Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dom Polski Południowej w Brukseli

Dom Polski Południowej w Brukseli (DPP) to wspólna reprezentacja trzech województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Podstawą do powołania DPP była współpraca pomiędzy poszczególnymi regionami obejmująca działalność od grudnia 2012 Województwa Śląskiego i Opolskiego w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tritia” roku oraz wspólne prace w zakresie tworzenia Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 - dokumentu przyjętego 5 kwietnia 2013 roku w Krakowie przez Województwa Małopolskie i Śląskie.

List intencyjny w sprawie utworzenia Domu Polski Południowej w Brukseli został podpisany 28 maja 2014 roku w Katowicach przez Marka Sowę, Marszałka Województwa Małopolskiego, Andrzeja Bułę, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Mirosława Sekułę, Marszałka Województwa Śląskiego. Następnie zostały zawarte stosowne umowy, inicjujące utworzenie Domu.

Od stycznia 2018 Dom Polski Południowej w Brukseli ma wspólną siedzibę. Z tego też powodu, 21 marca 2018 roku w Brukseli, zostało podpisane nowe Porozumienie, regulujące współpracę DPP na kolejne lata. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Celem działalności DPP jest budowanie marki i wizerunku Polski Południowej jako silnego europejskiego makroregionu wobec instytucji Unii Europejskiej. Wspólne działania pozwolą na pozyskanie i skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, a także promowanie i zabieganie o wspólne interesy regionów zrzeszonych w Domu Polski Południowej w Brukseli wobec Unii Europejskiej oraz innych partnerów zagranicznych.

Aby osiągnąć powyższe cele, regiony DPP muszą ujednolicić działania i inicjatywy na forum europejskim; wspólne uczestniczyć w projektach unijnych oraz wydarzeniach wpisanych w tzw. agendę Instytucji Unii Europejskiej; brać udział w imprezach promocyjnych na terenie Brukseli, Belgii oraz poza jej granicami, a także prowadzić solidarną, aktywną i nowoczesną politykę promocyjno-informacyjną.

Za koordynację i obsługę inicjatyw realizowanych pod szyldem DPP jest Koordynator. Koordynacja działań ma charakter rotacyjny. Jej koordynatorami są Marszałkowie Województw Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego, bądź przedstawiciele poszczególnych regionów, zgodnie z następującą kolejnością:

  • 1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. - Województwo Śląskie,
  • 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. - Województwo Małopolskie,
  • 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. - Województwo Opolskie.

Działalność DPP jest określana każdego roku na podstawie aktualnych kierunków polityk europejskich oraz priorytetów określonych przez trzy regiony.