Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jest postrzegany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, partnerów zewnętrznych, kooperantów oraz niezależnych obserwatorów funkcjonowania instytucji publicznych jako lider w zakresie rozwoju instytucjonalnego oraz podnoszenia jakości swoich usług. Jest jednym z niewielu urzędów regionalnej administracji samorządowej w Polsce, który wdrożył kompleksowe rozwiązania zarządcze. Zostało to potwierdzone licznymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi przez Urząd w efekcie udziału w wielu ogólnopolskich rankingach i konkursach.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oznacza:

 • wprowadzenie standardów zarządczych stosowanych w administracji publicznej na świecie,
 • ciągłe doskonalenie i monitorowanie usług realizowanych na rzecz Klientów,
 • racjonalizację kosztów poprzez system monitorowania wpływów i wydatków budżetowych,
 • wzrost wiarygodności jako instytucji zarządzającej środkami pochodzącymi z funduszy europejskich,
 • kreowanie i ukierunkowywanie zadań wpływających na poprawę walorów środowiska naturalnego regionu,
 • działalność na rzecz ochrony środowiska zgodnie z przyjęta Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bezpieczny i stały dostęp do infrastruktury informatycznej,
 • eliminowanie lub ograniczenie w znacznym stopniu możliwości występowania zjawisk korupcyjnych,
 • wzrost zaufania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jako organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej,
 • poprawę dbałości o interesy klienta oraz dostawców,
 • wzmocnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu w obszarze stosowania zasad prawa.

Nasz System Zarządzania wdrożyliśmy i będziemy utrzymywać z myślą o naszych Klientach - zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. To Państwa potrzeby były dla nas inspiracją do podjęcia działań w zakresie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.