Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Edukacji

Dyrektor Departamentu: Dariusz Styrna
Zastępca Dyrektora Departamentu: Agata Suszczyńska

Sekretariat:
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków (wysoki budynek Biprostalu)
XI piętro, pok. 119
Opis lokalizacji
tel.: 12 61 60 700
e-mail:

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Departament Edukacji:

 1. realizuje zadania związane z wykonywaniem nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Województwo,
 2. prowadzi sprawy związane z kształceniem, doskonaleniem oraz awansem zawodowym nauczycieli,
 3. przygotowuje i realizuje programy i projekty w dziedzinie rozwoju edukacji oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 4. prowadzi ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wydaje zaświadczenia o wpisie do rejestru,
 5. współdziała z organami prowadzącymi szkoły i placówki w tym w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami działającymi w sferze edukacji, rynku pracy i gospodarki w zakresie:
  a) edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  b) realizacji zadań wychowawczych szkół,
  c) doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  d) kształcenia zawodowego,
  e) promocji zdolnej młodzieży,
  f) kształcenia dorosłych.
 6. wspiera rozwój szkolnictwa wyższego w zakresie kształtowania oferty dydaktycznej zgodnej z potrzebami regionu,
 7. realizuje projekty edukacyjne w ramach współpracy z regionami partnerskimi.