Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dzieje się

 • wtorek, 26 października 2021
  Tylko do 3 listopada można zgłosić wyzwania, przed którym stoi Twój samorząd, i zyskać szansę na rozwiązanie w ramach programu Polskiego Funduszu Rozwoju (...) więcej

  Dlaczego warto? Innowacyjne oprogramowanie szyte na miarę, wsparcie doradcze Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w realizacji wdrożenia, praktyczna edukacja technologiczna, ogólnopolska promocja miasta – a to wszystko w ramach jednego, kilkumiesięcznego projektu.

  Weź udział w Klimatonie dla Miast organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Cztery samorządy z najciekawszymi zgłoszeniami zostaną partnerami projektu, podczas którego najlepsi programiści z całej Polski opracują innowacyjne rozwiązania gotowe do przetestowania w warunkach miejskich.

  Kategorie wyzwań:

  retencja wód opadowych - wyzwanie związane z gromadzeniem wód opadowych i brakiem pomysłu na jej zagospodarowanie, nielegalnym odprowadzaniem ścieków czy identyfikacją występowania wysp ciepła

  mobilność zeroemisyjna - wyzwanie, które dotyczy zarządzania infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych, zwiększenia efektywności transportu publicznego lub ułatwienia analizy mobilności miejskiej

  efektywność energetyczna - wyzwanie związane z zarządzaniem zużyciem energii w obiektach użyteczności publicznej, optymalizacją dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych czy ułatwieniem inwestycji w OZE

  czyste powietrze - wyzwanie dotyczące kontroli emisyjności budynków, monitoringu jakości powietrza lub wymiany źródeł ciepła

  Formularz zgłoszeniowy i więcej szczegółów na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju dla Miast

 • czwartek, 21 października 2021
  W programie Moje Ciepło, przygotowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już w pierwszym kwartale 2020 roku będzie można aplikować o dofinansowanie na pompy ciepła. (...) więcej

  Program skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli domów jednorodzinnych i dotyczyć będzie zakupu oraz montażu pomp ciepła w nowych budynkach. W przypadku już istniejących domów ich właściciele, chcąc wymienić istniejące źródło ciepła na pompę, mogą skorzystać z dofinansowania dostępnego w ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze".

  Na dofinansowanie mogą liczyć właściciele budynków spełniających określone kryteria - bardziej wyśrubowane niż te, na które wskazują warunki techniczne z 2021 roku, powszechnie określane mianem WT2021.

  Według WT2021 wymaga się, by współczynnik energii pierwotnej danego budynku nie przekraczał 70 kWh/mkw rocznie. Energia pierwotna to wskaźnik umowny, który informuje, ile energii zużywa budynek (jest to całkowita energia jaką trzeba wyprodukować, by spełnić zapotrzebowanie na ciepło w budynku – zawiera także nakłady związane z produkcją paliwa, jego transportem i magazynowaniem).

  Dofinansowanie z programu Moje Ciepło otrzymają wyłącznie właściciele budynków, których współczynnik energii pierwotnej wynosi co najwyżej 63 kWh/mkw. W kolejnych latach wymogi mają być jeszcze bardziej restrykcyjne i wymagane będzie EP na poziomie maksymalnie 55 kWh/mkw rocznie.

  Program Moje Ciepło ma zachęcać Polaków do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania, czyli pompy ciepła, ale również do budowania w energooszczędnym standardzie. Zakłada dotację na poziomie W zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, dofinansowanie wyniesie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 21 tys. zł.

  Dofinansowania będzie uzależnione od stanu technicznego budynków. Pieniądze na program miałyby pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego - nowego instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie nastąpi najprawdopodobniej w pierwszym lub drugim kwartale 2022 r.

 • środa, 20 października 2021
  Krajobraz to pojęcie, z którym każdy z nas ma do czynienia, bardzo często używa go na co dzień i określa nim to wszystko, co widzi wokół siebie. (...) więcej

  Krajobraz to również termin używany przez badaczy, geografów, biologów a także osoby, których praca jest związana z geologią i planowaniem przestrzennym. Gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek mieszkamy, żyjemy wśród krajobrazów - miejskich, rolniczych, naturalnych czy przemysłowych. I mamy na nie bardzo duży wpływ.

  Ideą Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społecznej na temat otaczającej nas przestrzeni. Poprzez różnego rodzaju działania podejmowane w całym kraju, inicjatorzy obchodów zwracają uwagę na problemy związane z jakością krajobrazów, a także na dobre wzorce w kształtowaniu przestrzeni. Zachęcają do uczestniczenia w procesie formowania krajobrazu zarówno w obszarze przestrzeni prywatnej, jak i publicznej.

  Międzynarodowy Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy polskiej instytucji - Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło 6. Dnia Krajobrazu brzmi: Otwarte krajobrazy.

  Więcej o inicjatywie na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • wtorek, 12 października 2021
  Nowe przepisy przedłużają programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii do 31 grudnia 2027 r. Ustawa wprowadza także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o małe instalacje OZE. Ze wsparcia skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz ok. 80 instalacji produkujących biogaz. (...) więcej

  Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w ustawie to m.in.:

  • Programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej, zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024.

  • Ograniczone zostaną obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

  • Potwierdzona zostanie dotychczasowa praktyka Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE.

  • Wprowadzona zostanie możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata – w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małej energetyki wodnej (MEW) i instalacji biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat.

  • W rezultacie, z systemu wsparcia umożliwiającego pomoc operacyjną do 17 lat, skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz ok. 80 biogazowni, o mocy zainstalowanej do 1 MW. Przepisy dotyczą instalacji, dla których upłynął lub upłynie w bieżącym roku i w kolejnych latach 15-letni okres wsparcia.

  • Wprowadzona została możliwość określenia długoterminowego harmonogramu udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych lat, co stworzy przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną.

  • Podniesiona zostanie moc urządzeń wytwarzających energię z OZE, które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium zagospodarowania przestrzennego gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW, a nawet ( w wypadku instalacji fotowoltaicznych) do 1000 kW.

  Od 2016 r., w ramach aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił wparcia obejmującego ponad 209 terawatów (TWh) energii elektrycznej, co odpowiada zakontraktowanej energii elektrycznej o wartości ponad 50 mld zł wypłacanej wytwórcom przez 15 lat.

 • piątek, 08 października 2021
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce uruchomić nowy program dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Jednym z założeń programu jest zachęta do coraz większego wykorzystania prądu na własne potrzeby w ramach systemu prosumenckiego oraz korzystania z czystych form ogrzewania. Według ostatnich danych w Polsce mamy ponad 600 tys. prosumentów. (...) więcej

  Na zakup i montaż domowej pompy ciepła można będzie otrzymać do 30 proc. kosztów kwalifikowanych jej zakupu i montażu, czyli nawet 21 tys. zł. Program dopłat byłby skierowany do właścicieli nowobudowanych domów jednorodzinnych. W przypadku już istniejących domów wymiana istniejącego źródła ciepła na pompę, może zostać dofinansowana ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze".

  Jeśli program uzyska „zielone światło” z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, to powinnien zostać uruchomiony w pierwszej połowie przyszłego roku.

  Program będzie finansowy ze środków tzw. Funduszu Modernizacyjnego, którego operatorem w Polsce jest NFOŚiGW. Środki z tego Funduszu mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych.

  Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sektora energii w państwach o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Zasilą go środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji stanowiących 2 proc. całkowitej puli unijnej. Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży 135 mln uprawnień do emisji, a ich wartość wg. obecnych stawek/cen emisji, daje ok. 25 mld zł.

 • czwartek, 07 października 2021
  Z czego składa się powietrze? Co to jest zanieczyszczenie? Jak tworzy się smog? Zapraszamy do udziału w projekcie POWIETRZNA AKADEMIA. To bezpłatne zajęcia online dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez firmę Airly przy współpracy z Fundacją AVIVA. (...) więcej

  Lekcje prowadzą edukatorzy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a mogą w nich wziąć udział całe klasy. Głównym celem projektu jest pomoc w edukacji ekologicznej. Na najbliższych zajęciach zostaną poruszone dwa bardzo istotne tematy:

  Z czego składa się powietrze? - w tej części uczniowie dowiedzą się, jakie są składniki powietrza

  Zanieczyszczenia powietrza - tutaj edukatorzy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadzą doświadczenia fizyczno-chemiczne wyjaśniające zasady tworzenia się smogu. Zajęcia online odbędą się 12 października (wtorek).

  Zapisów można dokonać klikając poniżej:

  Zajęcia dla dzieci z klas 0-3, godz. 10:00

  Zajęcia dla dzieci z klas 4-8, godz. 11.00

  Aby zagwarantować sobie ( lub swojej klasie) miejsce na lekcji online, należy dokonać bezpłatnej rezerwacji na konkretny termin i wybraną godzinę. Każdy uczeń zainteresowany zajęciami musi dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu oraz zalogować się do platformy używając swojego lub rodziców adresu e-mail. W przypadku wspólnej partycypacji większej grupy wystarczy, aby rejestracji dokonał nauczyciel prowadzący.

  To może być początek pięknej przygody z nauką. Zachęcamy do udziału!

 • wtorek, 05 października 2021
  Stosujesz ekologiczne rozwiązania? Twoja gmina je wprowadziła? Bierzesz udział w inicjatywie przyjaznej dla środowiska? Zostań eko-bohaterem Małopolski! Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy dbają o środowisko i mogą pochwalić się działaniami wpływającymi na poprawę jakości życia nas wszystkich. (...) więcej

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wspólnie z Grupą Polska Press, zaprasza do udziału w projekcie Eko-Hero Małopolski 2021, internetowym plebiscycie na lokalnego Lidera Ekologii.

  Zgłoszenia w kategorii Eko-Gmina i Eko-inicjatywa może dokonać każdy, wystarczy wpisać nazwę gminy lub inicjatywy oraz dodać krótkie uzasadnienie. W przypadku Firmy Eko-Hero zgłoszenie mogą dokonać przedstawiciele firmy. Na zgłoszenia czekamy do 25 października!

  Najważniejszymi celami plebiscytu jest edukacja i promowanie zachowań proekologicznych. Na konkretnych przykładach chcemy pokazać, że małopolskie firmy, gminy, samorządy i mieszkańcy dzięki swojemu zaangażowaniu w działania proekologiczne nie tylko powstrzymują degradację środowiska, ale również zyskują w sferze samorządu, biznesu i turystyki. Celem plebiscytu jest wskazanie i nagrodzenie takich działań.

  Plebiscyt swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego, a zgłoszenia są przyjmowane w kategoriach: Liderzy Ekologii wśród małopolskich firm ( Firma Eko-Hero), Gmina Eko-Hero oraz Eko Inicjatywa. Druga kategoria, czyli Eko-Gmina, została podzielona na trzy podkategorie ze względu na wielkość gmin: do 15 000 mieszkańców, 15 000 - 30 000 mieszkańców oraz powyżej 30 000 mieszkańców.

  Kulminacją akcji będzie uroczysta Gala, podczas której, wyłonieni przez Kapitułę Nagrody Laureaci odbiorą z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego statuetki Eco – Hero i pamiątkowe dyplomy. Ponadto wszyscy laureaci zostaną zaprezentowani na łamach specjalnego eko-dodatku do Gazety Krakowskiej, a zdobywcy 1. miejsc w każdej z kategorii zostaną przedstawieni w filmach TV Ekomałopolska.

  Zachęcamy do udziału w plebiscycie! Wspólnie skierujmy uwagę mieszkańców Małopolski na inicjatywy, które nie tylko wpływają na poprawę stanu środowiska, ale również podnoszą świadomość ekologiczną otoczenia.

  Zgłoszenia w plebiscycie można przesyłać do 25 października na stronie www.gazetakrakowska.pl

 • poniedziałek, 04 października 2021
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował działania gmin w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego w pierwszym półroczu w 2021 roku. (...) więcej

  Działania w omawianym okresie podjęło w naszym regionie w 150 gmin, które w ten sposób ograniczyły emisję z nieefektywnych kotłów i pieców i poprawiły jakość życia mieszkańców.

  W pierwszym półroczu, w Małopolsce wymieniono 3 493 nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe. Najwięcej kopciuchów zlikwidowano w gminach Liszki (187), Wieliczka (132) oraz Nowy Targ (W) (116). Najczęściej, bo aż 2 120 razy mieszkańcy decydowali się na wymianę na ogrzewanie gazowe, co stanowi 61% wszystkich wymian zrealizowanych w pierwszej połowie roku. 17% wymian to wymiany na kotły na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu (588 urządzeń).

  Do czerwca na terenie tzw. Obwarzanka Krakowskiego zlikwidowano lub wymieniono 816 nieefektywnych źródeł ciepła. Podobnie jak w pozostałej części regionu, większość mieszkańców decydowała się na zastąpienie kopciucha ogrzewaniem gazowym (729 palenisk, co stanowi 90% wszystkich wymian).

  Mieszkańcy naszego regionu złożyli w I półroczu 2021 roku 8 691 wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Najwięcej, bo aż 245 złożono w gminie Wieliczka. Na drugim miejscu ex aequo z ilością 221 wniosków, uplasowały się gminy Krzeszowice oraz Myślenice. Trzecie miejsce pod względem ilości złożonych wniosków zajęła gmina Skawina (205).

  Dane zostały pozyskane przez UMWM od małopolskich gmin. Szczegółowe informacje można znaleźć tu:

   

   

   

 • piątek, 01 października 2021
  Coraz więcej mieszańców naszego regionu zyskuje wiedzę, jak szkodliwe jest zaśmiecanie terenów zielonych, w tym szlaków turystycznych. Każda pozostawiona na poboczu czy w zaroślach butelka czy resztki kanapki to nie tylko negatywne wrażenie estetyczne, ale również realne zagrożenie dla żyjących dziko zwierząt. Dlatego tak ważne jest uświadamianie Małopolanom, że nie żyjemy w próżni i każde nasze zachowanie ma wymierne skutki dla środowiska. (...) więcej

  Tegoroczne wakacje dla wielu mieszkańców Małopolski były okazją do aktywnego zaangażowania się w działania proekologiczne. Na turystyczne szlaki ruszyli ochotnicy, aby wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, gminami i nadleśnictwami wziąć udział w akcji „SPRZĄTAMY ZIELONĄ MAŁOPOLSKĘ”.

  Akcję zainaugurowano 10 lipca w opactwie benedyktynów w podkrakowskim Tyńcu, gdzie ustawiono namioty z ekologicznymi konkursami i atrakcjami, można było zaopatrzyć się w jednorazowe worku i rękawiczki i wyruszyć na sprzątanie przystani, lasów tynieckich, ścieżki rowerowej i okolicy. Podobnie było w Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Jastrzębiej pod Ciężkowicami oraz sądeckiej Przehybie. Dzięki sponsorom: firmom Opakomet S.A. oraz Cechini-Muszyna wolontariusze mogli liczyć na jednorazowe worki, rękawiczki oraz butelkę wody mineralnej.

  Do sprzątania przyłączyło się blisko 50 gmin, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Idea była jedna, ale każda gmina miała własny pomysł, często bardzo kreatywny, na jej wykonanie. I tak w Miechowie w akcji wzięły całe rodziny, a każdy uczestnik wydarzenia otrzymał upominek – sadzonkę drzewa liściastego lub krzewu ozdobnego. Często – jak np. w Zakopanem, w akcji brali udział pracownicy urzędów gminnych i miejskich. W każdej z lokalizacji zebrano od kilku do kilkudziesięciu worków odpadów.

  Nowa inicjatywa Województwa Małopolskiego jest odpowiedzią na coraz popularniejsze lokalne inicjatywy sprzątania okolicy. Wpisuje się w działania z zakresu edukacji ekologicznej i polityki ekologicznej Województwa Małopolskiego. Dziękujemy mieszkańcom oraz organizacjom lokalnym, które włączyły się z akcję. Do zobaczenia za rok!

  Galeria zdjęć

 • czwartek, 30 września 2021
  Warsztaty dla dzieci i młodzieży zero waste, piknik ekologiczny „Małopolska EkoŚwiadomość", zajęcia na Targu Pietruszkowym na krakowskim Podgórzu czy ekologiczna prewencja „Rozprawiamy się z odpadami”- to tylko niektóre z projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach rozstrzygniętego 24 sierpnia otwartego konkursu ofert „EkoMałopolska 2021”. (...) więcej

  To druga edycja cennej inicjatywy Województwa, która ma na celu wyłonienie interesujących projektów służących dobru publicznemu i edukacji ekologicznej. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, realizujące zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  Województwo Małopolskie od lat współpracuje z NGO-sami, a od ubiegłego roku nasze współdziałanie dotyczy również projektów służących edukacji proekologicznej. Ogłaszając otwarty konkurs ofert EkoMałopolska 2021, kontynuujemy dobrą praktykę angażowania w działania samorządu wszystkich, którym na sercu leży środowisko naturalne i przyszłość naszego regionu. Tegoroczna edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy wiele inspirujących ofert i cieszymy się, że wiele z nich zostanie zrealizowanych.

  - wicemarszałek Józef Gawron

  Dofinansowanie otrzymały zadania koncentrujące się wokół dwóch priorytetów: organizacji wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów, oraz z tematyką ochrony powietrza oraz zapobiegania zmianom klimatu. W tegorocznej edycji wpłynęły 24 oferty, z których przyjęto 17. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ogółem 280 000 zł.

  Małopolska jest krajowym liderem w zakresie ochrony środowiska, również dzięki inicjatywom takim jak otwarty konkurs ofert „ EkoMałopolska 2021” i szeroko zakrojonej współpracy z NGO-sami. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

 • czwartek, 17 czerwca 2021
  Skawina, Niepołomice, Krzeszowice, miasta Nowy Targ i Oświęcim – to małopolskie samorządy, które chcą wprowadzić całkowity zakaz palenia węglem od 1 stycznia 2030. Na ich terenach właśnie rozpoczynają się konsultacje społeczne lokalnych uchwał antysmogowych. Gminy, które zdecydują się na lokalne prawo antysmogowe, uzyskają preferencje w dostępie do środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. (...) więcej

  – To milowy krok w walce o czyste powietrze w Małopolsce. Wyraźnie widzimy, że ten temat jest coraz ważniejszy, że zmienia się podejście do kwestii środowiskowych. Dyskusja o lokalnych uchwałach antysmogowych to początek rewolucji – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Więcej informacji: www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko

 • niedziela, 06 czerwca 2021
  Za nami jubileuszowy 10. Dzień św. Franciszka, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Ekologia w pandemii”. Małopolskę reprezentował podczas święta chrześcijańskich ekologów wicemarszałek Tomasz Urynowicz. (...) więcej

  - Jesteśmy obecni podczas tego wydarzenia już od trzech lat i za każdym razem wynoszę z niego nowe, interesujące tematy do przemyślenia i inspiracje do działania. W tym roku szczególnie ciekawy był wykład ks. doktora Łukasza Marczaka o ekologii integralnej i zasadzie zrównoważonego rozwoju w kontekście pandemii koronawirusa. To problemy, z którymi borykamy się wszyscy, zarówno w życiu prywatnym jak i pełniąc swoje obowiązki pracowników, pracodawców czy, jak w moim przypadku, samorządowców i twórców lokalnych przepisów – powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Pod Bazyliką Franciszkanów nie zabrakło również stoiska ekoMałopolski, rozmów o ekologii na co dzień i wyzwaniach na przyszłość oraz zielonych zabaw i gier z nagrodami.

 • sobota, 22 maja 2021
  Perspektywa wakacyjnego wypoczynku i łagodzenie pandemicznych obostrzeń zachęcają do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i odkrywania nieznanych miejsc. Najlepsze wakacje to te spędzane zgodnie z zasadami ekoturystyki, z poszanowaniem przyrody i naturalnego krajobrazu, kultury i historii regionu. (...) więcej

  Do takiej formy podróżowania przez cały letni sezon turystyczny zachęcać będzie Województwo Małopolskie w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej pod hasłem Małopolska w rytmie eko, której głównym celem jest  popularyzowanie oferty turystyki zrównoważonej, produktów ekoturystycznych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wśród turystów.

  Każdy kto regularnie będzie odwiedzał stronę internetową visitmalopolska.pl, profile  Odkryj Małopolskę na Facebooku i Instagramie oraz inne kanały informacyjne Województwa Małopolskiego znajdzie dużą dawkę podróżniczych inspiracji, gotowych propozycji dłuższych wycieczek i jednodniowych wypadów, ciekawostek turystycznych, prezentacji niezwykłych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. Ekoprzewodniki  po wszystkich zakątkach Małopolski (dostępne na stronie visitmalopolska.pl w zakładce „Wypoczywaj w rytmie eko”), autorstwa Dominiki Zaręby, autorytetu w dziedzinie ekoturystyki, zaspokoją ciekawość każdego miłośnika świadomego i kameralnego podróżowania. Dzięki nim zaplanowanie aktywnego weekendu lub wakacyjnej wyprawy po Małopolsce w rytmie eko, będzie niezwykle proste, a każdy dzień w drodze stanie się fascynującym doświadczeniem. 

 • środa, 19 maja 2021
  Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił złożoną przez sprzedawców węgla skargę kasacyją w sprawie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Wyrok najwyższej instancji oznacza, że przepisów antysmogowych dla Małopolski nie można już unieważnić. (...) więcej

  - To doskonała wiadomość. Nie mieliśmy wątpliwości, że małopolskie przepisy antysmogowe, które zresztą stały się wzorcem dla reszty kraju, są zgodne z prawem i pożytkiem publicznym. Orzeczenie najwyższej instancji tylko utwierdza nas w tym przekonaniu – komentuje wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Wcześniej skargi dotyczące uchwały antysmogowej dla Małopolski oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Przeciwnicy uchwały wystąpili wówczas o kasację wyroku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ten odrzucił jednak wniosek, zamykając tym samym możliwość dalszych odwołań.

  Więcej informacji: www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko

 • wtorek, 27 kwietnia 2021
  Pod adresem internetowym: www.raport.togetair.eu można zapoznać się z pierwszym polskim raportem klimatycznym. Na opracowanie składa się ponad 120 artykułów niezależnych ekspertów, materiały video oraz infografiki w wersji polskiej i angielskiej. W jego opracowaniu brało udział także województwo małopolskie. (...) więcej

  – Raport towarzyszy Szczytowi Klimatycznemu TOGETAIR, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć. Było to naprawdę  imponujące wydarzenie, łączące działania wszystkich sektorów kraju: rządu, samorządów, nauki, biznesu, organizacji pożytku publicznego i mediów - na rzecz ochrony środowiska. A co najważniejsze, szczyt nie zakończył się po 3 dniach spotkań i dyskusji. Pozostało po nim niezwykłe, pierwsze w historii kompleksowe opracowanie bieżącej sytuacji klimatycznej w Polsce. Gorąco zachęcam, aby zapoznać się z Polskim Raportem Klimatycznym, zwłaszcza, że przygotowany jest w atrakcyjnej multimedialnej formie – mówi wicemarszałek oraz Pełnomocnik Zarządu Małopolski ds. Sprawiedliwej Transformacji Tomasz Urynowicz.

  Więcej informacji: www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko

  www.raport.togetair.eu

 • czwartek, 22 kwietnia 2021
  Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi różni się od poprzednich. Zamiast festynów i wspólnych akcji, organizacje proekologiczne skupiają się na przypominaniu, jak ważny są codzienny starania o utrzymanie czystego środowiska. W Małopolsce Dzień Ziemi 2021 stał się okazją do podsumowania dotychczasowych działań i określenia najważniejszych wyzwań na przyszłość. (...) więcej

  - Jako Małopolanie możemy być dumni. Nasz region jest krajowym liderem działań na rzecz środowiska, jakość powietrza znacząco się poprawiła, a świadomość ekologiczna mieszkańców jest wysoka. Nie znaczy to jednak, że możemy spocząć na laurach. Przed nami poważne wyzwania: wymiana wszystkich przestarzałych pieców do końca 2022 roku, powstrzymanie zmian klimatycznych i wiążąca się z tym wszystkim transformacja energetyczna regionu – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Małopolską jest transformacja energetyczna. Rezygnacja z używania węgla zmieni nie tylko powietrze, ale także rynek i strukturę społeczną. Już pojawiły się nowe zawody, związane m.in. z produkcją i instalacją fotowoltaiki i pomp ciepła. Obawy pojawiają się natomiast w zachodniej części regionu, gdzie zaczęło się wygaszanie kopalń.

  Zaradzić kryzysowi społecznemu, a nawet więcej: dać impuls do rozwoju gospodarki innowacyjnych technologii ma pomóc unijny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.  To jedno z narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań UE na rzecz zrównoważonej gospodarki. W styczniu bieżącego roku Małopolska, jako jedyny region w Europie, rozpoczęła realizację drugiego programu unijnego LIFE IP – EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu I Energii”. To właśnie  LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA pomoże przygotowywać projekty, na które będą pozyskiwane środki z FST.

  Więcej o działaniach na rzecz środowiska w Małopolsce można przeczytać tutaj

  Galeria zdjęć

 • czwartek, 22 kwietnia 2021
  W środę 21 kwietnia 2021 rozpoczęła się II edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. To wydarzenie łączące działania wszystkich sektorów kraju: rządu, samorządów, nauki, biznesu, organizacji pożytku publicznego i mediów - na rzecz ochrony środowiska. Małopolskę, która jest jednym z partnerów wojewódzkich wydarzenia, reprezentuje Pełnomocnik Zarządu ds. Sprawiedliwej Transformacji, wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Patronat honorowy sprawuje premier Mateusz Morawiecki. (...) więcej

  - Najważniejszym wyzwaniem, stojącym obecnie przed ludzkością, jest zapobieżenie globalnej katastrofie klimatycznej. Naukowcy są zgodni, że to działalność człowieka spowodowała kryzys klimatyczny i że społeczność międzynarodowa powinna intensywnie pracować nad powstrzymaniem dalszych zmiany klimatu. Małopolska jest pionierem w działaniach antysmogowych oraz zmierzających do zatrzymania zmian klimatycznych w kraju. Dlatego wierzę, że nasze doświadczenia dadzą asumpt do owocnych dyskusji i staną się inspiracją dla innych regionów – powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Trzydniowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR w tym roku jest realizowany w formule hybrydowej, a transmisje można bezpłatnie oglądać na stronach głównych partnerów medialnych: Polsat, Polsat News oraz Interii. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Czyste Powietrze.

 • poniedziałek, 19 kwietnia 2021
  19 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. EkoMałopolski. Tematem spotkania był Program Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024 z perspektywą 2025 – 2030. (...) więcej

  – Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy dobry dokument dla  województwa, prezentujący różne punkty widzenia, podkreślający najważniejsze elementy środowiskowe – powiedział Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

  Cel nadrzędny nowego Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z założeniami strategii „Małopolska 2030”: Wysoka jakość środowiska i dążenie do neutralności klimatycznej.

  Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko

  Galeria zdjęć

 • wtorek, 13 kwietnia 2021
  Centrum Naukowo-Technologiczno-Biznesowe w podkrzeszowickiej Miękini coraz bliżej realizacji! 12 kwietnia 2021 r. przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego wyrazili wolę współpracy na rzecz utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego jako przestrzeni dla realizacji zadań z zakresu promocji, badań i rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła. (...) więcej

  List intencyjny w tej sprawie został dziś podpisany przez ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę i Piotra Dziadzio - Głównego Geologa Kraju, pełnomocnika rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Jak podkreślił minister Kurtyka, wybór tej lokalizacji wynika również z doświadczeń regionu małopolskiego w zakresie walki z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza.

  Więcej informacji: www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko

 • piątek, 09 kwietnia 2021
  W piątek 9 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin Skawina, Zabierzów, Krzeszowice, Rabka-Zdrój oraz miast Tarnów i Oświęcim z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem. Było poświęcone wypracowaniu zasad przyjmowania lokalnych uchwał antysmogowych. (...) więcej

  Gminy, które zdecydują się na lokalne prawo antysmogowe, uzyskają preferencje w dostępie do środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

  Rozmowy z przedstawicielami gmin, którym zależy na konkretnych działaniach dla zdrowia mieszkańców, były owocne. Najważniejszym celem lokalnych uchwał antysmogowych będzie zakaz używania węgla od początku roku 2030 – powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Więcej informacji oraz link do wytycznych dla lokalnych uchwał antysmogowych: www.malopolska.pl/aktualnosci

 • środa, 07 kwietnia 2021
  Dobra wiadomość dla samorządów lokalnych! 31 marca 2021 r. rozpoczęła się druga odsłona programu „Stop Smog”, realizowanego przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują uchwały antysmogowe. Tegoroczna edycja programu, pozwalającego na pomoc osobom dotkniętym tzw. ubóstwem energetycznym, zawiera kilka istotnych uproszczeń. (...) więcej

  Do najważniejszych zmian należą umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora oraz dopuszczenie dofinansowań do instalacji w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Wydłużono także okres od zawarcia porozumienia do realizacji inwestycji z 3 do 4 lat. 

  Więcej informacji o nowych programu Stop Smog: www.nfosigw.gov.pl

 • wtorek, 30 marca 2021
  Radni podkrakowskiego Zabierzowa niemal jednogłośnie poparli rezolucję, wzywającą władze wojewódzkie do wprowadzenia na terenie gminy zakazu palenia węglem od 2029 roku. (...) więcej

  Tym samym Zabierzów dołączył do grona małopolskich gmin, które wyraziły chęć wprowadzenia dodatkowych, lokalnych przepisów antysmogowych. Podobnego zakazu chcą radni również z Oświęcimia, Tarnowa, Skawiny, Krzeszowic i Rabka-Zdrój.

  - Te aktywne samorządy nie będą pozbawione wsparcia. Małopolska podjęła się przygotowania wzoru uchwały antysmogowej, który uwzględni przepisy obowiązujące już w naszym regionie. Tylko zdecydowane kroki przyczynią się do poprawy jakości powietrza – podkreśla wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

  Przypominamy, że Zabierzów został laureatem plebiscytu EKO HERO Małopolski (ex aequo z Dobczycami) w kategorii Gmina Eko HERO 15 000 – 30 000 mieszkańców. Zobaczcie materiał EkoMalopolskaTV.

 • wtorek, 30 marca 2021
  Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza postanowili sprawdzić, jakie działania człowieka mają największy wpływ na zanieczyszczenia powietrza. Nie mają wątpliwości – najskuteczniejszym sposobem walki ze smogiem jest redukcja emisji pyłów zawieszonych do atmosfery, czyli po prostu wymiana pieców. (...) więcej

  Świadczy o tym m.in. pierwsza pozycja Krakowa wśród polskich miast przebadanych pod kątem zmian jakości powietrza.

  Tam, gdzie przepisy antysmogowe nie zostały wprowadzone, wpływ ludzi na poprawę jakości powietrza był mniejszy lub wręcz znikomy. Uchwała antysmogowa po prostu działa – skomentował rezultaty badań Łukasz Adamkiewicz z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza.

  Więcej informacji: smoglab.pl/smog-a-pogoda-raport/

 • niedziela, 28 marca 2021
  Rozwiązania, jakie przewiduje Krajowy Plan Odbudowy dla Krakowa i Małopolski oraz działania Województwa Małopolskiego w świetle planowanych reform z zakresu zielonej energii i zmniejszenia energochłonności - były głównymi tematami przedstawionymi na konferencji prasowej z udziałem Roberta Tomanka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i wicemarszałka Małopolski Tomasza Urynowicza. (...) więcej

  Zielona gospodarka i zmniejszenie energochłonności to jeden z pięciu komponentów Krajowego Planu Odbudowy – planu reform i inwestycji, które umożliwią przywrócenie potencjału wzrostu polskiej gospodarce, osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią. Jak wyjaśnił wiceminister Robert Tomanek, w ramach tego komponentu zaplanowano cztery reformy. Obejmują one: czyste powietrze, poprawę warunków dla rozwoju technologii wodorowych i innych paliw alternatywnych, poprawę warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego.

  Planowane w ramach reform inwestycje dotyczą m.in. wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji szkół, instalacji OZE w dużych przedsiębiorstwach, rozwijania technologii wodorowych i szerszego zastosowania paliw alternatywnych, a także tworzenia tzw. społeczności energetycznych.

  Więcej informacji: www.malopolska.pl

 • poniedziałek, 01 marca 2021
  W podtarnowskich Ciężkowicach zostanie uruchomione Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska. W placówce będą prowadzone zajęcia i warsztaty edukacyjne dotyczące m.in. ochrony przyrody i krajobrazu. Oferta centrum będzie skierowana przede wszystkim do grup szkolnych – ośrodek będzie przystosowany do przyjmowania grup na kilkudniowe wyjazdy edukacyjne, tzw. „zielone szkoły”. (...) więcej

  Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska będzie działać w Ośrodku Leśnym w miejscowości Jastrzębia, który przejdzie gruntowną modernizację. Projekt adaptacji ośrodka na potrzeby placówki zakłada m.in. stworzenie konferencyjno-wystawowej sali edukacyjnej i sali warsztatowo-laboratoryjnej. Rozbudowana zostanie baza noclegowa i związane z nią zaplecze socjalne: jadalnia, pomieszczenia kuchenne i sala rekreacyjno-wypoczynkowa.

  Pogórzańskie Centrum będzie elementem sieci ośrodków edukacji ekologicznej EkoMałopolska, tworzonej wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Projekt zakłada m.in. budowę ośrodka w Krakowie przy ul. Modrzewiowej (Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy), oraz modernizację budynku dawnego przedszkola w Rytrze (Popradzki Park Krajobrazowy).

 • piątek, 26 lutego 2021
  26 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargi gmin Rzepiennik Strzyżewski i Oświęcim na uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Program ochrony powietrza”. Oznacza to, że obowiązujący od 27 października 2020 roku kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie jest prawomocny i nie przestanie obowiązywać. (...) więcej

  Bardzo się cieszę, że zarzuty wójtów dwóch gmin zostały odrzucone przez WSA. Skargi gmin wynikały z niezgody na część obowiązków nakładanych na samorządy przez Program Ochrony Powietrza. Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził prawomocność Programu, który dla nas – wszystkich mieszkańców Małopolski – jest nadzieją na lepsze, zdrowsze życie. Przypominam bowiem, że z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera w Polsce ponad 40 000 osób – komentuje wyrok WSA wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Więcej informacji: www.malopolska.pl

 • piątek, 12 lutego 2021
  Dzięki dodatkowym 100 mln zł na realizację rządowego programu dopłat do wymiany pieców każda gmina, która zawrze porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, otrzyma wsparcie na prowadzenie punktu obsługi mieszkańców. Jest jednak warunek – samorządy muszą zgłosić pisemnie chęć zawarcia porozumienia o współpracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska do końca lutego. (...) więcej

  Ponad 100 gmin z Małopolski – czyli więcej niż połowa – zgłosiło już chęć zawarcia porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Jej efektem będzie dofinansowanie do prowadzenia punktu obsługi mieszkańców, w którym uzyskają oni pełną pomoc przy złożeniu wniosku w programie Czyste Powietrze.

  Czasu jest niewiele, ale naprawdę warto się pospieszyć. Program Czyste Powietrze jest największym obecnie narzędziem dotacyjnym do działań antysmogowych. Dopłatę można uzyskać nie tylko na wymianę starego pieca, ale również na audyt energetyczny czy termomodernizację – przypomina wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

 • wtorek, 09 lutego 2021
  We wtorek 9 lutego w Krakowie odbyły się rozmowy Samorządu Województwa oraz wojewody małopolskiego Łukasza Kmity z pełnomocnikiem premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiejem Orłem. Ich przedmiotem było lepsze wykorzystanie i dostosowanie do potrzeb mieszkańców najpopularniejszego programu dotacyjnego w Polce. Premier Mateusz Morawiecki przeznaczył na ten cel 100 milionów złotych. (...) więcej

  – Ponad 100 mln zł na promocję programu Czyste Powietrze w gminach stało się faktem. 75 mln zł zostanie przeznaczonych na wsparcie punktów konsultacyjnych, 16 mln na nagrody dla gmin, a 10 mln zł na zwrot kosztów wniosków. To istotne wsparcie dla samorządów w walce o czyste powietrze – mówi pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.
  Więcej informacji tutaj

 • poniedziałek, 08 lutego 2021
  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r”. Jej główne cele to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza, przy założeniu, że transformacja rynku pozyskiwania energii będzie sprzyjać modernizacji gospodarki i rozwojowi nowych technologii. (...) więcej

  – Czytam ten dokument z niezwykłą przyjemnością, bo widzę w nim dokładnie takie wytyczne, jakie przyjęliśmy dla Małopolski i zapisaliśmy w strategii rozwoju województwa 2030 – komentuje wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Więcej informacji: www.malopolska.pl

 • poniedziałek, 08 lutego 2021
  8 lutego 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. EkoMałopolski. Jednym z najważniejszych tematów było przygotowanie założeń do lokalnych uchwał antysmogowych. Rozmawiano także o projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. (...) więcej

  Opracowanie jednolitych zasad wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych, zgodnych z już obowiązującymi regulacjami, to jedno z zadań, jakie nakłada na samorząd województwa Program ochrony powietrza. Ułatwi to pracę kolejnym miastom i gminom, które zamierzają wprowadzić lokalne przepisy i działania antysmogowe. Obecnie przegotowują się do nich m. in. Tarnów, Oświęcim, Skawina i Rabka-Zdrój.

  Gościem specjalnym Rady ds. EkoMałopolski był Roman Wcisło, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM. Przedstawił on propozycje działań związanych z nową perspektywą Funduszy Europejskich w kontekście rozwoju obszarów wiejskich, na okres przejściowy 2021 – 2022, jak również założenia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Rada ds. EkoMałopolski przygotowała stanowisko w tej sprawie.

 • poniedziałek, 01 lutego 2021
  Skawina, Tarnów, Oświęcim oraz Rabka-Zdrój, a także Krzeszowice to kolejne małopolskie gminy, które zamierzają wprowadzić na swoim terenie lokalne uchwały antysmogowe. Chodzi o ograniczenia stosowania paliw stałych, przede wszystkim węgla. (...) więcej

  Przedstawiciele samorządów wymienionych gmin dyskutowali proponowane zapisy w poniedziałek 1 lutego br. podczas zdalnego spotkania, w którym uczestniczyli także wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz oraz wicedyrektor Departamentu Środowiska UMWM Piotr Łyczko.

  Więcej informacji na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/kolejne-malopolskie-gminy-chca-wprowadzic-uchwaly-antysmogowe

 • poniedziałek, 01 lutego 2021
  Od 15 maja 2021 osoby, które chcą otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, będą mieć do dyspozycji dwa sposoby wygenerowania wniosku o płatność. Obok aktywnego obecnie Portalu Beneficjenta uruchomiony zostanie generator wniosków na stronie: gwd.nfosigw.gov.pl/ (...) więcej

  Rządowy Program „Czyste Powietrze" ma na celu likwidację starych kotłów grzewczych i zachęcenie do kompleksowej termomodernizacji domów. Maksymalna wysokość dofinansowania to 37 000 zł.

  - W roku 2021 program Czyste Powietrze zyskał szereg ułatwień, np. kalkulator dotacji i wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia. Przypominam także, że w Małopolsce działa ponad 60 ekodoradców, którzy pomogą skompletować potrzebne dokumenty, wysłać wniosek i wybrać nowe urządzenie grzewcze. Warto się pospieszyć, bo wg uchwały antysmogowej do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie piece na paliwa stałe, które nie spełniają wymogów co najmniej 3. klasy tzw. Ekoprojektu – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Zgodnie z przyjętym w roku 2020 Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski, od początku 2021 roku w naszym regionie nie ma dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe opalanych węglem/ekogroszkiem. Listę urządzeń, na które można pozyskać dotację oraz przydatne informacje warto sprawdzić pod adresem internetowym: https://powietrze.malopolska.pl/zmienpiec/

  Program Ochrony Powietrza zobowiązuje także wszystkie samorządy lokalne, by od 01 stycznia 2021 uruchomiły punkt obsługi Programu Czyste Powietrze. W wielu gminach taki punkt doradczy już działa.

 • poniedziałek, 25 stycznia 2021
  Zarząd Małopolski wybrał dziś 4 projekty o wartości 767 mln zł, nad którymi pracować będą unijni eksperci Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Platform for Coal Regions in Transition) START. (...) więcej

  W ubiegłym roku Małopolska została wybrana, jako jeden z 7 regionów w UE, do realizacji projektu START, w ramach którego eksperci pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno–gospodarcze transformacji energetycznej. – Projekty te dotyczą obszaru Małopolski Zachodniej i będą mogły pozyskać finansowanie ze środków Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji – tłumaczy Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski i pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Sprawiedliwej Transformacji.

  Do końca lipca do Departamentu Środowiska UMWM (koordynator Projektu START) wpłynęło 60 propozycji projektów pilotażowych, o całkowitej wartości ponad 3 mld zł. Fiszki projektów przygotowywane zostały przez m.in. przez Tauron, Zakład Gazowniczy, Małopolską Agencje Rozwoju Regionalnego oraz gminy i powiaty Małopolski Zachodniej. Zespół ekspertów Platformy Regionów Węglowych w Transformacji przeanalizował 20 fiszek projektów, a Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał ostatecznie wyboru czterech propozycji, uwzględniając rekomendacje ekspertów, ale również znaczenie projektów dla transformacji w gminach górniczych.

  Opis wybranych projektów można przeczytać na stronie: malopolska.pl

 • środa, 20 stycznia 2021
  20 stycznia odbyło się posiedzenie Rady ds. ekoMałopolski, podczas którego przedyskutowano najważniejsze palny na rok 2021. (...) więcej

  – To będzie rok pełen wyzwań, gdy w Małopolsce będziemy wdrażać fundamentalne, zainicjowane w r. 2020 projekty: Program Ochrony Powietrza i LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu I Energii” o budżecie ponad 70. Powtórzymy także ubiegłoroczne akcje, które cieszyły się powodzeniem: Eko Hero Małopolski 2021 i Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii. – podsumował najważniejsze plany wicemarszałek województwTomasz Urynowicz. – Ale największym wyzwaniem dla mnie jako pełnomocnika Zarządu @Małopolska ds. Sprawiedliwej Transformacji będzie pozyskanie jak największych funduszy z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

  W planach Zarządu Województwa Małopolskiego znalazły się także:

  • Opracowanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który pozwoli Małopolsce ubiegać się o środki z FST.
  • Opracowanie wojewódzkiego Programu Strategicznego Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego.
  • Opracowanie ujednoliconych zasad wprowadzania gminnych uchwał antysmogowych na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu zachowania spójności w skali województwa.
  • Przygotowanie wytycznych do gminnych procedur przeprowadzania kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały oraz bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
  • Przygotowanie bazy danych o emisjach przemysłowych.
  • Opracowania przewodnika z zakresu finansowania dostosowania działalności rolniczej do priorytetów ochrony powietrza i ochrony klimatu ze środków perspektywy finansowej UE 2021-2027.
  • Zakupienie czujników jakości powietrza dla małopolskich szkół
  • Udział w Szczycie klimatycznym TOGETAIR.
  • Uczestnictwo i organizacja kolejnej edycji Green Film Festival 2021.
  • Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Nie zaśmiecaj naszego domu” oraz akcji Małopolska bez smogu 2021.
  • Kampanie edukacyjne i promocyjne w mediach własnych i komercyjnych
 • środa, 20 stycznia 2021
  - To był trudny rok, ale udało się zrobić wiele dobrego, dla środowiska w Małopolsce – podsumował rok 2020 wicemarszałek regionu Tomasz Urynowicz podczas spotkania Rady s. ekoMałopolski. (...) więcej

  Za najważniejsze wydarzenia w regionie uznał przyjęcie Programu Ochrony Powietrza, podpisanie umowy na realizację unijnego projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu I Energii, przystąpienie do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji oraz starania o dołączenie Małopolski do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE.

  Więcej informacji w załączonej prezentacji.

 • poniedziałek, 21 grudnia 2020
  Od 13 listopada do 19 grudnia w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza przez 5 tygodni w 6 małopolskich gminach: Kętach i Krzeszowicach (od 13 listopada do 25 listopada) w Kalwarii Zebrzydowskiej i Makowie Podhalańskim (od 26 listopada do 7 grudnia) oraz w Myślenicach i gminie Rzepiennik Strzyżewski (od 8 grudnia do 19 grudnia). (...) więcej

  W ramach kampanii, oprócz prowadzonych pomiarów, w wybranych gminach stanął także model sztucznych płuc. Kilkumetrowe płuca okryte białą tkaniną filtracyjną „oddychały” zanieczyszczonym powietrzem, co miało na celu unaocznienie mieszkańcom, co dzieje się z naszym organizmem, gdy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo oddychania trującym powietrzem. Po kilkunastu dniach białe płuca stawały się czarne.

  Najwyższe stężenia pyłów notowane były zazwyczaj w porach wieczornych. Powodowane jest to użytkowaniem przestarzałych kotłów, pieców i kominków na paliwa stałe (węgiel i drewno). Bardzo często zdarzały się momenty, kiedy stężenia pyłu PM10 w gminach,
  w których prowadzone były pomiary, przekraczały 100 mikrogramów na metr sześcienny, a więc granicę powyżej której jakość powietrza uznawana jest za bardzo złą i szkodliwą dla zdrowia mieszkańców.

  Najwyższe godzinne stężenie w Makowie Podhalańskim wyniosło 420 µg/m3, a w Kalwarii 428 µg/m3.Najwyższe godzinne stężenie w Myślenicach wyniosło 323 µg/m3,
  a w Rzepienniku Suchym 101 µg/m3.W dniu zakończenia pomiarów stężenia godzinowe w Kętach sięgały niemal 300 µg/m3, natomiast w Krzeszowicach najwyższe średnie stężenie godzinne wyniosło 232 µg/m3.

  - Do wejścia w życie uchwały antysmogowej zostały zaledwie dwa lata. Najwyższy czas, aby gminy i mieszkańcy wykazali się aktywną postawą i zadbali o to, aby powietrze w ich okolicach było zgodne z wymaganiami prawa i bezpieczne dla zdrowia mieszkańców. A nie ma innej drogi, niż szybsza wymiana kopciuchów - mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. 

 • poniedziałek, 21 grudnia 2020
  Ubraliście już choinki? Staracie się ograniczać plastik? Stawiacie na naturalne ozdoby - tradycyjne lub nowoczesne? Konkurs TV ekoMałopolska jest dla Was! (...) więcej

  Wystarczy trochę pasji dekoratorskiej, dobre zdjęcie i gotowe. Tutaj możecie się zapoznać z regulaminem konkursu.

 • wtorek, 08 grudnia 2020
  Zakończył się drugi etap akcji Województwa Małopolskiego, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego „Małopolska bez smogu”. Przez 11 dni przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w Makowie Podhalańskim i Kalwarii Zebrzydowskiej. (...) więcej

  Na 11 dni pomiarów jedynie przez jeden dzień w Makowie i tylko przez trzy dni w Kalwarii stężenia pyłu PM10 były w normie (50 µg/m3). Zatem przez ogromną większość czasu mieszkańcy tych miejscowości oddychali zanieczyszczonym powietrzem, często bardzo mocno zanieczyszczonym. W tym samym czasie mieszkańcy Krakowa mogli oddychać powietrzem spełniającym normy przez siedem dni – normy dla pyłu PM10 były przekroczone przez cztery dni, przy czym były to przekroczenia znacznie niższe niż w przypadku Kalwarii czy Makowa.

  – Tego rodzaju działania pokazują wyraźnie, jak ważne z punktu widzenia walki o czyste powietrze w Małopolsce jest przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej. Dzięki najnowszym badaniom świadomości ekologicznej wiemy, że mieszkańcy regionu mają ogromną wiedzę środowiskową - i mają dość oddychania smogiem. To wszystko wskazuje jednoznacznie, że konieczne jest przyspieszenie działań w sferze praktycznej: likwidacji palenisk na węgiel i prowadzenia kontroli w zakresie spalania odpadów – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Przed nami ostatni etap akcji „Małopolska bez smogu”. Od 8 do 19 grudnia w ramach akcji Województwa Małopolskiego, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego przenośne pyłomierze monitorować będą jakość powietrza w Rzepienniku Strzyżewskim i Myślenicach. W Myślenicach stanie też mobilny model płuc. Wyniki pomiarów prowadzonych w sposób ciągły śledzić będzie można na stronie internetowej

 • poniedziałek, 07 grudnia 2020
  Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko odebrał z rąk wicemarszałka Tomasza Urynowicza oraz przedstawiciela „Gazety Krakowskiej” red. Marka Długopolskiego nagrody za zwycięstwo w plebiscycie Eko HERO Małopolski 2020. Zrobił to w imieniu wszystkich 15 laureatów pierwszego w Małopolsce otwartego konkursu na najbardziej ekologiczną gminę, firmę oraz inicjatywę. Ze względu na pandemię Covid-19 organizatorzy: Województwo Małopolskie i „Gazeta Krakowska” zrezygnowali z uroczystej gali. (...) więcej

  44-tysięczna Skawina została laureatem plebiscytu Eko HERO Małopolski 2020 w kategorii największych gmin – powyżej 30 tys. mieszkańców. Na statuetkę, dyplom, specjalny dodatek prasowy, a przede wszystkim miernik zanieczyszczenia powietrza gmina zasłużyła zaangażowaniem w działania prośrodowiskowe, a zwłaszcza pomoc mieszkańcom w wymianie pieców. W roku 2019 zlikwidowano tu 519 „kopciuchów”.

  - Skawina pokazuje, że da się dbać o środowisko, że nasze własne zdrowie naprawdę się liczy i nie można odkładać działania na później. A także, że sprawnie zarządzane lokalne budżety są w stanie wspierać mieszkańców w walce ze smogiem. Bardzo potrzebujemy takich eko-bohaterów, którzy zainspirują do działania innych. Bo przypomnę, że obok gmin naprawdę prężnie walczących o czyste powietrze, mamy 28 takich, w których w roku ubiegłym nie wymieniono ani jednego pieca – mówił podczas uroczystości wręczenia nagród wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Dziękując za nagrodę, burmistrz Nobert Rzepisko wspomniał m. in. o rozwijającym się w gminie programie montażu instalacji fotowoltaicznych – źródła czystej, odnawialnej energii. Zapewnił także, że gmina nie pozostawi w nadchodzącym roku bez pomocy osób o najniższych dochodach, którym finanse nie pozwalają na wymianę pieca nawet z dofinansowaniem programu Czyste Powietrze. Rocznie w Skawinie wydaje się na walkę ze smogiem 20 mln zł. – to suma nakładów własnych oraz dotacji pozyskanych z programów rządowych i samorządowych.

  - Niech nasz plebiscyt i działania Gminy Skawina będą impulsem i motywacją do wspólnej walki o lepsze powietrze i czyste środowisko – zakończył galę Robert Bylica, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Małopolskiego i juror w plebiscycie Eko HERO Małopolski 2020.

  Uruchomiony w mieszczącym się przy skawińskim Rynku Urzędzie Miasta i Gminy miernik czystości powietrza pokazywał stan „dobry”.

  O pozostałych laureatach plebiscytu eko HERO Małopolski 2020 można przeczytać tutaj.

 • poniedziałek, 30 listopada 2020
  Zakończył się 1 etap akcji Województwa Małopolskiego, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego „Małopolska bez smogu”. Przez 12 dni przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w Krzeszowicach i Kętach. Największe wrażenie na mieszkańcach zrobił jednak model gigantycznych płuc w pierwszym z wymienionych miast. Biała, przepuszczalna materia, która filtrowała smog imitując oddychanie, już po jednej dobie pokryła się szarym pyłem. Z każdym dniem płuca czerniały coraz bardziej. (...) więcej

  - Właśnie takie naoczne działania pokazują dobitnie, jak ważne jest przestrzeganie uchwały antysmogowej, Programu Ochrony Powietrza i po prostu wymiana pieców – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Te regulacje zostały podjęte nie z powodów biurokratycznych czy ambicjonalnych, ale po prostu po to, by ratować nasze życie i zdrowie. Bo przypominam, że smog zabiera w Polsce co roku 40 000 istnień, zmniejsza odporność na Covid-19 i komplikuje przebieg tej choroby.

  W ciągu 12 dni pomiarów dobowa norma dla stężenia pyłu PM10 została przekroczona w Kętach przez 5 dni, a w Krzeszowicach przez 6 dni. - To dużo, bo według europejskich norm w całym roku takich przekroczeń może być zaledwie 35. Dla porównania, w tym samym czasie średnie stężenie ze stacji w Krakowie przekroczyło normę dzienną tylko raz – mówi Andrzej Guła - Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego.

   Od 26 listopada do 7 grudnia w ramach akcji ekoMałopolski Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego przenośne pyłomierze monitorują jakość powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej i Makowie Podhalańskim. Potem pojadą do kolejnych małopolskich gmin: Myślenic i Rzepiennika Strzyżewskiego.

  Wyniki pomiarów prowadzonych można śledzić na stronie internetowej Radia Kraków.    

 • środa, 18 listopada 2020
  Mieszkańcy naszego regionu wykazują się największą świadomością ekologiczną w całym kraju – wynika z najnowszych badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Aż 65 proc. mieszkańców województwa małopolskiego zdaje sobie sprawę z konsekwencji oddychania zanieczyszczonym powietrzem i wie, jakie są jego źródła. (...) więcej

  Dla porównania w województwie lubuskim zaledwie 11 procent wie o zanieczyszczeniach powietrza, którym oddycha. 57 procent Małopolan ma też świadomość obowiązywania uchwał antysmogowych, podczas gdy w innych regionach wskaźnik ten wynosi od kilkunastu do 38 procent.

  - Wyniki analizy Polskiego Instytutu Ekologicznego wcale mnie nie zaskakują - komentuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz. - Edukacja z zakresu ochrony środowiska, szkodliwości smogu, konieczności wymiany „kopciuchów” to ważna część działań Zarządu Województwa Małopolskiego. Przypomnę, że tylko nasi ekodoradcy, którzy działają już w 62 gminach Małopolski, udzielili w ciągu ostatnich lat blisko 600 000 porad. Pozostaje się zatem cieszyć, że działania przynoszą efekt i zaprosić mieszkańców naszego regionu na profile ekoMałopolski i TV ekoMałopolska na Facebooku.

  Więcej informacji

 • poniedziałek, 16 listopada 2020
  W poniedziałek 16 listopada br. rozpoczęło się Forum Przedsiębiorców – największe wydarzenie biznesowe w regionie. Tegoroczna, XIV już edycja została poświęcona tematom Europejskiego Zielonego Ładu i cyfryzacji. Ze względu na epidemię koronawirusa tym razem wydarzenie odbyło się w formule on-line. Samorząd Małopolski reprezentował wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik Zarządu WM ds. Sprawiedliwej Transformacji. (...) więcej

  Forum Przedsiębiorców 2020 zainaugurowało wystąpienie wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina, który przedstawił cyfryzację i gospodarkę zielonego ładu jako szanse rozwoju w zmieniającej się Europie.

  Wicemarszałek Tomasz Urynowicz mówił m. in. o włączeniu Małopolski w unijny Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Ma on pomóc we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu w regionach najbardziej narażonych na negatywne skutki społeczno-gospodarczej transformacji energetycznej. Samorząd Małopolski prowadzi intensywne działania, aby region został zakwalifikowany do wsparcia finansowego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – w ubiegły piątek odbyła się m.in. telekonferencja na ten temat z ministrami finansów oraz klimatu i środowiska.

 • poniedziałek, 16 listopada 2020
  13 listopada odbyła się wideokonferencja w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oprócz wicepremiera Jarosława Gowina; ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki wzięli w niej udział: marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji, wicemarszałek Tomasz Urynowicz. (...) więcej

  Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jedno z narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań UE na rzecz zrównoważonej gospodarki. Jest przeznaczony dla regionów, których gospodarki opierają się w znacznym stopniu na wydobyciu węgla i przemyśle towarzyszącym, a tym samym są narażone na negatywne skutki społeczne transformacji energetycznej. Aktualnie FST przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro. W listopadzie br. zapadnie decyzja o wielkości alokacji tych środków na poszczególne regiony.

  Więcej informacji na stronie malopolska.pl

 • piątek, 13 listopada 2020
  Kapituła konkursu Eko HERO Małopolski 2020 wybrała zwycięzców. Wśród małych gmin zwyciężyły Łapsze Niżne, najbardziej ekologiczną gminą średnią są Dobczyce, a dużą – Skawina. Tytuł Firma Eko HERO 2020 uzyskała 7R S.A. Kraków za nową siedzibę BWI Group w Balicach koło Krakowa. Za najlepszą Ekoinicjatywę 2020 jurorzy uznali oddolny program mieszkańców gminy Zielonki „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać”. (...) więcej

  Datę ogłoszenia laureatów wybraliśmy nieprzypadkowo. 14 listopada obchodzimy Dzień Czystego Powietrza. A Małopolanie coraz bardziej dbają o środowisko, o czym świadczą liczne zgłoszenia do  plebiscytu EKO HERO Małopolski 2020, zorganizowanego wspólnie z „Gazetą Krakowską”.   

  - EKO HERO to wydarzenie ważne dla nas wszystkich. Zależy nam na tym, aby spośród wielu film, samorządów i wspaniałych inicjatyw wyłonić tych, którzy w sposób bohaterski walczą to, by środowisko naturalne, w którym żyjemy, było po prostu lepsze. Do plebiscyetu Eko HERO Małopolski 2020 napłynęło 69 zgłoszeń. Można powiedzieć, że to 69 dowodów na to, że da się działać tak, aby troska o ekologię nie była przeszkodą, lecz atutem, który warto podkreślać i z którego można czerpać korzyści - mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

  Szczegółowe informacje o plebiscycie oraz wyniki w poszczególnych kategoriach można sprawdzić na stronie internetowej Gazety Krakowskiej.

 • czwartek, 12 listopada 2020
  Wdrażanie projektów pilotażowych oraz prace przy przygotowaniu planu transformacji energetycznej przewiduje porozumienie zawarte dziś przez TAURON i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Wojciech Ignacok, prezes TAURON Polska Energia S.A. oraz wiceprezes Jerzy Topolski. (...) więcej

  – Przekształcenie rynku energetycznego bez kosztów społecznych to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś Małopolska – mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji. – Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, ale również większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje czy szkolenia zawodowe. Duże możliwości działania daje uczestnictwo Małopolski w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji upatrujemy także we współpracy z TAURONEM, największą firmą energetyczną naszego regionu.

  W styczniu 2020 r. Małopolska dołączyła do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Prowadzony jest również dialog ze stroną rządową i Komisja Europejską o włączenie Małopolski do wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został powołany interdyscyplinarny zespół do przygotowywania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, a do współpracy zaproszono 37 instytucji ze świata nauki, biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych.

  Wśród nich ważną rolę odegra TAURON,  którego przedstawiciele przekazali informacje nt. wstępnych planów transformacji spółek w ramach Grupy TAURON w Małopolsce w perspektywie 2030 roku. Plany te stanowiły podstawę do negocjacji ze stroną rządową i Komisją Europejską ws. umożliwienia regionowi korzystanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dziś Małopolska wymieniana jest, jako jedno z sześciu polskich województw, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu.

  Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro.

   

 • czwartek, 29 października 2020
  Zarząd Województwa Małopolskiego, dostrzegając wyzwania gospodarcze i społeczne związane z koniecznością transformacji energetycznej regionu, 29 października 2020 r. powołał Pełnomocnika Zarządu ds. Sprawiedliwej Transformacji w osobie wicemarszałka Tomasza Urynowicza. Jego zadaniem będzie m.in. koordynacja działań samorządu regionalnego, samorządów lokalnych oraz partnerów gospodarczych w celu pozyskania dla Małopolski środków z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Zostaną one przeznaczone m.in. na rozwój przemysłu przyjaznego środowisku i zapewniającego „zielone” miejsca pracy. (...) więcej

  – Sprawiedliwa transformacja energetyczna to jedno z największych wyzwań, przed którym staje dziś Małopolska – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz. – Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, ale również większa dyspozycja środków m.in. na nowoczesne inwestycje czy szkolenia zawodowe. Ogromnej szansy upatrujemy w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

  Fundusz ten to jedno z narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań UE na rzecz zrównoważonej gospodarki. Jest przeznaczony dla regionów, których gospodarki opierają się w znacznym stopniu na wydobyciu węgla, a tym samym narażonych na negatywne skutki społeczne transformacji energetycznej. Dzięki staraniom samorządu województwa, została do nich zaliczona także Małopolska.

  – Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro. Ważne jest, aby pozyskać dla Małopolski możliwie najwięcej środków z tej puli – tłumaczy Tomasz Urynowicz.

  Działania w tym kierunku są prowadzone już od kilkunastu miesięcy.  W październiku 2019 r. samorząd Małopolski rozpoczął realizację projektu START, w ramach którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno–gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części regionu.

  W styczniu 2020 r. nasze województwo dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Aby Małopolska mogła skorzystać z FST musimy przygotować  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji.  W tym celu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego powołany został specjalny interdyscyplinarny zespół. Do współpracy zaproszono 37 przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Robocza wersja Planu powstanie do końca bieżącego roku. Nadzór nad przygotowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji został powierzony Pełnomocnikowi Zarządu ds. Sprawiedliwej Transformacji.

  W styczniu 2021 r. Województwo Małopolskie – jako jedyne w naszym kraju - rozpocznie realizację drugiego projektu zintegrowanego LIFE – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. LIFE EKOMAŁOPOLSKA pozwoli na wypracowanie projektów pilotażowych, których realizacja będzie możliwa dzięki środkom Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.

 • wtorek, 27 października 2020
  W Małopolsce zaczął obowiązywać uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program Ochrony Powietrza. Kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie pozwoli osiągnąć m.in. znaczącą redukcję emisji pyłów zawieszonych w atmosferze do roku 2023 oraz benzo(a)pirenu do roku 2026. (...) więcej

  – Wprowadzenie POP pozwoli na poprawę jakości życia nas wszystkich, dzięki zmniejszeniu smogu. A ten, jak pokazują ostatnie badania, przyczynia w Polsce do blisko 40 tys. zgonów rocznie  – tłumaczy wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Jednak aby poprawa była zauważalna, potrzebujemy mobilizacji nas wszystkich, zwłaszcza samorządów lokalnych, które są pierwszym źródłem informacji i pomocy dla mieszkańców.

  Do najważniejszych zadań określonych w Programie ochrony powietrza należą przyspieszenie wymiany przestarzałych pieców, promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zapewnienie wyższego dofinansowania dla nich oraz usprawnienie systemu kontroli. POP nie wprowadzi natomiast zakazu stosowania paliw stałych na terenie Małopolski. Na mocy obowiązujących uchwał antysmogowych wciąż będzie istniała możliwość instalacji pieców na drewno i biomasę, a nawet węgiel, pod warunkiem, że będą to urządzenia spełniające wymagania Ekoprojektu (to np. kotły zgazowujące drewno i piece posiadające automatyczny podajnik paliwa). Rolnicy i ogrodnicy w dalszym ciągu będą mogli wykorzystywać węgiel i drewno do ogrzewania tuneli i szklarni, ale lepsze jakościowo urządzenia zużyją mniej paliwa, a powietrze będzie czystsze.

 • czwartek, 22 października 2020
  Od 21 października br. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”. Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczasowych zasad jest podwyższenie kwoty dotacji dla osób o niskich dochodach. Maksymalne dofinansowanie na wymianę pieca i ocieplenie domu to obecnie 37 000 złotych. Niezbędne zaświadczenie o dochodach można uzyskać w swojej gminie, a kalkulator dotacji pozwoli obliczyć realny koszt inwestycji oraz dopłaty do niej dla konkretnego przypadku. (...) więcej

  - To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza, że samorząd Małopolski intensywnie pracuje nad sposobem wsparcia mieszkańców w wymianie źródeł ciepła. Kładziemy przy tym nacisk właśnie na współpracę z samorządami i lepsze wykorzystanie funduszy dotacyjnych, szczególnie w kontekście osób, które stać tylko na minimalny wkład własny – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Wierzę, że uproszczenie zasad programu „Czyste Powietrze” pomoże przyspieszyć walkę z chorobotwórczym smogiem, który o tej porze roku już zaczyna nam się dawać we znaki.

  Według nowych zasad programu, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów eko-inwestycji. Dotyczy to osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 1960 złotych (w gospodarstwie jednoosobowym).

  Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do maksymalnie 25 tys. zł dofinansowania przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej oraz 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV. Warto także pamiętać, że przy podobnych inwestycjach w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna w wysokości do 53 tys. zł.

  Więcej informacji TUTAJ

 • środa, 07 października 2020
  W niedzielę 4 października ekolodzy świętowali dzień swojego patrona – św. Franciszka z Asyżu. Na najbardziej znanym skwerze w Krakowie – pod Oknem Papieskim – odbywały się warsztaty, koncerty, zbiórka pieniędzy na eko-farmę w Afryce i błogosławieństwo zwierząt. Nie zabrakło namiotu EkoMałopolski, a w nim rozmów i konkursów. Województwo Małopolskie było partnerem głównym wydarzenia. (...) więcej

  To już kolejny Dzień św. Franciszka, w którym współuczestniczymy. Bardzo sobie cenię współpracę z Krakowską Prowincją  Zakonu Franciszkanów, którzy nie pozwalają nam zapomnieć, że to Jan Paweł II ustanowił przed ponad czterdziestoma laty św. Franciszka patronem ekologów. Już wtedy chciał zwrócić naszą uwagę na potrzebę troski o najbliższe i dalsze otoczenie. Dziś ekologiczną myśl Papieża-Polaka kontynuuje papież Franciszek - mówił wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Zobaczcie relację z Dnia św. Franciszka w mediach:

  Gość Niedzielny

  Dziennik Polski

  Co w Krakowie

 • czwartek, 01 października 2020
  Wszystkich, którym bliskie jest chrześcijańskie rozumienie ekologii, zapraszamy w niedzielę 4 października od godz. 10 do 16.30 na Dzień Św. Franciszka. Festyn odbędzie się na placu przed Bazyliką oo. Franciszkanów (pod oknem papieskim) w Krakowie. Wśród stoisk nie zbraknie namiotu ekoMałopolski z konkursami i nagrodami. (...) więcej

  - Troska o środowisko wydaje się nam niekiedy odkryciem współczesności. Tymczasem św. Franciszek nawoływał do niej już 800 lat temu, a Jan Paweł II podkreślił jej wagę, ogłaszając w roku 1979 świętego z Asyżu patronem ekologów. Również postawa obecnego papieża Franciszka pokazuje, że ekologia, która dziś jest dla nas jednym z najważniejszych wyzwań, w kościele katolickim jest istotna od wieków. Dlatego bardzo sobie cenię współpracę z Krakowską Prowincją  Zakonu Franciszkanów i zapraszam serdecznie na Dzień Św. Franciszka, który organizują już po raz dziewiąty. Ja będę na pewno – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, który objął wydarzenie swoim patronatem honorowym.

  Wśród namiotów na skwerze franciszkańskim znajdzie się także stoisko ekoMałopolski. Więcej informacji

 • poniedziałek, 28 września 2020
  W poniedziałek 28 września 2020 Sejmik Województwa Małopolskiego przegłosował przyjęcie Programu ochrony powietrza dla naszego regionu. Dokument pomoże przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich gminach, porządkując obowiązki i zadania samorządów. Wprowadzi także szereg regulacji korzystnych dla mieszkańców – od utworzenia w każdej małopolskiej gminie stanowiska ekodoradcy oraz punktu obsługi programu dotacyjnego Czyste Powietrze, po wsparcie osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym (...) więcej

  – Po szeregu burzliwych spotkań i dyskusji powstał ambitny program, którego realizacja pozwoli na znaczną poprawę jakości powietrza już w roku 2023. A przypomnijmy, że czyste powietrze to kwestia naszego zdrowia, a nawet życia. Wg naukowych szacunków na choroby spowodowane smogiem umiera rocznie ponad 40 tys. Polaków – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Do najważniejszych zadań określonych w Programie ochrony powietrza należą przyspieszenie wymiany przestarzałych pieców, promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zapewnienie wyższego dofinansowania dla nich oraz usprawnienie systemu kontroli. POP nie wprowadzi natomiast zakazu stosowania paliw stałych na terenie Małopolski. Na mocy obowiązujących uchwał antysmogowych wciąż będzie istniała możliwość instalacji pieców na drewno i biomasę, a nawet węgiel, pod warunkiem, że będą to urządzenia spełniające wymagania Ekoprojektu (to np. kotły zgazowujące drewno i piece posiadające automatyczny podajnik paliwa). Rolnicy i ogrodnicy w dalszym ciągu będą mogli wykorzystywać węgiel i drewno do ogrzewania tuneli i szklarni, ale lepsze jakościowo urządzenia zużyją mniej paliwa, a powietrze będzie czystsze.

  Z nowym Programem ochrony powietrza można się zapoznać tutaj.

 • poniedziałek, 21 września 2020
  21 września br. rozpoczął się plebiscyt Eko-HERO Małopolski 2020. Przez miesiąc mogą się do niego zgłaszać samorządy i przedsiębiorcy, podejmujący działania na rzecz środowiska, a także autorzy inicjatyw ekologicznych. Po zakończeniu tego etapu złożona z ekspertów kapituła wybierze zwycięzców. Organizatorem plebiscytu jest „Gazeta Krakowska”, a partnerem głównym – ekoMałopolska. (...) więcej

  - To, jakim powietrzem oddychają nasze dzieci, jakie otoczenie pozostawimy wnukom, zależy od naszych wyborów tu i teraz. Dlatego wraz z „Gazetą Krakowska” organizujemy pierwszy w Małopolsce plebiscyt, w którym chcemy pokazać, że rozwiązania ekologiczne stosowane na co dzień w gminach i firmach nie tylko są możliwe, ale naprawdę się opłacają – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego, jeden z członków kapituły.

  Plebiscyt obejmuje obszar całego województwa. Kandydaci mogą zgłaszać się do 21 października w trzech kategoriach: Gmina EKO-HERO, Eko Inicjatywa oraz Firma EKO-HERO. Aby uniknąć konkurencji małych samorządów i wielkich miast, ostatnia kategoria została podzielona na trzy grupy ze względu na wielkość gmin: do 15 000 mieszkańców, 15 000-30 000 mieszkańców oraz powyżej 30 000 mieszkańców.

  W skład kapituły plebiscytu wchodzą: dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak – Politechnika Krakowska, współautorka projektu Poligon Energooszczędności, Jerzy Sułowski – Redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”, Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Rafał Rostecki - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Marcin Guzik - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

  Zwycięzcy, oprócz specjalne zaprojektowanej statuetki oraz mini-stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza, dostaną m.in. możliwość zaprezentowania się w specjalnym dodatku na łamach Gazety Krakowskiej i dedykowanym materiale TV EkoMałopolska.

  Szczegółowe informacje oraz elektroniczny formularz zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej: www.gazetakrakowska.pl/ekohero.

 • wtorek, 01 września 2020
  Główne cele i najważniejsze działania określone w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – to główne zagadnienia przedstawione przez wicemarszałka Tomasza Urynowicza podczas konferencji prasowej we wtorek 1 września. (...) więcej

  - Program ochrony powietrza wymaga większego zaangażowania samorządów w pomoc mieszkańcom w skorzystaniu z dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Gminy powinny być również przygotowane do pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym przy wykorzystaniu programu Stop Smog. Małopolska zmierza do transformacji niskoemisyjnej, co wiąże się także z preferencjami dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii – zaznaczył wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  O tym, że Małopolska wyznacza standard ogólnopolski w zakresie Programów Ochrony Powietrza mówiła dzień wcześniej wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Nie tylko w Krakowie, ale w całej Małopolsce dyskusja o jakości powietrza nie jest już rozmową o tym „czy się nią zajmować”, ale „jak się nią zajmować”, jak efektywnie i w sposób możliwie akceptowalny społecznie przeprowadzić tę transformację – podkreśliła.

  O najważniejszych założeniach POP można przeczytać tutaj

 • niedziela, 23 sierpnia 2020
  W niedzielę 23 sierpnia zakończyła się trzecia edycja Kraków Green Film Festival. Partnerem jednego ze stu najważniejszych festiwali filmowych świata była EkoMałopolska. Ceremonia rozdania nagród odbyła się w sobotę na Miasteczku Festiwalowym przy Bulwarach Wiślanych. (...) więcej

  Główną nagrodę - Grand Prix zdobył film "Kraina Miodu", historia 50-letniej hodowczyni pszczół, która mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce. Film ten dostał także podwójną nominację do Oscara.

  - Opowieść o ludziach i pszczołach, wspólnym życiu i wspólnych zależnościach – co może być bliższego mieszkańcom Małopolski? Jestem bardzo rad, że Grand Prix tegorocznego Kraków Green Film Festival trafia do twórców filmu Kraina Miodu (Honeyland).  Obraz Tamary Kotewskiej i Ljubomira Stefanowa nakręcony został w północnej Macedonii, ale nosi wszelkie znamiona opowieści uniwersalnej. Taka historia może się przydarzyć każdemu z nas – mówił podczas wręczenia nagrody wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Małopolskiego w 3. Edycji Kraków Green Film Festiwal otrzymał film Tomasza Wełny i Tomasza Borejzy „Cały ten smog” – 30 minutowy materiał zawierający elementy reportażu i animacji, o bardzo sugestywnym podkładzie muzycznym. W imieniu twórców odebrał ją z rąk wicemarszałka Tomasza Urynowicza Andrzej Guła.

 • wtorek, 04 sierpnia 2020
  Że nie wolno wyrzucać w lesie plastikowych butelek - to dość oczywiste. Ale czy komuś zaszkodzą resztki kanapki? W Kampanii "Nie zaśmiecaj naszego domu" tłumaczymy, że tak, i to bardzo. To już kolejna edycja tej akcji edukacyjnej EkoMałopolski. (...) więcej

  - Gdy w ubiegłym roku rozpoczynaliśmy tę akcję, podczas rozmów z dyrektorami parków narodowych i krajobrazowych zwróciłem uwagę na fakt, jak bardzo potrzebne są działania edukacyjne. Wiele szkód, które wyrządzamy przyrodzie jako turyści, wypływa z niewiedzy. Nie działamy ze złej woli, po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że niedojedzona kanapka czy skórka z banana przysporzą innym istotom cierpienia – tłumaczy wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  – Dlatego do tegorocznej kampanii wybraliśmy młode, bezbronne zwierzęta: rysia, wydrę i wiewiórkę. Wierzę, że każdy, na kogo spojrzą z plakatu, poczuje sympatię i chęć ochrony tych maluchów. I że zastanowi się głęboko, zanim wyrzuci plastikową butelkę w krzaki.

  Więcej o kampanii przeczytacie tutaj.

 • piątek, 17 lipca 2020
  W piątek, 17 lipca po raz pierwszy w historii Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. (...) więcej

  Konkurs ma na celu wyłonienie projektów nieszablonowych, służących dobru publicznemu i edukacji ekologicznej. Mogą je zgłaszać, a następnie realizować, podmioty pożytku publicznego: organizacja pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia. Tematyka powinna być związana między innymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, segregacją i zapobieganiem powstawania odpadów, ochroną powietrza. Całkowita kwota dofinansowań w konkursie „EkoMałopolska”, dedykowanym organizacjom pożytku publicznego, w roku 2020 to 300 tys. zł.

  – Walczyć o środowisko musimy wszyscy, tylko wtedy osiągniemy rezultaty. Otwarty konkurs dla NGO-sów działających z zakresie ochrony środowiska jest on naturalnym podsumowaniem wieloletnich działań samorządu województwa w tym zakresie, a zarazem otwarciem się na nowe inspiracje – mówi wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

  Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2020 r. Małopolska jest krajowym liderem, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Najważniejsze zasady konkursu przybliży poniższa prezentacja:

   

 • czwartek, 02 lipca 2020
  Czy wiecie, że ponad połowa kosztów utrzymania budynku to cena jego ogrzewania? Właśnie dlatego użycie do tego celu Odnawialnych Źródeł Energii, choć na początku wymaga nakładów finansowych, z biegiem czasu przynosi korzyści. (...) więcej

  Tak jest na przykład z pompami ciepła. Urządzenia te pobierają ciepło ze środowiska, z tzw. dolnego źródła: gruntu, wody lub powietrza i przekazują je do źródła górnego: instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Aby ten proces mógł zajść, potrzebna jest jednak energia zewnętrzna i tej dostarczyć może OZE – na przykład fotowoltaika lub turbina wiatrowa.

  – Gorąco namawiam do wykorzystania tego rozwiązania, zyskującego na popularności, ale wciąż jeszcze nie docenianego w naszym regionie – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. –  Na początku trzeba włożyć trochę wysiłku w dobór pompy i wspomagających ja paneli fotowoltaicznych, ale wiem, że rodziny, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, płacą miesięczne rachunki za prąd, ogrzewanie i ciepłą wodę wysokości ok. 20 zł.

  Więcej informacji oraz przydatne linki: www.malopolska.pl

  Film EkoMałopolska TV o instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła można obejrzeć tutaj

 • środa, 01 lipca 2020
  1 lipca rozpoczął się nabór wniosków w programie Moja Woda. Można zyskać nawet 80 proc. (ale nie więcej niż 5 tys. zł) dofinansowania budowy przydomowych instalacji, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe. Celem programu jest łagodzenie skutków suszy w Polsce, a nabór wniosków potrwa do 31 maja 2024 lub do wyczerpania puli środków. (...) więcej

  Ministerstwo Klimatu szacuje, że przeznaczona na realizację programu Moja Woda kwota  100 mln złotych pozwoli na sfinansowanie aż 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji.

  – Dzięki tym zbiornikom około milion metrów sześciennych wody rocznie zostanie zatrzymanych na prywatnych działkach, a więc nie tylko przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego, ale pozostanie do dyspozycji właścicieli posesji – tłumaczy wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Gorąco namawiam do skorzystania z tej możliwości, gdyż mieszkańcy Małopolski borykają się zarówno z gwałtownymi powodziami, co obserwowaliśmy przed kilkoma dniami na przykład w Łapanowie, jak i z problemem suszy po coraz łagodniejszych zimach.

  Więcej informacji: www.wfos.krakow.pl

 • środa, 01 lipca 2020
  Szeroko zakrojone prace na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym mapa potencjału odnawialnych źródeł energii i sieć ekodoradców ds. klimatu – to główne zadania nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Województwo Małopolskie będzie go realizować ze środków unijnych, wraz z 26 partnerami ze świata nauki i samorządów. (...) więcej

  – Właśnie otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o przyznaniu środków dla LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Jest to drugi projekt LIFE prowadzony przez Małopolskę. Ten fakt cieszy tym bardziej, że dwa z trzech projektów LIFE realizowanych w Polsce dotyczą naszego regionu – informuje wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Całkowity budżet projektu to 16,4 mln EUR (ok. 70 mln zł), przy czym. 60 proc. stanowi finansowanie unijne, 35 proc. – z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5 proc. to wkład własny partnerów.

  Więcej o projekcie: www.malopolska.pl

 • środa, 24 czerwca 2020
  Energetyczne wykorzystanie zasobów wód stosowane jest od wieków, dobry przykład stanowi tu koło młyńskie, napędzane nurtem rzeki. Współcześnie energię wód śródlądowych przetwarza się na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu turbin i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych. Turbina wodna wyposażona jest w wirnik, którego obracające się łopatki napędzają prądnicę lub ich układ. (...) więcej

  - Przydomowe elektrownie wodne, ze względu na koszt budowy, nie są tak powszechne, jak np. panele fotowoltaiczne. Jednak większym podmiotom: przedsiębiorstwom, firmom, jednostkom samorządu o dogodnej lokalizacji rekomenduję rozważenie tego źródła energii – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  W Polsce istnieje kilka rodzajów elektrowni wodnych, wykorzystujących różne rozwiązania technologiczne. Więcej informacji można przeczytać tutaj.

  Film TV EkoMałopolski z Elektrowni Wodnej w Niedzicy zobaczycie tutaj.

 • poniedziałek, 22 czerwca 2020
  Zarząd Województwa Małopolskiego podejmuje działania w celu skorzystania z unijnego Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Marszałek Witold Kozłowski wystosował w tej sprawie list do Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu, prosząc go o wideospotkanie, podczas którego można będzie omówić szczegóły. (...) więcej

  Małopolska jest jednym z rejonów najbardziej zagrożonych skutkami transformacji niskoemisyjnej w Polsce i w UE. Zamknięcie kopalni Trzebinia i Libiąż wciąż ma negatywne skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe. 

  W piśmie do Fransa Timmermansa przywołana została również sytuacja Nowej Huty. – Mówiąc o transformacji energetycznej nie można zapomnieć o wygaszeniu Wielkiego Pieca w hucie ArcelorMittal, które także wpływa negatywnie na sytuację społeczną i rynek pracy w największej dzielnicy Krakowa – podkreśla wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Szanse na objęcie naszego województwa środkami wspierającymi sprawiedliwą transformację energetyczną są bardzo realne. Raporty Komisji Europejskiej wskazują Małopolskę jako region, którego sytuacja gospodarcza i społeczna uzależniona jest od węgla. Także Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu rekomenduje Małopolskę do objęcia wsparciem w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że w województwie od wielu lat prowadzone są prekursorskie w skali kraju działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. Ponadto jako jeden z 7 regionów w Europie realizujemy projekt START pomocy technicznej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji, opierający się m.in. na współpracy z samorządami lokalnymi, jednostkami naukowymi oraz dostawcami energii.

 • środa, 17 czerwca 2020
  Siła wiatru to kolejne odnawialne źródło czystej energii, wykorzystywane w Małopolsce. Zabytkowe wiatraki na dobre wpisały się w nasz krajobraz, jednak pierwsza turbina wiatrowa w Polsce powstała dopiero w roku 1991, w obrębie istniejącej już elektrowni wodnej w Żarnowcu. (...) więcej

  Postęp technologii i możliwość skorzystania z dofinasowań wpływa na wzrost popularności turbin wiatrowych – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Statystycznie taka inwestycja zwraca się po około 9 latach, zależnie od siły wiatru, ilości turbin oraz wykorzystywanej technologii.

  W województwie małopolskim udział energetyki wiatrowej wynosi 0,3% całkowitego udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii. To niewiele, bo Małopolska nie wyróżnia się dużymi prędkościami wiatru na tle pozostałych województw. Ponadto obecność licznych obszarów chronionych oraz zróżnicowana morfologia terenu nie sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej na skalę przemysłową. Istnieją jednak lokalne warunki, korzystne dla zakładania farm wiatrowych i małych elektrowni, stanowiących potencjał dla małych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych. Są to obszary wzniesień i przełęczy o przewadze wiatru w kierunku południowym.

  Więcej o energetyce wiatrowej oraz przydatne linki na malopolska.pl

  Film EkoMałopolska TV można obejrzeć tutaj

 • wtorek, 16 czerwca 2020
  To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, choć związana z epidemią koronawirusa. Ze względu na Covid-19 ulegają ponownemu wydłużeniu terminy na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019. (...) więcej
  • Do 11 września 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019,
  • Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019, które przekazywane są wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
  • Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie się w terminie do 11 września 2020 r.

  BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej: bdo.mos.gov.pl

 • niedziela, 14 czerwca 2020
  Od 10 czerwca 2020 r. w serwisie gov.pl można składać e-wnioski o dofinansowanie wymiany źródła ciepła, docieplenia ścian, wymiany okien i drzwi w ramach programu „Czyste Powietrze”. (...) więcej

  - Zachęcam do składania dokumentów do programuza pośrednictwem Internetu. Dzięki temu można sprawnie i szybko pozyskać środki na wymianę pieców i zawalczyć wspólnie z nami o czyste powietrze – podkreśla wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

   bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę starych pieców i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/czyste-powietrze. Następnie wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

   

 • środa, 10 czerwca 2020
  Promieniowanie słoneczne ma największy potencjał wśród odnawialnych źródeł energii (OZE). Od tysięcy lat służy człowiekowi do suszenia ubrań i żywności, rozniecania ognia, ogrzewania pomieszczeń. Obecnie najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami służącymi do przekształcania promieniowania słonecznego w energię elektryczną są panele fotowoltaiczne, a w ciepło – kolektory słoneczne. (...) więcej

  Ogniwa fotowoltaiczne na dachach to coraz bardziej powszechny widok w naszym regionie. Bardzo polecam wykorzystanie tego źródła czystej energii: instalacje mają coraz bardziej przystępne ceny, można też uzyskać na nie dofinansowania z programów ogólnopolskich i regionalnych – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Więcej o fotowoltaice i fototermii oraz użyteczne linki można znaleźć tutaj.

  Film EkoMałopolska TV do zobaczenia tutaj

 • poniedziałek, 08 czerwca 2020
  Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz wystąpił z apelem do ministra klimatu Michała Kurtyki o przygotowanie nowych norm jakości dla dopuszczonego do użytku węgla oraz sporządzenie takich norm dla pelletu. Sprzedaż i produkcja tego biopaliwa nie jest obecnie regulowana żadnymi przepisami jakościowymi. Tymczasem wobec ograniczonego dostępu do infrastruktury gazowej i ciepłowniczej, piece na pellet są coraz częściej wybierane jako źródło ciepła. (...) więcej

  Dobra wiadomość jest taka, że za niespełna miesiąc, 1 lipca 2020, wchodzi w życie zakaz sprzedaży miałów węglowych. W Małopolsce uchwała antysmogowa nie pozwala na ich stosowanie już od trzech lat, jednak dostępność miałów na rynku mocno ograniczała skuteczność przepisów regionalnych – tłumaczy wicemarszałek Tomasz Urynowicz. – A przecież to właśnie regulacje na poziomie rządowym powinny być filarem wspierającym działania lokalne i regionalne. Stąd prośba o dokonanie przeglądu dotychczasowych przepisów i wprowadzenie zaostrzonych wymagań dla paliw stałych.

  Więcej informacji w serwisie malopolska.pl

 • piątek, 05 czerwca 2020
  W roku 1972 piąty czerwca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowym Dniem Ochrony Środowiska. Ma przypominać m. in. o tzw. Deklaracji Sztokholmskiej – dokumencie Konferencji Narodów Zjednoczonych, który został przyjęty w czerwcu 1972 na zakończenie pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie najbliższego i dalszego otoczenia człowieka. (...) więcej

  Dziś, po blisko 50 latach od tego wydarzenia, wiemy, że dla środowiska wokół nas drobne, codzienne zwyczaje są równie ważne, jak rozwiązania systemowe podejmowane przez międzynarodowe komisje czy krajowe regulacje – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Po czym dodaje: – Dlatego, pamiętając motto Konferencji ONZ "Only One Earth" (Ziemia jest tylko jedna), świętujmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska na własny sposób. Wsiądźmy na rower. Zróbmy listę zakupów, żeby po weekendzie nie wyrzucać zepsutej, niewykorzystanej żywności. Zgaśmy zbędne światła i wyłączmy urządzenia, których nie używamy. Bo to, co najprostsze, jest najważniejsze.

 • środa, 03 czerwca 2020
  Energia geotermalna to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach i wypełniających je płynach. Zjawisko to od wieków było wykorzystywane przez człowieka - zbiorniki gorącej wody służyły np. do kąpieli leczniczych, a od kilkudziesięciu lat dostarczają także ciepło i energię elektryczną. Energia wytwarzana w instalacjach geotermalnych jest czysta i przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. (...) więcej

  Prezentujemy kolejny materiał z cyklu, w którym opowiadamy o poszczególnych odnawialnych źródłach energii, przybliżamy zasady ich funkcjonowania, a także programy, z których można pozyskać dotacje

  Więcej informacji o geotermii oraz przydatne linki znajdziecie tutaj.

  Film EkoMałopolska TV można obejrzeć tutaj.

 • wtorek, 02 czerwca 2020
  Biomasa, biopaliwa oraz biogaz to przykłady odnawialnych źródeł energii (OZE), które w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność, co przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na nie. Biomasa to nic innego jak ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzących z rolnictwa (substancji roślinnych i zwierzęcych), leśnictwa i związanych z nimi działów przemysłu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych. (...) więcej

  Prezentujemy kolejny materiał z cyklu, w którym opowiadamy o poszczególnych odnawialnych źródłach energii, przybliżamy zasady ich funkcjonowania, a także programy, z których można pozyskać dotacje.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  Film EkoMałopolska TV można obejrzeć tutaj

 • poniedziałek, 01 czerwca 2020
  Czysta energia czerpana z naturalnych, odnawialnych źródeł – słońca, wiatru, wody i gorącego jądra ziemi – jest wykorzystywana od setek lat. Jednak wobec współczesnych wyzwań, takich jak globalne ocieplenie, degradacja środowiska i perspektywa wyczerpania surowców naturalnych, dążenie do tego, aby odnawialne źródła energii (OZE) były dostępne dla pojedynczych gospodarstw domowych i efektywne staje się coraz ważniejsze. (...) więcej

  Unijna komisarz ds. energii, Kadri Simson, wskazała niedawno energię słoneczną i morską energetykę wiatrową jako priorytety dla sektora energetycznego w fazie wychodzenia z kryzysu spowodowanego koronawirusem.

  – W cyklu, który rozpoczynamy wraz z Telewizją ekoMałopolski, chcemy opowiedzieć o poszczególnych odnawialnych źródłach energii, przybliżyć zasady ich funkcjonowania, a także programy, z których można pozyskać dotacje. Zaprosiliśmy do udziału ekspertów m.in. z AGH, PAN czy Małopolskich Biogazowni. Mam nadzieję, ze nasz cykl stanie się inspiracją dla mieszkańców regionu. Pamiętajmy, że każdy wysiłek w kierunku ochrony środowiska jest działaniem na rzecz naszych dzieci i wnuków – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Co tydzień będziemy prezentować kolejne OZE – od energii geotermalnej, przez fotowoltaikę, energię wodną i wiatrową, po wykorzystanie biomasy i wciąż mało popularnych pomp ciepła. Zapraszamy w każdą środę na fanpage EkoMałopolska TV na portalu Facebook.

 • piątek, 22 maja 2020
  Według badań naukowców z Uniwersytetu Harvarda, mikrocząsteczki pyłów, z których złożony jest smog, mają ścisły związek z aktywnością koronawirusa. W rejonach USA o dużym stężeniu smogu zanotowano także zwiększoną liczbę śmiertelnych przypadków Covid 19 nawet o 15 procent. Wyniki badań podał portal RMF24. (...) więcej

  Konsultant wojewódzki ds. alergologii prof. Ewa Czarnobilska tłumaczy: - Są badania, które mówią, że smog może nie tylko zaostrzać istniejącą astmę, ale prowadzić to rozwoju astmy przewlekłej i obturacyjnej choroby płuc. A to są jednostki, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid 19.

  – Destrukcyjny wpływ mikrocząsteczek pyłów zawieszonych w smogu na nasze organizmy jest oczywisty. Stąd intensywne, wieloletnie działania Samorządu Województwa Małopolskiego na rzecz poprawy jakości powietrza – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Zarówno kampanie edukacyjne, jak kompleksowe rozwiązania, zawarte w uchwale antysmogowej i Programie ochrony powietrza. Ten ostatni jest właśnie aktualizowany, także pod kątem nowej rzeczywistości, jaką niesie życie po obecnej epidemii Covid 19 i w czasie jej ewentualnych nawrotów. Dlatego wierzę, że nowe fakty są po prostu kolejnym argumentem za wymianą przestarzałego pieca. Zwłaszcza, że po uproszczeniu zasad rządowego programu Czyste Powietrze coraz łatwiej o dotację.

 • poniedziałek, 11 maja 2020
  Dzień bez Śmiecenia (World non-waste Day) to pomysł Europejskiego Eko-Parlamentu Młodzieży. Ma przypominać o jednym z największych współcześnie problemów środowiskowych – nadprodukcji śmieci. Statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej wytwarza ich ponad 450 kg rocznie! (...) więcej

  Polacy wypadają w unijnych statystykach całkiem korzystnie – rocznie wytwarzamy „zaledwie” nieco ponad 300 kg śmieci. Niestety, znacznie gorzej idzie nam segregacja. Z danych GUS wynika, że w 2018 r. w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton śmieci - to 29 proc. ogółu wytworzonych odpadów komunalnych.

  - Jest nad czym pracować, zwłaszcza teraz, w czasie koronawirusa, gdy nie unikniemy zużywania znacznej liczby plastikowych jednorazówek dla własnego bezpieczeństwa – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

  Więcej: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/dzis-dzien-bez-smiecenia-dobra-okazja-by-przyjrzec-sie-temu-co-i-gdzie-wyrzucamy

 • wtorek, 05 maja 2020
  Prostsze zasady przyznawania dotacji, krótszy czas rozpatrywania wniosków, wyższe dofinansowanie dla osób o niskich dochodach – to najważniejsze zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze, z którego mogą korzystać osoby wymieniające piec na ekologiczny. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od 15 maja. (...) więcej

  Czyste powietrze to program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na inwestycje zmniejszające emisję szkodliwych pyłów do atmosfery. Podstawa programu to dotacja na wymianę starego pieca na paliwa stałe na zgodny z normami unijnymi. Dofinansowanie obejmuje jednak szereg innych działań pozwalających na oszczędzanie ciepła i energii: docieplenie budynku, wymianę stolarki itp. Zgodnie z nowymi zapisami, osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie podstawowe do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła –można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

  - Powietrze jest dobrem wspólnym, a wysiłek wkładany w utrzymanie jego czystości powinien być wspierany. Takim wsparciem jest program Czyste powietrze, konkretna finansowa pomoc, której pozyskanie było jednak dotychczas nieco skomplikowane. Bardzo mnie cieszy, że teraz dotacje z programu Czyste powietrze będą łatwiej dostępne dla zwykłych mieszkańców Małopolski. Przypominam też, że do Państwa dyspozycji są ekodoradcy w kilkudziesięciu gminach, którzy pomogą przy formalnościach i kompletowaniu dokumentówmówi wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.
  Więcej informacji tutaj

 • poniedziałek, 27 kwietnia 2020
  27 kwietni b.r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przekazaniu kwoty 500 000 złotych gminie Raciechowice. Suma ta została przeznaczona na wymianę systemów grzewczych w obiektach gminnych na ekologiczne ogrzewanie gazowe lub pompy ciepła. (...) więcej

  - Cieszę się, że problem ogrzewania, a więc w rzeczywistości czystego powietrza, został podjęty w kolejnej gminie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że nad wymianą źródeł ciepła nie tylko na emitujące mniej zanieczyszczeń, ale także bardziej efektywne, pracuje samorząd kolejnej gminy wokół Krakowa. Pomiary pokazują, że jakość powietrza w stolicy Małopolski znacznie się poprawiła po wprowadzeniu zakazu stosowania paliw stałych w wrześniu ubiegłego roku. Teraz kolej na powiększenie tej strefy na tereny sąsiednie.

  Według umowy, samorząd Raciechowic powinien wykorzystać przekazane środki jeszcze w bieżącym roku.

 • środa, 22 kwietnia 2020
  Dziś Światowy Dzień Ziemi największe święto ekologów, obchodzone od 50 lat. Zwykle 22 kwietnia w blisko 200 krajach odbywają się festyny i akcje zachęcające do ekologicznego stylu życia i przypominające o zagrożeniach dla klimatu. W tym roku ze względu na #koronawirus trzeba świętować we własnych domach. (...) więcej

  Propozycję warsztatów dla dzieci ma np. Ministerstwo Klimatu

  –  Nie przypadkiem polecamy tę stronę: hasło tegorocznego Dnia Ziemi to „Działania na rzecz klimatu” – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.  – Warto wykorzystać ten czas zawieszenia, w którym się znaleźliśmy, aby przyjrzeć się bliżej temu, co dzieje się z naszym najbliższym otoczeniem i zastanowić się, co możemy zrobić, aby przekazać Ziemię bez szwanku następnym pokoleniom. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że Dzień Ziemi to nie jednorazowe święto. Powinien trwać przez cały rok i składać się z szeregu drobnych zachowań.

  Podpowiedzi kilku codziennych przyzwyczajeń, które ekolodzy uważają za najważniejsze dla powstrzymania degradacji naszego środowiska, znajdziecie na naszym Facebooku.

 • poniedziałek, 20 kwietnia 2020
  Budowlana premia ekologiczna, rozwój odnawialnych źródeł energii na użytek prywatny, pozyskiwanie wodoru z odpadów komunalnych - Rada ds. ekoMałopolski pracuje nad nowymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska, które sprawdzą się w małopolskich realiach w nowej rzeczywistości gospodarczej, po ustaniu epidemii koronawirusa. (...) więcej

  Działania zostały zainicjowane przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza.

  – Musimy nauczyć się mówić i działać na rzecz ochrony środowiska także w okolicznościach, które urodzą się po ustaniu pandemii. W naszych działaniach musimy się mierzyć z nową sytuacją społeczną i gospodarczą. Konieczne jest szybkie wdrażanie nowych pomysłów, a także programów, które przyniosą efekty w przewidywanej trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej – tłumaczy wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  O konkretnych propozycjach działań można przeczytać tutaj.

   

 • czwartek, 16 kwietnia 2020
  W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Zmiana harmonogramu ma służyć m. in. lepszemu kontaktowi z mieszkańcami Małopolski, którzy ze względu na obecną sytuację mogą zgłaszać uwagi do programu tylko za pośrednictwem Internetu. (...) więcej

  W piątek, 10 kwietnia zakończył się termin nadsyłania uwag indywidualnych, gminy i powiaty mają czas do 16 kwietnia br. Jednak dzięki przesunięciu ustawowego terminu uchwalenia POP przez Sejmik Województwa Małopolskiego z planowanego 15 czerwca na 30 września, na przełomie czerwca i lipca może odbyć się II etap konsultacji społecznych – tłumaczy wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Więcej informacji w materiale filmowym: https://www.youtube.com/watch?v=2vtZdvtqEJ4.

 • poniedziałek, 06 kwietnia 2020
  Gdzie wyrzucić rękawiczki, gdy wychodzę z supermarketu? Co mają zrobić z odpadami osoby przebywające na kwarantannie? Jakie są obowiązki gmin wobec takich mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w wytycznych, opracowanych przez Ministerstwo Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. (...) więcej

  Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały podzielone na kilka kategorii. Osobne zalecenia dotyczą osób zdrowych, przebywających w kwarantannie oraz izolowanych. Są także regulacje dla gmin i podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami „C”. Wszystkie zostały przejrzyście opisane na stronie Małopolski  oraz Ministerstwa Klimatu.

 • środa, 01 kwietnia 2020
  Firmy, które odczuwają problemy finansowe z powodu koronawirusa, mogą starać się o ulgi w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Zarząd Województwa Małopolskiego przeanalizował formy wsparcia przedsiębiorców, którzy ze względu na panującą epidemię nie byli w stanie uiścić takich opłat do 31 marca bieżącego roku lub mogą mieć z tym problem w przyszłości. (...) więcej

  – Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo poważnie traktuje wszystkie zagrożenia związane z epidemią COVID-19. Zarówno te dla życia i zdrowia, jak i dla gospodarki, rodzinnych firm – a więc naszego finansowego i bytowego bezpieczeństwa. Stąd np. wdrożony już projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Kolejnym wsparciem dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia opłat środowiskowych – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Szersze informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej malopolska.pl/ulgi (Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego).

  Wnioski można składać za pośrednictwem systemu e-PUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą /947ts6aydy/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

  Więcej: www.malopolska.pl/aktualnosci

 • poniedziałek, 23 marca 2020
  Ekologiczny styl życia pomaga przetrwać izolację związaną z koronawirusem. Takie nawyki, jak używanie domowych kosmetyków i środków czystości, kuchnia w duchu less waste, picie „kranowianki” lub wody filtrowanej są bardzo przydatne w czasie #zostańwdomu. (...) więcej

  – Unikanie spotkań, opustoszałe miasta i zamknięte obszary w nadleśnictwach zachęcają do spędzania czasu we własnym ogródku lub przy balkonowych skrzynkach. Z drugiej strony zużywamy znacznie więcej przedmiotów jednorazowych: chusteczek, maseczek, rękawiczek, do łask wraca tez plastik – tym bardziej warto więc poświęcić więcej uwagi segregacji odpadów – przypomina wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

  Przygotowaliśmy dla Was mały poradnik, jak być eko w czasie koronawirusa. Wierzymy, że znajdziecie w nim inspirację. Serdecznie zapraszamy na profil ekoMałopolski na Facebooku.

 • czwartek, 19 marca 2020
  Z powodu koronawirusa wszelkie spotkania grupowe w województwie małopolskim zostały odwołane. Dotyczy to także konsultacji społecznych w sprawie nowego Programu ochrony powietrza dla Małopolski. Uwagi i propozycje można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego formularza w Internecie. (...) więcej

  Na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje można się zapoznać z treścią Programu oraz jego uzasadnieniem. Dla wygody mieszkańców Małopolski przygotowane zostało także podsumowanie najważniejszych założeń Programu. Poniżej znajduje się formularz do składania uwag i opinii. Jest na to czas do 10 kwietnia bieżącego roku, do końca dnia.

 • wtorek, 10 marca 2020
  Szybkie i łatwe zgłoszenie naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym spalania odpadów; informacja, która jednostka lokalna jest odpowiedzialna za kontrolę; podgląd statusu zgłoszenia – to tylko niektóre z możliwości, jakie daje darmowa aplikacja „Ekointerwencja”. Jest już dostępna w Sklepie Play i App Store. Można także korzystać z wersji dla komputerów (webowej). (...) więcej

  Za pomocą nowej aplikacji można zgłaszać m.in. podejrzenie spalania odpadów, używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej, nielegalne wysypiska śmieci czy wypuszczanie ścieków do środowiska (np. do rzeki, rowu, pola). Wystarczą cztery proste kroki:

  1. Pobranie darmowej aplikacji lub wpisanie w przeglądarce internetowej: ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja
  2. Wskazanie na mapie miejsca zdarzenia
  3. Wybranie kategorii zgłoszenia i wypełnienie pól formularza
  4. Naciśnięcie przycisku „Zgłoś”.

  Informacja zostanie automatycznie skierowana do właściwego lokalnego organu kontroli. Reakcje urzędów na zgłoszenia mieszkańców będą monitorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Aplikacja daje także możliwość śledzenia „losów” zgłoszenia. Wystarczy włączyć funkcję „Powiadomienia” i użytkownik będzie dostawał informacje o zmianie statusu swojej interwencji w samej aplikacji lub na podany adres e-mail (w przypadku korzystania z aplikacji poprzez przeglądarkę).

  Kolejną przydatną funkcjonalnością jest możliwość potwierdzenia zgłoszeń w sąsiedztwie. Pozwala to na ich uwiarygodnienie, podobnie jak w przypadku popularnych nawigacji. Dodatkowo duża liczba potwierdzeń informuje urzędników odpowiedzialnych za kontrolę o uciążliwości zjawiska. W urządzeniach mobilnych warto także zdecydować się na opcję „subskrypcja”, która pozwala na prenumeratę powiadomień o nowych zgłoszeniach w miejscowości użytkownika.

 • poniedziałek, 02 marca 2020
  Promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i działania na rzecz ochrony klimatu - to najważniejsze założenia nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA, który Województwo Małopolskie z 25 partnerami ze świata nauki i samorządów zamierza realizować ze środków unijnych. Wartość projektu to 70 mln złotych. Porozumienie podpisano w poniedziałek 2 marca w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. (...) więcej

  Województwo Małopolskie wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” wspólnie z 25 partnerami. To Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerami zagranicznymi projektu będą Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus. Realizację projektu w Małopolsce wspiera również Minister Klimatu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pełnomocnik Premiera do spraw Programu Czyste Powietrze.

  Więcej informacji

 • piątek, 28 lutego 2020
  Małopolanie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. W sezonie grzewczym stężenia szkodliwych pyłów i rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają normy nawet o kilkaset procent! (...) więcej

  Właśnie rusza kampania Małopolski i Krakowskiego Alarmu Smogowego na rzecz czystego powietrza. Billboardy zobaczycie w blisko 30 miastach, m. in. Tarnowie, Nowym Sączu, Zakopanem czy Oświęcimiu.

  Przydatne materiały, np. źródła dofinansowania do wymiany pieców, listę dopuszczonych do użytku kotłów na paliwa stałe czy kalkulator kosztów ogrzewania można znaleźć pod adresem: powietrze.malopolska.pl/zmienpiec/

 • poniedziałek, 17 lutego 2020
  27 lutego o godzinie 18 w galerii Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY przy ul. Zakopiańskiej 62 w Krakowie zostanie otwarta wystawa edukacyjna „Czekając na wiatr”. Jej organizatorem jest krakowski artysta dr Tomasz Wełna, od wielu lat zaangażowany w działania antysmogowe, a patronat honorowy objął wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. (...) więcej

  Tematyka ekspozycji koncentruje się wokół zanieczyszczenia powietrza w Polsce, oglądamy je jednak oczyma współczesnych artystów: jako mikrofotografie, grafiki, dialog z klasycznymi dziełami sztuki.

  – Bardzo nas wszystkich cieszy fakt, że kolejne grupy społeczne angażują się w zagadnienia zanieczyszczenia powietrza i szerzej: środowiska. To znaczy, że rośnie świadomość tych problemów i wola pracy nad nimi. Zwłaszcza głos tak kreatywnego i wrażliwego środowiska, jak artyści, jest bardzo cenny, dlatego z przyjemnością objąłem patronatem honorowym wystawę i całą akcję „Czekając na wiatr” – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Wernisaż będzie interdyscyplinarnym spotkaniem ludzi, którym stan powietrza nie jest obojętny: artystów, naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych. Uświetni je koncert saksofonisty Ethana Smitha i gitarzysty Grzegorza Kosowskiego, inspirowany tematyką wystawy. Swoje prace zaprezentuje blisko 30 artystów, biorą w niej udział także wybitni specjaliści w zakresie badań zanieczyszczeń powietrza: prof. Piotr Kleczkowski, prof. Wanda Wilczyńska-Michalik i prof. Marek Michalik, dr Bartłomiej Pietras.

  Ekspozycji towarzyszy wydawnictwo informacyjne, w którym znajdziemy informacje o wpływie smogu na zdrowie oraz teksty ludzi nauki, mediów, działaczy społecznych. – Wszystkie osoby zaangażowane w akcję łączy jedno wspólne dążenie: aby już wkrótce w Małopolsce nie trzeba było więcej czekać na wiatr – mówi kurator wystawy dr Tomasz Wełna.

 • wtorek, 11 lutego 2020
  Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP) jest głównym tematem otwartych spotkań terenowych, które odbywają się one się w różnych miastach Małopolski. Prezentowane są m.in. propozycje działań naprawczych oraz nowe obowiązki dla gmin, powiatów, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców Małopolski. (...) więcej

  W poniedziałek, 10 lutego na spotkaniu z samorządowcami oraz mieszkańcami Gorlic, wicemarszałek Tomasz Urynowicz przedstawił założenia do aktualizowanego Programu. 

  - Walka o czyste powietrze, a co za tym idzie zdrowie mieszkańców regionu jest naszym wspólnym celem. Tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich gmin możemy przyczynić się do tego, że Małopolska przestanie być czerwonym punktem na mapie jakości powietrza w Europie - podkreśliła inicjatorka spotkania Jadwiga Wójtowicz, radna województwa.

  Więcej informacji o POP: https://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/

 • czwartek, 23 stycznia 2020
  Spełnienie założeń „Uchwały antysmogowej” i Programu ochrony powietrza nie jest możliwe bez większego niż dotychczas zaangażowania gmin. Dlatego nowy Program Ochrony Powietrza zakłada szereg działań obligatoryjnych dla samorządów lokalnych. (...) więcej

  Całkowity koszt działań na rzecz ochrony powietrza w Małopolsce do końca 2018 roku wyniósł ok. 2,75 mld zł. Środki te przyczyniły się m.in. do likwidacji ponad 46 tys. starych pieców, powstania ponad 3 tys. odnawialnych źródeł energii, zakupu 538 autobusów i tramwajów o najwyższym standardzie emisyjnym oraz działalności 60 ekodoradców.

  Jednak nie wszystkie gminy realizują obowiązki wynikające z uchwały antysmogowej w wystarczającym stopniu, m.in. w zakresie założonej liczby wymienionych pieców oraz kontroli palenisk. Dlatego rozpoczęły się prace nad nowym Programem ochrony powietrza. Wśród propozycji znalazł się m.in. całkowity zakaz spalania węgla w nowo instalowanych (od 2021 r.) kotłach. Ta propozycja zakłada, że od 1 stycznia 2021 r. nie będzie można wymienić tzw. kotłów pozaklasowych oraz 3. i 4. klasy na węglowe, a spalanie biomasy będzie możliwe tylko pod warunkiem spełnienia konkretnych standardów emisji pyłu – nie może ona przekraczać 20 mg/m3. Brany jest pod uwagę także całkowity zakaz spalania węgla i biomasy w strefach A i B miejscowości uzdrowiskowych Małopolski.

  Więcej informacji

 • czwartek, 09 stycznia 2020
  Prace nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego były głównym tematem pierwszego w bieżącym roku spotkania Rady ds. ekoMałopolski, które odbyło się w czwartek, 9 stycznia. (...) więcej

  W aktualizacji POP zostaną uwzględnione działania naprawcze oraz nowe obowiązki dla gmin. Pod koniec lutego dostępna będzie także aplikacja umożliwiająca zgłaszanie działań szkodliwych dla środowiska za pośrednictwem telefonów i tabletów.

  Więcej o styczniowym posiedzeniu Rady oraz galeria zdjęć

  Ze składem Rady ds. ekoMałopolski można zapoznać się tutaj

   

 • wtorek, 24 grudnia 2019
  Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych uśmiechów najbliższych, zapachu choinki i blasku świec życzy Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz zespół ekoMałopolski (...) więcej

  - Do świątecznych porządków używajmy jak najmniej detergentów. Odkurzmy babcine sposoby: sodę do oczyszczania, sok z cytryny do nabłyszczania, kilka kropel olejku roślinnego do pielęgnacji drewna

  - Starannie zaplanujmy zakupy. Czy wiecie, że statystyczny Polak marnuje rocznie 247 kg żywności (dane wg Polskiego Instytutu Ekonomicznego)?

  - Do przygotowania świątecznych przysmaków wybierajmy naturalne produkty, najlepiej z lokalnego targu

  - Ograniczmy liczbę dań, ale przygotujmy je razem z przyjaciółmi lub rodziną. Kuchenne szaleństwa wspaniale integrują i może uda się przygotować właśnie tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść.

  - Jeśli nie wykorzystamy wszystkich potraw, sprawdźmy czy w okolicy działają jadłodzielnie. Zwykle można je znaleźć w mediach społecznościowych.

  - Wiadomo, że choinka jest najważniejsza! Wybierzmy taką w donicy, która po świętach wróci na łono przyrody. Można też pomyśleć o drzewku wykonanym z ciętych gałązek.

  - Starajmy się nie używać plastiku do dekoracji świątecznego drzewka. Papierowe ozdoby, słomki, szyszki, orzechy, plasterki suszonych pomarańczy – pomysłów może być wiele

  - Prezenty! Wszyscy na nie czekamy, ale… im więcej się ich dostaje, tym mniej cieszy każdy z osobna. A najwięcej emocji budzi ten starannie przemyślany lub wykonany własnoręcznie

  - Pomyślmy, w co zapakować podarunki. Folia wykluczona! Do łask wraca szary papier i sznureczki z naturalnej rafii. A może z zeszłego roku zostały ozdobne torebki?

  - Światełka tworzą magię Świąt i… pożerają sporo energii. Na szczęście lampki LED są znacznie przyjaźniejsze środowisku, niż żaróweczki starej generacji. A najpiękniejszy nastrój budują płomyki woskowych świeczek.

   

 • poniedziałek, 23 grudnia 2019
  20 grudnia 2019 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej odbyły się warsztaty poświęcone gospodarce odpadami i opakowaniami według najnowszych zmian na rok 2020. W spotkaniu zorganizowanym przez ekodoradców dla biznesu wzięło udział ponad 20 przedsiębiorców. (...) więcej

  Wiemy, że zagadnienia związane z system BDO to w ostatnich dniach roku bardzo gorący temat. Ale właśnie takimi tematami zajmują się ekodoradcy dla biznesu, działający przy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Warto korzystać z ich wiedzy i pomocy, aby prowadzenie firmy przyjaznej środowisku było łatwiejsze, a nawet przynosiło profity – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Podczas warsztatów najczęściej poruszano tematy dotyczące obowiązku rejestracji do BDO – kto powinien, a kto nie, uzyskać wpis do ewidencji? Kto zobowiązany jest prowadzić pełną ewidencję odpadów, a kto uproszczoną? Jakie są konsekwencje braku rejestracji w bazie, i wiele innych.

  Wyjaśniano także wątpliwości związane z uchwalą antysmogową i jej interpretacją w stosunku do prowadzonej działalności gospodarczej, szczególnie o profilu gastronomicznym.

  Przekazana wiedza będzie pomocna zwłaszcza osobom odpowiedzialnym w firmach za sprawozdania środowiskowe – w tym dotyczące gospodarowania odpadami.

  O systemie BDO czytaj także

  https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/wazna-informacja-dla-przedsiebiorcow

   

 • czwartek, 19 grudnia 2019
  Tysięczna prośba o kontrolę w związku z podejrzeniem łamania przepisów środowiskowych została przesłana przez mieszkańca powiatu krakowskiego i dotyczyła gminy Zabierzów, a dokładniej – okolic szkoły podstawowej w miejscowości Brzezie. „Coś dziwnego musi się tam dziać, albo czujnik smogu jest źle zamontowany, albo składowiska obok spalają dziwne materiały. Normy przekroczone o ponad 1000 procent!” – czytamy w zgłoszeniu. (...) więcej

  Łącznie, od czasu uruchomienia formularza Ekointerwencji w marcu br., Małopolanie przesłali już ponad 1000 próśb o reakcję. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Nowego Sącza, Krakowa, Chrzanowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Trzebini i Wieliczki. Liczba ekointerwencji nieustannie rośnie - każdego dnia do Urzędu Marszałkowskiego napływają nowe sygnały od mieszkańców, którzy są świadkami łamania przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym uchwały antysmogowej.

  - Odkąd spadły temperatury, dziennie napływa do nawet kilkanaście sygnałów dotyczących łamania przepisów środowiskowych w różnych miejscach na terenie Małopolski. Rosnące zaangażowanie mieszkańców w walkę o czyste powietrze to wyraźny sygnał, że nasze wysiłki w obszarze m.in. edukacji ekologicznej przynoszą efekty. To dodatkowo mobilizuje nas do dalszych, konsekwentnych działań na rzecz walki ze smogiem - mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Przypomnijmy, że formularz Ekointerwencji został uruchomiony 26 marca br. na stronie: powietrze.malopolska.pl. Za jego pośrednictwem mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać – również anonimowo – wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Każde zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwego organu kontroli. Jednocześnie urząd marszałkowski prosi o informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonych działań kontrolnych.

  W pierwszym kwartale nadchodzącego roku uruchomiona zostanie aplikacja ekointerwencji na smartfony i tablety.

 • czwartek, 19 grudnia 2019
  20 grudnia 2019 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej o godz. 10.00 rozpoczną się warsztaty poświęcone gospodarce odpadami i opakowaniami według najnowszych zmian na rok 2020 dla małych i średnich przedsiębiorców, organizowane przez ekodoradców dla biznesu. Wstęp wolny! (...) więcej

  – Wiemy, że zagadnienia związane z system BDO to w ostatnich dniach roku bardzo gorący temat, dlatego ekodoradcy dla biznesu organizują warsztaty, podczas których odpowiedzą na wątpliwości przedsiębiorców. Gorąco zachęcam do udziału, zwłaszcza, ze spotkanie jest bezpłatne – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Warsztaty potrwają ok. 5 godzin i przeznaczone są dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. Przekazana na nich wiedza - dotyczącą głównie, lecz nie tylko Bazy Danych Odpadowych - będzie pomocna zwłaszcza osobom odpowiedzialnym w firmach za gospodarowanie odpadami.

  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy i dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej.

  O systemie BDO czytaj także tutaj.

 • środa, 18 grudnia 2019
  Małopolanie chcą rozmawiać o ochronie środowiska, potrzebują wiedzy na ten temat, a smog uważają za "bardzo ważny osobisty problem". ekoMałopolska odpowiada na ich potrzeby. Podczas przedświątecznej konferencji prasowej 18 grudnia 2019 r. wicemarszałek Tomasz Urynowicz i wicedyrektor Departamentu Środowiska Filip Szatanik podsumowali działania województwa prowadzone w ramach projektu ekoMałopolska od lipca do grudnia br. (...) więcej

  - Jesteśmy świadomi, że środowiska nie da się ocalić jedną uchwałą ani jedną spektakularną akcją. #ekoMałopolska spina wszystkie działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz ochrony środowiska i życia w zgodzie z naturą. Pragniemy systematycznie budować świadomość ekologiczną u mieszkańców naszego regionu - mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Podsumowanie działań zespołu ekoMałopolski oraz galerię zdjęć z najciekawszych wydarzeń organizowanych w ramach tego projektu można zobaczyć na stronie internetowej UMWM.

 • wtorek, 17 grudnia 2019
  Obowiązek rejestracji podmiotów w BDO został wprowadzony ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku i obowiązuje od stycznia 2018 roku. Wszystkie podmioty objęte obowiązkiem rejestracji miały obowiązek uzyskać wpis w terminie do 24 lipca 2018 roku, nowe podmioty przed rozpoczęciem działalności objętej wpisem do rejestru. (...) więcej

  Do końca tego roku, jedynie przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą sklepy lub hurtownie i oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO w tym zakresie.

  Co to jest BDO?

  Rejestr BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) to elektroniczny rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 1 stycznia 2018 r.

  BDO to uszczelnienie kontroli systemu i narzędzie do walki z tzw. szarą strefą. Chodzi o to, aby dane dotyczące transferu odpadów można było na bieżąco weryfikować w internetowej bazie danych, ale także ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w formie elektronicznej.

  Rejestr BDO jest publicznie dostępny. Oznacza to, że każdy kto skorzysta ze strony www.bdo.mos.gov.pl może sprawdzić przedsiębiorców, z którymi chciałby współpracować, np.: odbiorców zbierających, transportujących lub przetwarzających odpady.

  Kto powinien się zarejestrować?

  Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorców gospodarujących odpadami, wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach i produkty m. in.:

  1. Wytwarzających i przywożących z zagranicy puste opakowania, wywożących za granicę puste opakowania lub produkty w opakowaniach.
  2. Wprowadzających do obrotu lub sprowadzających z zagranicy produkty w opakowaniach.
  3. Producentów i sprowadzających z zagranicy oleje, preparaty smarowe, opony, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.
  4. Wytwórców odpadów innych niż komunalne.
  5. Transportujących odpady.
  6. Sprzedających i przetwarzających odpady.

  Kto podlega a kto nie pod rejestr BDO - wyjaśnienie

  31 grudnia 2019 r.kogo dotyczy?

  Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, jeżeli nie posiadają już numeru rejestrowego BDO.

  Dodatkowo, bardzo dużą grupę przedsiębiorców objętych obowiązkiem uzyskania wpisu w rejestrze stanowią wytwórcy odpadów, którzy do tej pory ewidencjonowali ich obieg w formie papierowej (karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów).

  Jak się zarejestrować?

  Aby uzyskać wpis do rejestru należy pobrać ze strony www.malopolska.pl/rejestr formularz rejestrowy oraz oświadczenie. Dokumenty należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego, przysyłając je pocztą, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym.

  Poczta:

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  Departament Środowiska

  30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  Racławicka 56, 30-017 Kraków

  Dziennik Podawczy, budynek B, parter

  Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

  Opłaty

  Nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do ponoszenia opłaty rejestrowej i rocznej. Np. wytwórcy odpadów nie ponoszą opłat z tytułu rejestracji.

  Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:

  • wprowadzających produkty w opakowaniach
  • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
  • wprowadzających baterie lub akumulatory
  • wprowadzających pojazdy
  • wprowadzających sprzęt elektryczny lub elektroniczny
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  • wprowadzających na terytorium kraju opony
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

  Jeżeli prowadzona działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie – należy wpłacić  jedną, najwyższą opłatę rejestrową.

  Opłatę należy przelać na  rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

  100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą

  300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

  Potwierdzenie opłaty rejestrowej, w przypadku podmiotów, dla których jest to wymagane, należy dołączyć do dokumentów rejestrowych.

  Informacje o BDO w Małopolsce?

  www:

  www.bdo.mos.gov.pl, www.malopolska.pl/rejestr i stronach szczegółowych www.malopolska.pl/produktowa, www.malopolska.pl/zbiorcze, www.malopolska.pl/baterie)

  Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

  Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP

  infolinia BDO: 12 397-44-44

  Na stronie urzędu znajduje się także numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę rejestrową lub roczną, dane kontaktowe do pracowników urzędu zajmujących się BDO oraz niezbędne informacje w ww. zakresie. Został przygotowany również wzór wniosku dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową – obecnie formularz rejestrowy nie zawiera tabeli dla tej działalności.

  Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udzielają porad telefonicznych, obsługują klientów, którzy osobiście odwiedzają Urząd. Wydzielono specjalne pomieszczenia do obsługi zainteresowanych klientów. W proces konsultacji i wyjaśniania klientom ich obowiązków zostali zaangażowani dodatkowi pracownicy Departamentu Środowiska.

  Rola urzędu marszałkowskiego w związku z BDO

  Pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zajmują się obsługą wniosków o wpis do Rejestru BDO oraz dokonują wpisu z urzędu w Rejestrze. Po rozpatrzeniu wniosku w systemie informatycznym nadawany jest indywidualny numer rejestrowy oraz hasło dostępu (do zmiany przy pierwszym logowaniu – ważne 30 dni) o czym marszałek województwa zawiadamia podmiot.

  Wzmożone zainteresowanie BDO

  Wzmożone zainteresowanie BDO związane jest z uruchomieniem od 1 stycznia 2020 r. nowych modułów systemu w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości (planowany termin uruchomienia modułu sprawozdawczego I kwartał 2020 r. – inf. z IOŚ)

  Zwiększone zainteresowanie BDO pojawiło się około połowy listopada b. r.,  m.in. po tym jak Instytut Ochrony Środowiska zamieścił informacje o planowanych  bezpłatnych szkoleniach z BDO.

  Takie warsztaty, przeprowadzone przez  Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z  Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa, odbyły się 18 i 19 listopada b.r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 800 podmiotów.

  Statystyki

  Dziennie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpływa ok. 400 wniosków o wpis do rejestru, a ich liczba codziennie wzrasta (od dnia 29 listopada do 12 grudnia 2019 roku do urzędu wpłynęło blisko 4 tysiące wniosków). Przewiduje się, że do końca roku ta liczba może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy.

  Brak rejestru w BDO - konsekwencje

  Za brak wpisu do Rejestru BDO, podmiotów, dla których jest to wymagane, grozi od 5 tys. zł do miliona złotych (administracyjna kara pieniężna wymierzana przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska).

  Co nowego w BDO od nowego roku?

  Od 1 stycznia 2020 wszystkie sprawozdania mają być składane przez system BDO wyłącznie w wersji elektronicznej.

  Dodatkowo Ministerstwo Środowiska uruchomiło pomoc techniczną pod numerem telefonu 22 369 20 66, pomoc merytoryczną pod nr 22 369 20 65, bądź kontaktować można się drogą elektroniczną

   

 • poniedziałek, 16 grudnia 2019
  Od 30 listopada do 13 grudnia, w ramach ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu”, realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w Tyńcu i dwóch podkrakowskich gminach: w Michałowicach i gminie Wielka Wieś (Szyce). (...) więcej

  Na 12 pełnych dni pomiaru w Tyńcu, podczas sześciu dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu PM10. W Michałowicach odnotowano cztery dni
  z przekroczoną dopuszczalną normą stężenia. Natomiast w miejscowości Szyce (gmina Wielka Wieś) przekroczenie wystąpiło 2 razy. Dla porównania, W Krakowie, w tym samym okresie,  średnie stężenie (z 8 stacji WIOŚ) przekraczało normę przez 6 dni.
  Przypomnijmy: według polskiego prawa normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 mogą być przekroczone w ciągu całego roku przez 35 dni.

  Niepokojące są bardzo wysokie odczyty średnich godzinowych stężeń w trzech badanych miejscowościach, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece
  i kotły. Często wartości te były dużo wyższe niż stężenia występujące na stacjach pomiarowych w Krakowie. I tak 12 grudnia pomiędzy godziną 23.00 a północą analizator pyłu ustawiony w Tyńcu wskazał aż 165 ug/m3 (w tym czasie średnia dla Krakowa wynosiła 113 ug/m3). Tego samego dnia w godzinach 19.00 – 20.00 dane przesłane przez pyłomierz zlokalizowany w Michałowicach wskazały 120 ug/m3 (średnia dla Krakowa to 104 ug/m3). Najwyższe stężenie w Szycach zostało odnotowane 4 grudnia pomiędzy godziną 20.00 a 21.00 - 112 ug/m3 (średnia dla Krakowa to 79 ug/m3).

  Niskie temperatury powietrza połączone z obniżoną prędkością wiatru, wymuszają zwiększoną emisję zanieczyszczeń związaną ze spalaniem paliw stałych. Taka sytuacja miała miejsce w badanych gminach w pierwszych dwóch dniach pomiarów oraz 3-7 grudnia.

  W dniach 7 do 11 grudnia, na skutek zmiany warunków meteorologicznych, nastąpiła poprawa jakości powietrza w całym regionie.

  Sprawdź jakość powietrza w poszczególnych gminach na stronie Radia Kraków

  Podsumowanie całej akcji „Małopolska bez smogu” odbędzie się w poniedziałek, 16 grudnia o godzinie 13.00. Debata z udziałem przedstawicieli władz Województwa Małopolskiego, władz Krakowa oraz gmin będzie transmitowana na antenie Radia Kraków oraz na stronie www.radiokrakow.pl (transmisja wideo).

 • piątek, 13 grudnia 2019
  Przez 6 tygodni w ramach wspólnego projektu ekoMałopolski, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w podkrakowskich gminach. W ramach podsumowania akcji zapraszamy na dwa interesujące wydarzenia: EKO-sobotę 14 grudnia w Radiu Kraków oraz debatę zaplanowaną na 16 grudnia, także w krakowskiej rozgłośni. (...) więcej

  Jak przedstawiał się w ciągu ostatnich tygodni stan powietrza w Liszkach, Świątnikach Górnych, Niepołomicach, Zielonkach, Wieliczce, Zabierzowie, Wielkiej Wsi i Michałowicach oraz Tyńcu? Jak rozwiązać problem smogu w naszym regionie? Jak żyć bardziej ekologicznie? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas spotkań w Radiu Kraków, których partnerem jest ekoMałopolska. Szczegółowy plan eko-atrakcji w sobotę 14 grudnia można sprawdzić tutaj.

  Natomiast w poniedziałek 16 grudnia godz. 13.00 zapraszamy do Studia im. Romany Bobrowskiej na otwartą debatę, podczas której zaprezentujemy wyniki i wnioski płynące z pomiarów jakości powietrza realizowanych w ramach akcji „Małopolska bez smogu”.

  W debacie udział wezmą:
  Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Małopolski,
  Paweł Ścigalski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza,
  Ryszard Listwan - Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
  Andrzej Guła - Polski Alarm Smogowy,
  Elżbieta Burtan - Wójt Gminy Zabierzów, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
  oraz władze gmin, w których prowadzone były pomiary jakości powietrza.

  Wstęp wolny, emisja na antenie Radia Kraków, transmisja wideo na stronie internetowej.

 • czwartek, 12 grudnia 2019
  EKOlekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gry i zabawy o tematyce ekologicznej oraz inspirujące spotkanie autorskie z franciszkaninem o. dr Stanisławem Jaromim – to zaledwie część atrakcji, jakie czekały na uczestników festiwalu #EKOwCentrum w Kinie Kijów. (...) więcej

  - Edukacja przyrodnicza, kształtowanie świadomej konsumpcji i ekologicznego stylu życia, to ważne aspekty dbania o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko. I zawsze jest dobry moment na poszerzanie swojej wiedzy w tym zakresie, niezależnie od wieku - podsumował udział ekoMałopolski w festiwalu wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Partnerem głównym wydarzenia jest ekoMałopolska.

  Zobacz relację z wydarzenia

 • sobota, 07 grudnia 2019
  Warsztaty, konkursy, pokazy filmów, wyjątkowe lekcje, a także choinki i św. Mikołaj - a wszystko w konwencji EKO. To tylko niektóre z atrakcji, z których będzie można skorzystać już 10 i 11 grudnia w Kinie Kijów. Partnerem głównym wydarzenia jest Małopolska. (...) więcej

  – Edukacja przyrodnicza, kształtowanie świadomej konsumpcji i ekologicznego stylu życia, to ważne aspekty dbania o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko. I zawsze jest dobry moment na poszerzanie swojej wiedzy w tym zakresie, niezależnie od wieku – mówi Tomasz Urynowicz wicemarszałek województwa małopolskiego.

  10 grudnia w godzinach przedpołudniowych zapraszamy do kina szczególnie dzieci i młodzież.
  Podczas EKOlekcji, które rozpoczną się o godz. 9.00, będzie można m. in. poznać fascynujący świat pszczół oraz wykonać samodzielnie świece i posmakować różnych rodzajów miodu. Odbędą się konkursy związane z segregacją odpadów i warsztaty plastyczne.
  Młodzież zapraszamy od godz. 11.30 na minilekcje poświęcone przeciwdziałaniu marnowania żywności. Będzie można również spróbować swoich sił w grze planszowej SmartCity.
  Podczas EKOlekcji dla dorosłych, które zostaną poprzedzone oficjalnym otwarciem wydarzenia o godz. 15.30, odbędzie się spotkanie autorskie z franciszkaninem o. dr. Stanisławem Jaromim, przewodniczącym Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu, oraz promocja jego książki pt. „Boska Ziemia”.

  Na kinomanów drugiego dnia wydarzenia - 11 grudnia - czeka na wszystkich prawdziwa uczta: całodniowy pokaz filmów o tematyce proekologicznej. Wśród nich znajdą się produkcje wyreżyserowane przez zdobywców prestiżowych nagród filmowych, w tym Oscarów, np. „Był sobie las” czy „Ginący Świat”.

  Wstęp na wydarzenie jest otwarty!

  Więcej informacji oraz program

 • piątek, 06 grudnia 2019
  Od 2015 roku na jeden weekend do Krakowa zjeżdżają pasjonaci nowych technologii i eksperci od walki z zanieczyszczeniem powietrza. Urządzają Smogathon - 24-godzinną burzę mózgów, podczas której rodzą się pomysły na walkę ze smogiem za pomocą nowych technologii i wybierane są nowatorskie projekty, które otrzymują wsparcie finansowe pomagające we wdrożeniu ich w życie. Jednym z partnerów Smogathonu jest Małopolska. (...) więcej

  - Wśród priorytetów Małopolski leżą zarówno walka z zanieczyszczeniem powietrza, jak wsparcie nowych technologii. Dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas Smogathonu – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, który jest jednym z jurorów w konkursie. 

  Inicjatywa krakowskich aktywistów w ciągu pięciu lat przerodziła się w globalny konkurs, mający na celu poszukiwanie i wdrażanie wizjonerskich projektów na rzecz poprawy jakości powietrza.  Zrealizowane pomysły, to m.in. czujniki zanieczyszczenia powietrza Airly oraz ściany z mchu pochłaniającego smog. W roku bieżącym projekty powalczą o nagrody w następujących kategoriach: Nadzór nad zanieczyszczeniami przemysłowymi, Zdrowotne skutki zanieczyszczenia powietrza, Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza, Monitorowanie i Prognozowanie zanieczyszczenia oraz Zarządzanie emisją w transporcie.

  Wciąż można zostać widzem Smogathonu. Darmowe bilety dla publiczności dostępne są na stronie organizatora.

 • piątek, 06 grudnia 2019
  Dziś (5 grudnia 2019) odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady ds. EkoMałopolski, która została powołana na podstawie na podstawie uchwały nr 2082/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 Głównym celem Rady jest wymiana fachowej wiedzy i informacji w zakresie najważniejszych obszarów ochrony środowiska. (...) więcej

  - Środowisko jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka. Jakość środowiska, a więc jego stan, zasobność i różnorodność ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i komfort życia. W związku z powyższym Rada będzie stanowiła gremium doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w celu zwiększenia aktywności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

  Do zadań Rady należy m.in. konsultacja planu działań samorządu w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych w tym zakresie, m.in. Programu Strategicznego Ochrona Środowiska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony przed hałasem, Planu Działań dla Klimatu i Energii. Rada będzie także opiniowała EkoInicjatywy – pomysły działań i rozwiązań ekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu oraz pełniła rolę doradcy programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

  Pełny skład Rady ds. ekoMałopolski

 • poniedziałek, 02 grudnia 2019
  Od 16 do 28 listopada w ramach przedsięwzięcia „Małopolska bez smogu” realizowanego przez Województwo Małopolskie, Radio Kraków oraz Polski Alarm Smogowy przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w trzech podkrakowskich gminach: Wieliczce, Zielonkach i Zabierzowie w miejscowości Brzezie. (...) więcej

  W trakcie 12 dni pomiarów w Brzeziu odnotowano trzy dni, a w Zielonkach dwa dni, kiedy zostały przekroczone dopuszczalne dobowe normy stężenia pyłu PM10 (dopuszczalna norma dzienna dla stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 µg/3). Dla porównania w tym samym czasie w Krakowie średnie stężenie (z 8 stacji pomiarowych WIOŚ) przekraczało normę również przez trzy dni.
  Dla przypomnienia według polskiego prawa normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 mogą być przekroczone w ciągu całego roku przez 35 dni.

  Pomimo utrzymującej się podczas pomiarów dość dobrej, „niesmogowej” pogody, odnotowano wysokie odczyty średnich godzinnych stężeń w trzech badanych gminach, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece i kotły.
  Najwyższe średnie godzinowe stężenie pyłu PM10 wynoszące aż 225 µg/m3 odnotowano w Brzeziu 19 listopada pomiędzy godziną 20.00 a 21.00 (w tym czasie średnia dla Krakowa wynosiła 80 µg/m3). Tego samego dnia w godzinach 19.00 – 20.00 dane przesłane przez pyłomierz zlokalizowany w Wieliczce wskazał 122 µg/m3 (średnia dla Krakowa to 84 µg/m3). Najwyższe stężenie w Zielonkach zostało odnotowane 27 listopada pomiędzy godziną 23.00 a 0.00 - 167 µg/m3 (średnia dla Krakowa to 75 µg/m3).

  Bardzo ważne przy analizowaniu wyników jest odniesienie do pomiarów z Krakowa, aby pokazać, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy tylko dużych miast, ale także mniejszych miejscowości.

  Sprawdź jakość powietrza w poszczególnych gminach na stronie Radia Kraków

  Od 30 listopada do 13 grudnia, w ramach trzeciego etapu pomiarów przenośne pyłomierze monitorują jakość powietrza w kolejnych gminach sąsiadujących z Krakowem - Wielkiej Wsi i Michałowicach oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu.

 • czwartek, 28 listopada 2019
  Ból gardła, piekące oczy, trudności z oddychaniem – to nie musi być codzienność mieszkańców małopolskich gmin, w których wciąż pali się byle czym w przestarzałych piecach. Rozwiązania problemu smogu w mniejszych miejscowościach wypracowywane są podczas debat z cyklu „Obwarzanek – czy tu można oddychać”? (...) więcej

  – W aplikacji Airly widać, że po wprowadzeniu zakazu używania paliw stałych Kraków jest często zielonym punktem na tle dręczonej smogiem reszty województwa. Mam nadzieję, że Kraków stanie się inspiracją dla kolejnych samorządów lokalnych, które podejmą działania na rzecz poprawy jakości powietrza wcześniej, niż mówi uchwała. To ważne, bo żadna miejscowość nie jest samotną wyspą, a ruchy powietrza przenoszą dym i zawieszone w nim pyły z miejsca na miejsce. Dlatego przykładam ogromną wagę do spotkań takich jak dzisiejsze – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Tym razem miejscem spotkania był Stary Młyn w Zabierzowie. W debacie wzięli udział: zastępca burmistrza Skawiny Tomasz Ożóg, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska ds. Programów Ekologicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Łyczko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza Paweł Ścigalski, pełnomocnik Wójta Gminy Zabierzów ds. Jakości Powietrza Anetta Kucharska oraz aktywistka z Zabierzowskiego Alarmu Smogowego Monika Wojtaszek-Dziadusz.

  Dyskusja koncentrowała wokół działań, jakie gminy mogą podjąć, by rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza. Podkreślano konieczność kampanii informacyjnej wśród mieszkańców, którzy nie mają pełnej wiedzy na temat tego, czym można palić w domowych kotłowniach. Trudności sprawia też niechęć do korzystania z dotacji na wymianę pieców.

  Kolejne spotkanie odbędzie się 5 grudnia w Krakowie. Organizatorem jest MedoArt, a partnerami: Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków.

  Czytaj także o podsumowaniu działań antysmogowych w Małopolsce.

   

 • piątek, 22 listopada 2019
  40 lat temu, 28 listopada 1979 roku, papież Jan Paweł II na prośbę przyrodników i osób zatroskanych o środowisko ogłosił św. Brata Franciszka patronem ekologów. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu uczci tę rocznicę sympozjum złożonym m. in. z debaty, prezentacji okolicznościowego wydawnictwa i uroczystej Mszy św. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, a głównym partnerem jest ekoMałopolska. (...) więcej

  – Spotykam się czasem z opinią, że  ekologia to wymysł naszych czasów, jakaś nowa moda. Postać św. Franciszka z Asyżu pokazuje, jak błędne jest to przekonanie. Kochający przyrodę zakonnik już dziewięć wieków temu nawoływał do troski o nią. Także Święty Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na tematy związane z koniecznością ochrony środowiska, a przed 40 laty ustanowił patrona ekologów. Wierzę, że Obaj wspierają dziś z góry wysiłki wszystkich, którym leży na sercu najbliższe otoczenie człowieka – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Uroczystości w Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie rozpoczną się w czwartek 28 listopada o godz. 16.30 Mszą św. dziękczynną za Patrona Ekologów z modlitwą za wszystkich zaangażowanych w ochronę stworzenia oraz za zmarłych przyrodników. Na godz. 17.15 zaplanowano przeniesienie się do Auli bł. Jakuba (ul. Franciszkańska 4) i początek debaty na temat aktualności przesłania patrona ekologów wobec współczesnych wyzwań ekologicznych i klimatycznych, prowadzonej przez prezesaRuchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) o. dr. Stanisława Jaromiego. Wezmą w niej udział m.in. wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, dziennikarz akredytowany przy Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej i korespondent z synodu amazońskiego Edward Augustyn oraz dyrektor wydawnictwa WAM i redaktor naczelny kwartalnika „Życie Duchowe” o. Jacek Siepsiak SJ. Sympozjum zakończy koncert smyczkowy, eko-agapa  i dyskusje w kuluarach.

  Szczegółowy program na stronie internetowej REFA:

 • czwartek, 21 listopada 2019
  W Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach odbyła się pierwsza z cyklu debat „Obwarzanek. Czy tu można oddychać?”. O problemach zanieczyszczenia powietrza w podkrakowskich gminach rozmawiali Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego, Paweł Ścigalski z krakowskiego urzędu miasta, wiceburmistrz Niepołomic Adam Twardowski i prezes Fundacji Lepsze Niepołomice Paweł Pawłowski. Spotkanie prowadziła red. Dominka Zaręba. (...) więcej

  – W aplikacji Airly widać, że po wprowadzeniu zakazu używania paliw stałych Kraków jest często zieloną wyspą na tle dręczonej smogiem reszty województwa. Mam nadzieję, że Kraków stanie się to inspiracją dla kolejnych samorządów lokalnych, które podejmą działania na rzecz poprawy jakości powietrza wcześniej, niż mówi uchwała. To ważne, bo żadna miejscowość nie jest samotną wyspą, a ruchy powietrza przenoszą dym i zawieszone w nim pyły z miejsca na miejsce. Dlatego przykładam ogromną wagę do spotkań takich jak dzisiejsze – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Kolejne debata z cyklu odbędzie się 27 listopada o godz. 17.00 w Młynie Zabierzów.

 • czwartek, 21 listopada 2019
  Największy w Polsce kongres ekonomii wartości odbywał się w dniach 19-20 listopada w Krakowie. W tegorocznej edycji nie zabrakło tematu ochrony środowiska. (...) więcej

  Uczestnicy kongresu mieli możliwość obejrzenia filmów-laureatów Kraków International Green Film Festival, którego partnerem głównym jest ekoMałopolska. Odbyła się także debata o skutkach wprowadzenia uchwały antysmogowej w Krakowie z udziałem Filipa Szatanika, Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  Debata podczas Open Eyes EconomyFot. UMWMDebata podczas Open Eyes Economy

   

 • środa, 20 listopada 2019
  Prezentacje kolekcji małopolskich projektantów, debata z udziałem m. in. wicemarszałka Małopolski Tomasza Urynowicza i stylistki Mai Sablewskiej, warsztaty up-cyclingu ubrań oraz deklaracja mody odpowiedzialnej społecznie to główne punkty wydarzenia NOWE EKO TRENDY. Partnerem głównym spotkania przygotowanego przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie było Województwo Małopolskie. (...) więcej

  NOWE EKO TRENDY odbyły się 18 listopada 2019 r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Ich celem było zwrócenie uwagi na ekologiczne myślenia o modzie, zarówno przez jej projektantów, jak użytkowników. Wykorzystywanie naturalnych tkanin i surowców, kupowanie dobrych jakościowo ubrań, które będą służyć przez lata, przerabianie zawartości własnej szafy zamiast kolejnych zakupów, wymiana koleżeńska i buszowanie w second-handach zamiast w sieciówkach to nurty, które chce promować także ekoMałopolska.

  Relacja z wydarzenia oraz galeria zdjęć na stronie malopolska.pl

 • poniedziałek, 18 listopada 2019
  Od 31 października, w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Województwo Małopolskie wspólnie z Radiem Kraków i Polski Alarmem Smogowym przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w trzech podkrakowskich gminach: Niepołomicach, Liszkach i Świątnikach Górnych. (...) więcej

  Na 14 pełnych dni prowadzonych pomiarów (w Liszkach przez 9 dni, w Świątnikach Górnych i Niepołomicach przez 13 dni) jakość powietrza spełniała normy.  Niepokojące są jednak wysokie odczyty średnich godzinowych stężeń w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece. I tak 7 listopada pomiędzy godziną 18.00 a 19.00 pyłomierz ustawiony w Liszkach wskazał aż 164 ug/m3. 31 października w godzinach 20.00 – 21.00 dane przesłane przez pyłomierz zlokalizowany w Świątnikach Górnych wskazały 87 ug/m3. Najwyższe stężenie w Niepołomicach zostało odnotowane 31 października pomiędzy godziną 19.00 a 20.00 - 103 ug/m3.

  Sprawdź jakość powietrza w poszczególnych gminach na stronie Radia Kraków

  Patrząc na wyniki przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, że nie tylko Kraków, ale też miejscowości krakowskiego obwarzanka mają problem z jakością powietrza – w tym kontekście bardzo interesujące jest porównanie wyników monitoringu prowadzonego przez Radio Kraków i PAS z pomiarami oficjalnych stacji monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (wartości uśrednione dla siedmiu stacji WIOŚ - al. Krasińskiego, ul. Dietla, ul. Bujaka, ul. Bulwarowa, os. Piastów, os. Wadów, ul. Złoty Róg). W tym samym czasie, od 1 do 14 listopada w Krakowie, obserwowaliśmy 13 dni z powietrzem w normie. Wynika z tego, że w czasie prowadzonych pomiarów, powietrze w Liszkach było gorsze niż średnia wartość stężenia w obrębie Krakowa.

  Przypomnijmy: według polskiego prawa normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 mogą być przekroczone w ciągu całego roku przez 35 dni a dopuszczalna norma dzienna dla stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 ug/m3.

 • piątek, 15 listopada 2019
  W poniedziałek 18 listopada o godz. 18.30 zapraszamy do Małopolskiego Ogrodu Sztuki na NOWE EKO TRENDY – wyjątkowe wydarzenie promujące ekologię w Małopolsce poprzez modę oraz design! Gościem specjalnym będzie gwiazda mody Maja Sablewska. Partnerem wydarzenia jest EkoMałopolska. (...) więcej

  Pokazy mody, panel dyskusyjny na temat ekologii z udziałem Mai Sablewskiej, mini-targ produktów lokalnych, warsztaty dla dzieci i dorosłych – to zaledwie część atrakcji, jakie czekają na uczestników wydarzenia. - Poprzez Nowe Eko Trendy chcemy promować modę społecznie odpowiedzialną, tradycyjne rzemiosło oraz innowacyjne technologie. Serdecznie zachęcam wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu - mówi wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz.

  W programie od godz. 18.30 zaplanowano wspólną dyskusję na temat ekologii. Wezmą w niej udział m.in. gwiazda mody Maja Sablewska, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, dyrektor SAPU Jerzy Gaweł, oraz reprezentująca Fundację Kupuj Odpowiedzialnie Maria Huma. Dyskusję poprowadzi Rafał Stanowski.

  Później zapraszamy na pokaz kolekcji Sandry Stachury, pokaz kolekcji Marty Pilas, pokaz ekologicznych projektów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU i pokaz mody dziecięcej rever Kids.

  Dyskusji i pokazom towarzyszyć będzie wystawa fotografii mody oraz mini targi lokalnych produktów.

  Na tym jednak nie koniec atrakcji! Przed rozpoczęciem pokazu odbędą się bezpłatne warsztaty: dla dzieci – z tworzenia ozdób choinkowych, oraz dla dorosłych – dotyczące personalizacji ubrań. Początek warsztatów o godz. 16.30.

 • czwartek, 31 października 2019
  Jak budować efektywną ofertę turystyczną w zgodzie z naturą i środowiskiem? Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać wspólnie podczas szkolenia „Ekoturystyka – marką Małopolski”, realizowanym w ramach projektu EkoMałopolska. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz organizacje z sektora turystycznego. Wstęp wolny, jednak wolne miejsca szybko się wyczerpują. (...) więcej

  Liczne obszary cenne przyrodniczo, piękne krajobrazy, zdrowa regionalna kuchnia i unikatowe lokalne zwyczaje – ekoturystyka ma w Małopolsce ogromny potencjał i szansę, aby stać się marką naszego regionu w Polsce i Europie. Warto podjąć tę szansę, bo branża turystyczna przyczynia się mocno do pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych rynków pracy. Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, aby budować konkurencyjną ofertę turystyczną regionu, zachowując jego tożsamość i walory przyrodnicze, które decydują o unikalności i sile Małopolski.

  Zapraszamy na szkolenia w następujących terminach:

  • 12 listopada 2019 r., Subregion Podhalański, miejsce: Stryszawa – Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej
  • 15 listopada 2019 r., Krakowski Obszar Metropolitarny (KOM), miejsce: Kraków – Dom Kultury Zakole

  Aby zarejestrować się na wybrane szkolenie, należy wejść na Program szkolenia i kliknąć w link do rejestracji.

  Subregion podhalański

  Subregion krakowski

  Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Fundusz Partnerstwa w Krakowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: 

  Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 • czwartek, 31 października 2019
  Od 4 listopada do 13 grudnia potrwa kolejna edycja akcji informacyjno-edukacyjnej ekoMałopolski, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego „Małopolska bez smogu”. (...) więcej

  W ciągu 6 tygodni przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego sprawdzą jakość powietrza w 8 gminach podkrakowskiego obwarzanka oraz w Tyńcu. Aktualizowane na bieżąco wyniki pomiarów będą dostępne dla wszystkich on-line na stronie Radia Kraków.

  - Mam nadzieję, że Kraków stanie się inspiracją dla kolejnych samorządów lokalnych, które podejmą działania na rzecz poprawy jakości powietrza – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. - To ważne, bo żadna miejscowość nie jest samotną wyspą, a ruchy powietrza przenoszą dym i zawieszone w nim pyły z miejsca na miejsce.

 • wtorek, 29 października 2019
  Zarząd województwa przyjął uchwały dofinansowujące proekologiczne działania gmin: Igołomia, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki, Zabierzów i Zielonki. Łączna kwota zwiększenia dotacji na wymianę pieców to ponad 19 milionów złotych. (...) więcej

  Są już widoczne efekty zaangażowania samorządu Małopolski w poprawę jakości powietrza w gminach wokół objętego zakazem spalania paliw stałych Krakowa. Podjęte wczoraj decyzje o zwiększeniu poziomu finansowania dla gmin tzw. „obwarzanka” to efekt m. in. spotkań wicemarszałka Tomasza Urynowicza z lokalnymi samorządami. Dodatkowe fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  - Na aplikacjach pokazujących stan powierza widzimy, że Kraków coraz częściej jest zielonym punktem wśród ościennych gmin. Wiemy jednak, że faktyczna poprawa jakości powietrza w metropolii zależy od działań sąsiadów: żadna miejscowość nie jest samotną wyspą, a ruchy powietrza przenoszą dym i zawieszone w nim pyły z miejsca na miejsce. Chcemy zmotywować gospodarzy i mieszkańców „obwarzanka” do działania, dlatego rozpocząłem właśnie rozmowy w poszczególnych gmin: najpierw wokół Krakowa, a potem kolejnych. Rozpoznajemy najważniejsze problemy, aby udzielić samorządom, jako Małopolska, wszelkiej pomocy jaka jest możliwa w poprawieniu jakości powietrza.

  Kwoty dofinansowań na malopolska.pl

 • wtorek, 29 października 2019
  Aby walka o czyste powietrze w Małopolsce została wygrana, konieczne jest bliskie współdziałanie samorządów. Dlatego wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz rozpoczął rozmowy z gospodarzami poszczególnych gmin: najpierw podkrakowskiego „obwarzanka”, a potem kolejnych. W środę, 23 października odbyło się spotkanie z burmistrz gminy Świątniki Górne, panią Małgorzatą Duży. (...) więcej

  Celem spotkań w podkrakowskich, a potem kolejnych gminach jest rozpoznanie i przedyskutowanie problemów, przed jakimi stają samorządy i mieszkańcy w kontekście działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. To m.in. wymiana kotłów grzewczych na niskoemisyjne, ale także możliwość przyłączenia się do sieci ciepłowniczych, skorzystania z dofinansowań i ulg na inwestycje przyjazne środowisku, ale także system zgłoszeń, kontroli i kar wobec osób i instytucji nieprzestrzegających uchwały antysmogowej.

  – Chcemy rozpoznać najważniejsze problemy i udzielić samorządom, jako Małopolska, wszelkiej pomocy jaka jest możliwa, aby walka z zanieczyszczeniem postępowała szybciej – mówi wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. – Obwarzanek to tylko początek: choć istnieje powszechne przekonanie, że po wprowadzeniu w Krakowie zaostrzonych norm uchwały antysmogowej największy problem stanowi wysoka emisja sąsiednich gmin, nasze dane pokazują, że problem jest bardziej złożony i znacznie szerszy. W ostatnich latach na terenie tzw. „obwarzanka krakowskiego” systematycznie wzrasta skala likwidacji „kopciuchów”. W 2018 roku zlikwidowano ich dwukrotnie więcej niż w roku 2017 (1883 szt. w 2018 r. i 917 szt. w 2017 r.) oraz sześciokrotnie więcej w stosunku do roku 2016 (297 szt.).

  Gmina Świątniki Górne należy do „obwarzankowych” liderów – od roku 2013 zlikwidowano tu blisko 200 wysokoemisyjnych pieców. Spotkanie z burmistrz Małgorzatą Duży i ekodoradczynią Aleksandrą Piegzą było poświęcone m.in. problemom wymiany pozostałych urządzeń, w tym u osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym oraz systemowi kontroli.

 • poniedziałek, 28 października 2019
  Komitety wyborcze kilku sztabów przekazały blisko 400 banerów w odpowiedzi na apel wicemarszałka Małopolski Tomasza Urynowicza. Zamiast rozkładać się setki lat, wrócą do mieszkańców jako ekologiczne torby m.in. w ramach działań projektu ekoMałopolska. Część zostanie przekazana do instytucji, które mogą z nich zrobić pożytek. (...) więcej

  W powyborczy poniedziałek Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz zaapelował do komitetów wyborczych wszystkich partii, aby zatroszczyć się o banery z tworzyw sztucznych, które zwykle długo po głosowaniu psują krajobraz Małopolski i przyczyniają się do degradacji środowiska.

  – Spodziewałem się sporego odzewu, bo wiem, że na podany w komunikacie numer telefonu dzwonili nawet przedstawiciele sztabów wyborczych z województwa pomorskiego, ale setki banerowych płacht w jednym miejscu zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Nie będą zaśmiecać Małopolski, nie zanieczyszczą środowiska, a warto pamiętać, że taki przedmiot rozkłada się ok. 400 lat – mówi wicemarszałek.

  Banery zostaną posegregowane i przetworzone na torby i plecaki w duchu up-cyclingu. Część z nich trafi także do instytucji, które mogą je potem wykorzystać.

  Sztaby wyborcze, które jeszcze nie zrobiły porządku z banerami swoich kandydatów, mogą je przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, uzgadniając to wcześniej pod nr telefonu  12 29 90 908. 

 • środa, 23 października 2019
  Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej, walka ze smogiem, zrównoważony rozwój, biogospodarka, inteligentne miasta i wsie - to główne zagadnienia, które będą poruszane podczas tegorocznego Forum Green Smart City. Na wydarzeniu, organizowanym przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nie zabraknie także opisu działań w ramach projektu ekoMałopolska. (...) więcej

  Już 24 i 25 października br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, po raz piąty, odbędzie się spotkanie, którego celem jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski i wszystkimi zainteresowanymi tematem wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko. Województwo Małopolskie reprezentował będzie wicemarszałek Tomasz Urynowicz, który w pierwszym dniu wydarzenia opowie m.in. o projekcie ekoMałopolska.

  Środowisko jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich. Rozwój gospodarczy, zmniejszająca się ilość zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska, powodują, że konieczne jest wzmocnienia działań, które powstrzymają negatywne skutki rozwoju cywilizacji. Jakość środowiska, jego stan, zasobność i różnorodność ma bowiem bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i komfort życia.

  Misją V Forum Green Smart City jest m.in. dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu o środowisku oraz przekazanie praktycznych rozwiązań „smart city” i „smart villages” w oparciu o najnowsze technologie.

  Więcej o spotkaniu

   

 • poniedziałek, 21 października 2019
  Z dumą ogłaszamy, że Kraków International Green Film Festival został zakwalifikowany do prestiżowej grupy TOP 100 BEST REVIEWED FESTIVALS według FilmFreeway. (...) więcej

  Krakowski Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych to święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety. Filmowcy z całego świata zgłaszają do festiwalu swoje prace o tematyce związanej z zagrożeniami i ochroną środowiska w czterech kategoriach: animacja, długi i krótki dokument oraz film fabularny. Po wstępnej selekcji jury i publiczność wybierają zwycięzców.

  Podczas tegorocznej edycji, której partnerem głównym była ekoMałopolska, do przeglądu zgłoszono blisko 700 filmów ze wszystkich kontynentów. Do głównego konkursu zakwalifikowano 75 obrazów filmowych, z którymi publiczność mogła się zapoznać podczas sierpniowych otwartych pokazów na plenerowych ekranach pod Wawelem. Grand Prix zdobył film „Welcome to Sodome” Floriana Weigensamera i Christiana Kronesa o wysypisku śmieci w Ghanie.

  – Ochrona środowiska jest szczególnym obszarem, w którym bardzo dużo zależy od świadomości i osobistego przekonania każdego z nas. Czasem chcemy jednak spojrzeć dalej i z bardziej zaskakującego punktu. Jaka sztuka opowie o tym bardziej sugestywnie niż dobry film? – mówi Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Od kilku tygodni trwa Greem Festival Tour ekoMałopolska. To cykl darmowych pokazów filmów o tematyce ekologicznej, skierowanych do młodzieży licealnej w miastach Małopolski, połączone z rozmowami i konkursami o tematyce dotyczącej ochrony środowiska. Festiwal gościł już m.in. w Bochni, Brzesku i Myślenicach, kolejne pokazy odbędą się m.in. w Olkuszu, Nowym Sączu i Wadowicach.

 • wtorek, 15 października 2019
  Dlaczego polski system podatkowy premiuje właścicieli budynków, którzy zdecydowali się je ocieplić? Badania mówią, że co roku w Polsce straty energii wynikające z nieefektywnego budownictwa przekraczają aż 10 mld złotych. Termomodernizacja pozwala na znaczne ograniczenia strat energii wykorzystanej do ogrzania domu, jest więc działaniem korzystnym nie tylko dla portfela gospodarzy, ale i dla środowiska. Pomaga ograniczyć zużycie energii i emisje szkodliwych substancji do atmosfery. (...) więcej

  W ramach nowej ulgi podatkowej, która zaczęła obowiązywać od 2019 roku, płatnicy podatku PIT mogą odliczyć od dochodu w ciągu trzech lat nawet 53 tys. zł. Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, nie przysługuje ona natomiast posiadaczom budynku bez prawa własności. Przepis dotyczy istniejącego (nie nowo budowanego) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej. W budynku mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy, którego powierzchnia nie stanowi więcej niż 30% całości.

  Co można odliczyć?

  Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi, m.in:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
  • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury

   kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

  • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
  • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
  • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  • wykonanie analizy termograficznej budynku
  • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
  • montaż pompy ciepła
  • montaż kolektora słonecznego
  • montaż instalacji fotowoltaicznej
  • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego

  Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na nazwisko właściciela lub współwłaściciela budynku, który zamierza starać się o zwrot podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży, który został określony na fakturze VAT lub, jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

  Więcej informacji

  Więcej o dotacjach na inwestycje przyjazne środowisku:

  W Polsce istnieją cztery duże programy pozwalające uzyskać dopłaty nie tylko do wymiany pieców. To „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Stop Smog”. Ich zasady przybliża cykl tekstów na stronie internetowej malopolska.pl informujących w przystępny sposób kto może skorzystać z poszczególnych programów:

  Mój prąd

  Agroenergia

  Czyste powietrze

 • wtorek, 15 października 2019
  Wyborcza gorączka stygnie, ale na parkanach, a często i przydomowych płotach, pozostały tysiące plastikowych bannerów, promujących kandydatów poszczególnych partii. (...) więcej

  - Sprawdziłem, jak długo taki przedmiot może się rozkładać. Okazuje się że ok. 400 lat. – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, odpowiedzialny m.in. za projekt ekoMałopolska. - Dlatego apeluję do komitetów wyborczych wszystkich partii: nie pozwólmy, aby bannery wyborcze psuły krajobraz Małopolski i przyczyniały się do degradacji środowiska. Przynieście je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a my je posegregujemy i przetworzymy np. na torby i plecaki w duchu up-cyclingu.

  Więcej na stronie malopolska.pl

 • poniedziałek, 14 października 2019
  Jak wykorzystać współczesne trendy do zrównoważonego rozwoju turystycznego regionu i budowania oferty turystycznej w nurcie eko? Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz organizacje z sektora turystycznego na cykl szkoleń „Ekoturystyka – marką Małopolski”. Zaczynamy już 18 października na Sądecczyźnie. (...) więcej

  Liczne obszary cenne przyrodniczo, piękne krajobrazy, zdrowa regionalna kuchnia i unikatowe lokalne zwyczaje – ekoturystyka ma w Małopolsce ogromny potencjał i szansę, aby stać się marką naszego regionu w Polsce i Europie. Warto podjąć tę szansę, bo branża turystyczna przyczynia się mocno do pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych rynków pracy. Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, aby budować konkurencyjną ofertę turystyczną regionu, zachowując jego tożsamość i walory przyrodnicze, które decydują o unikalności i sile Małopolski.

  Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji turystycznych i wszystkich zainteresowanych z Małopolski do udziału w szkoleniu pn. „Ekoturystyka – marką Małopolski”, realizowanym w ramach Programu EkoMałopolska. Szkolenia są nieodpłatne i odbywją się w każdym z pięciu subregionów naszego województwa:

  • Subregion sądecki: 18 października 2019 r., miejsce: Stary Sącz - Biblioteka Miejska
  • Małopolska Zachodnia: 25 października 2019 r., miejsce: Lanckorona - Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
  • Subregion Tarnowski: 8 listopada 2019 r., miejsce: Tarnów - Tarnowskie Centrum Informacji
  • Subregion Podhalański: 12 listopada 2019 r., miejsce: Stryszawa – Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej
  • Krakowski Obszar Metropolitarny (KOM): 15 listopada 2019 r., miejsce: Kraków – Dom Kultury Zakole

  Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Fundusz Partnerstwa w Krakowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: 

  Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

   

 • środa, 09 października 2019
  Projekt Województwa Małopolskiego został wybrany przez Komisję Europejską do wsparcia w ramach unijnej inicjatywy dla regionów górniczych będących w transformacji (Coal Regions in Transition) START. Wsparcie ekspertów START będzie dotyczyć przygotowania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Małopolski. Następnie zostaną przygotowane projekty pilotażowe w zakresie możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym województwie. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. (...) więcej

  Platforma Regionów Górniczych w Transformacji (Coal Regions in Transition) pomaga krajom i regionom UE sprostać wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Przygotowanie Regionalnego Planu działań dla Klimatu i Energii  zostało ujęte  w przyjętym przez Zarząd Województwa Małopolskiego planie ekoMałopolska.

  W ramach przygotowania Planu Działań dla Klimatu i Energii Małopolski przewidziano m.in. ocenę aktualnego stanu zużycia paliw i odnawialnych źródeł energii w województwie, przygotowanie wytycznych transformacji niskoemisyjnej oraz zaangażowanie zainteresowanych stron, takich jak: organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, a także powiaty i gminy. W ramach wsparcia w projekcie START przygotowane zostaną również co najmniej trzy projekty pilotażowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  To wspaniała wiadomość, zwłaszcza, że redukcja emisji i źródła czystej energii będą jednym z najważniejszych tematów nowej perspektywy budżetowej UE – komentuje informację z Brukseli Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

 • wtorek, 08 października 2019
  Własny, zupełnie darmowy prąd bez opłaty przesyłowej? Przez większą część roku jego pozyskanie jest możliwe, jeśli zamontujemy na dachu panele fotowoltaiczne. Od 30 sierpnia bieżącego roku można uzyskać nawet 5 tysięcy zł. dotacji na ich instalację dzięki rządowemu programowi „Mój prąd”. (...) więcej

  Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie umowy regulującej wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikro instalacji. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.

  Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę.

  Do programu “Mój prąd” może zostać zgłoszona każda instalacja fotowoltaiczna, opłacona w całości lub części po 23 lipca 2019 roku. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zazwyczaj jest to zakład energetyczny) Pierwszy nabór wniosków potrwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków.

  Więcej o programie

  W Polsce istnieją cztery duże programy pozwalające uzyskać dopłaty nie tylko do wymiany pieców. To „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Stop Smog”. Do ekoinwestycji zachęca także ulga termomodernizacyjna. Ich zasady przybliża cykl tekstów na stronie internetowej malopolska.pl informujących w przystępny sposób kto może skorzystać z poszczególnych programów:

  Agroenergia

  Czyste powietrze

 • czwartek, 03 października 2019
  Blisko 40 lat temu Papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Nic zatem dziwnego, że podczas Dnia św. Franciszka przed bazyliką jego imienia nie zabrakło namiotu ekoMałopolski. (...) więcej

  Festyn, który w dniu imienin swojego patrona organizują co roku krakowska prowincja franciszkanów i Fundacja Brat Słońce, przyciąga setki mieszkańców Krakowa i okolic. Jest okazją do spotkania z zakonnikami i misjonarzami poza klasztornymi murami, zwiedzenia miejsc na co dzień znajdujących się za klauzurą. Na stoiskach przed bazyliką prezentują się różne dzieła franciszkanów (np. Wydawnictwo Bratni Zew, Instytut Studiów Franciszkańskich, Centrum św. Maksymiliana z Harmęż) oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Wśród nich znalazł się w tym roku ekologiczny namiot Małopolski.

  - Święty Franciszek był przyjacielem wszelkiego stworzenia, a dziś patronuje działaniom ekologicznym i właśnie na tym polu współpracujemy z braćmi franciszkanami - powiedział Wicemarszałek Tomasz Urynowicz reporterowi  Gościa Niedzielnego.

 • czwartek, 03 października 2019
  Agroenergia to program, dzięki któremu rolnicy indywidualni chcący zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego całkowity budżet opiewa na 200 milionów złotych. Wnioski można składać do 20 grudnia 2019 roku. (...) więcej

  Agroenergia to szansa dla rolnika, który jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa. Celem programu jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

  Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100%. kosztów kwalifikowanych.

  Więcej o programie

  W Polsce istnieją cztery duże programy pozwalające uzyskać dopłaty nie tylko do wymiany pieców. To „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Stop Smog”. Do ekoinwestycji zachęca także ulga termomodernizacyjna. Rozpoczynamy cykl tekstów informujących w przystępny sposób kto i na jakich zasadach może skorzystać z poszczególnych programów dotacyjnych. Zapraszamy do czytania o nich w kolejnych odcinkach naszego poradnika.

  Czyste powietrze

 • wtorek, 01 października 2019
  Tegoroczny Festiwal Filmów Ekologicznych, którego partnerem głównym było Województwo Małopolskie, cieszył się w Krakowie ogromnym powodzeniem. Ale dlaczego okazję obejrzenia najlepszych światowych filmów o tematyce ekologicznej dawać tylko krakowianom? We wrześniu i październiku wyruszymy w podróż do małopolskich miast. Ich mieszkańcy będą mogli nie tylko zobaczyć festiwalowe filmy-laureatów, ale także wziąć udział w panelu dyskusyjnym oraz warsztatach o tematyce ekologicznej. Zaczynamy 24 września w zakopiańskim Kinie Sokół. (...) więcej

  – Ochrona środowiska jest szczególnym obszarem, w którym bardzo dużo zależy od świadomości i osobistego przekonania każdego mieszkańca regionu, każdego z nas. Dlatego powstał projekt ekoMałopolska, w którym ogromny nacisk kładziemy na edukację, wymianę opinii, dzielenie się dobrymi praktykami. Na co dzień rozmawiamy najczęściej o palących problemach najbliższego otoczenia: smogu i próbach jego zwalczania, segregacji śmieci. Czasem chcemy jednak spojrzeć dalej i z bardziej zaskakującego punktu. Czy musimy poddawać się tak szalonej konsumpcji, kupować tak wiele jedzenia, ubrań, przedmiotów? Dlaczego plastik jest śmiertelnym wrogiem naszej planety? Jakie drobne przyzwyczajenia pomagają zmieniać świat na odrobinę lepszy? I jaka sztuka opowie o tym bardziej sugestywnie niż dobry film? – mówi Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Green Festival Tour ekoMałopolska zawita do kin i ośrodków kultury m.in. w Myślenicach, Miechowie, Tuchowie, Brzesku, Olkuszu, Nowym Sączu i wspomnianym Zakopanem. Spotkania będą się zaczynać o godz. 10.00 i potrwają do godz. 14. Na początku zobaczymy kilka filmów krótkometrażowych, m.in.  „Piękną robotę” Piotra Biedronia, „Lets’ clean our country” Adama Grzanki i poruszający „Wonderwall” Aleksandra Denysenki. Potem będzie czas na dyskusje. Spotkanie zakończy pokaz filmu „UseLess”  w reżyserii Rakel Gardarsdottir i Ágústy M. Olafsdottir oraz warsztaty o tematyce ekologicznej.

  Wstęp na pokazy jest darmowy, a szczegółowy program dla każdego miasta można sprawdzić tutaj

 • poniedziałek, 30 września 2019
  Czy życie eko jest droższe? Jest wiele sposobów, aby tak nie było, a jeden z nich to skorzystanie z dotacji do inwestycji przyjaznych dla środowiska. (...) więcej

  W Polsce istnieją cztery duże programy pozwalające uzyskać dopłaty nie tylko do wymiany pieców. To „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Stop Smog”. Do ekoinwestycji zachęca także ulga termomodernizacyjna. Rozpoczynamy cykl tekstów informujących w przystępny sposób kto i na jakich zasadach może skorzystać z poszczególnych programów dotacyjnych. Zapraszamy do czytania malopolska.pl/aktualnosci

 • poniedziałek, 16 września 2019
  W sobotę 21 września br. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się sympozjum naukowe pt. „Zdrowe ciało – zdrowy duch. Smog – zagrożenie dla zdrowia i środowiska”. (...) więcej

  Współorganizatorem spotkania z udziałem specjalistów w zakresie medycyny, fizyki, prawa oraz ekologów było Stowarzyszenie Płuca Kalwarii, a jednym występujących – Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. Za cel postawiono sobie zgłębienie tematyki jakości powietrza w regionie: poznanie źródeł zanieczyszczeń, ich wpływu na życie i zdrowie mieszkańców oraz sposobów na poprawę jakości powietrza. Sympozjum stworzyło przestrzeń do wymiany wiedzy i rozwiązań, jakie można wdrożyć w celu poprawy stanu środowiska oraz ograniczenia zagrożeń dla zdrowia mieszkańców.

  Relację z sympozjum można zobaczyć na stronie internetowej ojców Bernardynów

 • czwartek, 05 września 2019
  Panel dyskusyjny „Małopolskie ekoRewolucje. Jak wygrać wojnę o środowisko?” był pierwszą aktywnością samorządu województwa małopolskiego podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Debata została potem uznana przez dziennikarzy za jedną z najbardziej rzeczowych rozmów o ochronie środowiska na krynickim Forum. (...) więcej

  W spotkaniu wzięli udział: Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz; Andrzej Guła, inicjator krakowskiego Alarmu Smogowego; Wiesław Pióro, prezes Uzdrowiska Krynica Żegiestów; Sławomir Rusinek współwłaściciel i współzałożyciel Grupy Maspex Wadowice oraz Robert Bylica, radny województwa małopolskiego z Komisji Ochrony Środowiska. Dyskusję prowadził dziennikarz Radia Kraków Jacek Bańka.

  Początek debaty zdominowała dyskusja na temat uchwały antysmogowej dla Krakowa wprowadzonej 1 września br. Podczas spotkania poruszono wiele problemów, dotyczących ochrony środowiska. Dyskutowano m.in. o tym, co zrobić, aby efekt krakowskiej uchwały nie został zniweczony przez brak podobnych przepisów w ościennych gminach, jak proekologiczna polityka dużych firm wpływa na środowisko w całym subregionie, zastanawiano się nawet, gdzie przebiega różnica między… ekologiem i ekoterrorystą.

  Dużą popularnością wśród gości Forum cieszył się także sam namiot Województwa Małopolskiego, a zwłaszcza wykonana z mchu ścianka ekoMałopolski.

  Więcej o debacie na stronie malopolska.pl

 • poniedziałek, 02 września 2019
  Gości XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy serdecznie zapraszamy na organizowany przez ekoMałopolskę panel dyskusyjny pod hasłem: „Małopolskie EkoRewolucje. Jak wygrać wojnę o środowisko?” (...) więcej

  We wtorek 3 wrześniagodz. 16.00, w pawilonie „Małopolska” zlokalizowanym na krynickim deptaku, samorządowcy i specjaliści będą wymieniać się doświadczeniami i pomysłami na to, jak wygrać wojnę o środowisko. Przedstawiony zostanie także nowy program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczący ochrony środowiska, promocji zachowań proekologicznych i edukacji w tym zakresie.

  W spotkaniu wezmą udział: wicemarszałek Tomasz Urynowicz w Zarządzie Województwa odpowiedzialny za środowisko, turystykę, sport i rynek pracy; Robert Bylica, radny województwa małopolskiego z Komisji Ochrony Środowiska; Andrzej Guła, Inicjator Krakowskiego Alarmu Smogowego, ekonomista, specjalista ds. badania rynku;  Wiesław Pióro, prezes Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A. oraz Sławomir Rusinek współwłaściciel i współzałożyciel Grupy Maspex Wadowice, jednej z największych firm w branży spożywczej w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Spotkanie poprowadzi red. Jacek Bańka z Radia Kraków. Na zakończenie panelu jest przewidziany czas na pytania od publiczności i dziennikarzy.

  Więcej o Forum przeczytasz tutaj

 • czwartek, 29 sierpnia 2019
  Od 1 września 2019 w Krakowie zaczyna obowiązywać uchwała antysmogowa. Co to w praktyce oznacza dla mieszkańców? Czym wolno ogrzewać dom? Czy można rozpalić grill? Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. (...) więcej

  Uchwała antysmogowa w Krakowie – najczęściej zadawane pytania

  Dlaczego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wprowadził uchwałę antysmogową?

  Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza, dokonywaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, od roku 2009 we wszystkich strefach ochrony powietrza w naszym regionie przekraczane są bezpieczne normy, a ponad 98 % mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem, w którym zawartość pyłu PM2.5 przekracza zalecenia światowej organizacji zdrowia! Ten stan rzeczy zachęcił władze województwa do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Sejmik województwa podjął zatem uchwały, dzięki którym możliwe jest znaczące ograniczenie emisji pyłów zawieszonych do atmosfery.

  Od kiedy zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa dla Krakowa?

  Uchwała antysmogowa zakazująca używania paliw stałych wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. W okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, obowiązywała tzw. uchwała przejściowa zakazująca stosowania do ogrzewania paliw niskiej jakości (miałów, mułów i flotów, węgla o niskiej kaloryczności, wysokiej zawartości popiołu i siarki oraz wilgotnej biomasy).

  Jakie są przepisy antysmogowe w Małopolsce poza Krakowem?

  Uchwała antysmogowa dla Małopolski obowiązuje od 1 lipca 2017 roku. Wprowadzony został wtedy zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach miałów, mułów i flotów węglowych, węgla złej jakości (o zawartości popiołu nie większej niż 10 proc. i siarki nie większej niż 0,8 %) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20 %.  Na terenie Małopolski (poza Krakowem) do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają najniższe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3. lub klasę 4. według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły spełniające wymagania klasy 5. według normy PN-EN 303-5:2012 mogą być używane do końca swojej żywotności.

  Mieszkańcy Małopolski mają możliwość skorzystania z programów dotacyjnych. Więcej informacji:

  www.powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/

  Dlaczego w Krakowie maja obowiązywać ostrzejsze przepisy?

  W Krakowie występują wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Wynika to m.in. ze szczególnych warunków meteorologicznych i topograficznych miasta (położenie w niecce, duża liczba dni z tzw. ciszami wiatrowymi) oraz wzmożonego transportu samochodowego. Znaczące ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie jest istotne ze względu na dużą koncentrację mieszkańców - na wysokie poziomy zanieczyszczeń narażonych jest prawie milion krakowian i turystów. Całkowitego zakazu spalania paliw stałych domagali się również sami mieszkańcy miasta, którzy podczas konsultacji projektu uchwały oczekiwali radykalnych i szybkich działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

  Dlaczego uchwała skupia się na piecach i kominkach?

  Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce jest pół miliona pieców (fachowo nazywanych kotłami grzewczymi) na węgiel i drewno, które emitują ogromne ilości pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu. Stanowią one  ponad połowę wszystkich zanieczyszczeń obok zanieczyszczeń z transportu i przemysłu.  Efekty spalania, które dostają się do powietrza, są przyczyną wielu chorób układu oddechowego, krążeniowego i nerwowego. Szacuje się, że każdego roku w wyniku tych chorób umiera około 45 000 Polaków.

  Co się zmieniło w Krakowie 1 września 2019?

  Uchwała antysmogowa wprowadza na terenie Krakowa całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w instalacjach dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania (tzw. kotłach) oraz wydzielających ciepło (piece, kominki itp.). Przepisy nie ograniczają się wyłącznie do budynków prywatnych. Obejmują także ogrzewanie budynków gospodarczych, instytucji publicznych, szklarni i tuneli, suszarnie i obiekty gastronomiczne.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Czym można ogrzewać domy w Krakowie po 1 września 2019 r.?

  Paliwa dopuszczone do spalania to: lekki olej opałowy oraz paliwa gazowe tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplony gaz ziemny), propan–butan, biogaz rolniczy lub inne rodzaje gazu palnego. Uchwała nie ogranicza także możliwości wykorzystania ciepła sieciowego (MPEC), energii elektrycznej, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

  Czy w Krakowie można rozpalić grill?

  Tak, jeśli jest on urządzeniem przenośnym. Stacjonarne grille ogrodowe traktowane są jako instalacje wydzielające ciepło i nie wolno w nich stosować paliw stałych (rozwiązaniem może być przerobienie instalacji na gazową). Trzeba także sprawdzić regulaminy lokalnych spółdzielni mieszkaniowych – wiele z nich wprowadza ograniczenia w tym zakresie w oparciu o wewnętrzne przepisy.

  Kto może sprawdzić, czy nie palę węglem?

  Uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego, dlatego wg prawa w Krakowie uprawniony do kontroli  jest prezydent miasta, a w praktyce – wyznaczeni urzędnicy i podległe służby. Najbardziej prawdopodobna jest zatem kontrola straży miejskiej, często w towarzystwie urzędnika Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa. Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów ma również policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska lub straż miejska.

  Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta, spełnia wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia.

  Jak wysokie są kary?

  Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega uchwały antysmogowej, może dostać mandat do 500 zł. Karę można otrzymać wielokrotnie, przy każdym przypadku działania niezgodnie z uchwałą antysmogową. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł.

  Po co właściwie walczymy ze smogiem?

  Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i może przyczynić się do:

  • chorób układu oddechowego: astmy, raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
  • poważnych chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca,
  • chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych,
  • zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
  • chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu
  • wg najnowszego (2018) raportu UNICEF, substancje zwarte w zanieczyszczonym powietrzu szkodzą tkance mózgowej i hamują rozwój niektórych funkcji mózgu, zwłaszcza u dzieci w pierwszym tysiącu dni po urodzeniu. Oznacza to, że dzieci urodzone i wychowane w zanieczyszczonym powietrzu są nie tylko narażone na choroby, ale mogą być także mniej inteligentne.

  Oprócz skutków zdrowotnych, równie istotnym celem walki o poprawę jakości powietrza jest komfort życia mieszkańców Małopolski. Czyste powietrze stanowi w opinii mieszkańców Małopolski istotny element jakości życia. 

  Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

  Normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi:

  • Stężenie PM10: dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³.
  • Stężenie PM2.5: dla pyłu PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową, która wynosi 25µg/m³. Należy pamiętać, że każdy poziom stężenia pyłu PM2.5 niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

  PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisała go jako najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka w grupie zanieczyszczeń atmosferycznych. Jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Krótkotrwała ekspozycja zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego i krwionośnego. Dodatkowo znane są dokuczliwe objawy występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

  PM10 to pył, złożony z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim z procesem spalania paliw stałych. Zawiera substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi. Dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzo(a)piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Pyły zawieszone nie są zatem naturalną substancją występującą w powietrzu, a co za tym idzie ma silnie negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

 • czwartek, 29 sierpnia 2019
  Jak dowiedziało się Radio Kraków, w Urzędzie Miasta Krakowa rozważany jest apel Wicemarszałka Małopolski Tomasza Urynowicza, aby skończyć z pakowaniem obwarzanków w nieekologiczne foliowe torebki. (...) więcej

  Według Tomasza Popiołka z UMK, obwarzanki mogłyby być podawane na patyku, jak przed laty, lub pakowane w papierowe torebki. Magistrat czeka na opinię Sanepidu.

  Więcej o apelu Wicemarszałka Urynowicza przeczytacie tutaj

  Audycji Radia Kraków posłuchacie tu

 • środa, 28 sierpnia 2019
  Czy wiecie, że statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 400 toreb foliowych? To zatrważająca liczba, tymczasem w Krakowie nasz lokalny skarb, obwarzanki, pakowany jest w foliówki używane potem zaledwie przez 5 minut i rozkładające się ponad 100 lat! Dlatego Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz wystąpił z apelem do Prezydenta Krakowa, aby krakowski przysmak wolno było sprzedawać tylko w biodegradowalnych opakowaniach. (...) więcej

  - Mając na uwadze dobro środowiska oraz w trosce o przyszłe pokolenia, wiele samorządów przyjmuje zobowiązania związane z ograniczeniem zużycia jednorazowych opakowań, w szczególności składających się z tworzyw sztucznych - napisał Wicemarszałek Tomasz Urynowicz w liście do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. - Szczególnie ważne jest to przy promowaniu produktu tradycyjnego związanego od wieków z regionem i będącego symbolem Krakowa, jakim jest m.in. obwarzanek krakowski.

  Apel Wicemarszałka podchwyciły krakowskie media. Czekamy na decyzję władz miasta. 

  Apel Wicemarszałka - Dziennik Polski

  Apel Wicemarszałka - Nasze Miasto Kraków

 • poniedziałek, 26 sierpnia 2019
  W niedzielę 25 sierpnia zakończył się 2. Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych, którego partnerem głównym była ekoMałopolska. Naszą nagrodę specjalną, wręczoną przez Wicemarszałka Małopolski Łukasza Smółkę, zdobył film Bartłomieja Solika "No trace Tatra". Statuetkę odebrał dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. (...) więcej

  Dokument "No trace Tatra" powstał podczas wyprawy Marka Kamińskiego. Podróżnik pokonał pieszo w ciągu ośmiu dni 200 km, zakreślając pętlę wokół Tatr i pokazując, w jaki sposób podróżować zgodnie z zasadą „No Trace” („bez śladów”).

  Zainteresowaniem gości festiwalu cieszyło się także usytuowane obok ekranu głównego stoisko ekoMałopolski. Uczestnicy naszych warsztatów odchodzili do domu z wielorazowymi woreczkami na warzywa i owoce, budkami dla ptaków, domkami dla jeży, a przede wszystkim z poszerzoną świadomością ekologiczną.

  A już jesienią Green Film Festival i ekoMałopolska ruszają w filmową podróż po regionie, podczas której w dziesięciu miastach wyświetlane będą filmy laureatów tegorocznej edycji. Szczegóły niebawem na naszej stronie.

  Więcej o festiwalu

   

 • poniedziałek, 19 sierpnia 2019
  W niedzielę 18 sierpnia rozpoczął się Kraków International Green Film Festival, którego partnerem głównym jest ekoMałopolska. Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony był zmianom klimatu. (...) więcej

  Na stoisku EkoMałopolski przy pomocy specjalnego roweru Velo Małopolska, podłączonego do trenażera i ekranu, można było wyruszyć w podróż po najpiękniejszych trasach rowerowych naszego regionu. Miłośnicy dwóch kółek chętnie zaopatrywali się też w darmowe mapki rowerowe.

  W poniedziałek 19 sierpnia nad Wisłą panował wyjątkowy upał, toteż nic dziwnego, że nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Prezentowaliśmy na nim słynne małopolskie wody mineralne: wysowiankę i piwniczankę. Można było nie tylko ich skosztować i sprawdzić lecznicze właściwości poszczególnych odmian, ale także wygrać drobne nagrody w quizach i konkursach.

  Kolejne dni w namiocie ekoMałopolski zapowiadają się jeszcze atrakcyjniej. Szczegółowy program  można sprawdzić pod tym linkiem:

  Program warsztatów na stoisku ekoMałopolski

 • wtorek, 13 sierpnia 2019
  Najciekawsze światowe filmy dotyczące środowiska, warsztaty, kuchnia i zabawy dla najmłodszych – Krakow International Green Film Festival to prawdziwe święto miłośników kina i życia zgodnie z rytmem naszej planety. EkoMałopolska jest partnerem głównym tego wydarzenia. Zajrzycie koniecznie do naszego namiotu i sprawdźcie, jakie atrakcje przygotowaliśmy. (...) więcej

  Tegoroczny Krakow International Green Film Festival (KIGFF) potrwa od 18 do 25 sierpnia, a każdy dzień został poświęcony osobnemu zagadnieniu: od zmian klimatu poprzez niebezpieczeństwa, jakie niesie brak wody i nadmiar plastiku, po konieczność ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. W sobotę i niedzielę (24 i 25 sierpnia), w dniach gali finałowej i prezentacji nagrodzonych filmów, Miasteczko Festiwalowe przemieni się w Vege Fiestę – wielki kiermasz jedzenia wegańskiego i wegetariańskiego.

  Przy bulwarze Czerwieńskim przez cały okres trwania festiwalu będzie można zajrzeć do namiotu #ekoMałpolski i skorzystać z takich atrakcji, jak wirtualna wyprawa rowerowa po naszym regionie, degustacje domowych przetworów i wód mineralnych czy warsztaty, na których można uszyć woreczek na zakupy wielokrotnego użytku, poznać sposoby na  życie zero west oraz... ukisić ogórki doskonałe.

  Więcej o atrakcjach na stoisku ekoMałopolski

 • wtorek, 06 sierpnia 2019
  Gośćmi audycji „Tematy Dnia” w TVP Kraków 5 sierpnia 2019 r. byli: Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, Anna Boguś z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz… niedźwiedź brunatny, maskotka rozpoczętej przez ekoMałopolskę kampanii „Nie zaśmiecaj naszego domu”. (...) więcej

  To akcja społeczna, której ambasadorami są dzikie zwierzęta zamieszkujące Małopolskę: niedźwiedź brunatny, puchacz zwyczajny oraz świstak. Na co dzień ukryte w gęstwinie lasu, na czas kampanii wychodzą z cienia przypominają, że góry, lasy, jeziora, czyli tereny, gdzie tak chętnie spędzamy urlop to nie są miejsca niczyje – to ich dom. Zostawianie w nim śmieci jest nie tylko niegrzeczne, ale stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

  W ramach kampanii na terenie całej Małopolski pojawiło się 300 plakatów rozmieszczonych m.in. przy wejściach na popularne szlaki w nadleśnictwach, parkach narodowych i krajobrazowych. Dzikie zwierzęta są także bohaterami spotów radiowych oraz animacji wyświetlanej m.in. w pociągach Kolei Małopolskich. Akcja potrwa 31 sierpnia.

  – Kampania „Nie zaśmiecaj naszego domu” jest inauguracją długofalowych działań promocyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu EkoMałopolska, które promują odpowiedzialność za najbliższe otoczenie i dbanie o nasze wspólne dobro: dziedzictwo naturalne – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Zobacz audycję w TVP Kraków

 • poniedziałek, 05 sierpnia 2019
  Tego spojrzenia nie da się nie zauważyć. Wielkie oczy puchacza zwyczajnego i skupiony wzrok niedźwiedzia brunatnego przez cały sierpień będą bacznie obserwować mieszkańców i turystów wchodzących do lasów, parków narodowych i parków krajobrazowych Małopolski. Wszystko to w ramach startującej właśnie kampanii antyśmieciowej Województwa Małopolskiego pod hasłem „Nie zaśmiecaj naszego domu”, mającej na celu ochronę obszarów zielonych przed zniszczeniem i zaśmiecaniem. (...) więcej

  Startująca dziś kampania będzie inauguracją długofalowych działań promocyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu EkoMałopolska, które promują odpowiedzialność za najbliższe otoczenie i dbanie o nasze wspólne dobro – dziedzictwo naturalne. To właśnie podczas obcowania z przyrodą relaksujemy się, odpoczywamy, czujemy się po prostu jak w domu. Chcemy rozszerzyć w świadomości mieszkańców pojęcie domu poza ramy prywatnego mieszkania czy budynku, a także edukować w temacie dbania o region, tak, jak dba się o nasze własne najbliższe otoczenie – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

  Kampania potrwa od 5 do 31 sierpnia, a jej głównym celem jest budowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców i turystów oraz zapobieganie zaśmiecaniu obszarów zielonych (parki, lasy, szlaki turystyczne), chętnie odwiedzanych podczas wakacji. Ambasadorami kampanii są dzikie zwierzęta zamieszkujące Małopolskę. Na co dzień ukryte w gęstwinie lasu, na czas kampanii wyjdą z cienia i swoim głosem będą przypominać, że góry, lasy, jeziora, czyli tereny, gdzie tak chętnie spędzamy urlop to nie są miejsca niczyje – to ich dom. Nie jesteśmy tam anonimowi, zwierzęta nas obserwują.

  W ramach kampanii na terenie całej Małopolski pojawi się 300 plakatów rozmieszczonych na obszarze 15 nadleśnictw, 6 parków narodowych i 11 parków krajobrazowych. Plakaty będzie można zobaczyć na terenie nadleśnictw: Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Gromnik, Krościenko, Krzeszowice, Limanowa, Łosie, Miechów, Myślenice, Nawojowa, Niepołomice, Nowy Targ, Piwniczna i Stary Sącz. Informacje o kampanii pojawią się także w parkach narodowych: Tatrzańskim, Pienińskim, Gorczańskim, Ojcowskim, Magurskim i Babiogórskim, jak również w parkach krajobrazowych: Beskidu Małego, Wiśnicko-Lipnickim, Dłubniańskim, Tenczyńskim, Orlich Gniazd, Bielańsko-Tynieckim, Popradzkim, Rudniańskim, Ciężkowicko-Rożnowskim oraz w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki i Dolinkach Krakowskich.

  W Radiu Kraków będzie emitowany spot z udziałem zwierząt. Przygotowano także dedykowaną animację, która będzie wyświetlana w pociągach Kolei Małopolskich a także na nośnikach partnerów kampanii. Będzie można także spotkać na żywo ambasadora kampanii – niedźwiedzia brunatnego, który wziął już udział w akcji Czyste Tatry EkoMałopolska, a pojawi się także na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych Kraków Green Film Festiwal. Kampanię będą wspierać także działania w prasie, internecie i social mediach.

  zdjęcie przedstawia sowę - puchacza pospolitego proszącego o niezaśmiecanie jej domuarchiwum UMWM

 • piątek, 02 sierpnia 2019
  Czyste tereny, piękne krajobrazy, zdrowa regionalna kuchnia i unikatowe lokalne zwyczaje – ekoturystyka ma w Małopolsce ogromny potencjał i szansę aby stać się marką naszego regionu w Polsce i Europie. (...) więcej

  Ekoturystyka ma także ogromne znaczenie dla jego mieszkańców, ponieważ integruje przemysł turystyczny z celami ochrony przyrody i życiem lokalnych społeczności. Ale jakie obszary, atrakcje i elementy dziedzictwa powinny się znaleźć na ekoturystycznej mapie? Pomocą w jej tworzeniu będzie ankieta „Badanie potencjału do rozwoju ekoturystyki w Małopolsce”. Zachęcamy do jej wypełnienia m.in. pracowników samorządów lokalnych oraz jednostek im podległych, administracji obszarów chronionych, branży turystycznej i organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem ekoturystyki.

  Wypełnij ankietę

 • czwartek, 01 sierpnia 2019
  Ach, jacy jesteśmy dumni! W finale ósmej edycji Czyste Tatry ekoMałopolska 2019 i Małopolska EkoMeetUp sześć tysięcy wolontariuszy i ochotników zebrało z nami w górach 586 kilogramów śmieci. (...) więcej

  Na wolontariuszy czekało także wiele atrakcji: animacje i warsztaty ekologiczne, spotkanie z podróżniczką Beatą Pawlikowską i youtuberami, a także energetyczny koncert grupy Afromental.

  – Efektem akcji Czyste Tatry są nie tylko wysprzątane góry i ilość zebranych śmieci. Tak wiele zaangażowanych osób oraz szeroki zasięg akcji z pewnością zaowocuje także w innych miejscach regionu, stając się inspiracją do dbania o najbliższe otoczenie – mówi Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

  Więcej dowiesz się tutaj

 • poniedziałek, 29 lipca 2019
  W poniedziałek 15 lipca gościem specjalnym audycji Radia Kraków „Przed hejnałem” był Wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Razem z blogerką ekologiczną Katarzyną Sobol oraz autorką strony trashki.pl Magdaleną Olearczyk-Porębską rozmawiali o upcyclingu – powtórnym wykorzystywaniu i przerabianiu na nowe przedmiotów już niepotrzebnych. (...) więcej

  Zjawisko to – dla którego podczas audycji wymyślono polskie nazwy, np. ODzyskanki, ODnówki i Renówki – jest bardzo bliskie ekoMałopolsce. Nasz projekt powstał m.in. po to, aby promować tego rodzaju działania sprzyjające ochronie środowiska i dające nadzieję, że poprzez codzienne zachowania i drobne nawyki pomagamy zapobiec ekologicznej dewastacji Ziemi.

  Więcej na stronie Radia Kraków

 • poniedziałek, 03 czerwca 2019
  4 czerwca rozpocznie się trzecia edycja Międzynarodowego Forum Energetyka, Transport i Środowisko EKOTRENDY. (...) więcej

  W ramach wydarzenia, które potrwa do 5 czerwca, odbędą się m.in. wykłady poświęcone technologii przyjaznej środowisku i oszczędzaniu energii, imprezy sportowe, oraz premierowy pokaz pierwszej polskiej łodzi elektrycznej. Konferencja to również wieczorne uroczystości – m.in. Gala II. Edycji Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”. W wydarzeniu weźmie udział wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

  Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/dobro-srodowiska-w-centrum-uwagi-ekotrendy-w-krakowie

 • 30 maja w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” odbędzie się spotkanie poświęcone wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. (...) więcej

  Wydarzenie adresowane jest do Ekodoradców, przedstawicieli gmin i powiatów, organizacji branżowych i instytucji związanych z rozwojem instalacji OZE oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką efektywnych budynków przyszłości.


  Więcej informacji:
  https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/zapowiedzi/dom-bez-rachunkow/ 

 • czwartek, 30 maja 2019
  Do 31 maja trwają konsultacje społeczne projektu ekoMałopolska oraz kryteriów aktywności środowiskowej aktywności gmin. (...) więcej

  Uwagi i sugestie można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/ekomalopolska

  Więcej informacji: www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/konsultacje-projektu-ekomalopolska