Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Medycyna pracy

Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy

Zadania Województwa Małopolskiego wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy, realizowane są na terenie Województwa Małopolskiego przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie www.momp.malopolska.pl w oparciu o zawartą umowę.

Realizacja zadania polega między innymi na prowadzeniu diagnostyki i orzecznictwa z zakresu medycyny pracy dla dorosłych i młodzieży z terenu województwa Małopolskiego oraz:

  • finansowaniu zadań wynikających z trybu odwoławczego od orzeczeń MOMP w zakresie chorób zawodowych dla obszaru Województwa Małopolskiego,
  • obligatoryjnemu prowadzeniu rejestrów lekarzy, pielęgniarek i psychologów uprawnionych do wykonywania zadań,
  • prowadzeniu kształcenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek w zakresie medycyny pracy,
  • współdziałaniu w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
  • wykonywaniu kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie spełniania warunków do udzielania świadczeń medycznych.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zajmuje się diagnostyką i orzecznictwem chorób zawodowych oraz badaniami konsultacyjnymi i odwoławczymi z zakresu medycyny pracy zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy. W procesie diagnostyczno - orzeczniczym chorób zawodowych konieczne jest wykonywanie szerokiego zakresu badań specjalistycznych, laboratoryjnych zgodnie z przyjętymi procedurami orzeczniczymi.

MOMP prowadzi szczegółową statystykę przyjmowanych pacjentów na przestrzeni lat, analizuje trendy orzecznicze na podstawie danych własnych i ogólnopolskich.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.