Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inicjatywy pracowników

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego bardzo chętnie i bezinteresownie włączają się i aktywnie wspierają liczne działania, których celem jest niesienie pomocy innym. Do najważniejszych inicjatyw należą:

 • Oddajemy krew – pracownicy Urzędu od lat uczestniczą w akcjach krwiodawstwa. Tylko podczas tegorocznej letniej akcji oddali prawie 9 litrów krwi! Ta inicjatywa zaowocowała utworzeniem Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, który działa od lipca 2012 r.
 • Na przełomie kwietnia i maja 2012 r. Departament Organizacyjno – Prawny zorganizował akcję honorowego krwiodawstwa na rzecz poszkodowanego w pożarze członka rodziny naszej pracownicy. W akcji udział wzięło 13 pracowników; w efekcie uzyskano 5850 ml krwi pełnej
 • W 2012 i 2013 roku Departament Organizacyjno – Prawny zakupił  i zainstalował pięć automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Dzięki tym działaniom podniesiono poziom bezpieczeństwa społeczeństwa w czterech lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, tj.  ul. Wielicka 72B (okolice Dworca PKP Płaszów),  ul. Racławicka 56B, Wrocławska 53 oraz Radziwiłłowska 1. W wyniku powyższego UMWM dołączył do Programu Krakowska sieć AED "IMPULS ŻYCIA".
 • W dniu 15.05.2012 r. Departament Organizacyjno – Prawny zrealizował szkolenia przy udziale Maltańskiej Służby Medycznej (organizacja non-profit) dla ok. 90 osób (pracowników UMWM oraz służby ochrony mienia) w zakresie profesjonalnej obsługi defibrylatorów. Szkolenie odbyło się w 4 grupach szkoleniowych (2 lokalizacje po 2 grupy)
 • Wielka zbiórka książek – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zorganizowali akcję zbiórki książek w ramach Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”  – w sumie zebrano prawie 1800 książek
 • Ciuch w Ruch – jest to projekt recyklingu wdrażany w Urzędzie , we współpracy z Fundacją Anny Dymnej Mimo Wszystko, którego celem jest pozyskiwanie do ponownego przetworzenia używanej odzieży, firan, itp. Pojemniki na odzież znajdują się w różnych oddziałach Urzędu
 • Szlachetna Paczka – pracownicy Urzędu co roku aktywnie włączają się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Stowarzyszenie WIOSNA, której celem jest niesienie pomocy najuboższym. Rodziny otrzymują produkty spożywcze, środki czystości, ubrania a także meble i sprzęty AGD
 • Oddaj swój telefon i pomóż dzieciom – UMWM uczestniczy w akcji pomocy dzieciom, organizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja i Fundacji Dzieciom w Potrzebie. Zgromadzone telefony komórkowe oddawane są firmie recyklingowej, która w zamian przekazuje pieniądze fundacjom. Celem akcji, poza pomaganiem dzieciom, jest także ochrona środowiska. Oddając zużyty sprzęt elektroniczny zapobiegamy uwalnianiu się szkodliwych substancji do wody, gleby i powietrza oraz wypełniamy zapisy prawa o unieszkodliwianiu takiego sprzętu
 • Zakrętki – pracownicy Urzędu z wielkim zaangażowaniem od 2010 r. zbierają i segregują zakrętki, które są przekazywane na leczenie chorego chłopca. Do tej pory zebrano ponad 4 tony zakrętek!
 • Sprzedaż kartek świątecznych na szczytny cel – na terenie Urzędu przed Wielkanocą 2012 r. odbył się świąteczny jarmark, podczas którego sprzedawane były ozdoby świąteczne, własnoręcznie zrobione przez wychowanków Domu Dziecka w Sieborowicach
 • Kampania 1% – co roku, w ramach kampanii prowadzonej przez UMWM, zachęcającej Małopolan do przekazywania 1% podatku na rzecz OPP, pracownicy Urzędu zachęcają do przekazywania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego