Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

System Identyfikacji Wizualnej

Opracowany dokument ma za zadanie wzmocnić i ujednolicić przekaz promocyjny stosowany w regionie w różnorodnych przedsięwzięciach marketingowych, powstających na różnych płaszczyznach: tożsamości lokalnej, promocji kultury, turystyki, nauki, sportu, gospodarki i in. Unifikacja systemu identyfikacji dotyczy przekazu kreowanego przez różne podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne oraz inne podmioty, pełniące istotną rolę w tworzeniu marki Małopolska.
Nowy manual nakreśla kierunek zmian, unifikując przekaz, pozostawia swobodę, której jedynym ograniczeniem jest czytelność logo.
Logo Małopolski składa się z piktogramu oraz logotypu, będącego nazwą regionu. Piktogram jest inicjałem litery M. Logo jest uniwersalną, nowoczesną i abstrakcyjną formą nawiązującą do charakterystycznych wyróżników regionu: szczytów górskich, wież kościołów oraz aspiracji mieszkańców. Kojarzy się jednocześnie z wijącą się rzeką, ciągłością, harmonią, dynamiką, kreatywnością i odwagą. Kształt piktogramu nawiązuje również do symboli królewskich tj. stylizowanej korony, będącej nieodłącznym symbolem dawnych władców Polski.

Na potrzeby komunikacji opracowano podstawową wersję logo w wariantach:

1. centralnym:2. poziomym:

Wszelkie działania i materiały promocyjne, przygotowane z użyciem znaku graficznego Województwa Małopolskiego według wytycznych zawartych w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, należy przesłać do akceptacji do Departamentu Marki Małopolska na adres: