Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Województwo Małopolskie stawia na rozwój innowacyjnej oferty zintegrowanych szlaków rekreacyjnych

Turystyka
03 marca 2014
Województwo Małopolskie mając na uwadze innowacyjne podejście do tworzenia oferty rekreacyjnej regionu opracowało koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w Małopolsce.

Wypracowana koncepcja wskazuje kierunki rozwoju zintegrowanej sieci tras turystycznych w regionie i ma posłużyć jednostkom samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym jak również innym podmiotom działającym w sektorze turystycznym w Małopolsce do realizacji przyszłych inwestycji w zakresie budowy tras rowerowych, biegowych i narciarskich tras biegowych na swoim terenie.

Koncepcja zawiera projekt przebiegu tras rowerowych i biegowych oraz narciarskich tras biegowych. W opracowaniu znajduje się również propozycja inwestycji w zakresie podstawowej infrastruktury turystycznej wzdłuż rekomendowanej sieci tras oraz analiza planistyczna i własnościowa terenów, przez które przebiegają projektowane trasy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowane w koncepcji trasy rowerowe tworzą spójną sieć tras przebiegających przez całe województwo, łączących główne jego ośrodki miejskie. Trasy te są projektowane z myślą o wszystkich rodzajach rowerzystów, również tych obciążonych sakwami i z przyczepkami. Mają one, bowiem służyć w pierwszej kolejności rozwojowi masowej turystyki rowerowej w Małopolsce.

Dla miłośników biegów i joggingu zaprojektowane zostały biegowe ścieżki rekreacyjne, wyznaczane w atrakcyjnych miejscach tj. parkach, lasach, terenach urozmaiconych przyrodniczo i widokowo. Natomiast dla biegaczy amatorów oraz zawodników z dużych aglomeracji miejskich dedykowane są biegowe ścieżki sportowe.

Uzupełnienie oferty zimowej stanowią zaprojektowane w koncepcji trasy do narciarstwa biegowego. Koncepcja przewiduje kilka kategorii tras w zależności od stopnia zaawansowania narciarzy. Znajdują się wśród nich zarówno trasy biegowe dla średnio-zaawansowanych oraz początkujących narciarzy chcących aktywnie spędzić czas w okresie zimowym, jak również trasy do intensywnych treningów oraz organizacji imprez masowych i zawodów klasy Mistrzostw Świata.

Planowane trasy przebiegają przez obszary cenne przyrodniczo, a działania związane z ich wdrażaniem będą wpisywały się w założenia ochrony różnorodności środowiska naturalnego, z zachowaniem walorów krajobrazu i będą ściśle związane z zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego, przy jednoczesnym wykorzystaniu tych zasobów na cele turystyczne.

Realizacja opracowanej koncepcji wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski, przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa poprzez pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz spowoduje zwiększenie atrakcyjności turystycznej całej Małopolski.

Szczegółowy przebieg zaproponowanych w koncepcji tras znajduje się na stronie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

AKTUALNIE OBOWIĄZUJACE DOKUMENTY - STYCZEŃ 2017

Archiwalny materiał do pobrania:

- Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce;

- Załącznik nr 1 - Lokalizacje MOR;

- Załącznik nr 2 - Studium przypadku - trasa FIS

- Podręcznik do projektowania tras rowerowych;

- Podręcznik do projektowania tras biegowych;

- Podręcznik do projektowania narciarskich tras biegowych.