Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

System Identyfikacji Wizualnej

Identyfikacja wizualna każdej firmy jest kluczowym elementem przyczyniającym się do efektywnej promocji produktu. Taka prawidłowość dotyczy również polityki promocji regonów. Nie ma efektywnej promocji regionu bez dobrego logo i właściwego systemu identyfikacji wizualnej.

Województwo małopolskie posiada System Identyfikacji Wizualnej, który ma za zadanie wzmocnienie i ujednolicenie przekazu promocyjnego stosowanego w regionie w różnorodnych przedsięwzięciach marketingowych na różnych płaszczyznach m.in.: tożsamości lokalnej, promocji kultury, turystyki, nauki, sportu czy gospodarki.
Unifikacja systemu identyfikacji dotyczy przekazu kreowanego przez różne podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne oraz inne podmioty, pełniące istotną rolę w tworzeniu marki Małopolska.
Nowy manual województwa nakreśla kierunek zmian, unifikuje przekaz, pozostawia swobodę podmiotom, gdzie jedynym ograniczeniem jest czytelne logo.

Logo Małopolska składa się z piktogramu oraz logotypu, będącego nazwą regionu. Piktogram jest inicjałem litery M. Logo jest uniwersalną, nowoczesną i abstrakcyjną formą nawiązującą do charakterystycznych wyróżników regionu: szczytów górskich, wież kościołów oraz aspiracji mieszkańców. Kojarzy się jednocześnie z wijącą się rzeką, ciągłością, harmonią, dynamiką, kreatywnością i odwagą.
Kształt piktogramu nawiązuje do symboli królewskich tj. stylizowanej korony, będącej nieodłącznym symbolem dawnych władców Polski.

Na potrzeby komunikacji opracowano podstawową wersję logo w wariantach:

1. centralnym:2. poziomym:

Wszystkie działania i materiały promocyjne, przygotowane z użyciem znaku graficznego województwa małopolskiego według wytycznych zawartych w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, należy przesłać do akceptacji do Departamentu Marki Małopolska na adres:
Osoba do kontaktu: Żaneta Zatorska, tel. 12 61 60 414, e-mail: