Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zostaw 1% w Małopolsce

Plakat przedstawia mapę małopolski z napisem UMWM

Przekazując 1% swojego podatku wszyscy przyczyniamy się do wsparcia organizacji pożytku publicznego, które prężnie działają w Małopolsce. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których się realizują – od charytatywnej, przez ochronę zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo publiczne. Pamiętajmy, że Organizacje Pożytku Publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, działają, pokazując jak sami możemy pomagać innym i sobie, tutaj - w Małopolsce. Ważne byśmy dostrzegali ich nieocenione zaangażowanie, pracę oraz obecność. Możemy to zrobić przekazując im 1%.

MECHANIZM ODPISU 1% PODATKU

Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych. 1% to kwota potrącana z podatku, który zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany podatnikom.

Organizacje Pożytku Publicznego [OPP] to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Jak dokonać odpisu 1% podatku w 2021 roku?

Plakat przedstawia instrukcję przekazania 1% podatku w usłudze Twój e-PITMinisterstwo FinansówJak przekazać 1 % podatku

(źródło: podatki.gov.pl)

Instrukcja jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT krok po kroku znajduje się również tutaj. 

Organizację Pożytku Publicznego możesz wybrać z aktualnej listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1% dostępnej pod tym adresem.

Zachęcamy do wybrania OPP z Małopolski! Jest ich ponad 750, więc z pewnością znajdziesz taką, która zainteresuje Cię swoją działalnością i będziesz chciał ją wesprzeć. 

Terminy składania PIT-ów w 2021 roku:

W 2021 roku deklaracje podatkowe PIT 2021 składać należy:

 • do 1 marca 2021 roku > PIT-28
 • do 30 kwietnia 2021 roku > PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Ważne informacje:

 • Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy podany przez OPP. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego
 • Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz OPP, jeżeli organizacja nie podała rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub podała go nieprawidłowo, albo organizacja OPP została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.
 • Kwota ta nie zostanie również przekazana, gdy podatnik we wniosku o przekazanie 1% poda numer wpisu do KRS, którego nie zawiera wskazany wyżej wykaz.
 • Jeżeli podatnik w swoim wniosku poda kwotę, która przekracza wysokość 1% jego podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej OPP kwotę w prawidłowej wysokości.

Więcej informacji nt. przekazywania 1% można znaleźć w ulotce przygotowanej przez Krajową Informację Skarbową.