Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Adopcja

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) nałożyły na samorząd województwa realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.

W związku z powierzeniem nowego zadania Samorząd Województwa Małopolskiego,  utworzył Małopolski Ośrodek Adopcyjny w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, zgodnie z uchwałą Nr 1509/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z uchwałą Nr 1470/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2012 r., a następnie uchwałą Nr 2156/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.,  dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na organizację i prowadzenie ośrodków adopcyjnych udzielona została trzem podmiotom, które realizują procedury adopcyjne na terenie Małopolski. 31 grudnia 2022 r. upłynął 5-letni okres realizacji zadania przez w/w podmioty. 27 października Uchwałą nr 1830/22 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków  adopcyjnych w latach 2023 - 2027. Uchwałą nr 2177/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków  adopcyjnych w latach 2023 – 2027 wybrano ponownie 3 w/w podmioty na prowadzenie czterech niepublicznych ośrodków adopcyjnych.

 

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu
ul. Podhalańska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18/262 28 53; tel. 18/262 31 96
e-mail:
www.adopcja.malopolska.pl

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia"
os. Zielone 1, 31 – 968 Kraków
tel./fax. 12/642 12 16
e-mail:
www.profamilia.pl/osrodek

Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”
ul. Rajska 10, 31-124 Kraków
tel. 12/631 03 00, fax. 12/631 03 02
e-mail:
www.adopcja.dpd.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
ul. Lenartowicza 14 , 31 – 020 Kraków
tel./fax. 12 632 11 71,
e-mail:
www.oatpd.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
ul. Rynek 9, 33 -100 Tarnów
tel. 12 632 11 71,
e-mail:
www.adopcjatarnow.pl