Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Sieci Współpracy

Udział w sieciach regionalnych umożliwia realizację priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa Małopolskiego, której istotnym celem jest podnoszenie poziomu rozwoju gospodarczego Województwa, osiągnięcie równowagi z najlepiej rozwiniętymi regionami w państwach UE i poszukiwanie partnerów pomocnych z punktu widzenia realizacji tego celu.

 


Współpraca z regionami państw UE służy poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych umiejętności z dziedzin programowania i absorpcji środków unijnych. Istotnym celem współpracy jest również budowanie regionalnej marki „Małopolska”, promocja Województwa Małopolskiego, jak również tworzenie jak najlepszego wizerunku regionu w Europie i na świecie.

Jest brukselską siecią stworzoną w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami, w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Cele te sieć realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów.

W ramach sieci istnieje 14 grup roboczych w następujących dziedzinach: Polityka, Zaawansowana Produkcja i Nanotechnologia, Biogospdarka, Design i Kreatywność, Energia i Zmiany Klimatu, Zdrowie, ICT, Finansowanie Innowacji, Inteligentne Miasta, Inteligentna Specjalizacja, Turystyka, Transport, Woda.

Działania sieci polegają na wymianie wiedzy na poziomie unijnym oraz wymianie interregionalnej. Dodatkowo, kontakty robocze pomiędzy partnerami sieci dają możliwość rozwoju oraz poszerzenia wiedzy praktycznej specjalistów z regionu. Udział w sieci i wzmocniony, wraz ze wsparciem partnerów, głos regionu daje możliwość do poszukiwań partnerów i współpracy w ramach innych sieci.
Więcej>>

Sieć europejskich regionów i władz lokalnych współdziałających razem w celu polepszenia stanu zdrowia obywateli poprzez współpracę (ENRICH) została utworzona 30 listopada 2005 r. we Florencji. Aktualnie składa się z następujących regionów: Andaluzja, Akwitania, East Middlands, Sachsen-Anhalt, Toskania, Umbria, Walonia, Steiermark, Macedonia, Algarve. Celem sieci jest dialog na temat doświadczeń regionów w sprawach zdrowia m.in. powiększenie świadomości europejczyków, stworzenie systemu wymiany informacji, który byłby kompatybilny z systemami poszczególnych regionów członkowskich. Sieć pragnie również uczestniczyć w publicznej debacie dotyczącej zdrowia zawartej w Zielonej księdze w sprawie spójności terytorialnej. W ramach tej debaty, regiony uczestniczące pragną podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami oraz uruchomić wspólne działania informacyjne w celu ochrony zdrowia.
Więcej>>

Jest to organizacja regionów i producentów dążących do otrzymania oznaczeń ochronnych produktu (Chronione Oznaczenie Techniczne, Chroniona Nazwa Pochodzenia). Stowarzyszenie zostało utworzone w celu ochrony idei produktów regionalnych i tradycyjnych, w kontekście globalizacji i kryzysów żywnościowych, które dotknęły Europę. Misją stowarzyszenia jest promocja i ochrona, przede wszystkim na poziomie europejskim, interesów regionów oraz producentów żywności tradycyjnej. Dodatkową zaleta sieci jest możliwość uzyskania wsparcia w stosunkach z instytucjami europejskimi, rozwój współpracy międzyregionalnej, waloryzacja i promocja procedur certyfikacyjnych na poziomie konsumenckim, europejskim i międzynarodowym. Udział Województwa Małopolskiego, doświadczenia i perspektywa „nowego” kraju członkowskiego, wnosi w działania sieci nowe spojrzenie na politykę jakości produktów regionalnych.
Więcej >>

Regiony jako motory nowego wzrostu gospodarczego opartego na inteligentnych specjalizacjach.
Więcej>>