Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Sieci Współpracy

Udział w sieciach regionalnych umożliwia realizację priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa Małopolskiego, której istotnym celem jest podnoszenie poziomu rozwoju gospodarczego Województwa, osiągnięcie równowagi z najlepiej rozwiniętymi regionami w państwach UE i poszukiwanie partnerów pomocnych z punktu widzenia realizacji tego celu.

Sieci współpracySieci współpracy

Współpraca z regionami państw UE służy poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych umiejętności z dziedzin programowania i absorpcji środków unijnych. Istotnym celem współpracy jest również budowanie regionalnej marki „Małopolska”, promocja Województwa Małopolskiego, jak również tworzenie jak najlepszego wizerunku regionu w Europie i na świecie.

Współpracą z poniższymi sieciami zajmuje się bezpośrednio Przedstawicielstwo WM w Brukseli:

Logo ERRINLogo ERRIN

Jest brukselską siecią stworzoną w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami, w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Cele te sieć realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów.

W ramach sieci istnieje 14 grup roboczych w następujących dziedzinach: Polityka, Zaawansowana Produkcja i Nanotechnologia, Biogospdarka, Design i Kreatywność, Energia i Zmiany Klimatu, Zdrowie, ICT, Finansowanie Innowacji, Inteligentne Miasta, Inteligentna Specjalizacja, Turystyka, Transport, Woda.

Działania sieci polegają na wymianie wiedzy na poziomie unijnym oraz wymianie interregionalnej. Dodatkowo, kontakty robocze pomiędzy partnerami sieci dają możliwość rozwoju oraz poszerzenia wiedzy praktycznej specjalistów z regionu. Udział w sieci i wzmocniony, wraz ze wsparciem partnerów, głos regionu daje możliwość do poszukiwań partnerów i współpracy w ramach innych sieci.
Więcej>>

Logo IALogo IA

Logo IALogo IA

Regiony jako motory nowego wzrostu gospodarczego opartego na inteligentnych specjalizacjach.
Więcej>>