Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca Regionalna

Województwo Małopolskie prowadzi współpracę regionalną na różnych płaszczyznach swojej działalności. Od nadawania najwyższych wyróżnień wojewódzkich, poprzez współpracę z różnymi podmiotami funkcjonującymi w regionie, po organizację spotkań środowiskowych i licznych wydarzeń o zasięgu wojewódzkim. Współpraca regionalna województwa jest podstawą funkcjonowania samorządu, przyczyniając się do utrzymywania dialogu pomiędzy Zarządem Województwa a mieszkańcami regionu.

Wyróżnienia Samorządu Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie od lat honoruje najbardziej zasłużonych mieszkańców regionu oraz  organizacje i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.

Najwyższym wyróżnieniem wojewódzkim jest Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, przyznawanym od 2011 roku.

Na scenie stoją Laureaci Medalu za Zasługi dla Województwa Małopolskiego

Kolejnym wyróżnieniem wojewódzkim honorującym zasłużonych Małopolan jest Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, przyznawana od 2014 roku.

Na scenie stoją Strażacy, Laureaci Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski

Współpraca w zakresie organizacji wydarzeń:

  •  Małopolski Dzień Samorządowca

Małopolski Dzień Samorządowca obchodzony jest z okazji upamiętnienia pierwszych, w pełni wolnych wyborów samorządowych do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku, które umożliwiły obywatelom współdecydowanie o losie swoich „małych ojczyzn” i dały początek powstania lokalnych, demokratycznych samorządów. Był to szczególny moment dla współczesnej historii naszego kraju. Tradycyjne spotkanie odbywa się w Starym Sączu, mieście Świętej Kingi, patronki polskich Samorządowców. Obchody święta są doskonałą okazją do rozmów, podsumowania osiągnięć samorządowców, wymiany doświadczeń oraz wspólnego świętowania, promującego wśród mieszkańców regionu rolę samorządu w życiu społecznym.

Wspólne zdjęcie Samorządowców pod Ołtarzem Papieskim w Starym Sączu

  •  Małopolska Gala Strażacka

Województwo Małopolskie organizuje Małopolską Galę Strażacką w związku z konkursami strażackimi, organizowanymi przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy wsparciu Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas uroczystości wręczane są nagrody dla zwycięskich drużyn OSP, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zasłużonych strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotniczych straży pożarnych. Celem wydarzenia jest wsparcie oraz promocja działalności jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Małopolsce.

Wicemarszałkek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka gratuluje Laureatom konkursów strażackich
  •  Dożynki Województwa Małopolskiego

Dożynki Województwa Małopolskiego są tradycyjną formą podziękowania za plony oraz okazją do poznania staropolskich obrzędów ludowych. Punktem kulminacyjnym uroczystości jest rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwycięski wieniec reprezentuje Województwo Małopolskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, gdzie w konkursie rywalizują  zwycięskie wieńce z wszystkich 16 województw.

Wieniec ze zbóż na Dożynkach Małopolskich w Spytkowicach

  •  Konwent Marszałków

Idea spotkań marszałków województw RP zrodziła się ze współpracy województwa Zachodniopomorskiego, Śląskiego i Małopolski. Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 roku. Konwent jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 województw, a jego posiedzenia odbywają się na terenie regionu, którego marszałek aktualnie przewodniczy konwentowi. Konwent nieustannie przyczynia się do implementacji zmian organizacyjnych, jak i ustawodawczych, przyczyniając się do koncepcji legislacyjnych. Małopolska przejęła przewodnictwo z początkiem 2017 roku i przekazała je kolejnemu województwu po upływie pół roku.

Zdjęcie Insygniów Konwentu Marszałków

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami funkcjonującymi w regionie:

  •  Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Województwo Małopolskie współpracuje z małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, aktywnie wspierając jego liczne inicjatywy, w szczególności w ramach corocznego konkursu na Najlepszego Sołtysa Małopolski. O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa projekty społeczne, kulturalne i promujące sołectwa i gminy. Województwo Małopolskie od kilku lat honoruje wybór najlepszego sołtysa dotacją celową kierowaną do gminy, z której pochodzi laureat.

 

  •  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Zarząd Województwa Małopolskiego aktywnie współpracuje z Instytutem przy okazji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, na którym prezentuje plany rozwoju województwa oraz odpowiada na bezpośrednie potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. W posiedzeniach Forum uczestniczą członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego prezentując bieżące zadania województwa.

Organizacja spotkań środowiskowych

Województwo Małopolskie organizuje szeroki zakres spotkań środowiskowych, w tym m.in. spotkania członków Zarządu Województwa Małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej, z parlamentarzystami regionu oraz spotkania z kadrą zarządzającą jednostkami organizacyjnymi Województwa Małopolskiego.