Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowe przestrzenie kultury

Fragment fasady budynku Cricoteki pokrytej spatynowaną perforowaną blachą na tle błękitnego niebaStormann and WeberCricoteka

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obserwuje i monitoruje w cyklu rocznym nowe przestrzenie kultury, szczególnie te, których realizacja była współfinansowana ze środków europejskich. Do monitoringu zmian zachodzących w wyniku realizowanych inwestycji jest używany wystandaryzowany kwestionariusz przygotowany przez Departament, ułatwiający zbieranie i opracowywanie danych, co umożliwia przebadanie efektów inwestycji w instytucjach kultury województwa małopolskiego. Kwestionariusz jest przesyłany do instytucji kultury, które zaprezentowały efekty funkcjonowania nowych przestrzeni kultury, a uzyskane w ten sposób dane są opracowane w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgromadzone w niniejszych analizach informacje są cennym źródłem inspiracji podczas planowania i projektowania kolejnych inwestycji oraz przy organizacji i realizacji projektów kulturalnych w nowych przestrzeniach. Na ich podstawie można również prowadzić dialog z instytucjami kultury i programować działania na rzecz wzrostu efektywności podejmowanych działań, w tym między innymi niwelowania różnic pomiędzy kosztami, a przychodami wynikającymi z rozbudowy i modernizacji posiadanej infrastruktury.

Nowopowstałe lub zmodernizowane przestrzenie regionalnych instytucji kultury oddziałują na ich funkcjonowanie oraz kształt oferty, stają się wizytówką i walorem regionu.

Galeria zdjęć