Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Sieci Współpracy

Sieci współpracy

Udział w sieciach regionalnych umożliwia realizację priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa Małopolskiego, której istotnym celem jest podnoszenie poziomu rozwoju gospodarczego Województwa, osiągnięcie równowagi z najlepiej rozwiniętymi regionami w państwach UE i poszukiwanie partnerów pomocnych z punktu widzenia realizacji tego celu.

Współpraca z regionami państw UE służy poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych umiejętności z dziedzin programowania i absorpcji środków unijnych. Istotnym celem współpracy jest również budowanie regionalnej marki „Małopolska”, promocja Województwa Małopolskiego, jak również tworzenie jak najlepszego wizerunku regionu w Europie i na świecie.

Współpracą z poniższymi sieciami zajmuje się bezpośrednio Przedstawicielstwo WM w Brukseli:

ERRIN - logo

Jest brukselską siecią stworzoną w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami, w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Cele te sieć realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów.

W ramach sieci istnieje 14 grup roboczych w następujących dziedzinach: Polityka, Zaawansowana Produkcja i Nanotechnologia, Biogospdarka, Design i Kreatywność, Energia i Zmiany Klimatu, Zdrowie, ICT, Finansowanie Innowacji, Inteligentne Miasta, Inteligentna Specjalizacja, Turystyka, Transport, Woda.

Działania sieci polegają na wymianie wiedzy na poziomie unijnym oraz wymianie interregionalnej. Dodatkowo, kontakty robocze pomiędzy partnerami sieci dają możliwość rozwoju oraz poszerzenia wiedzy praktycznej specjalistów z regionu. Udział w sieci i wzmocniony, wraz ze wsparciem partnerów, głos regionu daje możliwość do poszukiwań partnerów i współpracy w ramach innych sieci.
Więcej>>

 

Inicjatywa Awangarda - logo

Członkostwo w sieci Inicjatywa Awangarda wspiera innowacyjny rozwój małopolskich przedsiębiorstw i klastrów. W ramach Projektów Pilotażowych realizowanych w ramach stowarzyszenia, przedsiębiorstwa mogą zminimalizować koszty testowania i certyfikacji konkretnej technologii, potwierdzenia jej przydatności do konkretnych zastosowań, a także mogą znaleźć partnerów, dzięki którym powstaną nowe europejskie łańcuchy wartości. Dzięki temu małopolskie firmy będą miały ułatwiony dostęp do segmentów rynku o wysokiej wartości dodanej.

Województwo Małopolskie uczestniczy w pracach 5 z 8 realizowanych Projektów Pilotażowych:

  • Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych
  • Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D
  • Wydajna i Zrównoważona Produkcja
  • Sztuczna Inteligencja
  • Technologie Wodorowe - Hydrogen (H2)

Więcej>>

NEREUS - logo

Działająca od 2007 r. Sieć Europejskich Regionów Używających Technologii Kosmicznych NEREUS stanowi dynamiczną platformę, podnoszącą świadomość jej Uczestników w kwestii korzyści oferowanych przez przestrzeń kosmiczną dla regionalnych społeczności i pomagającą mieszkańcom w korzystaniu z tych udogodnień. Dane i aplikacje oparte o technologie kosmiczne są korzystne dla biznesu, administracji i społeczeństwa pomagając im lepiej i szybciej reagować na główne wyzwania społeczne i polityczne. Celem Sieci NEREUS jest umożliwienie wykorzystania zastosowań kosmicznych przez władze regionalne do skutecznej i efektywnej realizacji polityki publicznej, przekładającej się na wymierne korzyści obywateli. Natomiast kluczową misją NEREUS, jako wyjątkowej sieci tematycznej zajmującej się kwestiami regionalnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznych dla regionów europejskich i ich obywateli, a także promowanie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i jej zastosowań.

Główne działania NEREUS koncentrują się na:

  • dialogu politycznym,
  • międzyregionalnej współpracy i partnerstwie,
  • trendach i rozwoju technologicznym istotnym dla przyszłych rozwiązań kosmicznych i potrzeb użytkowników.

Więcej>>