Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rada ds. ekoMałopolski

21 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o powołaniu Rady ds. ekoMałopolski. Jej opinie będą kluczowe dla Zarządu Województwa podczas przygotowywania założeń programowych oraz kierunków rozwoju ochrony i kształtowania środowiska.

Rada ds ekoMałopolskiUMWM

Rada ds. ekoMałopolski została utworzona w ramach projektu „ekoMałopolska”, który integruje najważniejsze obszary ochrony środowiska tj. jakość powietrza, zapobieganie zmianom klimatycznym, gospodarkę odpadami oraz ochronę przyrody.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, m.in. nauki, przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych. Do ich zadań należy m.in. konsultacja planu działań samorządu w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych w tym zakresie, takich jak Program strategiczny ochrony środowiska, Program ochrony powietrza, Plan gospodarki odpadami, Program ochrony przed hałasem czy Plan działań dla klimatu i energii. Rada będzie także opiniowała ekoInicjatywy – pomysły działań i rozwiązań proekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu – oraz pełniła rolę doradcy programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Skład Rady ds. ekoMałopolski:

 1. Przewodniczący Rady:

Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,

 1. Wiceprzewodniczący Rady:

Robert Bylica – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego,

 1. Członkowie Rady:
 • Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Paweł Ścigalski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza,
 • Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego,
 • Bogdan Pęk – Radny Województwa Małopolskiego,
 • Tadeusz Arkit – Radny Województwa Małopolskiego,
 • Wojciech Skruch – Radny Województwa Małopolskiego,
 • Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa,
 • Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik,
 • Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne,
 • Tomasz Żak – Burmistrz Miasta i Gminy Andrychów,
 • Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana,
 • Roman Krupa – Wójt Gminy Kościelisko,
 • Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy Szaflary,
 • Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna,
 • Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała,
 • Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie,
 • Wiktor Chrzanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tuchów,
 • Katarzyna Konewecka - Hołój – Radna Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły,
 • Marcin Zadora – Radny Miasta Kalwaria Zebrzydowska,
 • Rafał Chmiela – Radny Powiatu Proszowickiego,
 • dr hab. Henryk Okarma – Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody,
 • inż. Tomasz Gierat – Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego,
 • Mariusz Waszkiewicz – Prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody,
 • Stanisław Albricht – Prezes Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans,
 • Janusz Kahl – Prezes Zarządu South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o., Honorowy Konsul Danii, Finlandii i Islandii,
 • Sebastian Chwedeczko – Prezydent Rady Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie,
 • Wojciech Przybylski – Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego z o.o.,
 • Agata Szopińska – Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste,
 • Ewa Lutomska – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Alarmu Smogowego,
 • Monika Wojtaszek - Dziadusz – Przedstawicielka Zabierzowskiego Alarmu Smogowego,
 • Paweł Pawłowski – Przedstawiciel Niepołomickiego Alarmu Smogowego,
 • Marcin Kręźlewicz – Przedstawiciel Chełmeckiego Alarmu Smogowego,
 • Joanna Mieszkowicz –  Ekspertka Fundacji Aeris Futuro, członkini zarządu Krakowskiej Elektrowni Społecznej
 • Joanna Opyrchał – Ryłko – Przedsiębiorca, Producent Obuwia RYŁKO, Stowarzyszenie Płuca Kalwarii,
 • Jacek Ręka – Starszy Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych,
 • dr hab. Małgorzata Grodzińska - Jurczak - Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • dr hab. inż. Agnieszka Generowicz - Profesor Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości oraz koordynator projektów strategicznych AGH,
 • dr inż. Małgorzata Fedorczak - Cisak – Członek Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energetycznego, Politechnika Krakowska,
 • dr hab. Joanna Kulczycka – Główny Specjalista w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • Tomasz Mirowski – Pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • dr inż. Tadeusz Kopta – Ekspert ds. Polityki komunikacyjnej i transportu, Polski Klub Ekologiczny,
 • dr hab. Zbigniew Witkowski – Biolog, przyrodnik, były Wiceminister Środowiska, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny,
 • dr hab. inż. Leszek Książek – Profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, Polski Klub Ekologiczny,
 • dr hab. n. med. Ewa Konduracka – Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert środowiska medycznego,
 • Andrzej Bargiel – Ambasador czystego powietrza oraz zimowej Małopolski,
 • Zbigniew Bartuś – Redaktor Dziennika Polskiego,
 • dr hab. inż. arch. Marcin Furtak – Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energetycznego, Profesor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie,
 • Rafał Kosowski – Radny Województwa Małopolskiego,
 • Anna Woźniak - Lubaś – Prezes Zarządu Funduszu Partnerstwa,
 • Jolanta Sitarz - Wójcicka – Przedstawicielka Podhalańskiego Alarmu Smogowego,
 • Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
 • Krystyna Janecka – Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej,
 • Miłosz Jakubowski – Radca prawny Fundacji Frank Bold,
 • Katarzyna Woszczyna – Wiceprezes Business Centre, Kanclerz Loży Małopolskiej BCC,
 • prof. zw. dr hab. Henryk Kołoczek – Profesor Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie,
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski – Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki,
 • dr Agnieszka Kamińska – Konsul Honorowa Republiki Malty w Krakowie,
 • Andrzej Bukowczan – Dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej, wiceprezes i założyciel stowarzyszenia Homini et Terrae.

  4. Sekretarz Rady: Aneta Bodziony – Pracownik Zespołu Polityki Ekologicznej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dokumenty organizacyjne:

Posiedzenia Rady: