Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Uzależnienia w sieci

Województwo Małopolskie mając na uwadze silną potrzebę zwiększenia świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie tzw. cyberzagrożeń, minimalizowania wśród dzieci i młodzieży zagrożeń wynikających z korzystania z sieci oraz maksymalizowania korzyści wynikających z bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, zainicjowało i wdrożyło program pn. „Uzależnienia w sieci – program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci”.

Jednym z wielu podjętych działań Województwa Małopolskiego w ramach realizacji ww. programu było zorganizowanie wspólnie z Politechniką Krakowską i firmą Comarch S. A. dwóch konferencji w październiku – miesiącu uznanym za miesiąc wolny od uzależnień, które dedykowane były kadrze pedagogicznej wszystkich etapów edukacyjnych z terenu województwa małopolskiego.

Konferencje pn. „W sieci cyfrowych zagrożeń i uzależnień” odbyły się w dniach 13 i 27 października 2017 roku.

Departament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoKonferencja „W sieci cyfrowych zagrożeń i uzależnień”

Departament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoKonferencja pn. „W sieci cyfrowych zagrożeń i uzależnień”

Departament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoKonferencja pn. „W sieci cyfrowych zagrożeń i uzależnień”

W 2018 roku Województwo Małopolskie zorganizowało konferencję pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom w sieci” przy wsparciu firmy Motorola Solutions Systems Polska, Instytutu Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON, krakowskiej Policji, Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji Szkoła Medialna, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Warszawskiego Instytutu Bankowości.

W dniu 23 października 2018 roku w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. Podole 60 Krakowie odbyła się konferencja skierowana do kadry pedagogicznej z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa małopolskiego. Dodatkową atrakcją dla zainteresowanych była możliwość zwiedzenia laboratoriów firmy Motorola Solutions będącej liderem w branży telekomunikacyjnej.

Celem konferencji było zwiększenie świadomości cyberzagrożeń wśród nauczycieli, pedagogów i wychowawców, przybliżenie aktualnej problematyki dotyczącej cyfrowych uzależnień oraz sposobów przeciwdziałania nim, a także zwrócenia szczególnej uwagi na przeciwdziałanie niebezpieczeństwom wynikającym z cyberprzestrzeni.

Podczas konferencji wystąpili eksperci i specjaliści posiadający bogate doświadczenie w tym obszarze, a problematyka poruszona przez nich obejmowała m. in. kryteria diagnostyczne netoholizmu, typologię uzależnień sieciowych, potencjał uzależniający nowych mediów, wsparcie procesu nauczania narzędziami TIK czy wpływu wirtualnej rzeczywistości i poszerzonej rzeczywistość.

Departament Edukacji i Kształcenia UstawiecznegoKonferencja

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Konferencja „Przeciwdziałanie uzależnieniom w sieci”

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Konferencja „Przeciwdziałanie uzależnieniom w sieci”

Materiały pokonferencyjne (uzupełniane na bieżąco):

W ramach realizacji programu „Uzależnienia w sieci – program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci”  w październiku 2019 roku zostało przeprowadzonych dziesięć bezpłatnych, jednodniowych szkoleń dla nauczycieli o formule wykładowo-warsztatowej, dotyczących problematyki uzależnień w sieci, przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież on-line oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce wraz z warsztatami stwarzającymi możliwość praktycznego przećwiczenia nabytych umiejętności.

Szkolenia dla poszczególnych grup przeprowadzane zostały z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w budynkach Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu w terminach:

w Krakowie w dniach: 07, 15, 21 i 23 października 2019 roku,

w Tarnowie w dniach: 09, 17 i 22 października 2019 roku,

w Nowym Sączu w dniach: 08 i 16 października 2019 roku,

w Oświęcimiu: w dniu 10 października 2019 roku.

Departament Edukacji UMWMSzkolenie "Przeciwdziałanie zagrożeniom wobec dzieci i młodziezy w sieci"