Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ruszył nabór do Filmoteki Małopolskiej 2016

Kultura
26 kwietnia 2016
Województwo Małopolskie po raz kolejny wesprze produkcje filmów dokumentalnych o Małopolsce. Właśnie ruszył nabór do tegorocznej edycji Filmoteki. Na wsparcie projektów filmowych w ramach konkursu województwo przeznaczyło ze swojego budżetu blisko pół miliona złotych. Wnioski składać można do 20 maja 2016 r. 

Filmoteka otwiera twórcom filmów dokumentalnych możliwość zdobycia dofinansowania - otrzymać można nawet 80 tys. zł na jedną produkcję. Niezbędnym warunkiem, by je zdobyć jest udokumentowanie w swojej pracy wydarzeń, miejsc oraz ludzi związanych z naszym regionem. 

Produkcje będą wspierane w ramach dwóch kategorii: "Małopolska dawniej" oraz "Małopolska dziś". Zgodnie z nazwą w ramach pierwszej kategorii o wsparcie powalczą filmy upamiętniające miejsca, wydarzenia i osoby związane z dziedzictwem kulturowym i historycznym Małopolski. Natomiast w ramach kategorii "Małopolska dziś" dokumentowane mają być bieżące, istotne wydarzenia z regionu i codzienne życie współczesnych Małopolan. 

Najlepsze zgłoszone prace otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego na produkcję filmu, do wysokości do 80 tys. złotych brutto. Na produkcję notacji będzie można zdobyć maksymalnie 5 tys. zł brutto, przy czym nie więcej niż 75 proc. kosztów realizacji. 

O tym kto w tym roku otrzyma dofinansowanie zdecyduje do 30 czerwca jury konkursu.

W ubiegłym roku w ramach Filmoteki Małopolskiej dofinansowanie uzyskało 13 produkcji filmowych na łączną kwotę 285 tys. zł.

Zobacz produkcje dofinansowane w ramach ubiegłorocznej edycji.

Filmoteka Małopolska 2016

Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską, w dwóch kategoriach:

1. „Małopolska dawniej”: filmy i notacje mające w założeniu ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, a także rocznic historycznych, postaci związanych z Małopolską (ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z regionem Małopolski; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

2. „Małopolska dziś”: filmy i notacje dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

Sporządzenie notacji filmowej rozumiane jest jako przedstawienie propozycji dokumentacji audiowizualnej wydarzeń społecznych przez określonych (wymienionych we wniosku) świadków bez konieczności montażu materiału w postaci pełnego filmu dokumentalnego.

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – ORGANIZATOR:

Organizatorem programu jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poprzez  Małopolski Ogród Sztuki, działający w strukturze Teatru.

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – WARTOŚĆ FINANSOWA:

Program realizowany jest ze środków województwa małopolskiego.

Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych prac wyniesie 470.000 złotych

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto , a na produkcję notacji max. 5.000 złotych brutto, przy czym nie więcej niż 75% kosztów realizacji.

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości zdecyduje Jury  do 30 czerwca 2016 r.

Wyniki opublikowane zostaną na stronach internetowych: MOS www.mos.art.pl, Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, www.slowacki.krakow.pl, Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl, oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Teatru, w siedzibie MOS  niezwłocznie po rozstrzygnięcia Konkursu przez Jury 

UPRAWNIONE PODMIOTY: 

W ramach naboru zgłoszenia mogą być składane przez:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz Wniosku „Filmoteka Małopolska” wraz z załącznikami.

FORMULARZE DO POBRANIA:

TERMIN NABORU:

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 26 kwietnia do dnia 20 maja 2016 roku.

ORGANIZATOR/OSOBA DO KONTAKTU: 

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków
Lucyna Marchewczyk tel. 012 424 45 19
e-mail:  

MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA OFERT: 

Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVD  (z widocznym dopiskiem „FILMOTEKA MAŁOPOLSKA”) należy składać: 

 • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
  Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków (Kancelaria Teatru, I piętro) 

lub przesyłać na adres korespondencyjny: 

 • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
  Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków
  z dopiskiem na kopercie FILMOTEKA MAŁOPOLSKA

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM