Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

O Urzędzie

Urząd Marszałkowski jest jednostką pomocniczą Zarządu Województwa, który przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa. Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika oraz Dyrektorów Departamentów. Marszałek wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu. Sekretarz Województwa, działając z upoważnienia Marszałka koordynuje działalność wszystkich Departamentów w zakresie organizacyjnym, realizuje i koordynuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi, a w sposób szczególny nadzoruje realizację uchwał Sejmiku i Zarządu. Sekretarz wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Generalnego oraz Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które nadzoruje. Skarbnik Województwa prognozuje oraz koordynuje i nadzoruje politykę finansową Województwa oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.

Więcej o Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Na zdjęciu budynek UMWM.