Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dzieje się

 • piątek, 03 marca 2023
  „TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowia społeczeństwa. (...) więcej

  Żeby wziąć udział w projekcie wystarczy uzupełnić krótki formularz rejestracyjny. Rejestracja zespołów trwa do 13 marca 2023 r.

  Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie. Sad może zostać założony przy szkole lub na działce należącej do gminy.

  Organizatorzy kładą nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko.

  Zwieńczeniem udziału w projekcie jest założenie na przyszkolnym terenie minisadu. 120 szkół, które najlepiej zrealizują zadanie konkursowe w pierwszym etapie projektu, uzyskają grant o maksymalnej wartości 250 zł ma zakup i sadzenie drzewek. Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

  Zespoły, które tworzą nowy sad wybierają jeden gatunek tradycyjnych odmian drzew owocowych. Przykładowo, jeśli zespół wybierze jabłonie, będzie pracował nad projektem utworzenia minisadu z 5 drzewkami tradycyjnych odmian jabłoni. Zespoły, które rozwijają istniejący już sad, mają dowolność w wyborze gatunków. Mogą wybrać 5 drzewek owocowych np. 2 drzewka tradycyjnych odmian śliw i 3 drzewka tradycyjnych odmian wiśni lub stworzyć dowolną inną konfigurację.

  Więcej informacji na stronie organizatora.

 • piątek, 10 lutego 2023
  13 lutego ruszy program „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”. Nabór potrwa 1,5 roku, środki trafią na budowę nowych oraz modernizację istniejących instalacji fermentacji biogazu. (...) więcej

  Biogazownia to doskonała forma racjonalnego zagospodarowania biodegradowalnych odpadów komunalnych. W połączeniu z kompostowaniem jest rezerwuarem możliwości produkcji ciepła, prądu i nawozów. Oznacza też niezależność i efektywność energetyczną oraz finansową instalacji komunalnych.

  Zbiórka bioodpadów w powiązaniu z celami recyclingu

  Warto przypomnieć, że jednym z głównych celów recyklingu wynikających z ramowej dyrektywy o odpadach jest osiągnięcie poziomu 65% recyklingu odpadów komunalnych do 2035 r. Aby to było możliwe, powinniśmy selektywnie zbierać 80-90% wytwarzanych bioodpadów. Poza zwiększeniem zbiórki oraz wsparciem dla biogazowni, nie obędzie się bez kompostowania przydomowego.

  Zasady dofinansowania biogazowych instalacji komunalnych

  Program skierowany będzie do przedsiębiorstw. Środki można będzie pozyskać na budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Nabór potrwa od 13 lutego br. do 30 czerwca 2024 r. Pula dostępnych środków to 1,5 mld zł.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje pożyczkę w wysokości 100% wartości inwestycji i do 50% dotacji, bez limitu kwotowego. W przypadku pożyczek - WIBOR 3M wyniesie nie mniej niż 1,5% w skali roku lub będą one udzielane na warunkach rynkowych (wówczas pożyczka nie będzie stanowić pomocy publicznej). Do ubiegania się o środki nie będzie potrzebna gotowa decyzja środowiskowa, a jedynie potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W kwestiach proceduralnych szykują się też ułatwienia ze strony rządowej.

  Wsparcie rządowe

  Równocześnie przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który ma ułatwić inwestycje w biogazownie. Biogazownie komunalne przy oczyszczalniach ścieków, ale także zlokalizowane przy składowiskach odpadów komunalnych, będą traktowane jako inwestycje celu publicznego. To ma oznaczać szybszą ścieżkę ich rejestracji. Nie będzie też trzeba wykonywać ocen oddziaływania na środowisko, jeśli instalacje będą powstawały w miejscu dotychczasowej działalności instalacji komunalnych. Warto podkreślić, że biogazownie są sposobem na realizację idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • czwartek, 26 stycznia 2023
  2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł, w którym chcemy zwrócić uwagę na temat roli terenów podmokłych w przyrodzie i działalności człowieka. (...) więcej

  Światowy Dzień Mokradeł obchodzone jest co roku na całym świecie w dniu 2 lutego na pamiątkę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r., w którym uczestniczą obecnie 172 państwa.

  Mokradła, czyli tereny podmokłe, to obszary lądowe, stale bądź sezonowo nasycone lub zalane wodą. Do śródlądowych terenów podmokłych zalicza się bagna, torfowiska, jeziora, rzeki, tereny zalewowe i moczary. Do mokradeł nadbrzeżnych należą słonorośla, estuaria, lasy namorzynowe, laguny, a nawet rafy koralowe. Stawy rybne, pola ryżowe i saliny to tereny podmokłe utworzone przez człowieka.

  Tereny podmokłe pełnią istotne dla społeczeństwa funkcje, zaczynając od magazynowania wody, poprzez ochronę przed sztormami oraz powodziami, na podtrzymywaniu bioróżnorodności i akumulacji węgla kończąc. Od 1970 r. ponad 35% mokradeł uległo degradacji, a proces ten postępuje coraz szybciej. Odwrócenie tego trendu ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi w przyrodzie i funkcjonowania człowieka, także w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

  „Nasze działania mają znaczenie. Jedno małe działanie może wywołać efekt rozchodzących się fal” - to jest główna idea stojąca za wizualizacją kampanii, która symbolicznie przedstawia osobę aktywnie przywracająca mokradła poprzez proces nasadzania roślin. Rozchodzące się fale oznaczają rozprzestrzenianie się idei oraz dalekosiężny wpływ nawet najmniejszych decyzji.

  Galeria zdjęć

 • piątek, 20 stycznia 2023
  Jesteś lokalnym liderem? Działasz na rzecz ochrony środowiska i klimatu? Chcesz się dowiedzieć, jak można pozyskać środki UE na te działania? Zgłoś się do programu „Zielony Lider”. Rekrutacja trwa do 12 lutego 2023 r. (...) więcej

  „Zielony Lider" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację. W latach 2021-2022 w programie udział wzięło ponad 80 osób z 30 gmin z całej Polski.

  W ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na transformację energetyczną i adaptację do zmian klimatu Polska otrzyma ponad 100 mld zł. Program oferuje e-learning, warsztaty stacjonarne, specjalistyczne doradztwo, wymianę doświadczeń oraz możliwość wyjazdu na wizytę studyjną w kraju i zagranicą.

  Efektem udziału w programie jest:

  • diagnoza ważnego dla gminy problemu środowiskowego

  • dobranie najlepszych rozwiązań dopasowanych do lokalnych uwarunkowań

  • wypracowanie przez każdy zespół planu działania, który może zostać zrealizowany w społeczności lokalnej i ułatwi pozyskanie środków zewnętrznych.

  Do programu zapraszane są trzyosobowe zespoły z małych i średnich gmin (do 50 tys. mieszkańców, w wyjątkowych przypadkach do 100 tys. mieszkańców). Fundacja Sendzimira zachęca, by w każdym zespole znalazła się osoba decyzyjna (burmistrz, wójt, naczelnik wydziału, lider organizacji).

  „Zielony Lider” to trzy ścieżki tematyczne do wyboru:

  1. zrównoważona gospodarka odpadami

  2. retencja i przeciwdziałanie suszy

  3. poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, a także zdobycie wiedzy o konkretnych rozwiązaniach w ramach każdej ze ścieżek, współpraca ze specjalistami, ekspertami i praktykami wspierającymi zespoły w opracowaniu i wdrażaniu planu działania, wymiana doświadczeń między uczestnikami.

  Rekrutacja trwa do 12 lutego 2023 r. Najważniejsze informacje o programie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.zielonylider.org.

  Fundacja Sendzimira zaprasza osoby zainteresowane na spotkania informacyjne on-line 19 i 26 stycznia oraz 2 lutego 2023 r. o godz. 19:00. Link do spotkań jest tutaj

 • czwartek, 19 stycznia 2023
  W styczniu rusza długo oczekiwany program wsparcia rozwoju OZE na obszarach wiejskich w Polsce. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Modernizacji wzmocnią odnawialny potencjał wsi. (...) więcej

  Program umożliwia kompleksowe wsparcie dla instalacji OZE: biogazu, fotowoltaiki, wiatraków, małych elektrowni wodnych oraz magazynów energii. W jednym programie rolnik albo spółdzielnia energetyczna mogą nie tylko zyskać pomoc w realizacji inwestycji, program ma umożliwić też uzyskanie dodatkowego dochodu dla rolników w Polsce. Rząd liczy w szczególności na rozwój biogazu, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.

  Co zakłada program Energia dla Wsi?

  Budżet programu wynosi 1 mld zł. Beneficjentami środków będą rolnicy, istniejące spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie oraz nowo powstające spółdzielnie energetyczne. Wsparcie ma być wypłacone w formie dotacji (łącznie 485 mln zł) lub pożyczki (515 mln zł). Dopłata do inwestycji może wynieść maksymalnie do 20 mln złotych. W przypadku pożyczki kwota maksymalna sięga poziomu 25 mln zł. Nabór wniosków rusza 25 stycznia i będzie prowadzony w trybie ciągłym w latach 2022-2030. Okres kwalifikalności kosztów obejmuje zakres 1.01.2022-30.09.2030.

  Zasady finansowania

  Jeżeli inwestorem jest spółdzielnia energetyczna, wówczas inwestor może liczyć na intensywność finansowania przedstawioną poniżej:

  - w przypadku instalacji fotowoltaicznej lub turbin wiatrowych o mocy 10 kW - 10 MW pożyczka obejmuje do 100 proc. kosztów kwalifikowanych

  - biogazownie i elektrownie wodne o mocy 10 kW - 10 MW mogą otrzymać dotację do 45 proc. kosztów lub pożyczkę do 100 proc. kosztów. Jeżeli inwestor zdecyduje się na magazyn energii, może liczyć na dotację do 20 proc. kosztów.

  Jeżeli inwestorem jest rolnik, wówczas obejmują go poniższe zasady finansowania:

  - instalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa o mocy 50 kW - 1 MW można otrzymać pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych

  - biogazownie i elektrownie wodne o mocy 10 kW - 1 MW mogą otrzymać dotację do 45 proc. kosztów lub pożyczkę do 100 proc. kosztów. Jeżeli inwestor zdecyduje się na magazyn energii może liczyć też na dotacje do 20 proc.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) liczy, że w pierwszym okresie powstanie kilkadziesiąt biogazowni, ostateczne wyniki będą zależne od zainteresowania beneficjentów.

  OZE będą służyły rolnikom wykorzystując potencjał obszarów wiejskich

  Rozwój OZE nabiera znaczenia m.in. ze względu na wzrost kosztów produkcji rolnej. Zaproponowano finansowanie energetyki odnawialnej w postaci fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, ale przede wszystkim biogazowni. Rząd zapowiedział zmiany w regulacjach w zakresie biogazu w Polsce. Oprócz środków finansowych, przygotowane są również zmiany legislacyjne dotyczące rozwoju biogazowni rolniczych oraz dotyczące komplementarnego zaopatrzenia energii obszarów wiejskich poprzez modyfikację prawa dotyczącego spółdzielni energetycznych.

  Energia dla Wsi to nie jedyne wsparcie dla obszarów wiejskich. Uruchomione zostały programy wsparcia dla terenów rolnych poprzez programy wspierające utylizację azbestu, folii czy instalacje gromadzenia wody (Moja Woda). Rząd ma także na uwadze rozwój sieci w związku ze wsparciem rozwoju OZE i pracuje nad regulacjami usprawniającymi rozwój sieci i przyłącze mocy wytwórczych.

  Kolejny program dedykowany OZE na wsi rusza w marcu

  W marcu zostanie uruchomiony kolejny program wsparcia. Skromniejsze środki – w porównaniu do budżetu programu Energia na Wsi - zostaną przeznaczone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Za dwa miesiące zostanie uruchomiony nowy nabór wniosków na OZE dla rolników. Dotacje obejmą fotowoltaikę i energię wiatrową z magazynami energii. Program ma być komplementarny do programu Energia dla Wsi.

 • piątek, 13 stycznia 2023
  „Ekologicznie i z pomysłem - PSZOK w Woli Łużańskiej”, "Zero Waste z pieskiem Perki" czyli cykl warsztatów racjonalnego gospodarowania odpadami przeprowadzonymi metodą dogoterapii, „Czary Mary z ekoBabkami" - warsztaty dla przedszkolaków o ekologii i ekologicznym sprzątaniu czy wreszcie projekt „Wzbogacenie różnorodności biologicznej w miejscowości Czermna" to tylko niektóre z wielu inicjatyw ekologicznych, których realizacja w latach ubiegłych była możliwa dzięki dofinansowaniu w procedurze „małych grantów”. (...) więcej
  Zarząd Województwa Małopolskiego wspiera realizację zadań z obszaru ekologii i ochrony zwierząt m.in. przekazując środki na realizację projektów edukacyjnych i społecznych organizacjom pożytku publicznego. Takich inicjatyw jest coraz więcej, co świadczy o stale rosnącej świadomości ekologicznej Małopolan oraz ogromnej aktywności podmiotów sektora NGO. Zachęcamy do zgłaszania swoich inicjatyw i pozyskiwanie środków na ich realizację!
  - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron

  Celem zadania jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony powietrza, poprzez prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, propagowanie idei zero waste a także ochronę powietrza w połączeniu z aktywnymi działaniami, warsztatami i wydarzeniami ekologicznymi. W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne.

  - Ofertę na realizację zadania organizacja pozarządowa przedstawia z własnej inicjatywy.

  - Dofinansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. - Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.

  - Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej może wynosić nawet 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

  Więcej informacji na stronie BIP