Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Transport wodny

Zdjęcie przedstawia panoramę Krakowa. Na pierwszym planie znajduje sie zakole rzeki WisłyPanorama Krakowa / Źródło: Archiwum UMWM

Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 1208) określiły drogę wodną: "rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia do Zatoki Gdańskiej oraz z Jeziorem Włocławskim" - która częściowo przebiega przez obszar województwa małopolskiego.

Organem administracji żeglugi śródlądowej jest m.in. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, przy czym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib tych urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów (Dz. U. z 2021 r. poz. 675), terytorialny zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu obejmuje także:

  • śródlądową drogę wodna: "rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5)";
  • wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa małopolskiego.

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem delegatura Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znajduje się m.in. w Krakowie. Informacje na temat działalności tego Urzędu dostępne są na jego stronie internetowej (odnośnik).

W Krakowie działa także Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, stanowiący jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - informacja na temat działalności tej jednostki dostępna jest na jej stronie internetowej (odnośnik).