Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego została powołana na mocy Uchwały Nr 172/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji ciała opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie:

a) pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim,
b) integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
c) kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych,
d) monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w województwie.

Zgodnie z Uchwałą ZWM, Przewodniczący Rady zwraca się do instytucji wymienionych w Uchwale o wskazanie przedstawicieli do pracy w Radzie. Przewodniczący Rady może zaprosić do współpracy osoby spoza składu Rady, z głosem doradczym. Uczestnictwo w radzie osób spoza Urzędu Marszałkowskiego ma charakter społeczny.

Członkowie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego

 1. Grzegorz Lipiec – Członek ZWM sprawujący opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie – Przewodniczący Rady
 2. Grzegorz Biedroń – Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego
 3. Łukasz Łakomski – Dyrektor Biura Cyfryzacji UMWM
 4. Bogusław Dębski - przedstawiciel ministra właściwego ds. informatyzacji
 5. Łukasz Gliński - przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
 6. Michał Drewnicki – przedstawiciel Rady Miasta Krakowa
 7. przedstawiciel Rady Miasta Tarnowa
 8. Józef Tomal – Starosta Myślenicki – przedstawiciel Związku Powiatów Polskich
 9. Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice – przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
 10. Robert Migiel – Sekretarz Gminy Raba Wyżna – przedstawiciel Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej
 11. Przedstawiciele wyższych uczelni województwa małopolskiego wskazani przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa: 
  a) prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
  b) prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach
  c) prof. dr hab. Dorota Malec
  d) Prof. dr hab. Janusz Czekaj
 12. Przedstawiciele stowarzyszeń oraz firm informatycznych i telekomunikacyjnych działających na terenie Małopolski, w tym: wskazani przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT):
  a) Stefan Kamiński
  b) Jacek Drabik
  c) Andrzej Szczerba
  wskazani przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI):
  a) Beata Chodacka
  b) Dr inż. Marek Valenta
  wskazani przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT):
  a) Mariusz Grzesiuk
  b) Xawery Konarski
 13. Dr Krzysztof Deszyński – przedstawiciel wskazany przez stronę samorządów gospodarczych Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski
 14. Adam Flaga - Przedstawiciel wskazany przez Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego
 15. Przedstawiciele innych instytucji mających wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce współpracujących z Województwem Małopolskim:
  a) Remigiusz Wojtas - przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji
  b) Jacek Pająk – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  c) Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr – przedstawiciel ACK CYFRONET AGH
  d) Prof. dr hab. Marek Jarnicki – przedstawiciel Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO
  e) Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński – przedstawiciel Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych
  f) Małgorzata Małek - przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
  g) Małgorzata Popławska – przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o. o.
  h) przedstawiciel Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o. o.

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Zespół ds. Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, Biuro Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.