Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Gościnna

Województwo Małopolskie w ramach rozwoju, promocji i zróżnicowania oferty turystycznej, wspiera inicjatywy podmiotów działających w sektorze turystyki w regionie poprzez otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki. 

"Małopolska Gościnna", otwarty konkurs ofert, ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. 

W ramach zadania Województwo Małopolskie wspiera projekty z zakresu rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie, w tym markowe produkty turystyczne oraz kreuje innowacyjność i atrakcyjność oferty czasu wolnego. Zakładane rezultaty realizacji zadań w ramach konkursu to: 

 • Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu.
 • Poprawa standardu infrastruktury turystycznej i bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków i tras turystycznych.
 • Stworzenie spójnej kompleksowej oferty turystycznej.
 • Wzmocnienie działań promujących ofertę turystyczną regionu.
 • Dywersyfikacja ruchu turystycznego w regionie.

Kwota dofinansowania w latach 2001 – 2023: 34 433 073 zł 

Widok na wapienne skały w Pieninach.Trzy Korony Pieniny

 

Poprzednie edycje

Uchwałą Nr 193/02 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku rozstrzygnięto konkurs grantowy "Małopolska Gościnna". Ze złożonych 38 projektów do realizacji wybrano 12 projektów.

 1. Realizator: Małopolska Organizacja Turystyczna, przyznana kwota 72 tys. zł
  Promocja Małopolski na rynkach krajowych
  Opracowanie i realizacja zintegrowanego serwisu informacji turystycznej o bazie noclegowej
 2. Realizator: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec, przyznana kwota 15 tys. zł
  Pilotażowy projekt wdrożenia lokalnego systemu Informacji Turystycznej w na terenie wschodniej Małopolski. Projekt zakłada powstanie 18 lokalnych punktów informacji turystycznej na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, dąbrowskiego i tarnowskiego.
 3. Realizator: Stowarzyszenie Krajobrazy, przyznana kwota 15 tys. zł
  Pierścień Jurajski (oznakowanie trasy jurajskiej 117 znakami)
 4. Realizator: PTTK O/Krakowski, przyznana kwota 15 tys. zł
  Opracowanie i wytyczenie sieci szlaków rowerowych powiatu chrzanowskiego z powiązaniem szlaków znajdujących się w ościennych powiatach
 5. Realizator: PTTK O/Ziemi Tarnowskiej, przyznana kwota 8 tys. zł
  Infrastruktura szlaków turystycznych na Ziemi Tarnowskiej ( prace renowacyjne szlaków i przewodnik „Szlak okrężny wokół Tarnowa”)
 6. Realizator: Związek Muzeów Małopolskich, przyznana kwota 12 tys. zł
  Prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego w skansenach małopolskich na krajowych imprezach targowych, przygotowanie materiałów audiowizualnych, prezentacja oferty skansenów, przygotowanie folderu o skansenach.
 7. Realizator: Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej, przyznana kwota 10 tys. zł
  Opracowanie 5 szlaków małopolskich obiektów techniki i inżynierii (łącznie 110 obiektów) - kreowanie nowych produktów, opracowanie koncepcji szlaków, przygotowanie ofert turystycznych
 8. Realizator: Rada Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pod Patronatem Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, przyznana kwota 8 tys. zł
  III Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II
 9. Realizator: Stowarzyszenie Turystyki i rekreacji kajakowej Dunajec, przyznana kwota 10 tys. zł
  XXXVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu
  LXI Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. T. Pilarskiego na Dunajcu
 10. Realizator: Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich w Nowym Sączu, przyznana kwota 10 tys. zł
  Ożywienie turystyczne szlaku architektury cerkiewnej Beskidu Sądeckiego i Niskiego,

W roku 2002 na 38 złożonych projektów przyznano 12 grantów na ogólną kwotę 175 tys. złotych

153 tys. zł łącznie otrzymają decyzją zarządu województwa zwycięzcy konkursu "Małopolska Gościnna".

Wśród jedenastu nagrodzonych projektów znajdują się:

 • Jurajski Szlak Rowerowy "Orlich Gniazd" - zgłoszony przez Związek Gmin Jurajskich;
 • wytyczenie "Szlaku Gotyckiego" Nowy Targ–Kieżmark - zgłoszony przez Fundację Rozwoju Regionu Czorsztyńskiego;
 • kompleksowy program promocji turystycznej gminy Raciechowice - zgłoszony przez Stowarzyszenie "Raciechowice 2005";
 • 4 trasy rowerowe w okolicy jezior Rożnowskiego i Czchowskiego zgłoszone - przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Agroturystyki;
 • trasy rowerowe na terenie parków krajobrazowych na terenie Pogórza - zgłoszony przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Kraju i Za Granicą;
 • trasy rowerowe w rejonie Rabki - zgłoszone przez Rabczańskie Stowarzyszenie Turystyczne;
 • szlak turystyczny "Droga chleba przez gościnną Dąbrowę" - zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Gościnna Dąbrowa";
 • szlak cmentarzy wojskowych I Wojny Światowej
 • kurs młodzieżowych organizatorów turystyki – zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid
 • II Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II – zgłoszony przez Radę Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pod patronatem Przew. NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska
 • XIX Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK - zgłoszony przez PTTK o/Dobczyce