Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Staże podyplomowe

 

Staże podyplomowe

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej.

Obsługa administracyjna:

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Społecznych UMWM
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel. 12 63-03-205
adres do korespondencji - ul. Racławicka 56, 31- 017 Kraków

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych:

ZARZĄDZENIE Nr 17/2024 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Szczegółowych informacji dotyczących trybu kierowania na staż podyplomowy lekarza
i lekarza dentysty oraz zasad jego odbywania udzielają Okręgowe Rady Lekarskie: