Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Działania w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej (opiniowanie)

Departament Rozwoju Gospodarczego odpowiada za działania w zakresie gospodarki paliwowo – energetycznej i prawa energetycznego poprzez:
a) uczestnictwo samorządu województwa w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa poprzez przygotowywanie uchwał Zarządu WM będących opinią projektów założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe w zakresie współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa,
b) przygotowywanie postanowień Zarządu WM, będących opinią projektów planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną oraz ciepło przedsiębiorstw energetycznych,
c) przygotowywanie postanowień Zarządu WM, będących opinią przedstawionych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o udzielenie, odmowę udzielenia, zmianę oraz cofnięcie koncesji w zakresie: wytwarzania paliw, energii elektrycznej lub ciepła, magazynowania paliw ciekłych oraz gazowych, przesyłania lub dystrybucji paliwa, energii elektrycznej oraz ciepła, obrotu paliwami, energią i ciepłem.