Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Transport na leczenie psychiatryczne

Na podstawie w art. 46 ust 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, realizuje postanowienia sądowe o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób, wobec których sąd orzekł o umieszczeniu ich w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.

W celu realizacji transportu, należy złożyć do Departamentu wniosek wraz z oryginałem prawomocnego postanowienia sądu. Prosimy o niedołączanie kopii dokumentacji medycznej pacjentów.

Osobą do kontaktu w tej sprawie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jest pracownik Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM, Pani Sylwia Murzyn, tel. (12)63-03-577 , fax. (12) 63 03 524

Ogłoszenie o trudnościach w bieżącej realizacji transportów na podstawie postanowienia sądowego o leczeniu bez zgody w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w dniu 12.03.2020 – do odwołania

Ze względu na ogłoszenie na terenie Polski przez Ministra Zdrowia w dniu 12.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, w wielu placówkach szpitalnych w kraju wstrzymane lub ograniczone do niezbędnego minimum​ zostały przyjęcia planowe do oddziałów, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19. Ograniczenia te nie dotyczą pacjentów onkologicznych oraz wymagających bezwzględnie hospitalizacji. Podobna sytuacja ma miejsce również małopolskich szpitalach psychiatrycznych oraz szpitalach posiadających oddziały psychiatryczne​. Poniższe zakłady lecznicze po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego zdecydowały się na zawieszenie przyjmowania pacjentów na oddziały:

- Szpital Powiatowy w Chrzanowie

- Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

- Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

- Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

- 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

- Szpital powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

- Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

Na dzień 16 kwietnia 2020 r. Nowy Szpital w Olkuszu oraz Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w dalszym ciągu przyjmują pacjentów na oddziały psychiatryczne. Jednakże, z uwagi na dynamiczną sytuację w placówkach medycznych w całym kraju​, każdorazowo należy skontaktować się ze szpitalem, czy ten stan jest nadal aktualny.