Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca Regionalna

Województwo Małopolskie prowadzi współpracę regionalną na różnych płaszczyznach swojej działalności. Od nadawania najwyższych wyróżnień wojewódzkich, poprzez współpracę z różnymi podmiotami funkcjonującymi w regionie, po organizację spotkań środowiskowych i licznych wydarzeń o zasięgu wojewódzkim. Współpraca regionalna województwa jest podstawą funkcjonowania samorządu, przyczyniając się do utrzymywania dialogu pomiędzy Zarządem Województwa a mieszkańcami regionu.

Wyróżnienia Samorządu Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie od lat honoruje najbardziej zasłużonych mieszkańców regionu oraz  organizacje i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.

Najwyższym wyróżnieniem wojewódzkim jest Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, przyznawanym od 2011 roku.

Kolejnym wyróżnieniem wojewódzkim honorującym zasłużonych Małopolan jest Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, przyznawana od 2014 roku.

Wspólne zdjęcie Wyróżnionych Laureatów umwmGala Święta Małopolski Wspólne zdjęcie Wyróżnionych Laureatów

Współpraca w zakresie organizacji wydarzeń:

  •  Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego

Małopolski Dzień Samorządowca obchodzony jest z okazji upamiętnienia pierwszych, w pełni wolnych wyborów samorządowych do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku, które umożliwiły obywatelom współdecydowanie o losie swoich „małych ojczyzn” i dały początek powstania lokalnych, demokratycznych samorządów. Był to szczególny moment dla współczesnej historii naszego kraju. Tradycyjne spotkanie odbywa się w Starym Sączu, mieście Świętej Kingi, patronki polskich Samorządowców. Obchody święta są doskonałą okazją do rozmów, podsumowania osiągnięć samorządowców, wymiany doświadczeń oraz wspólnego świętowania, promującego wśród mieszkańców regionu rolę samorządu w życiu społecznym.

Wspólne zdjęcie Samorządowców pod Ołtarzem Papieskim w Starym Sączu

  •  Małopolska Gala Strażacka

Województwo Małopolskie organizuje Małopolską Galę Strażacką w związku z konkursami strażackimi, organizowanymi przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy wsparciu Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas uroczystości wręczane są nagrody dla zwycięskich drużyn OSP, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zasłużonych strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotniczych straży pożarnych. Celem wydarzenia jest wsparcie oraz promocja działalności jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Małopolsce.

Wicemarszałkek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka gratuluje Laureatom konkursów strażackich

  •  Dożynki Województwa Małopolskiego

Dożynki Województwa Małopolskiego są tradycyjną formą podziękowania za plony oraz okazją do poznania staropolskich obrzędów ludowych. Punktem kulminacyjnym uroczystości jest rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwycięski wieniec reprezentuje Województwo Małopolskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, gdzie w konkursie rywalizują  zwycięskie wieńce z wszystkich 16 województw.

Zdjęcie sceny dożynkowej z grupą regionalną UMWMDożynki 2023

  •  Konwent Marszałków

Idea spotkań marszałków województw RP zrodziła się ze współpracy województwa Zachodniopomorskiego, Śląskiego i Małopolski. Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 roku. Konwent jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 województw, a jego posiedzenia odbywają się na terenie regionu, którego marszałek aktualnie przewodniczy konwentowi. Konwent nieustannie przyczynia się do implementacji zmian organizacyjnych, jak i ustawodawczych, przyczyniając się do koncepcji legislacyjnych. Małopolska przejęła przewodnictwo z początkiem 2017 roku i przekazała je kolejnemu województwu po upływie pół roku.

Zdjęcie Insygniów Konwentu Marszałków

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami funkcjonującymi w regionie:

  •  Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Województwo Małopolskie współpracuje z małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, aktywnie wspierając jego liczne inicjatywy, w szczególności w ramach corocznego konkursu na Najlepszego Sołtysa Małopolski. O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa projekty społeczne, kulturalne i promujące sołectwa i gminy. Województwo Małopolskie od kilku lat honoruje wybór najlepszego sołtysa dotacją celową kierowaną do gminy, z której pochodzi laureat.

  •  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Zarząd Województwa Małopolskiego aktywnie współpracuje z Instytutem przy okazji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, na którym prezentuje plany rozwoju województwa oraz odpowiada na bezpośrednie potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. W posiedzeniach Forum uczestniczą członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego prezentując bieżące zadania województwa.

Rada Naukowa ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski 

Jednym z aspektem podejmowanych działań przez Województwo Małopolskie jest pogłębianie współpracy ze środowiskiem naukowym. W dniu 13 maja 2021 r. w krakowskich Sukiennicach podpisano porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a uczelniami wyższymi w sprawie długofalowej współpracy. Dzięki podpisanym porozumieniom zintensyfikowano współpracę.
Powołano Radę Naukową ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski, która stanowi platformę współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a uczelniami wyższymi, które podpisały Porozumienie, działającymi w Małopolsce na rzecz rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu.
Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie projektowania i organizacji najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie, konsultacji dotyczących polityki rozwoju regionu w kontekście kształcenia i oczekiwanych kompetencji, jak również konsultacji działań służących wzmacnianiu wspólnotowości Regionu.
Aktywna działalność Rady Naukowej wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

W skład Rady Naukowej wchodzi Marszałek Województwa Małopolskiego oraz rektorzy 17 uczelni wyższych działających w Małopolsce, które podpisały z Województwem Małopolskim Porozumienie dotyczące długofalowej współpracy lub osoby ich zastępujące przez nich wskazane.

Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Stanisław, Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, Rektor Akademii IGNATIANUM w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Klimek, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
dr Klemens Budzowski, prof. KAAFM, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu
dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof. MUP, Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Widłak, Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego

Na zdjęciu widoczni są Rektorzy Uczelni, którzy podpisali porozumienia o długofalowej współpracy z Województwem Małopolskim. Na zdjęciu są przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Radni Województwa. Zdjęcie zrobione jest w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.Biuro Prasowe UMWM / JS

Organizacja spotkań środowiskowych

Województwo Małopolskie organizuje szeroki zakres spotkań środowiskowych, w tym m.in. spotkania członków Zarządu Województwa Małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej, z parlamentarzystami regionu oraz spotkania z kadrą zarządzającą jednostkami organizacyjnymi Województwa Małopolskiego.