Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kancelaria Sejmiku

p.o. Dyrektora Piotr Malaga
Zastępca Dyrektora: Piotr Polanek

Zobacz podział organizacyjny (stanowiska kierownicze)

Adres do korespondencji:
30-017 Kraków,
ul. Racławicka 56

Adres Biura:
31-156 Kraków,
ul. Basztowa 22,
I piętro

tel.: 12/ 616-09-64
630-34-10
fax: 430-03-05
e-mail:

Kancelaria Sejmiku zapewnia warunki organizacyjne i techniczne pracy Sejmiku, jego komisji oraz klubów Radnych. Udziela pomocy Radnym Województwa w wykonywaniu mandatu i w tym celu gromadzi materiały od administracji rządowej i samorządowej, stwarza warunki do korzystania z opracowań specjalistycznych, ekspertyz, literatury. W tym celu ma zapewnioną pomoc ze strony Dyrektorów Departamentów.

Zapewnia Radnym warunki do prowadzenia obrad, prowadzi rejestr uchwał Sejmiku, opracowuje i gromadzi dokumentację Sejmiku, prowadzi sprawy z zakresu interpelacji i zapytań Radnych oraz wniosków komisji Sejmiku, a także współdziała w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych oraz referendów.