Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Świadectwa dostępności

W ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” zespół ekspertów przygotował Wytyczne dostępności, czyli standardy dostosowania obiektów i oferty instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W roku 2017 wytyczne dotyczą kwestii najbardziej podstawowych, w kolejnych latach będą one stopniowo uszczegóławiane i uzupełniane.

Marcin WąsikZajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

23 instytucje kultury Województwa Małopolskiego na podstawie wytycznych dostępności wprowadziły zmiany w swoich obiektach. Przez cały listopad 2017 roku zespół audytorów przeprowadza ich analizę. Instytucje, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną uhonorowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego świadectwami dostępności.

Świadectwo dostępności to czytelna wskazówka, że obiekt danej instytucji jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami: poruszających się na wózku, niewidomych, słabo widzących, niesłyszących. To także potwierdzenie jego dopasowania do potrzeb osób starszych, o ograniczonej możliwości poruszania się, oraz osób odwiedzających instytucję z małymi dziećmi.

Dla instytucji kultury świadectwo dostępności to widoczne potwierdzenie skuteczności jej starań, a dla jej pracowników – dowód uznania za właściwą postawę w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

To także wyraźny sygnał, że dana instytucja jest odpowiedzialna społecznie i czyni wysiłki, by stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich osób, które chcą korzystać z jej oferty.

Studio FILMLOVECricoteka, wizyta w tamach Kultury bez Barier.

W dniu 4.12.2017 roku w Krakowskim Teatrze Scena STU Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wręczył świadectwa dostępności instytucjom kultury Województwa Małopolskiego, które dostosowały swoje obiekty i ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu zgodnie z Wytycznymi dostępności 2017. Zobacz więcej