Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Publiczny transport zbiorowy

Województwo Małopolskie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, oraz w przewozach międzywojewódzkich, w przypadku gdy jest właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej.

Do zadań organizatora należy:

 • planowanie rozwoju transportu;
 • organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
 • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim, przyjęty Uchwałą Nr LVI/908/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r., jako podstawę usług przewozowych w regionie wskazuje transport kolejowy. System ten uzupełniany będzie siecią dowozowych linii autobusowych użyteczności publicznej do wybranych węzłów przesiadkowych w Małopolsce, a także liniami autobusowymi użyteczności publicznej o znaczeniu regionalnym.

Sieć kolejową, na której wykonywane są przewozy organizowane przez Województwo Małopolskie, obrazuje poniższa mapa.

 Przewozy kolejowe finansowane przez Województwo Małopolskie realizowane są przez trzech operatorów:

Na trasach obsługiwanych wspólnie przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o.o. obowiązuje wzajemne honorowanie biletów.

Aktualne rozkłady jazdy, regulaminy przewozów, a także obowiązujące warunki taryfowe i cenniki biletów dostępne są na stronach internetowych operatorów.

Ogólnopolska wyszukiwarka połączeń kolejowych dostępna jest na stronie zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Portal Pasażera.

 

Od dnia 16 stycznia 2017r. na terenie Województwa Małopolskiego wprowadzone zostały zmiany w zakresie ofert biletowych obowiązujących w pociągach uruchamianych na zlecenie Województwa Małopolskiego. Nowy cennik pozwoli na ujednolicenie ofert obowiązujących na terenie Małopolski, poprawi czytelność oferty biletowej, a co najważniejsze pozwoli wszystkim pasażerom wybierającym pociąg w codziennych podróżach korzystać z atrakcyjnej oferty biletów zintegrowanych, umożliwiających ich zakup z 10% rabatem. Ponadto pasażerowie będą mieli możliwość zakupu większości typów biletów kolejowych za pomocą aplikacji  Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej iMKA.

Oferty obowiązujące w pociągach Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych:

1. Taryfa Małopolska - z oferty mogą korzystać osoby podróżujące w relacjach wewnątrz województwa małopolskiego oraz na wybranych odcinkach województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Taryfa ma zastosowanie na obszarze ograniczonym następującymi stacjami i przystankami: Sędziszów, Wałki, Krynica-Zdrój, Wieliczka Rynek Kopalnia, Zakopane, Żywiec, Bielsko - Biała Główna, Oświęcim, Katowice, Kraków Olszanica oraz pomiędzy wszystkimi stacjami na tym obszarze.

W ramach oferty dostępne są bilety:

 • jednorazowe,
 • miesięczne,
 • zintegrowane.

Bilety miesięczne i zintegrowane dodatkowo uprawniają pasażerów do dojazdu do/z stacji Kraków Lotnisko/Airport.

Dla osób okazjonalnie korzystających z połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Kraków Airport dostępne są specjalne oferty biletowe:

 • „Taryfa Małopolska Lotnisko” – bilety jednorazowe z dowolnego miejsca w Małopolsce,
 • „Jedź i Leć” – bilety umożliwiające podróż tam i z powrotem z przystanków znajdujących się na liniach obsługiwanych przez Koleje Małopolskie (SKA1: Kraków Lotnisko/Airport – Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia, SKA3: Kraków Główny – Tarnów oraz Kraków Główny – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica Zdrój).

2. Bilet Górski przeznaczony jest dla osób podróżujących pomiędzy stacjami i przystankami znajdującymi się na odcinkach Beskidu: Sądeckiego, Małego, Makowskiego, Śląskiego, Żywieckiego oraz Podhala:

 • Tarnów – Krynica-Zdrój,
 • Zakopane – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona,
 • Żywiec – Sucha Beskidzka,
 • Bielsko Biała Główna – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona,
 • Sędziszów – Bukowno Przymiarki,
 • oraz pomiędzy wszystkim stacjami i przystankami na łączących się ze sobą odcinkach.

W ramach oferty dostępne są bilety:

 • jednorazowe,
 • miesięczne.

3. Bilet Strefowy – skierowany głównie do mieszkańców Krakowa i okolic podróżujących na obszarze ograniczonym stacjami:

 • Strefa 0 – Kraków Olszanica, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów Drożdżownia, Kraków Sidzina,
 • Strefa I – Skawina, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek Kopalnia,Strefa II – Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Radziszów,
 • Strefa III – Chrzanów, Miechów, Bochnia, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona.

W ramach oferty dostępne są bilety:

 • czasowe (strefa 0 - ważny 2 godz., cena 4,50zł; strefa I - ważny 2 godz., cena 5,50zł; strefa II - ważny 4 godz., cena 8,00zł; strefa III - ważny 6 godz., cena 10,50zł)
 • miesięczne (strefa 0 - cena 85,00zł; strefa I - cena 105,00zł; strefa II - cena 165,00zł; strefa III - cena 220,00zł),
 • zintegrowane (strefa 0 - cena 76,50zł; strefa I - cena 94,50zł; strefa II - 148,50zł; strefa III - 198,00zł).

Bilety miesięczne i zintegrowane dodatkowo uprawniają pasażerów do dojazdu do/z stacji Kraków Lotnisko/Airport.

4. Bilet Liniowy Czasowy – ma zastosowanie w przypadku podróży na liniach wokół Krakowa, na odległość nie większą niż 56 km. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na wybranym odcinku w określonym na bilecie czasie.

W ramach oferty dostępne są bilety:

 • 8-godzinne – obowiązują na obszarze wokół Krakowa ograniczonym stacjami: Miechów, Bochnia, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Chrzanów, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica,
 • 2- i 6-godzinne – obowiązują na linii SKA1 oraz we wszystkich pociągach KMŁ i PR obsługujących odcinek Kraków Bieżanów – Kraków Łobzów.

5. Bilet miesięczny na przewóz roweru – uprawnia do wielokrotnego przewozu roweru na obszarze obowiązywania biletu miesięcznego, jeżeli pokrywa się on z obszarem Taryfy Małopolskiej. Cena biletu wynosi 30 zł.

Oprócz tego Koleje Małopolskie przygotowały specjalną ofertę dla osób, które ukończyły 60 lat - to Bilet dla Seniora. Natomiast w pociągach Przewozów Regionalnych dostępne są ogólnopolskie oferty: REGIOSenior, Ty i Raz Dwa Trzy, REGIOkarta, Bilet Turystyczny i przejazdy grupowe. Dodatkowo w relacjach: Trzebinia – Rybnik – Trzebinia i Kraków – Rybnik – Kraków obowiązuje oferta Połączenie w Dobrej Cenie.

Obowiązujące cenniki - do pobrania

Szczegółowe cenniki oraz warunki taryfowe dostępne są również na stronach:

 

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych przez Województwo Małopolskie na realizację zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych przewozów pasażerskich.

 

W celu realizacji zadań przewozowych w regionalnym transporcie kolejowym w grudniu 2013 roku Samorząd Województwa Małopolskiego powołał Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o. o. (Uchwała Nr XLIV/705/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013r. oraz Uchwała Nr 1518/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2013r.). Spółka ta jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Główne cele działalności Spółki Koleje Małopolskie to:

 1. realizacja wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w tym w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług związanych z przewozem,
 2. rozwijanie nowoczesnego transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego,
 3. wykorzystanie węzłów przesiadkowych Parkuj i Jedź (P+R) z innymi przewoźnikami,
 4. zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,
 5. wprowadzenie cykliczności przewozów,
 6. zwiększenie komfortu podróży,
 7. integrowanie transportu publicznego,
 8. zintegrowanie ofert taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników oraz integracja systemów pasażerskiego transportu zbiorowego,
 9. zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego z transportu drogowego przez transport kolejowy,
 10. doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego,
 11. poprawa dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności,
 12. zakup i modernizacja taboru kolejowego.

Zgodnie z zapisami Planu transportowego Spółka ta będzie stopniowo przejmowała zadania przewozowe w transporcie kolejowym na terenie Małopolski.

 

Szybka Kolej Aglomeracyjna to przedsięwzięcie organizacyjno-techniczne polegające na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie województwa z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej. W najbliższych latach planuje się funkcjonowanie trzech linii SKA:

 • SKA1: Kraków Lotnisko / Airport – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia;
 • SKA2: Sędziszów – Kraków Główny – Skawina;
 • SKA3: Trzebinia – Kraków Główny – Tarnów.

Połączenia w ramach SKA1 w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia zostały uruchomione 14 grudnia 2014 r., zaś w pełnej relacji linią SKA1 pasażerowie mogą podróżować od 28 września 2015 r.

Dnia 13 grudnia 2015r. do systemu SKA włączona została kolejna linia – SKA2, która do czasu zakończenia (planowane w roku 2017) inwestycji łącznicy kolejowej pomiędzy przystankami Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki funkcjonuje na odcinku Kraków Główny – Miechów – Sędziszów.

Od 11 grudnia 2016 r. funkcjonuje linia SKA3 na odcinku Kraków Główny – Tarnów.

Szybka Kolej Aglomeracyjna cieszy się dużą popularnością wśród podróżnych. Atrakcyjne rozkłady jazdy, nowoczesny tabor oraz konkurencyjne ceny biletów powodują, że liczba pasażerów korzystających z systemu SKA systematycznie wzrasta.

 

Integralnym elementem systemu SKA jest projekt Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA). MKA jest zintegrowanym biletem dającym możliwość korzystania z różnych środków transportu w różnych miejscach Małopolski, parkingów, a docelowo również innych usług tj. np. zakup biletów wstępu do muzeów.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to w pełni spersonalizowany nośnik, na którym można zapisywać usługi transportowe dostępne w systemie MKA tj. bilet na pociąg, tramwaj, autobus, a także parking P+R oraz rower miejski. Używając karty MKA w Krakowie, pasażerowie mają możliwość darmowego korzystania z krakowskiego systemu parkingów P+R i posiadają dostęp do systemu wypożyczalni roweru miejskiego KMK Bike.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to również aplikacja mobilna – iMKA. Dostępna jest dla systemów operacyjnych: iOS, Android oraz WindowsPhone.

Pasażerowie mają możliwość wyboru Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej w tradycyjnej formie karty plastikowej lub aplikacji mobilnej.

System MKA wdrażany jest systematycznie – obecnie MKA daje możliwość korzystania z systemów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i Tarnowie, usług świadczonych przez Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne, a także parkingów P+R i systemu rowerów miejskich KMK Bike.

Docelowo system MKA obejmie m.in. połączenia na całej sieci kolejowej w Małopolsce, linie autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, a w przypadku zainteresowania również prywatnych przewoźników, systemy transportu miejskiego w poszczególnych miastach, strefy płatnego parkowania, bilety innych operatorów i organizatorów.

Więcej informacji na temat Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej dostępnych jest na stronie: Małopolska Karta Aglomeracyjna.

 

Począwszy od roku 2003 Województwo Małopolskie dokonuje zakupu taboru wykorzystywanego do obsługi połączeń kolejowych na terenie Małopolski uzyskując poprawę komfortu podróżowania i jakości oferty przewozowej.

Zakupione pojazdy są udostępniane operatorom świadczącym usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Województwo Małopolskie jest w posiadaniu 40 nowych pojazdów:

 1. Sześć autobusów szynowych: cztery z napędem spalinowym (serie SA109 i SA133) oraz dwa z napędem elektrycznym (seria EN81).

  Autobus szynowy z napędem spalinowym serii SA109
  Autobus szynowy z napędem spalinowym serii SA133
  Autobus szynowy z napędem elektrycznym serii EN81

 2. Pięć czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN77) – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.
  Każdy EZT otrzymał indywidualną nazwę, powiązaną z małopolskimi subregionami:
  - EN77-001 "Pawie Pióro" - subregion krakowski,
  - EN77-002 "Jaskółka" - subregion tarnowski,
  - EN77-003 "Jura" - subregion Małopolska Zachodnia,
  - EN77-004 "Nikifor" - subregion sądecki,
  - EN77-005 "Tischner" - subregion podhalański.

  Elektryczny zespół trakcyjny serii EN77
  Elektryczny zespół trakcyjny serii EN77

 3. Sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN63A) – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  Elektryczny zespół trakcyjny serii EN63A
 4. Sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN64) oraz czterech dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN99)  – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN64

 5. Elektryczny zespół trakcyjny serii EN99 
  Elektryczne zespoły trakcyjne zakupione w ramach projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podobnie jak pojazdy EN77 otrzymały indywidualne nazwy:
  - EN63A-001 "Trzy Korony"
  - EN63A-002 "Góral"
  - EN63A-003 "Galicja"
  - EN63A-004 "Jagiełło"
  - EN63A-017 "Krak"
  - EN63A-018 "Podhalańczyk"
  - EN64-002 "Solny"
  - EN64-003 "Szarotka"
  - EN64-004 "Centuś"
  - EN64-006 "Królewski"
  - EN64-007 "Zalipianka"
  - EN64-008 "Juhas"
  - EN99-001 "Gazda"
  - EN99-002 "Poprad"
  - EN99-003 "Sabała"
  - EN99-004 "Hejnalista"

 6. Pięć pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN79) oraz osiem czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN78) – zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Elektryczny zespół trakcyjny serii EN78

Elektryczny zespół trakcyjny serii EN79