Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego została powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego w 2004 roku. Zadania Rady oraz regulamin pracy określa Uchwała Nr 46/2019 ZWM z dnia 15 stycznia 2019 roku, zmieniona Uchwałą nr 1110/19 ZWM z dnia 25 czerwca 2019 roku i Uchwałą nr 96/23 ZWM z dnia 24 stycznia 2023 roku.

Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji ciała opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie:

a) pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim,
b) integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
c) kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych,
d) monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w województwie.

Zgodnie z Uchwałą ZWM, Przewodniczący Rady zwraca się do instytucji wymienionych w Uchwale o wskazanie przedstawicieli do pracy w Radzie. Przewodniczący Rady może zaprosić do współpracy osoby spoza składu Rady, z głosem doradczym. Uczestnictwo w radzie osób spoza Urzędu Marszałkowskiego ma charakter społeczny.

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Zespół Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Generalnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.