Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych

Rolą Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych powołanej przy Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego jest uczynienie bardziej efektywnej współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi, skuteczne diagnozowanie potrzeb warunkujących rozwój województwa m.in. w zakresie edukacji i wychowania młodzieży, co przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Województwie Małopolskim:

  • Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  • Caritas Archidiecezji Krakówskiej
  • Stowarzyszenie „Siemacha”
  • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Krakowski

Historia – powołanie rady

W 2011 roku przy Ministerstwie Edukacji Narodowej została powołana Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM), jako efekt trwających ponad rok prac Grupy Inicjatywnej, w której działania zaangażowało się ponad czterdzieści organizacji młodzieżowych. Wśród celów stawianych sobie przez organizacje tworzące PROM, są m. in. współtworzenie polityki młodzieżowej oraz wspieranie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Chcąc upowszechniać cele PROM na terenie Województwa Małopolskiego, uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 2 sierpnia 2012 r. została powołana Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych, w skład której weszły organizacje pozarządowe, w tym przede wszystkim: organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży zrzeszające kilkaset osób z Małopolski. Do głównych celów i zadań Rady należy m.in.: Tworzenie stałego partnerstwa organizacji pozarządowych względem Samorządu Województwa Małopolskiego; Reprezentowanie członkowskich organizacji wobec sektora publicznego i innych środowisk oraz inicjowanie działań w interesie młodzieży; Współtworzenie polityki młodzieżowej na terenie województwa małopolskiego; Upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy.

Powołanie Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych poprzedzone było czterema spotkaniami przedstawicieli 10 organizacji pozarządowych stanowiących grupę organizacji inicjujących powstanie Rady. Spotkania poświęcone zostały kwestiom związanym z ukonstytuowaniem się Rady, współpracy przy wspólnie realizowanych projektach oraz konsultacjom poświęconym Planowi Zarządzania Strategią Województwa Małopolskiego 2011-2020 - obszar związany z Rozwojem kapitału intelektualnego i podniesieniem poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele, takich organizacji jak; Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej – Okręg Małopolski, Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Krakowska. Stowarzyszenie „Siemacha”, Stowarzyszenie „Wiosna”, Europejskie Forum Studentów AEGEE – Kraków, Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Stowarzyszenie Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Hospicjum św. Łazarza, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.