Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Aktualności

Trwają prace przy realizacji prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w instytucjach kultury, dla których województwo małopolskie pełni rolę organizatora w ramach projektów inwestycyjnych współfinasowanych ze środków unijnych:

Skansenova – systemowa opieka dziedzictwa w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu
(Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020)

26 lipca 2017 roku zawarto umowy z wykonawcami robót konserwatorsko-budowlanych, tj. z firmami Motylex i Tatran. Ogółem wartość robót budowlanych 5 809 471,98 zł brutto.

 • Firma Ogólnobudowlana MOTYLEX Mariusz Górka z Nowego Sącza wykona w ramach projektu następujące prace:
  Remont Zagrody w Zalipiu – wartość robót 430 377 zł brutto (rozpoczęły się prace w zakresie impregnacji i remontu)
  Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku – wartość robót 392 124 zł brutto
  Zagroda Maziarska w Łosiu – wartość robót 43 050 zł brutto (trwają prace konserwatorskie i impregnacyjne)
  Skansen w Wygiełzowie – wartość robót 412 050 zł brutto
  Skansen w Dobczycach – wartość robót 43 050 zł brutto (trwają prace konserwatorskie i impregnacyjne)

 • TATRAN Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza wykona w ramach projektu następujące prace:
  Sądecki Park Etnograficzny – sektor łemkowski, dworski, pogórzański i kolonistów niemieckich – wartość robót 2 408 134,30 zł brutto (trwają prace w kościele w sektorze kolonistów niemieckich)
  Skansen w Zubrzycy Górnej – wartość robót 1 957 470,66 zł brutto (prace rozpoczną się w 2018 roku)
  Skansen w Sidzinie – wartość robót 123 216,02 zł brutto (prace rozpoczną się we wrześniu 2017 roku)

Został również rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontów ogrodzeń w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wyłoniono wykonawcę: Firmę Ogólnobudowlaną MOTYLEX Mariusz Górka z Nowego Sącza. Wartość robót wynosi 215 250 zł brutto. Rozpoczęto prace związane z modernizacją ogrodzenia w skansenie.

Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu
(
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)

W skansenie są wymieniane pokrycia dachowe ze słomy na budynkach w sądeckim skansenie. Dobiegają końca prace konserwatorskie w zabytkowym kościele z Łososiny, na 14 sierpnia zaplanowano w kościele odbiory końcowe.

Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny
(
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)

Trwają prace wykończeniowe w budynku, podpisano umowę na dostawę wyposażenia. W II połowie sierpnia zaplanowano ogłoszenie przetargu na aranżację wnętrz, w tym przestrzeni ekspozycyjnych, nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.