Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Geodezja

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) to gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o zasięgu wojewódzkim. Domeną Ośrodka jest Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, mapy topograficzne oraz tematyczne – dane te służą celom studialno - projektowym, przyrodniczym, turystycznym, przeglądowym. WODGiK nie powiela zasobu geodezyjnego gromadzonego w ośrodkach powiatowych.

Więcej informacji ma stronie GeoMałopolska.

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) powstała w ramach projektu pn. ”Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013. Jako system regionalny MIIP zapewnienia obywatelom, przedsiębiorcom, jednostkom publicznym i prywatnym dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych przestrzennych charakteryzujących województwo małopolskie. Dane te pochodzą ze zbiorów UMWM oraz partnerów MIIP i prezentowane są w postaci interaktywnych map.

Dzięki interoperacyjności wystawianych usług danych przestrzennych, tj. usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania, system spełnia wymogi Dyrektywy INSPIRE, a tym samym pozwala na integrację z infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym i europejskim, a także z innymi systemami opartymi na e - usługach.

Więcej informacji ma stronie GeoMałopolska.

Małopolska z lotu ptaka

Jeśli chcesz zobaczyć nasz region z lotu ptaka wejdź do serwisu map: Geoportal MIIP. Tam kliknij w kompozycje mapowe (górna, lewa strona) i wybierz ortofotomapę.