Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Archiwum UMWM

Z dniem 1 stycznia 2008 rozpoczęła w Gorlicach działalność małopolska instytucja kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Instytucja składa się z czterech oddziałów: Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów" w Gorlicach, Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku” oraz Zagrody Maziarskiej w Łosiu wraz z Cerkwią w Bartnem.

Archiwum UMWM

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów podejmuje szereg działań mających na celu wypromowanie i utrzymanie nowej jakościowo placówki muzealnej Ziemi Gorlickiej.
W roku 2010 Muzeum zakończyło inwestycję, która obejmowała remont i rewitalizację szesnastowiecznego, renesansowego zespołu dworskiego w Szymbarku. Podjęte działania inwestycyjne pozwoliły na udostępnienie szerszej publiczności jednego z najcenniejszych zabytków polskiej architektury renesansowej – kasztelu w Szymbarku. Dwór obronny w Szymbarku z zespołem obiektów towarzyszących (dworek mieszczański i oficyna dworska) stał się nowym, atrakcyjnym produktem turystycznym.

Dwór obronny Gładyszów w Szymbarku
W dworku mieszczańskim mieści się stylowa restauracja włoska
Celem statutowym instytucji jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, sztuki, etnografii, architektury i budownictwa ludowego, co ma odzwierciedlenie w działalności placówki w Szymbarku tj. w Skansenie Wsi Pogórzańskiej.

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
Muzeum podejmie szeroko zakrojone działania na rzecz opieki nad kulturowym dziedzictwem mniejszości łemkowskiej w regionie, tworząc we wsi Bartne, Łosie i Ropa ośrodki „in situ" chroniące i popularyzujące zabytki i rzemiosło Łemków.

W roku 2009 udostępniono osobom zwiedzającym Ziemię Gorlicką nowy oddział Muzeum pn. Zagroda Maziarska w Łosiu. Ekspozycja utworzona w starej zagrodzie łemkowskiej pokazuje przekrój maziarstwa od produkcji dziegciu, historii przemysłu naftowego w powiecie gorlickim, historii i tradycji wsi łemkowskiej z doliny Ropy, rzemiosła pokrewne łemkowskie (kamieniarstwo, łyżkarstwa), wystrój chyży łemkowskiej, ubiór, narzędzi, sprzęt, aż po zrekonstruowany wóz maziarski, który jest jedną z atrakcji ekspozycji.
Ekspozycja wypełnia lukę w lokalnej historii tradycyjnych rzemiosł i ludowych przemysłów Ziemi Gorlickiej.

Zagroda maziarska w Łosiu
Cerkiew w Bartnem

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów

ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice
tel. 18/ 35-35-618, fax. 18/ 35-35-601
e-mail:

strona internetowa: www.muzeum.gorlice.pl