Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Transport wodny

Droga Wodna Górnej Wisły liczy około 280 kilometrów, zaczyna się od ujścia Przemszy do Wisły – kilometr 0+600 szlaku żeglownego i sięga do ujścia rzeki Sanny kilometr 295+200 szlaku żeglownego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (DZ.U. z 2002 Nr 77 poz. 695) Drogę Wodną Górnej Wisły klasyfikujemy następująco:

1. Skanalizowany odcinek przez Kaskadę Górnej Wisły w skład której wchodzi sześć stopni wodnych;

  • stopień wodny „Przewóz” ułatwia pobór wody dla kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie oraz dostarcza wody chłodniczej do elektrociepłowni w Krakowie,
  • stopień wodny „Dąbie” powstrzymuje erozję denną w korycie Wisły, która zagraża stateczności bulwarów oraz filarów mostów krakowskich,
  • stopień wodny „Łączany” za pośrednictwem rozbudowanego fragmentu dawnego Kanału Małopolskiego (dziś zwanego Kanałem Łączańskim) dostarcza wody chłodniczej do elektrociepłowni w Skawinie.

Wybudowano je w latach 1949-1961w ramach projektu drogi wodnej Modrzejów-Kraków-Opatowiec.

Następnie stopnie wodne powstały w latach 1976-2003 w ramach Programu Wisła 2000 sw. „Kościuszko”, sw. „Smolice”, sw. „Dwory”.

  • od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim dł. 37,5 km, klasa drogi wodnej IV
  • Kanał Łączański o dł. 17,5 km, klasa drogi wodnej II
  • od ujścia Kanału Łaczańskiego w miejscowości Skawina do stopnia wodnego „Przewóz” w Krakowie dł. 34,3 km, klasa drogi wodnej III.

2. Rzeka swobodnie płynąca:

  • od stopnia wodnego „Przewóz” do ujścia rzeki Sanny dł. 203 km, klasa drogi wodnej Ib.

Warunki nawigacyjne na tym odcinku Drogi Wodnej Górnej Wisły są nieustabilizowane i uprawianie żeglugi możliwe jest tylko przy podwyższonych stanach wody.

Transportowe wykorzystanie skanalizowanego odcinka Drogi Wodnej Górnej Wisły o przepustowości ponad 2 mln ton/rok przez towarową żeglugę śródlądową ogranicza się tylko do przewozów kruszywa pobieranego z koryta rzeki na potrzeby głównie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Żegluga odbywa się na krótkich odcinkach od miejsca poboru kruszywa z dna rzeki do miejsca jego wyładunku.

W ostatnich latach rozwija się przewóz osób statkami żeglugi śródlądowej, są to głównie przewozy turystyczne w rejonie Krakowa.

Mapa przedstawia Drogę Wodną Górnej WisłyMapa: Droga Wodna Górnej Wisły