Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Aktualności

Atrakcyjne muzea Małopolski – to jeden z celów strategicznych Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze kultury. Projekt ten obejmuje klika zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji regionalnych muzeów, zarówno pod kątem konserwacji, rewaloryzacji, remontu jak i przygotowania nowych ekspozycji oraz oferty kulturalnej i edukacyjnej. Projekty są realizowane/planowane do realizacji przy udziale środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020; Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020).

Całkowita wartość inwestycji składających się na projekt ATRAKCYJNE MUZEA MAŁOPOLSKI wynosi ponad 110 mln zł, w tym zakładany udział środków unijnych na poziomie około 85 mln zł oraz udział środków z budżetu województwa małopolskiego blisko 21,5 mln zł.

5 z tych projektów wpisanych jest na listę Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski – projekty realizowane/planowane do realizacji w ramach PO IiŚ 2014–2020 (projekty: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie; Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem; Muzeum Etnograficznego w Krakowie; Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz projekt partnerski Skansenova).

 

 

Modernizacja małopolskich skansenów. Trwają prace w ramach projektu SKANSENOVA.

Zainicjowany przez Województwo Małopolskie projekt „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” wszedł w kolejny etap realizacji. Dzięki projektowi zabytki architektury drewnianej zgromadzone w skansenach na terenie województwa małopolskiego zostaną gruntownie odnowione, zabezpieczone przed pożarami i klęskami żywiołowymi, co zapewni większe bezpieczeństwo i komfort zwiedzającym. Powstaną także nowe ekspozycje i obiekty do zwiedzania, zostanie poszerzona oferta kulturalno-edukacyjna dla dzieci i dorosłych. Dzięki projektowi będzie możliwe szersze udostępnianie zabytków zwiedzającym i wzmocnienie pozycji skansenów jako nowoczesnych instytucji kultury.

Małopolska jest regionem o jednym z największych skupisk muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Chętnie odwiedzane przez turystów skanseny wymagają jednak ciągłych prac konserwatorskich i modernizacyjnych. W objętych projektem Skansenova dziewięciu skansenach już widać efekty pierwszych prac remontowych i konserwatorskich, które ruszyły w okresie wakacyjnym. Do tej pory zrealizowano działania za kwotę ponad 1 500 000 zł.

Jest to pierwszy realizowany na tak dużą skalę i tak kompleksowo projekt konserwacji i rewitalizacji zabytków drewnianych w regionie. Różnego rodzaju prace będą prowadzone w sumie w 104 zabytkowych obiektach, w tym 4 zostaną translokowane. Kilkadziesiąt budynków zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowanych zostanie 10 wystaw stałych, a 81 obiektów zostanie zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 13,7 mln zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej przekracza 9,1 mln zł. Unijne wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, natomiast pozostałą część finansują Województwo Małopolskie oraz instytucje kultury i gminy.

Galeria zdjęć