Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi (RRW-2)

Wójtowie i Burmistrzowie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przedkładają Marszałkowi Województwa Małopolskiego corocznie, nie później niż do dnia 1 lutego, sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi. Marszałek Województwa przekłada Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi corocznie, nie później niż do dnia 29 marca ww. zbiorcze sprawozdanie z terenu Województwa Małopolskiego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 773) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (na poszczególny rok sprawozdawczy).

Pozostałe przydatne informacje można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.