Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Publiczny transport zbiorowy

Województwo Małopolskie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Do zadań organizatora należy:

 • planowanie rozwoju transportu;
 • organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
 • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Podstawowym dokumentem prawa miejscowego jest Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim, przyjęty Uchwałą Nr LVI/908/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Plan został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 12 listopada 2014 r.

Plan transportowy województwa małopolskiego zakłada, że fundamentem systemu transportowego w Małopolsce będzie transport kolejowy. Dopełnieniem usług kolejowych ma być sieć dowozowych linii autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej, do wybranych zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Plan zakłada też uruchomienie regularnych linii autobusowych użyteczności publicznej o znaczeniu regionalnym.

Przewozy kolejowe finansowane przez Województwo Małopolskie realizowane są przez trzech operatorów:

Na trasach obsługiwanych wspólnie przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. i POLREGIO S.A. obowiązuje wzajemne honorowanie biletów. Informacja na temat honorowania biletów tych operatorów w pociągach Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej (odnośnik).

Aktualne rozkłady jazdy, regulaminy przewozów, a także obowiązujące warunki taryfowe i cenniki biletów dostępne są na stronach internetowych operatorów.

Ogólnopolska wyszukiwarka połączeń kolejowych dostępna jest na stronie zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Portal Pasażera.

Od dnia 2 listopada 2022 r. zaczął obowiązywać nowy cennik biletów w transporcie kolejowym na obszarze Województwa Małopolskiego. Natomiast od roku 2020 r. obowiązuje pełna integracja biletowa w przewozach kolejowych organizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Ujednolicone zostały oferty biletowe dostępne w pociągach obsługiwanych przez Koleje Małopolskie i POLREGIO oraz wprowadzone zostały nowe oferty specjalne tj. „Bilety Małopolskie”.

W ramach obecnie obowiązujących na terenie Województwa małopolskiego taryf i ofert biletowych można wyszczególnić ofertę podstawową, oferty specjalne oraz bilety zintegrowane.

Podstawowe taryfy i oferty biletowe:

 1. Taryfa Małopolska - bilety

  • jednorazowe TAM
  • jednorazowe TAM I Z POWROTEM (T/P)
  • grupowe TAM
  • czasowe dla seniora
  • odcinkowe miesięczne imienne TAM
  • odcinkowe miesięczne imienne T/P
  • odcinkowe miesięczne „na okaziciela” T/P
  • zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne T/P
 2. Taryfa Górska - bilety

  • jednorazowe TAM
  • jednorazowe T/P
  • odcinkowe miesięczne imienne T/P
 3. Bilety czasowe liniowe

  • 2-godzinny (do 15 km)
  • 6-godzinny (do 25 km)
  • 8-godzinny (do 45 km)
 4. Taryfa Sądecka - bilety

  • strefowe czasowe
  • strefowe miesięczne imienne
 5. Bilet Wielicki - bilety

  • czasowe
  • czasowe ALD (Autobusowe Linie Dowozowe) dla Seniora
 6. Podhalańska Kolej Regionalna - bilety

  • czasowe (60 lub 120 min)
  • odcinkowe miesięczne imienne T/P

Specjalne taryfy i oferty biletowe:

 1. Małopolski bilet dla rodziny

  Bilet jednodniowy (24h) skierowany dla grup od 2 do 4 osób.
 2. Małopolski bilet rowerowy - bilety

  • jednorazowe
  • sieciowe miesięczne imienne
 3. Połączenie w dobrej cenie –Małopolskie

  Oferta „Polregio” zgodnie z którą, na wybranych relacjach obowiązują specjalne zryczałtowane ceny biletów jednorazowych na przejazdy w jedną stronę, wydawane według taryfy normalnej oraz z zastosowaniem ulg ustawowych
 4. Małopolski bilet dla „Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi” - bilety

  • dobowe
  • sieciowe miesięczne imienne
 5. Małopolski bilet na „Dzień bez samochodu”

  Oferta uprawnia do nielimitowanych przejazdów od godz. 00:01 do 24:00 w dniu obowiązywania oferty.
 6. Bilet z ulgą 100% dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

  Ulga ma zastosowanie w przypadku przejazdów na podstawie biletów jednorazowych, o których mowa w warunkach taryfowych następujących ofert specjalnych tj. Taryfa Małopolska i Bilet Wielicki.
 7. Bilet kolejowy Park&Ride

  Bilet obowiązuje przez 24 godziny od momentu pobrania biletu kolejowego w automacie (parkometrze) na parkingu P&R.
 8. Walka ze smogiem "SMOG-owi mówimy NIE"

  Oferta uprawniająca do bezpłatnych przejazdów przez jeden dzień pociągiem – na podstawie oryginalnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego.
 9. P&R Wieliczka

  Oferta uprawnia do  korzystania z bezpłatnego parkingu posiadaczy biletu relacyjnego na którym stacją początkową lub końcową jest stacja Wieliczka Park lub Wieliczka Rynek Kopalnia.
 10. Słowacja +

  Bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę „TAM” wydawane według taryfy normalnej i ulgowej.

Bilety zintegrowane:

 1. Wspólny Bilet - bilety na przejazdy jednorazowe

 2. Wspólny bilet 70-minutowy - bilety

  • normalne
  • ulgowe
 3. Wspólny Bilet Samorządowy

  Bilet imienny według taryfy normalnej uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin.
 4. Bilet Metropolitalny - bilety

  • miesięczne
   • Strefa I
   • Strefa II
   • Strefa III
   • Strefa I+II
   • Strefa II+III
   • Strefa I+II+III
  • 24-godzinne
 5. Małopolski Bilet Zintegrowany - bilety

  • miesięczne
   • Strefa I+II+III+IV
   • Strefa I+II+III+IV+V
   • Sieciowy – całe województwo
  • 24-godzinne
  • weekendowe
  • 72-godzinne
  • 7-dniowe

Uczniowie, studenci, czy grupy turystyczne mają możliwość skorzystania z oferty biletów grupowych. Kupując co najmniej 20 identycznych biletów w ramach jednej transakcji otrzymają zniżkę na poziomie 10%.

Dla przedsiębiorstw i instytucji dostępne są bilety miesięczne „na okaziciela”. Dzięki nim w przejazdach służbowych pracownicy mogą częściej wykorzystywać transport kolejowy, bez konieczności każdorazowego zakupu biletu jednorazowego. Bilety „na okaziciela” będą zapisywane na karcie MKA (Małopolska Karta Aglomeracyjna).

Z Małopolskim biletem dla rodziny weekendowe podróże po Województwie są jeszcze łatwiejsze. Pasażerowie mogą przemieszczać się pomiędzy wybranymi przystankami w niższej cenie w wybraną sobotę, niedzielę lub święto bez ograniczeń.

Osoby, posiadające stosowną legitymację dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi mają możliwość zakupu biletu miesięcznego w cenie 10 zł oraz biletów dobowych w cenie 1 zł.

Z biletu „Seniora” mogą korzystać wszystkie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Bez znaczenia jest fakt, czy korzystają z pociągów obsługiwanych przez POLREGIO czy Koleje Małopolskie – za każdym razem zniżka na przejazd będzie identyczna – 30%.

Dla miłośników dwóch kółek również wprowadzone zostały ułatwienia. Osoby sporadycznie podróżujące z rowerami będą mogły skorzystać z oferty Małopolski bilet rowerowy, dzięki czemu za przewóz roweru zapłacą 4 zł, natomiast osoby regularnie korzystające z rowerów oraz pociągów w ramach tej oferty mają możliwość zakupu biletu miesięcznego za kwotę 35 zł.

22 września każdego roku pasażerowie mogą skorzystać z oferty Małopolski bilet „Dzień bez samochodu”, która dostępna jest z wyprzedzeniem w aplikacji mobilnej iMKA.

Mieszkańcy aglomeracji krakowskiej uzyskali także możliwość korzystania z biletów czasowych w ramach oferty bilety czasowe liniowe.

Oprócz ww. ofert obowiązuje również bilet Małego Małopolanina z ulgą 50 % tj. bilet okresowy dla dzieci od ukończenia 4 roku życia do czasu rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dzięki współpracy Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, a także Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, mieszkańcy regionu od 1 sierpnia 2023 roku mogą podróżować na jednym bilecie pociągami, autobusowymi liniami dowozowymi, autobusami i tramwajami. Wszystko to dzięki nowej ofercie taryfowej pn. Bilet Metropolitalny i Małopolski Bilet Zintegrowany.

Bilety są dostępne przede wszystkim w systemie pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna, ale także w innych kanałach sprzedaży wykorzystywanych przez Operatorów.

Szczegółowe cenniki oraz warunki taryfowe dostępne są na stronach:

Sprawozdania dotyczące zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, w zakresie publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Województwo Małopolskie (od 2018 r.) dostępne na są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, w zakładce "Organizacja publicznego transportu zbiorowego".

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych przez Województwo Małopolskie na realizację zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2008 - 2017, można natomiast pobrać poniżej.

Zdjęcie przedstawia pociąg Kolei Małopolskich, stojący przy peronie na dworcu kolejowymKoleje Małopolskie sp. z o.o. / Źródło: Archiwum UMWM

W celu realizacji zadań przewozowych w regionalnym transporcie kolejowym w grudniu 2013 roku Samorząd Województwa Małopolskiego powołał Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o. o. (Uchwała Nr XLIV/705/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. oraz Uchwała Nr 1518/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2013 r.). Spółka ta jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Główne cele działalności Spółki Koleje Małopolskie to:

 1. realizacja wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w tym w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług związanych z przewozem,
 2. rozwijanie nowoczesnego transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego,
 3. wykorzystanie węzłów przesiadkowych Parkuj i Jedź (P+R) z innymi przewoźnikami,
 4. zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,
 5. wprowadzenie cykliczności przewozów,
 6. zwiększenie komfortu podróży,
 7. integrowanie transportu publicznego,
 8. zintegrowanie ofert taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników oraz integracja systemów pasażerskiego transportu zbiorowego,
 9. zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego z transportu drogowego przez transport kolejowy,
 10. doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego,
 11. poprawa dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności,
 12. zakup i modernizacja taboru kolejowego.

Zdjęcie przedstawia pasażerów wsiadających do pociągu na dworcu kolejowymRozwiązania transportowe przyjazne środowisku / Źródło: Archiwum UMWM

Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA)  to przedsięwzięcie organizacyjno-techniczne polegające na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie województwa z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej. Obecnie funkcjonują trzy linie SKA:

 • SKA1: Kraków Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia;
 • SKA2: Sędziszów – Kraków Główny – Podbory Skawińskie - Przeciszów;
 • SKA3: Oświęcim – Trzebinia – Kraków Główny – Tarnów.

Szybka Kolej Aglomeracyjna cieszy się dużą popularnością wśród podróżnych. Atrakcyjne rozkłady jazdy, nowoczesny tabor oraz konkurencyjne ceny biletów powodują, że liczba pasażerów korzystających z systemu SKA systematycznie wzrasta.

Baner Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej

Integralnym elementem systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej jest projekt Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA). MKA jest zintegrowanym biletem dającym możliwość korzystania z różnych środków transportu w różnych miejscach Małopolski, parkingów, a docelowo również z innych usług.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to w pełni spersonalizowany nośnik, na którym można zapisywać usługi transportowe dostępne w systemie MKA tj. bilet na pociąg, tramwaj, autobus, a także parking P&R. Używając karty MKA w Krakowie, pasażerowie mają możliwość darmowego korzystania z krakowskiego systemu parkingów P&R.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to również aplikacja mobilna – iMKA. Dostępna jest dla systemów operacyjnych iOS oraz Android.

Pasażerowie mają możliwość wyboru Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej w tradycyjnej formie karty plastikowej lub aplikacji mobilnej.

System MKA wdrażany jest systematycznie – obecnie MKA daje możliwość korzystania z:

 • usług przewozowych świadczonych w transporcie kolejowym przez Spółki: Koleje Małopolskie sp. z o.o. i POLREGIO S.A.;
 • Autobusowych Linii Dowozowych obsługiwanych przez Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o.o.;
 • systemów komunikacji miejskiej funkcjonujących w:
  • Krakowie,
  • Miechowie
  • Nowy Targu,
  • Oświęcimiu,
  • Tarnowie,
  • Wieliczce,
  • Zakopanem;
 • autobusowej komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Michałowice;
 • usług przewozowych świadczonych w transporcie drogowym (autobusowym) przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. (Gmina Bochnia);
 • parkingów P&R.

Docelowo system MKA obejmie m.in. połączenia na całej sieci kolejowej w Małopolsce, linie autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, a w przypadku zainteresowania również prywatnych przewoźników, systemy transportu miejskiego w poszczególnych miastach, strefy płatnego parkowania, bilety innych operatorów i organizatorów.

Więcej informacji na temat Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej dostępnych jest na stronie: Małopolska Karta Aglomeracyjna.

Począwszy od roku 2003 Województwo Małopolskie dokonuje zakupu taboru wykorzystywanego do obsługi połączeń kolejowych na terenie Małopolski uzyskując poprawę komfortu podróżowania i jakości oferty przewozowej.

Zakupione pojazdy są udostępniane operatorom świadczącym usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Województwo Małopolskie jest właścicielem 45 pojazdów, w tym 42 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych:

 1. Trzy autobusy szynowe z napędem spalinowym (serie SA109 i SA133). Pojazdy te zostały udostępnione do realizacji przewozów kolejowych na terenie województwa pomorskiego.

   Zdjęcie przedstawia pociąg serii SA109 w czasie przejazduAutobus szynowy z napędem spalinowym serii SA109
  Zdjęcie przedstawia pociąg serii SA133 w czasie przejazduAutobus szynowy z napędem spalinowym serii SA133
 2. Sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN63A) – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN63A na peronieElektryczny zespół trakcyjny serii EN63A
 3. Sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN64) oraz czterech dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN99)  – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN64 w czasie przejazduElektryczne zespoły trakcyjne serii EN64Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN99Elektryczny zespół trakcyjny serii EN99 

 4. Pięć pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN79) oraz osiem czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN78) – zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN78Elektryczny zespół trakcyjny serii EN78

Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN79 na peronieElektryczny zespół trakcyjny serii EN79

 1. Cztery czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne (seria EN76B) – zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

       Zdjęcie przedstawia Elektryczny zespół trakcyjny serii EN76BElektryczny zespół trakcyjny serii EN76B

 1. Dziewięć czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN78A) – zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

       Zdjęcie przedstawia Elektryczny zespół trakcyjny serii EN78AElektryczny zespół trakcyjny serii EN78A

W dniu 12 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostało zamieszczone ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia przez Województwo Małopolskie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Z powyższym ogłoszeniem można zapoznać się pod tym adresem: OGŁOSZENIE.