Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolska Pamięta"

Sejmik Województwa Małopolskiego, uchwałą nr LXVII/1004/23 z dnia 29 maja 2023 r., dokonał rozstrzygnięcia konkursu w 2023 roku. Dotację otrzymało 27 jednostek samorządu terytorialnego.

Konkurs ogłoszony został uchwałą nr 294/23 Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

Celem konkursu jest zachowanie zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego będącego materialnym przejawem pamięci historycznej o ważnych dla historii naszego regionu lub społeczności lokalnych miejscach, mieszkańcach i wydarzeniach. Uchwała otwiera procedurę udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmującym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów – położonych na obszarze województwa małopolskiego – stanowiących miejsca pamięci historycznej, będących ważnym świadkiem i wiedzą o naszej przeszłości.

baner reklamowyKonkurs „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”

Konkurs dotyczy podejmowania działań związanych z właściwie sprawowaną przez organy administracji publicznej ochroną i właścicielską opieką nad zabytkowymi miejscami pamięci historycznej, będącymi obiektami budowlanymi, budowlami lub obiektami małej architektury – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – posiadającymi wartość historyczną i /lub artystyczną.

Jako miejsca pamięci historycznej rozumie się:

  • pomniki;
  • groby i cmentarze wojenne;
  • nagrobki osób ważnych dla społeczności lokalnych i postaci historycznych różnych narodowości zamieszkujących region;
  • inne obiekty budowlane, budowle i obiekty małej architektury (z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kapliczek i krzyży przydrożnych), będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej oraz historii regionu i Polski.

Obiekty, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną i / lub historyczną.

baner reklamowy„Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”

Na realizację jednego zadania dotacja może być udzielona do kwoty 45 000 zł.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r., a kończyć się będą nie później niż 31 grudnia 2023 r.

Wnioski o dotacje należało składać do dnia 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 423, 63 03 139, 63 03 407.

pomnik w KupieniniePomnik Ofiar Wojen Światowych w Kupieninie (gmina Mędrzechów) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich.

 

Pomnik w SłopnicachPomnik poświęcony 32 ofiarom hitleryzmu zamordowanym 17 lipca 1944 r. w Słopnicach (gmina Słopnice) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich.

Interaktywna mapa:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w geoportalu MIIP