Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Marszałka, Wicemarszałków lub Członków Zarządu Województwa Małopolskiego
Udział Marszałka, Wicemarszałków lub Członków Zarządu Województwa Małopolskiego w Komitecie Honorowym 

Informacje ogólne:

O objęcie Patronatu Honorowego Marszałka, Wicemarszałków lub Członków Zarządu Województwa Małopolskiego mogą ubiegać się wyłącznie podmioty organizujące na terenie Województwa Małopolskiego przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu i randze dla Województwa. W wyjątkowych przypadkach Patronatem Honorowym może być objęte przedsięwzięcie odbywające się poza Województwem Małopolskim. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronatem Honorowym obejmowana jest na konkretna edycja.

Patronatem Honorowym nie obejmuje się instytucji, lecz konkretne wydarzenia, z wyłączeniem inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym.

Organizator obowiązany jest wypełnić Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym dostępny na niniejszej stronie internetowej i dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wybrany sposób:

  • złożyć na Dzienniku Podawczym;
  • przesłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
;

  • przesłać w wersji elektronicznej na adres: .

Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym powinien być dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie później niż na 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem inicjatywy. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z objęciem Patronatu Honorowego lub udziałem w Komitecie Honorowym. Niezależnie od decyzji, organizator zawsze otrzymuje pisemną odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku objęcia Patronatu Honorowego nad inicjatywą organizator zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o objęciu wydarzenia Patronatem Honorowym oraz logotypu Województwa Małopolskiego, dostępnego na stronie internetowej www.malopolska.pl/logo. Powyższe materiały należy przesłać do akceptacji na adres: .

Objęcie Patronatu Honorowego nad inicjatywą nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego, wydania materiałów promocyjnych, ani osobistego udziału Marszałka, Wicemarszałków lub Członków Zarządu Województwa w zaplanowanym wydarzeniu. O środki finansowe można ubiegać się wyłącznie w konkursach grantowych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W przypadku wnioskowania o udział Marszałka, Wicemarszałków lub Członków Zarządu Województwa Małopolskiego w Komitecie Honorowym, obowiązują analogiczne zasady, jak w przypadku Patronatu Honorowego. Nie ma możliwości wnioskowania jednocześnie o Patronat Honorowy i udział w Komitecie Honorowych, ani o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym więcej niż jednego członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z wprowadzonym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), wniosek o udzielenie przez Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Patronatu Honorowego lub udział w Komitecie Honorowym będzie zawierał dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje dotyczące Patronatu Honorowego i udziału w Komitecie Honorowym można uzyskać w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – tel. 12 61 60 999, .