Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Klub Małopolanina

banner

Zainaugurowany podczas Polskiej Prezydencji Radzie UE (2011), w ramach 5. edycji Dni Małopolski w Brukseli, Klub Małopolanina jest nieformalnym zrzeszeniem osób wywodzących się z Małopolski oraz jej sympatyków. Honorowy patronat nad Klubem Małopolanina objęła dr Agnieszka Tombińska – małżonka Ambasadora Jana Tombińskiego, ówczesnego szefa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Celem działania Klubu jest tworzenie i podtrzymywanie wśród osób mieszkających w Brukseli poczucia przynależności do wspólnoty Małopolan oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz Małopolski, służących wzmocnieniu jej roli wśród regionów Europy. Spotkania Klubu Małopolanina, które uświetniają osobistości ze świata nauki i kultury, wywodzące się z naszego regionu lub z nim związane, organizowane są dwa razy w roku przez Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli.

Przynależność do Klubu Małopolanina jest nieodpłatna i otwarta dla wszystkich miłośników Małopolski.

Aby zarejestrować się na listę mailingową "Klubu Małopolanina" zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

UWAGA: Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zapisu. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku niepotwierdzenia dokonanej rejestracji (niekliknięcia w link), wymagana będzie ponowna rejestracja.

Klub Małopolanina - formularz rejestracyjny

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

9
dni
16
godzin
14
minut
Zarejestruj się

Klub Małopolanina - formularz rejestracyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: .
  • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu otrzymywania informacji o działalności i spotkaniach "Klubu Małopolanina".
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu, tj. otrzymywania informacji o działalności i spotkaniach "Klubu Małopolanina".
  • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji o działalności i spotkaniach "Klubu Małopolanina".
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do czasu zamknięcia "Klubu Małopolanina" lub Pana/Pani wypisania się z "Klubu Małopolanina".
  • Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. m.in. organom kontrolnym i nadzorczym oraz urzędom skarbowym. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez UMWM, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.
Potwierdzenie*:
* - pola wymagane

Zachęcamy sympatyków Klubu Małopolanina do zgłaszania sugestii w sprawie tematów przyszłych spotkań oraz gości specjalnych Klubu, których w miarę możliwości będziemy zapraszać do Brukseli. Propozycje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: , z dopiskiem w tytule wiadomości „Gość Klubu Małopolanina – propozycja”.

Informacje o spotkaniach będą publikowane na profilu FaceBook Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli.

Zachęcamy wszystkich Państwa do przyłączenia się do wspólnej inicjatywy, jaką jest Klub Małopolanina, zrzeszający nie tylko osoby wywodzące się z Małopolski, ale także jej sympatyków z całej Polski oraz spoza jej granic.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli