Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 , art. 11 ust. 1e  ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1295) Zarząd Województwa Małopolskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego 26 września 2011 roku Uchwałą Nr XII/183/11.

Z projektem można się zapoznać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Opinie i uwagi do treści dokumentu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej, w terminie od 25 września do 31 grudnia 2019 r.

Prace nad dokumentem, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego, mają zakończyć się do czerwca 2020 r