Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Filmoteka Małopolska

Filmoteka Małopolska to program, którego celem jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych i notacji filmowych, wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Małopolską.

Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z Małopolską, w sześciu kategoriach:

1. „Małopolska wczoraj” – produkcje filmowe mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

2. „Małopolska dziś” - produkcje filmowe dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

3. „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2024 rok;

4. „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające osoby/postaci związane z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historyczne), osoby jednoznacznie utożsamiane z Małopolską;

5. „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską;

6. „Dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe Małopolski” produkcje filmowe poświęcone parkom narodowym, krajobrazowym, rezerwatom o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, miejsca unikatowe w skali kraju i świata.

Organizatorem konkursu do 2019 roku był Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, natomiast od 2020 roku konkurs prowadzony jest przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Więcej informacji na stronie MCK SOKÓŁ.

Konkurs realizowany jest ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego.

UWAGA! Informacje dotyczące realizacji programu w 2024 roku dostępne są u operatora Programu, którym został MCK Sokół w Nowym Sączu.

Więcej szczegółów tutaj: https://mcksokol.pl/wydarzenie/filmoteka-malopolska-2024

UWAGA! Informacje dotyczące realizacji programu w 2023 roku dostępne są u operatora Programu, którym został MCK Sokół w Nowym Sączu.

Więcej szczegółów tutaj: https://mcksokol.pl/wydarzenie/filmoteka-malopolska-2023

UWAGA! Informacje dotyczące realizacji programu w 2022 roku dostępne są u operatora Programu, którym został MCK Sokół w Nowym Sączu.

Więcej szczegółów tutaj: https://mcksokol.pl/wydarzenie/filmoteka-malopolska-2022

UWAGA! Informacje dotyczące realizacji programu w 2021 roku dostępne są u operatora Programu, którym zostało Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Więcej szczegółów tutaj: http://mcksokol.pl/aktualnosc/filmoteka-malopolska-2021

UWAGA! Informacje dotyczące realizacji programu w 2020 roku dostępne są u operatora Programu, którym został MCK Sokół w Nowym Sączu.

Więcej szczegółów tutaj: http://mcksokol.pl/aktualnosc/filmoteka-malopolska-2021

Organizatorem edycji 2015  był Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Koordynacją  projektu oraz prac Jury zajmuje się Małopolski Ogród Sztuki, działający w strukturze Teatru.

Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych prac wynosiła 285 000 złotych.