Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Co nam daje Zintegrowany System Zarządzania?

Dzięki wdrożonemu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ):

 • wprowadziliśmy standardy zarządcze stosowane w administracji publicznej na całym świecie,
 • ciągłe doskonalimy i monitorujemy usługi realizowane na rzecz Klientów Urzędu,
 • racjonalizujemy finansowanie podejmowanych działań poprzez system stałego monitoringu wpływów i wydatków budżetowych,
 • osiągnęliśmy wzrost wiarygodności Urzędu jako instytucji zarządzającej środkami pochodzącymi z funduszy europejskich,
 • kreujemy i ukierunkowujemy zadania tak, aby wpływały one efektywnie na poprawę walorów środowiska naturalnego regionu małopolskiego,
 • podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska,
 • utrzymujemy wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
 • oferujemy pracownikom bezpieczny i stały dostęp do infrastruktury informatycznej,
 • eliminujemy lub ograniczamy w znacznym stopniu możliwości występowania zjawisk korupcyjnych oraz innych nadużyć,
 • odnotowujemy stały wzrost zaufania do Urzędu jako organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej,
 • dbamy o interesy Klientów oraz dostawców,
 • wzmacniamy bezpieczeństwo funkcjonowania Urzędu zgodnie z przepisami prawa.