Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pomoc Ukrainie

Ukraińska flaga i napis Pomoc Ukrainie w języku polskim i ukraińskim

W związku z ogromną liczbą zgłoszeń napływających od osób, które chcą zaangażować się w pomoc Ukrainie, tj. przyjąć do siebie uchodźców, przekazać dary lub w zaangażować się w wolontariat, poniżej publikujemy najważniejsze informacje dotyczące skoordynowanych działań pomocowych w Małopolsce.

INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W POMOC UKRAINIE

Osoby chcące zaangażować się w niesienie pomocy humanitarnej dla Ukrainy mogą wziąć udział w zbiórce produktów i środków, które zostaną przekazane potrzebującym na Ukrainie.

Zgłoszenia są koordynowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Wiadomości w tej sprawie można wysyłać pod adres: .

Pomoc humanitarna - infografika z adresem kontaktowym

Osoby, które chcą zgłosić gotowość do włączenia się w transport darów na Ukrainę lub transport osób uciekających z terenów objętych wojną również mogą kontaktować się z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. By skoordynować zgłoszenia, uruchomiono adres mailowy: .

Jeśli masz: autobus, bus, samochód ciężarowy i chcesz włączyć się w wolontariat do pomocy przy transporcie darów z Małopolski lub nieodpłatnie przewieźć uchodźców z granicy z Ukrainą, wyślij wiadomość, podając w niej:
- rodzaj środka transportu: bus/autobus/samochód ciężarowy,
- liczbę pasażerów, których można przewieźć (zgodnie z dowodem rejestracyjnym),
- szacowaną powierzchnię w m3 na załadunek darów oraz maksymalną ładowność.

Pomoc w transporcie - infografika z adresem kontaktowym

Aby skoordynować tworzenie bazy noclegowej dla uchodźców w Małopolsce uruchomiony został specjalny adres mailowy , na który można zgłaszać chęć przyjęcia uchodźców. Przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będą kontaktować się z osobami zgłaszającymi możliwość użyczenia swoich miejsc noclegowych.

W zgłoszeniach należy podawać:
- dokładną lokalizację,
- liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
- koszty,
- termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
- czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
- informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
- osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

Baza noclegowa - infografika z adresem kontaktowym

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy. Będzie ona działać wspierająco względem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Pod numerem: 12 210 20 02 pracownicy MUW będą udzielać informacji Ukraińcom szukającym schronienia w naszym województwie. Więcej informacji

Infolinia dla obywateli Ukrainy - infografika z numerem kontaktowym

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała specjalne ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ułatwią one uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały są dostępne w czterech wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

Ulotka informacyjna część pierwsza Ulotka informacyjna część druga

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych wspierających Uchodźców z Ukrainy do wnioskowania o wsparcie sprzętowe w postaci używanych, dobrej jakości, sprawnych laptopów.

Regulamin akcji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.

Zdjęcie laptopa z dopiskiem

Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy - Paulina Dziób

Do zakresu działania Pełnomocnika należy podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi województwa małopolskiego, a w szczególności:

 • inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym wspomagania inicjatyw samorządowych oraz nowych rozwiązań korzystnych dla województwa małopolskiego;
 • udział w spotkaniach, debatach, konferencjach z udziałem organizacji pozarządowych;
 • opracowywanie i przedstawianie Wojewodzie Małopolskiemu informacji w zakresie bieżących potrzeb.

Kontakt:
Wydział Administracji i Logistyki
III piętro, pok. 343
tel. 12 39 21 539 fax
12 39 21 956
e-mail:

Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw działań w zakresie przyjęcia uchodźców z Ukrainy - Andrzej Pasek

Do zakresu działania Pełnomocnika należy podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie przyjęcia uchodźców z Ukrainy, a w szczególności:

 • inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do sprawnej współpracy z przedstawicielami wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz innych instytucji działających na terenie województwa małopolskiego w tym podmiotów prywatnych w celu tworzenia i utrzymania miejsc pobytu oraz relokacji uchodźców;
 • niezbędnej pomocy dla uchodźców;
 • analizowanie, monitorowanie i ocena aktualnej sytuacji i potrzeb, w tym przygotowanie propozycji działań i rozwiązań;
 • udział w spotkaniach, konferencjach;
 • opracowywanie i przedstawianie Wojewodzie Małopolskiemu informacji na temat bieżących potrzeb i problemów w zakresie przyjęcia uchodźców.

Kontakt:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
IV piętro, pok. 469
tel. 12 39 21 487
fax 12 39 21 969
e-mail:

Bądź odporny na dezinformację

Nie przekazuj i nie upubliczniaj zdjęć, filmów i informacji

Agresja Rosji na Ukrainę - informacja także jest bronią

INFORMACJE DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z TERENÓW WOJENNYCH

Osoby potrzebujące noclegu, posiłku, pomocy medycznej tuż po przekroczeniu granicy mogą udać się do PUNKTU RECEPCYJNEGO. Tam uzyskają pomoc w zakresie:

 • tymczasowego zakwaterowania,
 • posiłku,
 • podstawowej pomocy medycznej.

Informacje pod numerem 47 721 75 75 – możliwość rozmowy w języku ukraińskim oraz rosyjskim.

Osoby, które nie potrzebują pilnej pomocy i mają gdzie spać, NIE MUSZĄ rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Mogą od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.

WAŻNE! Aktualnie osoby uciekające z terenów objętych wojną nie muszą dodatkowo legalizować swojego pobytu. Wystarczy pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski (obowiązuje od 24 lutego 2022 r).

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie wydaje zaświadczenia tożsamości dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bez paszportów. Wzór dokumentu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie.

Ważne zaświadczenie musi posiadać oficjalną pieczęć Konsulatu Generalnego Ukrainy oraz podpis Konsula Generalnego Ukrainy Wiaczesława Wojnarowśkyja lub Konsula Ukrainy w Krakowie Oleksandra Kravchenko albo Wicekonsulów Ukrainy w Krakowie Iryny Yaremchuk lub Khrystyny Deynegi.

Uchodźcy mają bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

Osoby, które źle się czują, chorują, potrzebują recepty – mogą iść do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwonić na numer 800 190 590 – możliwa rozmowa po ukraińsku i rosyjsku.

Osoby potrzebujące lekarza wieczorem i w nocy (w godz. 18:00-8:00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymają poradę lekarza przez telefon. Wystarczy zadzwonić na numer 800 137 200 – możliwa rozmowa po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl.

Dzieci w wieku 7-18 lat mają prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole.

By dowiedzieć się więcej, należy zadzwonić na numer 22 34 74 708 lub napisać email na adres .

Osoby uciekające z terenów objętych wojną mogą podjąć w Polsce legalną pracę.

Wystarczy wejść na oferty.praca.gov.pl – strona jest dostępna w języku ukraińskim i rosyjskim, lub zadzwonić na numer 19524 – tu można porozmawiać po rosyjsku.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała specjalne ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ułatwią one uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały są dostępne w czterech wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

Ulotka informacyjna część pierwsza Ulotka informacyjna część druga

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował krótki poradnik z informacjami o prawach, jakie przysługują konsumentom w Polsce. Dowiesz się z niego m.in. jak skorzystać z pomocy konsumenckiej i co robić, gdy trafisz na nieuczciwego sprzedawcę lub usługodawcę.

Masz problem konsumencki (m.in. reklamacja, wymiana, zwrot pieniędzy za produkt lub usługę)?

W języku ukraińskim działa specjalna infolinia konsumencka oraz poradnictwo mailowe:

 • 801 440 220 oraz 22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Można również skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w przypadku zakupów od zagranicznego sprzedawcy, np. kiedy przebywając w Polsce, kupiłeś rzecz przez internet od sprzedawcy z innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii czy Wielkiej Brytanii. Wówczas pomocą służy Europejskie Centrum Konsumenckie ECK:

 • 22 55 60 600 – dyżury prawników mówiących również po ukraińsku od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.

Porady dla konsumentów - ulotka w języku ukraińskim

Poziomy pas w barwach ukraińskiej flagi

Małopolska solidarna z Ukrainą

W związku z sytuacją na Ukrainie, Marszałek Województwa Małopolskiego zapewnił, że mieszkańcy tego kraju w sytuacji zagrożenia znajdą schronienie w naszym regionie. Więcej informacji

Solidarność z narodem ukraińskim wyrazili także radni województwa, którzy podczas L sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego jednogłośnie przyjęli stanowisko w tej sprawie. Deklaracja jest wyrazem chęci szerokiego i aktywnego włączenia się Samorządu Województwa Małopolskiego w działania pomocowe zarówno na rzecz tych mieszkańców Ukrainy, którzy w obawie przed działaniami wojennymi przybywają szukać schronienia w Polsce, w tym w naszym regionie, jak i tych, którzy potrzebują i będą potrzebować pomocy humanitarnej pozostając w swojej ojczyźnie. Więcej informacji

Bezpieczeństwo Małopolan to nasz absolutny priorytet. Dziś stajemy w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej, w której powinniśmy być blisko naszych sąsiadów - mieszkańców Ukrainy. To moment, w którym oczy całego świata powinny spojrzeć w kierunku Ukrainy, ale co najważniejsze, w tej sytuacji musimy okazać pełną solidarność z obywatelami tego kraju

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Z podsumowaniem działań pomocowych koordynowanych przez Wojewodę Małopolskiego możesz zapoznać się klikając tutaj.

Informacja o środkach przekazanych na pomoc uchodźcom

Dane liczbowe o wsparciu na rzecz uchodźców w Małopolsce

Wsparcie dla uchodźców - informacje