Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Infrastruktura transportowa

Sieć drogowa na terenie województwa małopolskiego składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości 28.060 km.

Podstawowy szkielet układu drogowego w Małopolsce stanowią dwa ciągi komunikacyjne:

  • wschód – zachód, który stanowi międzynarodowa droga E40 obejmująca w Województwie Małopolskim autostradę A4 i drogę krajową nr 4,
  • północ – południe, który stanowi międzynarodowa droga E77 obejmująca w Województwie Małopolskim drogę krajową nr 7.

Układ ten rozbudowany jest o sieć dróg krajowych i wojewódzkich, a lokalnie o sieć dróg powiatowych i gminnych.

Drogi krajowe

Sieć dróg krajowych w Małopolsce stanowi 967,6 km dróg zarządzanych przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg krajowych w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła portal pod adresem: www.nadrodze.info, który został stworzony dla kierowców i ma poprzez monitoring informować o aktualnych warunkach jazdy na trasie Kraków- Zakopane- Kraków, a także usprawnić korzystanie z tej popularnej trasy.

Drogi wojewódzkie

Siecią dróg wojewódzkich w Małopolsce, o łącznej długości 1 374,2 km, zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Na sieci tej zlokalizowanych jest 337 obiektów mostowych o łącznej długości 11 335 metrów + 1 prom.

W ramach przeglądu technicznego dróg w 2016 r. dokonano oceny stanu technicznego. Około 54% odcinków dróg posiada nawierzchnię bez uszkodzeń, która nie wymaga żadnych prac remontowych ani modernizacyjnych a tylko zabiegi utrzymaniowe. Około 24% dróg wojewódzkich posiada nawierzchnię w zadowalającym stanie, która wymaga już pewnych prac i korekt stanu istniejącego. Natomiast około 22% dróg posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym, wymaga ona przeprowadzenia szybkich prac modernizacyjnych. 

Najważniejsze inwestycje i kierunki rozbudowy infrastruktury drogowej, za którą odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego zostały określone w "Planie Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce do roku 2020".

Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

 

Przez obszar województwa małopolskiego przebiega - według stanu na 2020 r. - 1081,522 km linii kolejowych, w tym 155,008 km linii magistralnych, 617,058 km linii pierwszorzędnych, 233,059 km linii drugorzędnych oraz 76,397 km linii znaczenia miejscowego.

Sieć kolejowa w Małopolsce zarządzana jest przez PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (www.plk-sa.pl)