Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Z dniem 6 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i zaprosił do składania uwag w terminie 35 dni od ogłoszenia informacji o konsultacjach społecznych.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020), przyjęty Uchwałą Nr 1612/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostępny jest w formie elektronicznej poniżej oraz wyłożony do wglądu w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, pok. 304 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można było zgłaszać:

  • elektronicznie na adres: z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag dostępnych poniżej;
  • pisemnie na adres: Departament Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
  • lub ustnie do protokołu w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, pok. 304 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych zaplanowano także spotkania konsultacyjne w następujących małopolskich miastach:

  • Nowy Sącz (21.02.2020 r.),  
  • Tarnów (26.02.2020 r.),
  • Nowy Targ (04.03.2020 r.),
  • Oświęcim (11.03.2020 r.),
  • Kraków (18.03.2020 r.) - spotkanie odwołane.

Szczegółowe informacje na temat spotkań można znaleźć w zakładce "Debaty regionalne".

Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

W okresie od 25 września do 31 grudnia 2019 r. prowadzone były konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, w ramach których można było zgłaszać uwagi do dokumentu za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej samorządu województwa. Łącznie wpłynęło ponad 200 uwag do projektu od 34 podmiotów.  

W procesie zgłaszania uwag został wykryty problem techniczny, który mógł doprowadzić do tego, że niewielka liczba uwag mogła nie dotrzeć do samorządu województwa. W związku z wykryciem tego błędu, na stronie głównej oraz w zakładce dotyczącej konsultacji społecznych projektu strategii został opublikowany komunikat o odkrytym problemie. Aby umożliwić podmiotom zgłaszającym uwagi weryfikację czy ich postulaty wpłynęły do Samorządu Województwa i przesłanie uwag, które nie dotarły za pośrednictwem formularza przedłużony został termin nadsyłania uwag (wyłącznie e-mailem) do 8 stycznia 2020 r.

Uwaga!

Zarząd Województwa Małopolskiego rozpatrzy zarówno uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych w terminie od 25 września do 31 grudnia 2019 r., jak i  uwagi zgłoszone podczas konsultacji ogłoszonych 6 lutego 2020 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" wraz z odniesieniem się do wszystkich uwag zostanie ogłoszone w terminie do 30 dni od zakończenia zbierania uwag do projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.