Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów

Rada powstała na wniosek środowisk zrzeszających powiatowych rzeczników konsumentów i działa od 2013 r. na podstawie uchwały nr 276/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego.

Rada stanowi gremium opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki ochrony konkurencji i konsumentów. W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego, miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, reprezentanci administracji rządowej w województwie, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.
Głównym celem rady jest wymiana fachowej wiedzy i informacji o działalności podmiotów, których reprezentantami są członkowie rady, w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów, a przede wszystkim o praktykach rynkowych naruszających ich prawa.
Do zadań rady należy m.in. przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących ochrony konsumentów, inicjowanie działań mających na celu kształtowanie powszechnej orientacji prokonsumenckiej, przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących ochrony konsumentów czy wyrażanie opinii i przyjmowanie stanowisk w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów.

Skład:
1) trzech przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego:
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Małopolskiego
2) trzech Rzeczników Konsumentów miast na prawach powiatu:
Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie
Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie
Miejski Rzecznik Konsumentów w Nowym Sączu
3) szesnastu powiatowych Rzeczników Konsumentów:
Starostwo Powiatowe Olkusz
Starostwo Powiatowe Nowy Targ
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Starostwo Powiatowe Proszowice
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chrzanowie
Starostwo Powiatowe Zakopane
Starostwo Powiatowe Wieliczka
Starostwo Powiatowe Tarnów
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Starostwo Powiatowe Oświęcim
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Starostwo Powiatowe Brzesko
Starostwo Powiatowe w Miechowie
Starostwo Powiatowe w Bochni
Starostwo Powiatowe Wadowice
4) pięciu reprezentantów administracji rządowej w Województwie:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
5) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych:
Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów
Federacja konsumentów, oddz. Kraków
oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przedstawiciel środowiska akademickiego
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Dyrektor Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatura w Krakowie

Sekretariat rady
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 12/63 03 503
lub
12/63 03 444 (sekretariat Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki)
adres e-mail: