Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) stanowi odrębny cel w polityce spójności na lata 2014 2020 jako wsparcie i uzupełnienie celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Alokacja na programy EWT wynosi 2,75% łącznego budżetu UE na politykę spójności (prawie 8,95 mld euro), ale kwota ta z wyjątkiem współpracy transgranicznej, nie przewiduje wspierania infrastruktury. Tematyka programów i projektów ma być ściśle powiązana z celem „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” poprzez te same cele tematyczne i priorytety inwestycyjne oraz koncentrację tematyczną. EWT obejmuje 3 poziomy współpracy: transgraniczny, transnarodowy i międzyregionalny. Projekty mają wspierać polityki regionalne i krajowe czyli mają budować zaplecze dla prowadzonych przez regiony przedsięwzięć, planów, zamierzeń, w tym także inwestycyjnych (np. kierunki rozwoju transportu, planowanie przestrzenne, rozwój energetyki, demografia, innowacje, środowisko).

Programy EWT 2014 – 2020 dostępne dla Małopolski

  • Program Interreg Europa Środkowa
  • Program Interreg Regionu Morza Bałtyckiego
  • Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europa
  • Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województw Małopolskiego jest odpowiedzialny za koordynację wdrażania programów EWT w Małopolsce i prowadzi w tym zakresie Regionalny Punkt Kontaktowy.

Zobacz publikację „Dzielmy się doświadczeniami. Europejska Współpraca Terytorialna 2007 – 2013 w Małopolsce”

Publikacja „Dzielmy się doświadczeniami. Europejska Współpraca Terytorialna 2007 – 2013 w Małopolsce” przedstawia efekty wybranych projektów, które wdrażane były w Małopolsce przez beneficjentów w ramach Programów: Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego oraz Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wyzwania współpracy terytorialnej koncentrują się wokół największych ekonomicznych i środowiskowych problemów współczesnej Europy, a także Małopolski: innowacyjności jako motoru rozwoju, środowiska jako miejsca gdzie żyjemy oraz dziedzictwa jako cennego zasobu, które trzeba chronić i promować. Celem publikacji jest podzielenie się doświadczeniami, zainspirowanie do dalszych projektów i współpracy oraz transfer osiągnieć do wszystkich obszarów życia regionu.