Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Staże podyplomowe

Realizacja staży podyplomowych:

Od stycznia 2001 r. organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego absolwentów studiów lekarsko-dentystycznych oraz absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych jest zadaniem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Obsługa administracyjna:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM
ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków
tel. 12 63-03-206, 12 63-03-205
fax. 12 63-03-524
Adres do korespondencji - ul. Racławicka 56, 31- 017 Kraków

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474).

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych:

Szczegółowych informacji dotyczących trybu kierowania na staż podyplomowy i zasad jego odbywania udzielają Okręgowe Izby Lekarskie i Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych: