Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zdrowie

Placówki zdrowia, których organem założycielskim jest województwo małopolskie biorą czynny udział zarówno w udzielaniu pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy jak i wsparciu Ukrainy w niezbędny sprzęt medyczny.  

Wojewódzkie Podmioty Lecznicze
Podmioty Lecznicze z Małopolski gwarantują obywatelom Ukrainy pomoc medyczną na takich samych zasadach, jak polskim pacjentom. Jednocześnie zapewniają, iż nie ograniczy to dostępności do świadczeń zdrowotnych dla polskich pacjentów.

W ogólnodostępnych miejscach zostały umieszczone informacje dla uchodźców o możliwości skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i numerach infolinii. Obywatele Ukrainy mogą liczyć m.in. na bezpłatne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, a także pediatryczne, stomatologiczne oraz niezbędną pomoc w nagłych przypadkach. 

Prowadzone są zbiórki finansowe przy udziale organizacji pozarządowych oraz zbiórki rzeczowe m.in. artykułów pierwszej potrzeby (np. żywność, koce, pościel, ręczniki, środki higieniczne) i podstawowych środków medycznych jednorazowego użytku. 

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Departament koordynował i nadal koordynuje działania związane z przekazaniem przez podmioty lecznicze z Małopolski sprzętu medycznego na rzecz Szpitali w Ukrainie.