dla Gmin – doradztwo

7.3   Zasady - Politechnika Krakowska

7.4   Zał. 1 do wszystkich zasad realizacji

7.5   Zał. 2 do wszystkich zasad realizacji

7.6   Zał. 3 dla wszystkich realizujących doradztwo

 8. Wzory papieru projektowego, oznaczenia sal, plakatu, tabliczek