Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs im. Marka Nawary „Respectus”

Ogłoszono wyniki konkursu

Szczegółowe informacje w zakładce 2023/2024 (poniżej):

Województwo Małopolskie wystartowało z nowym Konkursem im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030”.

Konkurs ma na celu: wyłanianie i nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny w budowanie pozycji ustrojowej i osiągnieć samorządu terytorialnego,  wspieranie realizacji Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030”, realizację przedsięwzięć naukowych mających praktyczne zastosowanie, prezentację osiągnieć naukowych, wyróżnienie absolwentów uczelni wyższych.

W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac, którzy spełniają łącznie warunki:

 1. praca napisana jest w języku polskim lub została przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 2. zgłoszone prace zostały obronione w roku ogłoszenia konkursu lub w ciągu poprzednich dwóch lat kalendarzowych,
 3. w przypadku prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich muszą one zostać ocenione na egzaminie dyplomowym co najmniej na ocenę dobrą.

Tematyka prac musi być powiązana z obszarami tematycznymi ujętymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska 2030”, takimi jak:

 1. obszar I – „Małopolanie”,
 2. obszar II – „Gospodarka”,
 3. obszar III – „Klimat i środowisko”,
 4. obszar IV – „Zarządzanie Strategiczne Rozwojem”,
 5. obszar V – „Rozwój zrównoważony terytorialnie”,

a zarazem dotyczyć ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, co może odnosić się również do postaci związanych z samorządem terytorialnym. Prace mogą być także ukierunkowane na tematy związane ze współpracą samorządu województwa, powiatu lub gminy oraz uczelni, ośrodka akademickiego lub instytutu.

Nagrody:

Autorom najlepszych prac, wyłonionych przez Komisję Konkursową i zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego, złożona zostanie propozycja zakupu licencji niewyłącznej do prac, co stanowić będzie podstawę do wykorzystania ich w praktyce. Szczegółowe zasady określa umowa. Zakup licencji nie ogranicza autora pracy w dowolnym dalszym jej dysponowaniu na dowolnych polach eksploatacji.

W każdej z kategorii tj.:

 1. pracy licencjackiej lub inżynierskiej;
 2. pracy magisterskiej;
 3. pracy doktorskiej;

zostaną złożone dwie propozycje zakupu licencji niewyłącznej:

 1. w przypadku pracy licencjackiej lub inżynierskiej za opłatą w wysokości 3.000,00 zł brutto.
 2. w przypadku pracy magisterskiej za opłatą w wysokości 4.000,00 zł brutto.
 3. w przypadku pracy doktorskiej za opłatą w wysokości 5.000,00 zł brutto.

Każda z osób, od której zakupiono licencję otrzymuje dyplom.