Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Patronat Honorowy

 1. O Patronat Honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego, Wicemarszałków lub Członków Zarządu WM mogą ubiegać się wyłącznie podmioty organizujące przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu i randze dla Województwa, posiadające zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny.
 2. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym.
 3. Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Wicemarszałków lub Członków Zarządu WM nie mogą zostać objęte fundacje, placówki, kluby czy instytucje, lecz konkretne projekty i wydarzenia.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 5. W celu uzyskania Patronatu Honorowego, organizator obowiązany jest przesłać Wniosek o Patronat Honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego.
 6. Wniosek należy składać na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Kancelaria Zarządu
  30-017 Kraków
  ul. Racławicka 56
  lub w wersji elektronicznej na adres:
 7. Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego powinna być dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie później niż na 5 tygodni przed planowaną datą wydarzenia.
 8. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania Patronatu Honorowego w terminie do 30 dni od daty wpływu pisma do Urzędu.
 9. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:
  - aktualnego logotypu Województwa Małopolskiego
  - informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.
 10. Przyjęcie Patronatu Honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Marszałka Województwa Małopolskiego w przedsięwzięciu.
 11. O środki finansowe związane z planowanym przedsięwzięciem należy się ubiegać wyłącznie w konkursach grantowych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 12. Wniosek o udzielenie patronatu honorowego nie obejmuje wydania materiałów promujących województwo małopolskie.
 13. Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez Kancelarię Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 14. W przypadku wnioskowania o udział w Komitecie Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego, obowiązują takie same procedury, jak w przypadku Patronatu Honorowego.
 15. Nie ma możliwości ubiegania się jednocześnie o Patronat Honorowy i udział w Komitecie Honorowym.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12/61-60-999