Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty edukacyjne Województwa Małopolskiego

Porozumienie obejmujące współpracę przy realizacji zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostało zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie  

Ogłoszenie na terytorium Polski stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 spowodowało zamknięcie lub znaczące ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Wskutek braku możliwości realizacji zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych, Województwo Małopolskie w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji będzie realizowało zadanie pn.: ”Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” jako szeroko rozumiany program edukacji dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa seniorów, poprzez produkcję i emisję cyklu filmów edukacyjnych (16 odcinków) dotyczących prewencji zagrożeń dzieci i młodzieży, mieszkańców oraz turystów wypoczywających w okresie wakacyjnym na terenie województwa małopolskiego. Powyższe rozwiązanie umożliwi rozpowszechnianie treści edukacyjnych z zakresu profilaktyki zagrożeń, zarówno naturalnych jak i społecznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, docierając do jak największego grona odbiorców. W ramach tych działań realizowany będzie także projekt bazujący na pogłębianiu komunikacji i więzi międzypokoleniowej mający na celu ochronę osób starszych - grupę społeczną szczególnie podatną na wszelkiego rodzaju oszustwa i nadużycia - pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!” przewidujący produkcję spotu edukacyjnego w oparciu o koncepcję uczniów szkół ponadpodstawowych oraz druk i dystrybucję edukacyjnych kartek okolicznościowych przygotowanych przez przedszkolaków i uwrażliwiających osoby starsze  na zagrożenia społeczne, które będą wręczane seniorom.

Więcej informacji tutaj

 

 

 

..DWUJĘZYCZNE WAKACJE MAŁOPOLSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” to uniwersalny program, który pomaga każdemu dziecku opanować język angielski na poziomie dwujęzycznym i czerpać z tego wszelkie możliwe korzyści. Program jako rozwiązanie perspektywiczne, także systemowe, adresowany jest do osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną, społeczną czy zdrowotną, w tym do kierujących placówkami dla dzieci w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6/8).

Samorząd Województwa Małopolskiego zaplanował wdrożenie Programu „Dwujęzyczne Dzieci” w przedszkolach na terenie całego regionu już w okresie wakacji. Współorganizatorem projektu są Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie w Małopolsce: PBW im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, PBW w Tarnowie oraz PBW w Nowym Sączu. Realizatorem zadania będzie Yellow House English SA- spółka akcyjna, z reprezentacją Pana Waldemara Miksa -  Prezesa i Koordynatora Krajowego Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności.

Projekt Dwujęzyczne dzieci w całości finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego, a także jest w pełni bezpłatny dla chętnych przedszkolaków i ich rodziców, opiekunów i przedszkoli.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich lub dzwoniąc bezpośrednio do tych placówek.

Zgłoszenia: W celu otrzymania dostępu do platformy Pr

ogramu uprzejmie prosimy dyrektorów placówek o zgłoszenia mailowe na adres pedagogicznych bibliotek wojewódzkich najbliższych swojej siedzibie:

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. F. Focha 39,
  30-119 Kraków, tel.: 12 421 10 98,e-mail:
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Jagiellońska 61, 33-300
  Nowy Sącz, tel.: 18 443 70 67,e-mail:
 • Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 73 90
  e-mail:

Z uwagi na ograniczoną pulę dostępów oraz czas trwania akcji (do 30.09.2020) prosimy o kontakt możliwie najszybciej. Liczba zgłoszeń ograniczona.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Konferencja Prasowa Tarnów 22 lipca 2020.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panujący stan epidemiczny spowodowany przez chorobę COVID-19, oraz zgodnie z dyspozycją Regulaminu ogłaszającego zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 197/20, zmienionego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 479/20 anuluje się wszelkie działania związane ze wsparciem gmin i powiatów województwa małopolskiego w związku z realizacją zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Uchwała nr 834/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od realizacji wszelkich działań związanych ze wsparciem gmin i powiatów województwa małopolskiego w związku z prowadzeniem zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Województwo Małopolskie uwzględniając niezwykle istotną rolę wychowawczą, jaką dla rozwoju młodego pokolenia jest wiedza dotycząca dziedzictwa i historii Kresów Wschodnich pragnie docenić działania edukacyjne podejmowane przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe na rzecz budowania pamięci historycznej i tożsamości narodowej.
Beneficjentom projektu - małopolskim gminom i powiatom, będącym organami prowadzącymi szkoły, zostanie udzielona pomoc finansowa na projekty własne mające na celu dalsze kształtowanie świadomości historycznej i literackiej wśród uczniów, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Przedmiotem wsparcia jest dofinansowanie wyjazdów na Kresy Wschodnie dla młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami z terenu Województwa Małopolskiego. Możliwość wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi maksymalnie 700 zł na osobę biorącą udział w Projekcie.
W ramach jednego wyjazdu możliwe jest wsparcie ze środków finansowych Województwa Małopolskiego dla maksymalnie 3 nauczycieli (1 nauczyciel przypadający na 15 uczniów).

Uchwałą Nr  197/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.02.2020 r.  przyjęto Zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Uchwała,

Regulamin,

Wniosek.


Wnioski  należy składać w terminie od 17.02.2020 r. do 16.03.2020 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 - 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
Os. Teatralne 4a,
31-945 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020 roku w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Kontakt pod numerami telefonu: 12-61-60-732/731

 

Mieć wyobraźnię Miłosierdzia - Małopolski projekt przygotowujący uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym. W ramach zadania grupy uczniowskie wraz z nauczycielami-opiekunami pracują metodą projektu, niosąc pomoc materialną i duchową nie tylko osobom starszym, samotnym, opuszczonym, niepełnosprawnym, ale również rówieśnikom oczekującym na koleżeńskie wsparcie. Samorząd Województwa Małopolskiego wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie planuje organizację Pikniku dla uczniów z małopolskich szkół noszących imię świętego Jana Pawła II, małopolskich wolontariuszy oraz uczniów ze szkół biorących udział w projekcie. Piknik odbędzie się w dniu 18 maja 2020r. na Łagiewnickich Błoniach.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 712/725/736

 

Wsparcie kształcenia w zawodzie jeździecprojekt zakłada przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego powiatowi suskiemu na działania związane z kontynuacją kształcenia zawodowego na kierunku technik jeździectwa w ramach eksperymentu pedagogicznego. Eksperyment ten przeprowadzany jest w oparciu o autorski program nauczania szkoły w Jordanowie przygotowany pod opieką jednostki naukowej – Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz przy współpracy z Polskim Związkiem Jeździectwa.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 725,731

 

Obecnie ten projekt jest realizowany pod nazwą "Małopolska Akademia Samorządności" - więcej informacji tutaj: www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/edukacja-regionalna

„Regionalny parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego – Lekcje samorządowe” to projekt, którego celem jest wsparcie szkół w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości młodych Małopolan w zakresie zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz walorów, tradycji i historii Regionu. Adresatami projektu są uczniowie małopolskich gimnazjów oraz szkół średnich.

Dzięki uczestnictwu w „Lekcjach samorządowych”, które mają charakter warsztatowy, uczniowie poznają m.in. specyfikę realizacji zadań publicznych właściwych dla Samorządu Województwa w takich obszarach, jak; edukacja, kultura, ochrona zdrowia, turystyka, rozwój gospodarczy, fundusze europejskie.

Projekt „Lekcje samorządowe” realizowany jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przewidywany czas trwania warsztatów to ok. 3 godziny lekcyjne. Uczniowie podczas warsztatów mają okazję uczestniczyć w interaktywnym forum dyskusyjnym, na które zapraszani są przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionem Rhône-Alpes w Republice Francuskiej od 2002 roku uczestniczy w targach edukacyjnych pn. „Mundial Zawodów” w Lyonie. Organizatorem jest francuskie stowarzyszenie AROM zajmujące się kształceniem i orientacją zawodową.

Uczestnikami tego wydarzenia są przede wszystkim uczniowie, studenci, nauczyciele oraz specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym. Targi odbywają się w formie prezentacji oferty edukacyjnej oraz projektów promujących poszczególne zawody, a uczestnictwo w nich pomaga młodzieży w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Mundial to jedno z największych edukacyjnych przedsięwzięć, które odwiedza co roku ponad 100 000 uczniów. Udział Województwa Małopolskiego w targach edukacyjnych „Mundial Zawodów” pozwala nawiązać współpracę międzynarodową, umożliwia wymianę dobrych praktyk, porównanie standardów kształcenia obowiązujących w różnych krajach, zapoznanie się uczniów i nauczycieli z różnymi metodami przygotowania młodzieży do wyboru zawodu oraz poznania zasad i form współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi, które organizują praktyki zawodowe. Celem uczestnictwa Województwa Małopolskiego w mundialu jest także promocja projektów, a także rozwiązań związanych z edukacją w naszym regionie.

Targi edukacyjne „Mundial Zawodów” w LyonieDepartament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoTargi edukacyjne „Mundial Zawodów” w Lyonie

Targi edukacyjne „Mundial Zawodów” w Lyonieepartament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoTargi edukacyjne „Mundial Zawodów” w Lyonie

Targi edukacyjne „Mundial Zawodów” w LyonieDepartament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoTargi edukacyjne „Mundial Zawodów” w Lyonie

 

O projekcie

Województwo Małopolskie od dnia 1 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku realizowało międzynarodowy projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) we współpracy z Regionem Rhône-Alpes jako Liderem projektu oraz Partnerami: Regionem Piemonckim, Rządem Katalonii i organizacjami pozarządowymi: Katalońską Federację Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju (FCONGD), Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Regionu Piemonckiego (COP), Rodano-Alpejską Sieć Wspierania Współpracy Międzynarodowej (RESACOOP).

Założeniem projektu było utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej.

W Małopolsce projekt miał na celu upowszechnienie edukacji globalnej, wsparcie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami, pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli.

Strona internetowa projektu:
logo
Strony Partnerów projektu:
logo
logo
logologo
logo
logo
logo
logo

Projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO)

Projekt pod nazwą „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) trwał od 1 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku. Województwo Małopolskie realizowało projekt od dnia 1 października 2013 roku.

Projekt REDDSO realizowany był przez Region Rhône-Alpes jako Lidera Projektu oraz Partnerów: Województwo Małopolskie, Region Piemoncki, Rząd Katalonii, Katalońską Federację Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju (FCONGD), Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Regionu Piemonckiego (COP), Rodano-Alpejską Sieć Wspierania Współpracy Międzynarodowej (RESACOOP).

Celem projektu było wdrożenie w regionach partnerskich procesów partycypacyjnych mających na celu promowanie wspólnej definicji i polityk publicznych wobec edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej w systemach oświatowych oraz wspieranie procesu kształtowania globalnych postaw obywatelskich. Założeniem projektu było utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej. W Małopolsce projekt miał na celu upowszechnienie edukacji globalnej, wsparcie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami, pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli.

Projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) był współfinansowany przez Komisję Europejską i realizowany na podstawie umowy dotacyjnej nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 zawartej pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską i Regionem Rhône-Alpes. Projekt stanowił poszerzoną kontynuację przeprowadzonego wcześniej z sukcesem przez Region Rhône-Alpes oraz Region Piemoncki programu „Od Alp po Sahel”.

Działania Województwa Małopolskiego w ramach projektu REDDSO:

 • Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Województwo Małopolskie w ramach realizowanych działań opracowało dokument „Analizy diagnostycznej potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej) na terenie Małopolski”. Od kwietnia do czerwca 2014 roku prowadzone były badania ankietowe, w które zaangażowało się 1396 nauczycieli z małopolskich szkół oraz wywiady indywidualne z 18 nauczycielami zaangażowanymi w realizację treści edukacyjnych w zakresie edukacji globalnej. Rezultaty analizy stały się podstawą do opracowania dalszych działań w projekcie oraz cennym źródłem wiedzy na przyszłość w zakresie efektywniejszego projektowania konkursów i programów wsparcia. Ponadto, w oparciu o wyniki zawarte w analizie przygotowany został dokument syntezy, który został przetłumaczony na język francuski oraz język angielski. Autorkami dokumentów są pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz współpracownik Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.


  Synteza analizy diagnostycznej potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (EDUKACJI GLOBALNEJ) na terenie Małopolski (pobierz)

  Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski (pobierz) 

  Celem opracowania analizy było w szczególności: 
  - uzyskanie wizji sytuacji w zakresie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji globalnej na terenie Małopolski,
  - wskazanie innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji globalnej realizowanych w regionie, jak również ograniczeń w rozwoju edukacji globalnej,
  - ocena stopnia realizacji treści z zakresu edukacji globalnej zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego,
  - ocena celowości nauczania edukacji globalnej w szkołach,
  - ocena stanu infrastruktury dydaktycznej wspierającej realizację edukacji globalnej w małopolskich szkołach,
  - przedstawienie informacji dotyczących podmiotów działających w obszarze edukacji globalnej oraz zakresu współpracy między miejscowymi placówkami edukacyjnymi i tymi podmiotami w Małopolsce.

 • Film i spot nt. edukacji globalnej w Małopolsce
  W ramach działań projektowych zrealizowany został film oraz spot promujący edukację globalną, który stanowi wizję sytuacji w zakresie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej na terenie Małopolski. Film w sposób oryginalny przedstawia tematykę edukacji globalnej, prezentując nie tylko jej definicję, ale także innowacyjne praktyki realizowane w małopolskich szkołach. W filmie znajdzie Państwo także informacje dotyczące instytucji działających w obszarze edukacji globalnej.
  Zobacz film
  Zobacz spot
 • Wsparcie finansowe dla NGO oraz szkół z Małopolski
  Województwo Małopolskie udzieliło w ramach otwartego konkursu ofert pn. Edukacja globalna w Małopolsce wsparcia finansowego dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego realizujących projekty innowacyjnych strategii pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej), których beneficjentami były szkoły z terenu Województwa Małopolskiego.


  W ramach otwartego konkursu ofert wspierane były projekty z zakresu:

  - kształtowania i wspierania kompetencji małopolskich uczniów dotyczących edukacji globalnej,
  - przekazywania wartości, rozwijania umiejętności i kształtowania świadomości wyzwań z zakresu edukacji globalnej,
  - zastosowania innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji globalnej na terenie Województwa Małopolskiego,
  - prezentacji możliwie pełnego kontekstu zagadnień z zakresu edukacji globalnej oraz wzajemnych współzależności, przełamujących istniejące stereotypy i uprzedzenia poprzez kształtowanie u uczniów krytycznego myślenia i wspieranie samodzielnego zdobywania i przetwarzania przez nich informacji oraz wyciągania wniosków.

  Przeprowadzony konkurs miał na celu:
  - Nawiązanie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami z terenu Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji globalnej.
  - Upowszechnienie edukacji globalnej na terenie Województwa Małopolskiego.
  - Pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli z małopolskich szkół w zakresie edukacji globalnej.
  - Wskazanie możliwości wdrażania edukacji globalnej w nauczaniu przedmiotowym w sposób systematyczny.
  - Zwiększenie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji globalnej (edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej) na terenie województwa małopolskiego.

  Otwarty konkurs ofert był podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej (edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej), których beneficjentami były szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Województwa Małopolskiego (dzieci, młodzież szkolna, nauczyciele).

  Dofinansowanie otrzymało osiem projektów edukacyjnych realizowanych od sierpnia do grudnia 2014 roku w 29 szkołach na łączną kwotę 85 650,00 zł.
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej

  Lista organizacji, którym udzielona została dotacja na realizację projektów w małopolskich szkołach:
  Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
  - Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  - Polska Akcja Humanitarna
  - Stowarzyszenie Nowa
  - Instytut Wschodnich Inicjatyw
  - Fundacja Beskidzka Zima
  - Fundacja 33
  - Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • Warsztaty dla nauczycieli
  W październiku i listopadzie 2014 roku odbył się cykl czterech bezpłatnych spotkań warsztatowych w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu. Tematyka warsztatów cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy udział ponad 160 nauczycieli pracujących w małopolskich szkołach I, II, III i IV etapu edukacyjnego. Celem organizowanych warsztatów było: podniesienie świadomości uczestników na temat współczesnych globalnych wyzwań dla sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju, zapoznanie z misją edukacji globalnej oraz wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Wiedza i materiały przekazane na warsztatach służyły m.in. zainspirowaniu nauczycieli do zorganizowania interesujących, spójnych i aktywizujących młodzież szkolną zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji globalnej oraz zachęceniu do przeprowadzenia działań z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach.

  Przydatne materiały do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych:
  - eFTe - Lokalne
  - EfTE radzi - Fair trade
  - Historia rzeczy
  - iRobot - Zaplanowane starzenie
  - Lead India - The Tree
  - Opowieści przemysłu odzieżowego - Historia Kalpony Akter
 • Linki do instytucji działających w zakresie edukacji globalnej:
  MSZ – Polska pomoc
  MEN
  ORE
 • Linki do organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji globalnej:
  Grupa zagranica
  Polska Zielona Sieć
 • Dokumenty do pobrania:
  Efekty międzynarodowego projektu REDDSO dla środowiska lokalnego – wyniki kapitalizacji regionalnej w Małopolsce
  ASTROLABIUM praktyczny e-przewodnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek z regionu Małopolski dotyczący edukacji dla zrównoważonego rozwoju (edukacji globalnej)
  Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Synteza analizy diagnostycznej potrzeb z zakresu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Dokument syntezy w języku francuskim
  Dokument syntezy w języku angielskim
  Seminarium wymiany doświadczeń w Barcelonie
  Edukacja globalna - jak lepiej zrozumieć świat (film)
  Edukacja globalna - jak lepiej zrozumieć świat (French)
  Edukacja globalna (spot)

Województwo Małopolskie od 2003 roku współpracuje z Fundacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF), a od 2006 roku jest jej oficjalnym członkiem oraz bierze aktywny coroczny udział w pracach m.in. poprzez uczestnictwo w sesjach Letniego Uniwersytetu Regionów i Terytoriów na rzecz uczenia się przez całe życie (obecnie „FREREF Day”). Obrady te stanowią forum wymiany opinii specjalistów zawodowo zajmujących się kształceniem ustawicznym, uczestników życia społeczno-gospodarczego, naukowców oraz władz administracyjnych regionów europejskich.

Członkami FREREF są regiony: Małopolska, Katalonia, region Wielkowschodni, region Centrum-Dolina Loary, Federacja Walonia-Bruksela, Szwajcaria Romańska. Ponadto FREREF ma sieć kontaktów w regionach francuskich: Rodan-Alpy, Bretania, Oksytania, Burgundia Franche-Comte, włoskich: Emilia-Romania, niemieckich: Badenia-Wirtembergia (w szczególności utrzymywany jest kontakt z Uniwersytetem w Konstancji), hiszpańskich: Baleary, a także w Wielkiej Brytanii. FREREF prowadzi również współpracę z krajowymi instytucjami (publicznymi lub prywatnymi, aktywnymi i uprawnionymi do podejmowania działań w zakresie kształcenia i edukacji) oraz członkami indywidualnymi: badaczami oraz członkami honorowi.

Zakres tematyczny podejmowanych działań związany jest głównie z rozwojem edukacji, współpracą pomiędzy europejskimi regionami, wymianą opinii specjalistów zawodowo zajmujących się kształceniem ustawicznym i zawodowym.

Celem FREREF jest:

- stworzenie platformy wymiany i współpracy pomiędzy politykami, przedstawicielami administracji publicznej, badaczami oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych zaangażowanych w rozwój edukacji i kształcenia ustawicznego,

- stymulowanie, moderowanie i ułatwianie rozwoju międzyregionalnej sieci poprzez organizowanie seminariów i realizację wspólnych projektów,

- promowanie wszelkich działań związanych z uczeniem się przez całe życie, które będą miały wpływ na poszczególne regiony.

Współpraca umożliwia poznawanie rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju edukacji stosowanych w innych regionach, a także udział w kształtowaniu europejskiej polityki uczenia się przez całe życie. Podczas organizowanych warsztatów dokonuje się wymiana dobrych praktyk, narzędzi i technik pomiędzy specjalistami zajmującymi się kształceniem ustawicznym w regionach, a przedstawicielami środowisk naukowych i politycznych.

posiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznegoposiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie

posiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznegoposiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie

posiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawiecznegoposiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie

W ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionami Partnerskimi raz w roku organizowane są tygodniowe międzynarodowe warsztaty dla liderów młodzieżowych (po 10 osób z każdego regionu). W trakcie ich trwania młodzież uczestniczy w zajęciach teoretycznych prowadzonych przez specjalistów oraz w wycieczkach do najciekawszych miejsc Regionu, który w danym roku jest organizatorem.
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje analizę sytuacji i perspektywy rozwoju młodzieży, edukację europejską, rynek pracy, projektowanie działań oraz angażowanie się młodzieży w sprawy na szczeblu regionalnym, narodowym i europejskim, a także współpracę młodzieży z administracją samorządową.
Podczas warsztatów młodzież pracuje w międzynarodowych zespołach zadaniowych podzielonych tematycznie, dlatego ważnym aspektem spotkania jest wzajemne poznanie się młodzieży z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy, a także prezentacja regionów, integracja oraz wymiana doświadczeń międzykulturowych.
Projekt ma na celu:

 • kreowanie wśród młodzieży aktywnej postawy obywatelskiej, w oparciu o zasady demokracji, wolności i sprawiedliwości,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie i wspieranie samorządowej działalności młodzieży,
 • wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości społecznej i politycznej,
 • poszerzenie wiedzy młodzieży o historii, tradycji, dziedzictwie kulturowym województwa małopolskiego oraz regionów partnerskich,
 • wychowywanie młodzieży do udziału w życiu społecznym i gospodarczym,
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży,
 • wymiana „dobrych praktyk”,wypracowanie koncepcji nowych projektów, określenie priorytetów współpracy.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego organizuje konferencje skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Każdorazowo temat konferencji jest dobierany w oparciu o opinię nauczycieli zaangażowanych w procesy edukacyjne, głos ekspertów oraz zapotrzebowanie środowiska wychowawców i nauczycieli. Celem konferencji jest dostarczanie nowej wiedzy, wskazanie kierunków rozwoju dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dostarczania narzędzi niezbędnych w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego przygotował publikacje skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z serii „Mała Polska. Cztery Pory Dzieci”, które zawierają opis alternatywnych form spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi, nauczycieli i wychowawców oraz propozycje zajęć edukacyjnych do wykorzystania przez nich na każdą porę roku. Wydawnictwo zawiera cztery pozycje Jesień, Wiosna, Lato, Zima i stanowi mini przewodnik po małopolskich miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, kulturowym i turystycznym. Wydawnictwo, dzięki przekazaniu informacji o Małopolsce w sposób przyswajalny przez dzieci oraz propozycjom zajęć dostosowanych do wieku odbiorców, jest pomocne w procesie wychowania regionalnego i obywatelskiego, zapoznaniem z historią, kulturą i tradycją Małopolski.
Wydawnictwo zawiera elementy zarówno edukacyjne, wychowawcze jak i rozrywkowe. Uczy prawdziwych wartości i regionalnych tradycji. Poprzez proponowane rozwiązania jest zarówno poradnikiem dla rodziców, wychowawców i nauczycieli jak i wspaniałą atrakcją dla najmłodszych.