Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dobre praktyki

Kluczem do dobrej rewitalizacji jest umiejętne dostosowanie przedsięwzięcia do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Instytut Rozwoju Miast na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przygotował publikację „Ludzie – Przestrzeń – Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”. W wydanej przez resort rozwoju publikacji znalazły się opisy 30 działań rewitalizacyjnych w Polsce i na Ukrainie.

Na wstępie do opisu każdej dobrej praktyki znajduje się fiszka informacyjna zawierająca podstawowe dane na temat danej praktyki (powierzchnię i ludność terenu objętego rewitalizacją, zakres dobrych praktyk, podmiot prowadzący rewitalizację, dane osoby do kontaktu, informacje o innych zaangażowanych podmiotach, okres rewitalizacji, budżet rewitalizacji i główne źródła finansowania).

Osobny rozdział w publikacji stanowią przedsięwzięcia, które wprawdzie nie mają charakteru rewitalizacyjnego, ale zakres podejmowanych w ich ramach działań sprawia, że pewne ich aspekty powinny znajdować swoje odzwierciedlenie także w działaniach rewitalizacyjnych. Są to przykłady: Niepołomic, Rudy Śląskiej, Nowych Żernik, Projektu ReBlok i Dzielnicy Wisła. W zestawieniu znalazł się także jeden projekt zagraniczny zrealizowany we Lwowie. 

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem.