Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolska Pamięta"

Konkurs "Małopolska pamięta" - rozstrzygnięcie

Uchwałą nr LXXXII/1216/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs "Małopolska Pamięta - zachowanie miejsc pamięci historycznej" w 2024 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 421/24 z dnia 27 lutego 2024 r., ogłosił nabór wniosków w konkursie "Małopolska Pamięta - zachowanie miejsc pamięci historycznej".

Celem konkursu jest zachowanie zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego będącego materialnym przejawem pamięci historycznej o ważnych dla historii naszego regionu lub społeczności lokalnych miejscach, mieszkańcach i wydarzeniach. Uchwała otwiera procedurę udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmującym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów – położonych na obszarze województwa małopolskiego – stanowiących miejsca pamięci historycznej, będących ważnym świadkiem i wiedzą o naszej przeszłości.

baner reklamowyKonkurs „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”

Konkurs dotyczy podejmowania działań związanych z właściwie sprawowaną przez organy administracji publicznej ochroną i właścicielską opieką nad zabytkowymi miejscami pamięci historycznej, będącymi obiektami budowlanymi, budowlami lub obiektami małej architektury – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – posiadającymi wartość historyczną i /lub artystyczną.

Jako miejsca pamięci historycznej rozumie się:

  • pomniki;
  • groby i cmentarze wojenne;
  • nagrobki osób ważnych dla społeczności lokalnych i postaci historycznych różnych narodowości zamieszkujących region;
  • inne obiekty budowlane, budowle i obiekty małej architektury (z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kapliczek i krzyży przydrożnych), będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej oraz historii regionu i Polski.

Obiekty, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną i / lub historyczną.

baner reklamowy„Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”

Na realizację jednego zadania dotacja może być udzielona do kwoty 45 000 zł.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., a kończyć się będą nie później niż 31 grudnia 2024 r.

Wnioski o dotacje należy składać do dnia 22 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 423, 63 03 407.

pomnik w KupieniniePomnik Ofiar Wojen Światowych w Kupieninie (gmina Mędrzechów) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich.

 

Pomnik w SłopnicachPomnik poświęcony 32 ofiarom hitleryzmu zamordowanym 17 lipca 1944 r. w Słopnicach (gmina Słopnice) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich.

Interaktywna mapa:

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GEOPORTALU MAPY MAŁOPOLSKI