Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Bezpieczna Małopolska"

Konkurs "Bezpieczna Małopolska" realizowany ponownie od roku 2015 miał na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan.

W ramach tego konkursu gminy otrzymały pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Środki te pozwalały zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. W latach 2015-2017 do konkursu mogły przystąpić tylko jednostki OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Dotychczas w latach 2015-2019 w ramach zadania przekazano 148 gminom ponad 6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych, systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych oraz szkoleń i kursów specjalistycznych.

W roku 2018 w ramach ww. konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej na zakup samochodów pożarniczych i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas w latach 2018 – 2019 dofinansowano zakup 18 lekkich samochodów pożarniczych oraz 6 lekkich i 30 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 2 967 450 zł.

W latach 2015-2019 wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:
2015 r. – przekazano 49 gminom (dla 113 osp) środki w wysokości 450 658,50 zł,
2016 r. – przekazano 55 gminom (dla 143 osp) środki w wysokości 739 379,78 zł,
2017 r. – przekazano 69 gminom (dla 196 osp)  środki w wysokości 922 093,18 zł,
2018 r. – przekazano 77 gminom (dla 207 osp) środki w wysokości 2 075 695,41 zł,
w tym na sprzęt 55 gminom środki w wysokości 765 745,41 zł i na samochody 22 gminom środki w wysokości 1 309 950 zł,
2019 r. – przekazano 102 gminom (dla 258 osp) środki w wysokości 2 534 213,94 zł,
w tym na sprzęt 70 gminom środki w wysokości 876 713,94 zł i na samochody 32 gminom środki w wysokości 1 657 500 zł.

Działania te mają strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwolą podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP województwa małopolskiego. Ponadto pozwalają zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych oraz przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach jak również pozwalają skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Poprzednie edycje: