Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2017/2018

Konkurs Mam Zawód. Mam Fantazję

Zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu Konkursu Mam zawód. Mam fantazję, Organizator zdecydował wydłużyć termin zgłaszania uczestników.

W związku z powyższym na zgłoszenia czekamy do:

 • 26 września – dla konkurencji „Webmaster to ja” oraz „Torciki deserowe z marcepanem”
 • 3 października – dla konkurencji „Rowerem wzdłuż Wisły” oraz „Biznesplan mojej firmy”
 • 9 października – dla konkurencji „Mistrz dekoracji”
 • 12 października – dla konkurencji „Zdrowie na talerzu”
 • 16 października – dla konkurencji „Barman gotowy na różne napoje”
 • 18 października – dla konkurencji „Diagnostyka elementów i układów mechatroniki samochodowej, komputerowa diagnostyka silnika spalinowego”, Quiz wiedzy kulinarnej” oraz „Stylistyka subkultur”

Informujemy iż zgodnie z § 4 pkt 7 regulaminu Organizator dopuszcza możliwość udziału większej liczby drużyn zgłoszonych przez jeden organ prowadzący i/lub Partnera projektu w jednej konkurencji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Konkursu „Mam zawód. Mam fantazję”.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Konkurs organizowany jest w partnerstwie ze szkołami zawodowymi z terenu Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego.

Celem Konkursu jest:

 1. wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce
 2. sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w poszczególnych zawodach
 3. umożliwienie uczniom szkół zawodowych konfrontacji umiejętności  i wiedzy nabywanej w trakcie procesu kształcenia  z potrzebami rynku pracy poprzez poddanie się ocenie merytorycznej potencjalnych pracodawców
 4. wspieranie rozwoju współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami
 5. budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego wśród mieszkańców Małopolski
 6. promocja kształcenia zawodowego wśród mieszkańców Małopolski
 7. wspieranie Centrów Kompetencji Zawodowych w poszczególnych branżach poprzez działania informacyjne skierowane do mieszkańców Małopolski
 8. wspieranie rozwoju partnerstw branżowych

Konkurs „Mam Zawód. Mam fantazję” w roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeprowadzony w 10 konkurencjach zawodowych:

I Konkurencja – Webmaster to ja! – branża elektryczno-elektroniczna/administracyjno-usługowa

                         1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Webmaster to ja!

                         2. Skład Jury konkurencji Webmaster to ja!

                         3. Karta oceny konkurencji Webmaster to ja!

                         4. Wyniki konkursu

II Konkurencja – Torciki deserowe z marcepanem – branża turystyczno-gastronomiczna

                         1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Torciki deserowe z marcepanem (zmiana z dnia 03.10.2017)

                         2. Skład Jury konkurencji Torciki deserowe z marcepanem

                         3. Karta oceny konkurencji Torciki deserowe z marcepanem

                         4. Wyniki konkursu

III Konkurencja – Rowerem wzdłuż Wisły – branża turystyczno-gastronomiczna/ administracyjno-usługowa

                          1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Rowerem wzdłuż Wisły

                          2. Skład Jury konkurencji Rowerem wzdłuż Wisły

                          3. Karta oceny konkurencji Rowerem wzdłuż Wisły

                          4. Wyniki konkursu

IV Konkurencja – Biznesplan mojej firmy – branża administracyjno-usługowa

                        1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Biznesplan mojej firmy

                         2. Skład Jury konkurencji Biznesplan mojej firmy

                         3. Karta oceny konkurencji Biznesplan mojej firmy

                         4. Wyniki konkursu

V Konkurencja – Mistrz dekoracji – branża budowalna

                        1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Mistrz dekoracji

                        2. Skład Jury konkurencji Mistrz dekoracji

                        3. Karta oceny konkurencji Mistrz dekoracji

                        4. Wyniki konkursu

VI Konkurencja – Zdrowie na talerzu – branża turystyczno-gastronomiczna

                         1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Zdrowie na talerzu

                         2. Skład Jury konkurencji Zdrowie na talerzu

                         3. Karta oceny konkurencji Zdrowie na talerzu

                         4. Wyniki konkursu

VII Konkurencja – Barman gotowy na różne napoje – branża turystyczno-gastronomiczna

                         1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Barman

                         2. Skład Jury w konkurencji Barman

                         3. Karta oceny - techniczna

                         4. Karta oceny - degustacyjna

                         5. Wyniki konkursu

VIII Konkurencja – Diagnostyka elementów i układów mechatroniki samochodowej, komputerowa diagnostyka silnika spalinowego – branża mechaniczno-mechatroniczna

                          1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Diagnostyka

                          2. Skład jury w konkurencji Diagnostyka

                          3. Karta oceny konkurencji Diagnostyka

                          4. Wyniki konkursu

IX Konkurencja – Quiz wiedzy kulinarnej – branża turystyczno-gastronomiczna

                            1. Lista osób zakwalifikowanych do konkurencji Quiz wiedzy kulinarnej

                            2. Skład Jury konkurencji Quiz wiedzy kulinarnej

                            3. Karta oceny konkurencji Quiz wiedzy kulinarnej

                            4. Wyniki konkursu

X Konkurencja – Stylistyka subkultur – branża administracyjno-usługowa

                            1. Lista zakwalifikowanych do konkurencji Stylistyka subkultur

                            2. Skład Jury konkurencji Stylistyka subkultur

                            3. Karta oceny konkurencji Stylistyka subkultur

                            4. Wyniki konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, który określa warunki uczestnictwa oraz rodzaje konkurencji w roku szkolnym 2017/2018.

Opis poszczególnych konkurencji, liczbę osób w drużynie, kryteria oceny, datę i miejsce ich przeprowadzenia określa Załącznik nr 1.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 września 2017 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a  31-945 Kraków. Z dopiskiem Konkurs Mam Zawód. Mam Fantazję.

Na laureatów czekają atrakcyjne  nagrody. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Kształcenia Zawodowego, która odbędzie się w pod koniec 2017 roku.

Regulamin konkursu - zmiana z dn. 25.09.2017 r.

Załącznik nr 1 – opis poszczególnych konkurencji- zmiana z dnia 12.10.2017 r. - doprecyzowanie opisu konkurencji Barman -  (dekoracja - we własnym zakresie)

Załącznik nr 2 – karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 3 – zgoda rodziców

Załącznik nr 4 – zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych