Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Publiczny transport zbiorowy

Województwo Małopolskie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, oraz w przewozach międzywojewódzkich, w przypadku gdy jest właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej.

Do zadań organizatora należy:

 • planowanie rozwoju transportu;
 • organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
 • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim, przyjęty Uchwałą Nr LVI/908/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r., jako podstawę usług przewozowych w regionie wskazuje transport kolejowy. System ten uzupełniany będzie siecią dowozowych linii autobusowych użyteczności publicznej do wybranych węzłów przesiadkowych w Małopolsce, a także liniami autobusowymi użyteczności publicznej o znaczeniu regionalnym.

Sieć kolejową, na której wykonywane są przewozy organizowane przez Województwo Małopolskie, obrazuje poniższy schemat.

Schemat przedstawia linie komunikacyjne na których realizowane były przewozy kolejowe organizowane przez Województwo Małopolskie w ramach rozkładu jazdy 2018/2019Schemat linii komunikacyjnych w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych 2018/2019

 Przewozy kolejowe finansowane przez Województwo Małopolskie realizowane są przez trzech operatorów:

Na trasach obsługiwanych wspólnie przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o.o. obowiązuje wzajemne honorowanie biletów.

Aktualne rozkłady jazdy, regulaminy przewozów, a także obowiązujące warunki taryfowe i cenniki biletów dostępne są na stronach internetowych operatorów.

Ogólnopolska wyszukiwarka połączeń kolejowych dostępna jest na stronie zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Portal Pasażera.

Od dnia 16 stycznia 2017r. na terenie Województwa Małopolskiego wprowadzone zostały zmiany w zakresie ofert biletowych obowiązujących w pociągach uruchamianych na zlecenie Województwa Małopolskiego. Nowy cennik pozwoli na ujednolicenie ofert obowiązujących na terenie Małopolski, poprawi czytelność oferty biletowej, a co najważniejsze pozwoli wszystkim pasażerom wybierającym pociąg w codziennych podróżach korzystać z atrakcyjnej oferty biletów zintegrowanych, umożliwiających ich zakup z 10% rabatem. Ponadto pasażerowie będą mieli możliwość zakupu większości typów biletów kolejowych za pomocą aplikacji  Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej iMKA.

Oferty obowiązujące w pociągach Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych:

1. Taryfa Małopolska - z oferty mogą korzystać osoby podróżujące w relacjach wewnątrz województwa małopolskiego oraz na wybranych odcinkach województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Taryfa ma zastosowanie na obszarze ograniczonym następującymi stacjami i przystankami: Sędziszów, Wałki, Krynica-Zdrój, Wieliczka Rynek Kopalnia, Zakopane, Żywiec, Bielsko - Biała Główna, Oświęcim, Katowice, Kraków Olszanica oraz pomiędzy wszystkimi stacjami na tym obszarze.

W ramach oferty dostępne są bilety:

 • jednorazowe,
 • miesięczne,
 • zintegrowane.

Bilety miesięczne i zintegrowane dodatkowo uprawniają pasażerów do dojazdu do/z stacji Kraków Lotnisko/Airport.

Dla osób okazjonalnie korzystających z połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Kraków Airport dostępne są specjalne oferty biletowe:

 • „Taryfa Małopolska Lotnisko” – bilety jednorazowe z dowolnego miejsca w Małopolsce,
 • „Jedź i Leć” – bilety umożliwiające podróż tam i z powrotem z przystanków znajdujących się na liniach obsługiwanych przez Koleje Małopolskie (SKA1: Kraków Lotnisko/Airport – Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia, SKA3: Kraków Główny – Tarnów oraz Kraków Główny – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica Zdrój).

2. Bilet Górski przeznaczony jest dla osób podróżujących pomiędzy stacjami i przystankami znajdującymi się na odcinkach Beskidu: Sądeckiego, Małego, Makowskiego, Śląskiego, Żywieckiego oraz Podhala:

 • Tarnów – Krynica-Zdrój,
 • Zakopane – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona,
 • Żywiec – Sucha Beskidzka,
 • Bielsko Biała Główna – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona,
 • Sędziszów – Bukowno Przymiarki,
 • oraz pomiędzy wszystkim stacjami i przystankami na łączących się ze sobą odcinkach.

W ramach oferty dostępne są bilety:

 • jednorazowe,
 • miesięczne.

3. Bilet Strefowy – skierowany głównie do mieszkańców Krakowa i okolic podróżujących na obszarze ograniczonym stacjami:

 • Strefa 0 – Kraków Olszanica, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów Drożdżownia, Kraków Sidzina,
 • Strefa I – Skawina, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek Kopalnia,Strefa II – Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Radziszów,
 • Strefa III – Chrzanów, Miechów, Bochnia, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona.

W ramach oferty dostępne są bilety:

 • czasowe (strefa 0 - ważny 2 godz., cena 4,50zł; strefa I - ważny 2 godz., cena 5,50zł; strefa II - ważny 4 godz., cena 8,00zł; strefa III - ważny 6 godz., cena 10,50zł)
 • miesięczne (strefa 0 - cena 85,00zł; strefa I - cena 105,00zł; strefa II - cena 165,00zł; strefa III - cena 220,00zł),
 • zintegrowane (strefa 0 - cena 76,50zł; strefa I - cena 94,50zł; strefa II - 148,50zł; strefa III - 198,00zł).

Bilety miesięczne i zintegrowane dodatkowo uprawniają pasażerów do dojazdu do/z stacji Kraków Lotnisko/Airport.

4. Bilet Liniowy Czasowy – ma zastosowanie w przypadku podróży na liniach wokół Krakowa, na odległość nie większą niż 56 km. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na wybranym odcinku w określonym na bilecie czasie.

W ramach oferty dostępne są bilety:

 • 8-godzinne – obowiązują na obszarze wokół Krakowa ograniczonym stacjami: Miechów, Bochnia, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Chrzanów, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica,
 • 2- i 6-godzinne – obowiązują na linii SKA1 oraz we wszystkich pociągach KMŁ i PR obsługujących odcinek Kraków Bieżanów – Kraków Łobzów.

5. Bilet miesięczny na przewóz roweru – uprawnia do wielokrotnego przewozu roweru na obszarze obowiązywania biletu miesięcznego, jeżeli pokrywa się on z obszarem Taryfy Małopolskiej. Cena biletu wynosi 30 zł.

Oprócz tego Koleje Małopolskie przygotowały specjalną ofertę dla osób, które ukończyły 60 lat - to Bilet dla Seniora. Natomiast w pociągach Przewozów Regionalnych dostępne są ogólnopolskie oferty: REGIOSenior, Ty i Raz Dwa Trzy, REGIOkarta, Bilet Turystyczny i przejazdy grupowe. Dodatkowo w relacjach: Trzebinia – Rybnik – Trzebinia i Kraków – Rybnik – Kraków obowiązuje oferta Połączenie w Dobrej Cenie.

Szczegółowe cenniki oraz warunki taryfowe dostępne są na stronach:

Sprawozdania dotyczące zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, w zakresie publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Województwo Małopolskie (od 2018 r.) dostępne na są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, w zakładce "Organizacja publicznego transportu zbiorowego".

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych przez Województwo Małopolskie na realizację zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2008 - 2017, można natomiast pobrać poniżej.

W celu realizacji zadań przewozowych w regionalnym transporcie kolejowym w grudniu 2013 roku Samorząd Województwa Małopolskiego powołał Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o. o. (Uchwała Nr XLIV/705/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013r. oraz Uchwała Nr 1518/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2013r.). Spółka ta jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Główne cele działalności Spółki Koleje Małopolskie to:

 1. realizacja wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w tym w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług związanych z przewozem,
 2. rozwijanie nowoczesnego transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego,
 3. wykorzystanie węzłów przesiadkowych Parkuj i Jedź (P+R) z innymi przewoźnikami,
 4. zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,
 5. wprowadzenie cykliczności przewozów,
 6. zwiększenie komfortu podróży,
 7. integrowanie transportu publicznego,
 8. zintegrowanie ofert taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników oraz integracja systemów pasażerskiego transportu zbiorowego,
 9. zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego z transportu drogowego przez transport kolejowy,
 10. doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego,
 11. poprawa dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności,
 12. zakup i modernizacja taboru kolejowego.

Zgodnie z zapisami Planu transportowego Spółka ta będzie stopniowo przejmowała zadania przewozowe w transporcie kolejowym na terenie Małopolski.

Szybka Kolej Aglomeracyjna to przedsięwzięcie organizacyjno-techniczne polegające na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie województwa z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej. W najbliższych latach planuje się funkcjonowanie trzech linii SKA:

 • SKA1: Kraków Lotnisko / Airport – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia;
 • SKA2: Sędziszów – Kraków Główny – Skawina;
 • SKA3: Trzebinia – Kraków Główny – Tarnów.

Schemat przedstawia linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w aglomeracji krakowskiejZasięg systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Aglomeracji Krakowskiej

Połączenia w ramach SKA1 w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia zostały uruchomione 14 grudnia 2014 r., zaś w pełnej relacji linią SKA1 pasażerowie mogą podróżować od 28 września 2015 r.

Dnia 13 grudnia 2015r. do systemu SKA włączona została linia SKA2, która do czasu zakończenia inwestycji budowy łącznicy kolejowej pomiędzy przystankami Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki funkcjonowała na odcinku Kraków Główny – Miechów – Sędziszów. Od dnia 10 grudnia 2017r. linia SKA 2 funkcjonuje w pełnej relacji Sędziszów - Kraków Główny - Skawina.

Od 11 grudnia 2016 r. funkcjonuje linia SKA3 na odcinku Kraków Główny – Tarnów.

Szybka Kolej Aglomeracyjna cieszy się dużą popularnością wśród podróżnych. Atrakcyjne rozkłady jazdy, nowoczesny tabor oraz konkurencyjne ceny biletów powodują, że liczba pasażerów korzystających z systemu SKA systematycznie wzrasta.

Integralnym elementem systemu SKA jest projekt Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA). MKA jest zintegrowanym biletem dającym możliwość korzystania z różnych środków transportu w różnych miejscach Małopolski, parkingów, a docelowo również innych usług tj. np. zakup biletów wstępu do muzeów.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to w pełni spersonalizowany nośnik, na którym można zapisywać usługi transportowe dostępne w systemie MKA tj. bilet na pociąg, tramwaj, autobus, a także parking P+R oraz rower miejski. Używając karty MKA w Krakowie, pasażerowie mają możliwość darmowego korzystania z krakowskiego systemu parkingów P+R i posiadają dostęp do systemu wypożyczalni roweru miejskiego KMK Bike.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to również aplikacja mobilna – iMKA. Dostępna jest dla systemów operacyjnych: iOS, Android oraz WindowsPhone.

Pasażerowie mają możliwość wyboru Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej w tradycyjnej formie karty plastikowej lub aplikacji mobilnej.

System MKA wdrażany jest systematycznie – obecnie MKA daje możliwość korzystania z systemów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i Tarnowie, usług świadczonych przez Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne, a także parkingów P+R i systemu rowerów miejskich KMK Bike.

Docelowo system MKA obejmie m.in. połączenia na całej sieci kolejowej w Małopolsce, linie autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, a w przypadku zainteresowania również prywatnych przewoźników, systemy transportu miejskiego w poszczególnych miastach, strefy płatnego parkowania, bilety innych operatorów i organizatorów.

Więcej informacji na temat Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej dostępnych jest na stronie: Małopolska Karta Aglomeracyjna.

Począwszy od roku 2003 Województwo Małopolskie dokonuje zakupu taboru wykorzystywanego do obsługi połączeń kolejowych na terenie Małopolski uzyskując poprawę komfortu podróżowania i jakości oferty przewozowej.

Zakupione pojazdy są udostępniane operatorom świadczącym usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Województwo Małopolskie jest właścicielem 35 pojazdów:

 1. Sześć autobusów szynowych: cztery z napędem spalinowym (serie SA109 i SA133) oraz dwa z napędem elektrycznym (seria EN81).

  Zdjęcie przedstawia pociąg serii SA109 w czasie przejazduAutobus szynowy z napędem spalinowym serii SA109
  Zdjęcie przedstawia pociąg serii SA133 w czasie przejazduAutobus szynowy z napędem spalinowym serii SA133
  Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN81 w czasie przejazduAutobus szynowy z napędem elektrycznym serii EN81


 2. Sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN63A) – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN63A na peronieElektryczny zespół trakcyjny serii EN63A
 3. Sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN64) oraz czterech dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN99)  – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN64 w czasie przejazduElektryczne zespoły trakcyjne serii EN64Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN99Elektryczny zespół trakcyjny serii EN99 

 4. Pięć pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN79) oraz osiem czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN78) – zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN78Elektryczny zespół trakcyjny serii EN78

Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN79 na peronieElektryczny zespół trakcyjny serii EN79