Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada ds. Sukcesji i Transferu Biznesu

Małopolska Rada ds. Sukcesji i Transferu Biznesu została powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 933/23 z dnia 23 maja 2023 r. jako gremium doradcze i opiniodawcze w obszarze upowszechniania i wsparcia procesu sukcesji w firmach rodzinnych. Cele, zadania i zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu, stanowiący załącznik do ww. uchwały.
Ideą powołania Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu jest przekonanie o konieczności udoskonalania regionalnej polityki przedsiębiorczości w zakresie wsparcia transferu biznesu. Sukcesja jest aktualnie jednym z kluczowych wyzwań firm rodzinnych – wyniki badań wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat jej przeprowadzenie planuje 57% takich firm. Skuteczna sukcesja przedsiębiorstw jest kluczowym elementem dla dalszego funkcjonowania firm rodzinnych w regionie.

Zadania Rady
• określenie kierunków działań niezbędnych do podjęcia w Małopolsce w celu skutecznego wsparcia procesu sukcesji, w szczególności w firmach rodzinnych,
• upowszechnianie wiedzy nt. sukcesji i transferu biznesu,
• konsultowanie projektu „Planu zarządzania sukcesją w Małopolsce do 2030 r.”, jak również ewentualnych zmian do tego dokumentu po jego przyjęciu,
• opiniowanie i wymiana wiedzy pomiędzy członkami Rady nt. projektów
i programów kierunkowych w obszarze sukcesji w Małopolsce,
• inicjowanie i przygotowywanie działań/projektów do realizacji w województwie małopolskim, w tym przez poszczególnych Członków Rady, a zawierających się w obszarze sukcesji i transferu biznesu,
• budowanie i integrowanie małopolskiego ekosystemu wspierającego procesy sukcesji w firmach.

Skład Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu
1. Przewodniczący Rady
a) Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
2. Członkowie Rady
a) dwóch pracowników Departamentu Nadzoru Właścicielskiego
i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;
b) przedstawiciel Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii, Sejmik Województwa Małopolskiego;
c) przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
d) przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
e) przedstawiciel Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości;
f) przedstawiciel MARR S.A.;
g) przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;
h) przedstawiciel Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie;
i) przedstawiciel PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.;
j) przedstawiciel Stowarzyszenia Firm Rodzinnych – Oddział Małopolski;
k) przedstawiciel Chrzanowskiej Izby Gospodarczej;
l) przedstawiciel Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie;
m) przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie;
n) przedstawiciel Krakowskiej Izby Turystyki;
o) przedstawiciel Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

3. Sekretarz Rady
a) pracownik Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Sekretariat Rady
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
tel.: 12/ 63 03 444 (sekret. dep.), faks: 12/ 63-03-445
12/ 63 03 503 (bezpośredni do sekret. Rady)
e-mail: